A Fõvárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 29. Bnyf.3238/2010/3. számú végzése