Balogh Zsolt IV. rendű vádlott

 

A lakásomban történt hajnali házkutatás során a nyomozók nem bizonyítékokat, hanem alvó gyermekeimet találták. A házkutatást követően a nyomozás során a kihallgatásaimon úgy éreztem, hogy ha haza akarok menni a családomhoz, akkor minél több visszásságot kell a BKV irányításáról mondanom. Ezért, anélkül, hogy konkrét gyanúsításokat közöltek volna velem, számtalan oldalon keresztül tettem vallomást. Jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy egyetlenegy kérdés feltétele nélkül különböző időpontokban folytattam tovább vallomásaimat az ismétlődő kihallgatásaimon.

- Balogh Zsolt –

 

Miután már Balogh Zsolt nem számíthatott arra, hogy az ügyészség betartja azt, amit ígért neki, mindent megtett, hogy szabadlábon maradjon és ezért tette azt a vallomást a nyomozás során, amelyet tett.

- Dr. Szigethy György -

 

Dr. Szigethy György (Balogh Zsolt negyedrendű vádlott védőjének) perbeszéde, 2015. december 10., Kecskemét: Még soha sem lehetett olyan ügyről hallani, amiben az ügyészség hatszor vagy hétszer kényszerült volna arra, hogy módosítsa a vádat. Ez az ügyészi vádsor egy pillanatra sem volt hiteles. Emlékezzünk vissza, hogy annak idején a Hagyó ügy mint egy megágyazásaként Szalainét bilincsbe verve egy ország nyilvánossága előtt vitték el a rendőrök, és bélyegezték meg az egész ország előtt, a média nyilvánosság előtt. Ezt követően 6 évig tartották büntetőeljárás hatálya alatt, másfél évig kényszerintézkedés hatálya alatt. Még 2015. szeptemberében is fenntartották vele szemben a vádat, majd pedig hirtelen közölték, hogy nem állapítható meg vele szemben a bűncselekmény elkövetése és felmentését kérték halkan. Vagy itt van például Vitéz Ágnes esete. Vitéz Ágnesről azt állította az ügyészség 6 éven keresztül, hogy egy bűnszervezet oszlopos tagja volt, majd pedig 2015. szeptemberben közölte, hogy mégsem. Mennyire lehet egy ilyen vádat komolyan venni?

Ez az eljárás úgy indult, hogy a BKV új vezetése, még mielőtt a BKV működésével megismerkedett volna, néhány szerződést gyanúsnak talált és belső vizsgálatokat kezdeményeztek. Ezeket a vizsgálatokat úgy folytatták le, hogy a rendelkezésre álló adatokat nem szerezték be, az érintetteket nem hallgatták meg, sokszor még a vizsgálat lezárása előtt megtették a feljelentéseket, mert pontosan tudták azt, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye. Érdekes, hogy a több milliárdos takarítási szerződés esetében, melyet az új vezérigazgató írt alá, nem találtak semmilyen gyanúsat. Balogh Zsolt IV.r. vádlott a tárgyaláson becsatolta azt a kimutatását, amely dokumentáltan bizonyítja, hogy például a CC Soft-os vádpontnál a vizsgálat a releváns bizonyítékok 85 %-át figyelmen kívül hagyta, feltehetően nem véletlenül, és a legfontosabb 3 %-át pedig, ha finoman fogalmazunk, akkor a vádlottak terhére eltorzította.

