Bezsenyi Mihály ezredes úrnak címzett, 2010. május 11. napján kelt, és tértivevényes levél