Dr. Kádár András védõ 2011. február 16. napján kelt indítványa