A vizsgálatok befejezését követően annak idején a BKV hétről hétre a sajtó nyilvánossága előtt adagolta a feljelentéseket, ennek az lett a következménye, hogy a BKV volt vezetőit elvitték, őrizetbe vették és letartóztatták egy valaki kivételével. Ez a valaki Balogh Zsolt IV.r. vádlott volt vezérigazgató volt, akinek valamilyen különös okból sikerült elkerülnie az előzetes letartóztatást. Vajon mi lehetett az az ok, amiért Balogh Zsoltot nem tartóztatták le, holott végig az ügyészség 1 milliárd Ft-os bűncselekménnyel vádolta meg, ami körülbelül tízszer akkora, mint amit Szalainé terhére róttak. Nagyon sokat nem kell találgatni, ugyanis jelen eljárást megelőzte egy másik eljárás, amiben Balogh Zsolt tanúként vett részt és több alkalommal bement az ügyészségre és védője, illetve jogi képviselője jelenlétében olyan tartalmú vallomásokat tett, melyektől azt remélhette, hogy szabadlábon védekezhet és ez igaznak is bizonyult. Ma már egyértelműen látható, hogy Balogh Zsoltot félrevezették, hiszen mégis vádat emeltek ellene és a sors fintora, hogy többszörösen nagyobb értékű bűncselekménnyel vádolja az ügyészség őt, mint Hagyó Miklóst.

Balogh Zsolt akkor még bízva az ügyészségben valamilyen nagyon furcsa indíttatásból, amely a magyar kriminalisztikában nem volt jellemző, a választások előtti időszakban több alkalommal megjelent a jobb oldali médiában és sajtóban, és hosszasan beszélt egy nokiás dobozról és Hagyó Miklósról. Miután mindent megtett, amit elvártak tőle, úgy gondolom, hogy nagyon nagy meglepetésként érte, hogy egy hajnalon nála is megjelent a BRFK, házkutatást tartottak és bevitték a rendőrségre. Ettől kezdve Balogh Zsolt félelmében, anélkül, hogy gyakorlatilag egyetlen kérdést intéztek volna hozzá, körülbelül 20-szor tett vallomást és olyan cselekményekről számolt be, amelyekkel meg sem volt gyanúsítva.

Amikor pedig meggyanúsították, akkor az őt tigrisként védő, de észrevételt, kérdést, panaszt, indítványt elő nem terjesztő ügyvédjelölt jelenlétében sem mert panasszal élni a gyanúsítás ellen, mert attól tartott, hogy magára haragítja a nyomozó hatóságot. Miután már Balogh Zsolt nem számíthatott arra, hogy az ügyészség betartja azt, amit ígért neki, mindent megtett, hogy szabadlábon maradjon és ezért tette azt a vallomást a nyomozás során, amelyet tett. A tárgyaláson már elmondta, hogy gyenge volt, nagyon sajnálja, és Hagyó Miklóstól külön bocsánatot is kért. Ilyen előzmények után, amikor még arra is hajlandó volt, hogy negatív médiahőssé váljon, hajlandó volt másokra valótlan tartalmú terhelő vallomást tenni, mégis előállították, amikor a volt munkatársait gyakorlatilag mind letartóztatták, vajon joggal félhetett-e Balogh Zsolt vagy az ügyészség szerint ez csak egy összeesküvés elmélet?! Balogh Zsolt nyomozati vallomása a megtévesztésen és a fenyegetett kényszerhelyzeten alapult, ezért azt figyelembe venni nem lehet.

 

Kihallgatások:

 

2010.02.08.

BRFK, Gazdaságvédelmi Főosztály, Gazdaságvédelmi Osztály, Teve utca 4-6., II. em. 282.

dr. D. István r. őrnagy, dr. V-né dr. G. Éva r. százados

13.56 a tanúkihallgatás kezdete – 14.49 a vége

 

2010.02.24.

BRFK, Gazdaságvédelmi Főosztály, Gazdaságvédelmi Osztály, Teve utca 4-6., II. em. 282.

dr. D.István r. őrnagy, dr. Vadváriné dr. Gál Éva r. százados

10.42 a (gyanúsítotti) kihallgatás kezdete – 14.49 a vége

 

2012. október 9., Kecskemét, Balogh Zsolt vallomása: A lakásomban történt hajnali házkutatás során a nyomozók nem bizonyítékokat, hanem alvó gyermekeimet találták. A házkutatást követően a nyomozás során a kihallgatásaimon úgy éreztem, hogy ha haza akarok menni a családomhoz, akkor minél több visszásságot kell a BKV irányításáról mondanom. Ezért, anélkül, hogy konkrét gyanúsításokat közöltek volna velem, számtalan oldalon keresztül tettem vallomást. Jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy egyetlenegy kérdés feltétele nélkül különböző időpontokban folytattam tovább vallomásaimat az ismétlődő kihallgatásaimon.

