Központi Nyomozó Fõügyészség 2010. június 11. napján kelt indítványa