Balogh Zsolt IV. rendű vádlott felhívása nyilatkozattételre a II. vádpont kapcsán a Kecskeméti Törvényszéken 2012. október 16. napján

Tanács elnökének kérdésére Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

A tárgyalási vallomásomban mondottakat tartanám fent, tehát minden esetben a tárgyalási vallomásomat tartom fönt. Az eltérésekkel kapcsolatosan is a tárgyalási vallomásomat szeretném fönntartani. Tehát az elmondottakat fenntartva nem kívánok többet nyilatkozni.

Tanács elnöke a vallomásmegtagadás kapcsán az előző tárgyalási napon előadott indokaira nézve tájékoztatja Balogh Zsolt IV. r. vádlottat, hogy a bíróságot az ügyészi indítvány nem köti a II. tényállási pont minősítésével kapcsolatban,  hanem a vádirati tényállásból kell kiindulnia, az irányadó. A fenyegetés büntethetőséget kizáró ok. A vádbeli időszakban, illetve  2011. decemberéig hatályos Btk. 255/A. § (2) bekezdése szerint nem büntethető az aktív vesztegető, ha a cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja.

 

Tanács elnökének kérdésére Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

Továbbra is a tárgyaláson elmondott vallomásomat tartom fönt.

 

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védője:

Védencem a II. vádponttal kapcsolatban egyáltalán nem kíván nyilatkozni.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

Szeretném jelezni, hogy a II. tényállás kapcsán és a IV. r. vádlott ezzel kapcsolatosan tett nyilatkozataival összefüggésben ő nem csak aktív, hanem passzív vesztegető is.

Tanács elnöke közli, hogy álláspontja szerint a II. pontbeli vádirati tényállás alapján Balogh Zsolt IV. r. vádlott nem minősülhet passzív vesztegetőnek.