Dr. Kádár András védõ 2010. szeptember 13. napján kelt indítványa