Dr. Kádár András védõ 2010. június 22. napján kelt fellebbezése