Fõvárosi Fõügyészség Kiemelt és Gazdasági Ügyek Osztályának 2010. május 17. napján kelt indítványa