 

2015.03.12., Kecskemét, Balogh Zsolt észrevétele: A szembesítésen tett vallomásomat nem tartom fent. Ezt csak azért tettem, amiért a nyomozati vallomásomat is, hogy ne tartóztassanak le, mint a többieket. Úgy éreztem, hogy csak akkor maradhatok szabadlábon, hogyha súlyosan terhelő dolgokat mondok Hagyó Miklósra. Kifejezetten ennek az alátámasztására állítottam a szembesítés során 14-szer, hogy félek és tartok Hagyó Miklóstól és tagadtam meg a választ Hagyó Miklós védőjének a kérdéseire. Tisztelt Törvényszék semmilyen bűncselekményt nem követtem el, Hagyó Miklós semmilyen törvénytelenségre nem utasított, neki semmilyen pénzt nem adtam át, nagyon sajnálom és elnézést kérek Hagyó Miklóstól, amiért az adott helyzetben ennek az állítására kényszerültem. Köszönöm.

 

2015. 09. 29., Kecskemét, Balogh Zsolt IV.r. vádlott észrevétele

Végezetül a módosított vádiratnak arra a pontjára szeretnék egy mondatot mondani, amelyben a vádirat azt írja le, hogy Hagyó Miklós I.r. vádlott engem behívatott és ott különböző, a hivatalával össze nem egyeztethető utasításokat adott. A nyomozati vallomásomat részben és egészében már korábban a törvényszéki tárgyalások alkalmával visszavontam, ilyen találkozó nem volt, ilyen utasítást az I.r. vádlott nekem nem adott..

 

2010.02.25.

Gödöllő, helyszíni kihallgatás

dr. V-né dr. G. Éva r. százados, N. Gábor r. hadnagy, nyomozóhatóság

12.45 a kihallgatás kezdete

 

2010.03.16.    

BRFK, Gazdaságvédelmi Főosztály, Gazdaságvédelmi Osztály, Teve utca 4-6., II. em. 282.

dr. D. István r. őrnagy

12.20 a kihallgatás kezdete – 15.20 a vége

 

2010.03.23.

BRFK, Gazdaságvédelmi Főosztály, Gazdaságvédelmi Osztály, Teve utca 4-6., II. em. 282.

dr. D. István r. őrnagy, O.  András r. alezredes

9.17 a kihallgatás kezdete – 9.48 a vége

 

2010.03.23.

BRFK, Gazdaságvédelmi Főosztály, Gazdaságvédelmi Osztály, Teve utca 4-6., II. em. 282.

dr. D. István r. őrnagy, O. András r. alezredes

9.55 a fényképről történő felismerésre bemutatás kezdete – 10.10 a vége

 

2010.04.06

Gödöllő, helyszíni kihallgatás

O. András r. alezredes, dr. B.i László r. százados, nyomozóhatóság eljáró tagjai

10.50 a kihallgatás kezdte – 11.05 a vége

 

2010.04.23.

BRFK, Gazdaságvédelmi Főosztály, Gazdaságvédelmi Osztály, Teve utca 4-6., II. em. 282.

dr. D. István r. őrnagy

9.32 a kihallgatás kezdte – 11.45 a vége

 

2010.07.06.

Központi Nyomozó Főügyészség, 1066 Bp., VI., Zichy Jenő u. 14. V. em. 503.

dr. M. Réka főügyészségi ügyész, dr. V-né dr. G. Éva r. százados

9.12 a kihallgatás kezdte – 10.09 a vége

10.17 a folytatás – 15.30 a vége

 

2010.07.08.

