Dr. Kádár András védõ 2010. július 30. napján kelt indítványa