Dr. Kádár András védõ 2010. augusztus 30. napján kelt fellebbezése