Dr. Kádár András védõ 2010. június 09. napján kelt indítványa