Központi Nyomozó Főügyészség, 1066 Bp., VI., Zichy Jenő u. 14. V. em. 503.

dr. M. Réka főügyészségi ügyész, dr. V-.né dr. G. Éva r. százados

9.10 a kihallgatás kezdte – 13.00 a vége

 

2010.07.26.

Központi Nyomozó Főügyészség, 1066 Bp., VI., Zichy Jenő u. 14. V. em. 503.

dr. M. Réka főügyészségi ügyész

9.03 a kihallgatás kezdte – 9.32 a vége

 

2010.08.23.

Központi Nyomozó Főügyészség, 1066 Bp., VI., Zichy Jenő u. 14. V. em. 503.

dr. Gy. György főügyészségi ügyész, dr. D. István r. őrnagy, dr. V-né dr. G. Éva r. százados, N. Gábor r. hadnagy

14.00 a kihallgatás kezdte – 20.05 a vége

 

2012. október 9., Kecskemét, Balogh Zsolt vallomása

Jegyzőkönyv bizonyítja, hogy volt olyan kihallgatásom, melyen két ügyész és két nyomozótiszt, tehát négyen hallgattak ki, míg az akkori ügyvédem egy ügyvédjelöltet küldött.  Mivel nem vagyok hős, számomra csak egyetlenegy dolog volt fontos, hogy ne tartóztassanak le és ne járjak úgy, mint egyes munkatársaim. Ennek érdekében még nyilatkozatokat is tettem a sajtónak. Azt azonban még így sem állítottam soha a nyomozás során, hogy akár csak egyetlenegy forint vagyoni hátrányt okoztam a vállalatomnak, a BKV-nak, mert ilyen egyszer sem történt. Bár az elmondottak miatt engem kiáltottak ki a sajtóban a vád tanújának, az ügyészség cserében úgy vádolt meg 750 millió forint vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel, hogy ezzel nem is gyanúsítottak meg a nyomozás során, ezért nem is védekezhettem ellene. A végén pedig az ügyészség pontosan hatszor nagyobb értékre elkövetett bűncselekmény elkövetésével vádolt meg, mint Hagyó Miklóst.

 

2010.09.07.

BRFK, Gazdaságvédelmi Főosztály, Gazdaságvédelmi Osztály, Teve utca 4-6., II. em. 282.

dr. Gy. György főügyészségi ügyész, dr. D. István r. őrnagy

11.15 a kihallgatás kezdte – 13.00 a vége

 

2010.09.08.

Központi Nyomozó Főügyészség, 1066 Bp., VI., Zichy Jenő u. 14. I. em. 101.

dr. M. Réka főügyészségi ügyész, dr. D. István r. őrnagy, N. Gábor r. hadnagy

9.25 a kihallgatás kezdte – 11.42 a vége

12.55 a folytatás – 15.55 a vége

 

2011.03.29.

Központi Nyomozó Főügyészség, 1066 Bp., VI., Zichy Jenő u. 14. II. em. 206.

dr. B. Sándor főügyészségi ügyész, K. Dezsőné főügyészségi nyomozó

9.39 a kihallgatás kezdete – 11.08 a vége

11.33 a folytatás – 13.04 a vége

 

2011.03.30.

Központi Nyomozó Főügyészség, 1066 Bp., VI., Zichy Jenő u. 14. II. em. 206.

dr. Kutron Katalin csop. vez. ügyész, K. Dezsőné főügyészségi nyomozó

9.51 a kihallgatás kezdte – 11.06 a vége

11.12 a folytatás – 14.00 a vége

 

2011.08.23.

Központi Nyomozó Főügyészség, 1066 Bp., VI., Zichy Jenő u. 14. I. em. 105.

dr. Kutron Katalin csop. vez. ügyész, O. Katalin r. százados

9.30 a kihallatás kezdte – 11.20 a vége

 

2011.08.31.

Központi Nyomozó Főügyészség, 1066 Bp., VI., Zichy Jenő u. 14. I. em. 105.

dr. Kutron. Katalin csop. vez. ügyész, O. Katalin r. százados

9.46 a kihallgatás kezdte – 11.36 a vége

 

Vallomások

 

2012. október 9., Kecskemét, Balogh Zsolt vallomása:

2009. augusztusa óta alig találok magamnak munkahelyet, az ellenem indult eljárás miatt gyakorlatilag sehol nem fogadnak szívesen. Jelenleg egy külföldi tulajdonú ingatlanbefektető cégnél dolgozom, sorsom az elkövetkezendő hónapokban el fog dőlni a cégnél is. Az elmúlt három évben egészségileg leépültem, antidepresszánsokat kell szednem, a vérnyomásom magas, ezeket orvosi dokumentumokkal tudom igazolni. Gyakorlatilag mar csak a családom miatt élek, befelé fordultam, társaim, barátaim nagyon nincsenek. Hatalmas kudarckent élem meg az egész dolgot, azt, hogy nyomozati tárgykent kezeltek, az elmúlt három év szörnyű volt. Úgy érzem, hogy félrevezettek, az első védőm a hatósággal történt egyeztetésekre hivatkozással azzal hitegetett, hogy nem leszek vádlott az ügyben, erről a médiának is nyilatkozott annak idején. Kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy mivel nem követtem el semmit, bűncselekmény hiányában mentsen fel minden vádpont alól. Az elmúlt három évet és a becsületemet már senkitől nem fogom egyébként visszakapni. Mindent a legjobb tudomásom szerint mondtam el, továbbiakban szükség szerint élni kívánok az észrevételezési jogommal, az elmondottak miatt a tárgyalási vallomásomat tartom fönn, a továbbiakban semmilyen egyéb nyilatkozatot tenni, így kérdésekre válaszolni sem kívánok.

 

2016.01.13., Kecskemét, Balogh Zsolt IV.r. vádlott az utolsó szó jogán:

Tisztelt Törvényszék! A BKV-nál eltöltött munkaviszonyom alatt én a legjobb tudásom szerint dolgoztam, vagyoni hátrányt nem okoztam a vállalatnak. Az ügyészség a vádbeszédében azt sugalmazta, hogy kvázi aláíró emberként kerültem a BKV-hoz, ez a BKV-nál töltött munkaviszonyomban látható gyors előrelépésnek az oka. Szeretném a törvényszéknek bemutatni, hogy közlekedés-építési mérnök alapdiplomám van, 1992-ben fiatal mérnökként a Magyar Távközlés kiváló dolgozója lettem, 1993. 2016 novemberében a Magyar Távközlés koncessziós pályázatában részt vettem és ezért dicséretet kaptam, 1995-ben a Magyar Távközlés vezérigazgatói dicséretében részesültem a munkámért. 2001-ben fölkértek a MÁV Vagon Felügyelő Bizottságában felügyelőbizottsági tagnak, 2002. év végén német kontroller diplomát szereztem. 2003. júniusában – és erre vagyok a diplomámhoz hasonlóan a legbüszkébb – a Magyar Fejlesztési Bank Balogh Zsolt szentendrei lakost bízta meg az Európai Uniós pályázatok ellenőrzésével, tehát ez névre szóló megbízás volt. És az utolsó diplomám pedig a Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetség 2003-ban Nürnbergben végzett német projektmenedzser diplomám. Az ügyészség a vádbeszédében utalt arra, hogy jellemtelen vagyok, ugyanakkor nem beszélt arról, hogy milyen körülmények kényszerítettek arra, hogy a nyomozati vallomásomban valótlant állítsak. Ezt szeretném visszautasítani, nem érzem magam jellemtelennek. Összefoglalva, a BKV-nál végzett munkámat szakmailag megalapozottnak tartom. Kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy a vádpontok alól mentsen föl.