K. G. tanú teljes bírósági vallomása (tárgyalási jegyzőkönyv) - 2013. szeptember 3.

A bíróság a bizonyítási eljárást K. G. tanú kihallgatásával folytatja.

C.C. Soft Kft.

A bíróság elé szólított

K.  G. tanú személyes adatainak zártan kezelését kéri.
Foglalkozása: műszaki ellenőr a BKV Zrt.-nél. Kihirdetve a következő
VÉGZÉS - I.

A bíróság a Be. 96. § (1) bekezdése alapján elrendeli a tanú személyi adatainak zártan történő kezelését.

A tanács elnöke a tanú személyazonosságát az átadott személyi igazolvány és lakcímkártya megtekintésével állapítja meg, és a személyi adatokat az iratok között elkülönítve zártan kezeli.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

Nem járulok hozzá, hogy rólam kép és hangfelvétel készüljön.

Tanács elnöke közli a sajtó képviselőivel, hogy a tanú, valamint a jelen lévő vádlottak hozzájárulásának hiányában nem készíthető róluk kép-és hangfelvétel, az arcuk és a hangjuk nem rögzíthető.

Tanács elnökének kérdésére tanú:
A vádlottakkal perben, haragban, rokoni viszonyban nem vagyok, a BKV Zrt. sértett alkalmazottja vagyok, nincs olyan ok, ami miatt az ügyben érdekelt vagy elfogult lennék.

A tanács elnöke a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontja szerint figyelmezteti a tanút, hogy azokban a kérdésekben megtagadhatja a tanúvallomást, amelyekkel kapcsolatban magát bűncselekmény elkövetésével vádolná.

Tanú:

A figyelmeztetést megértettem.

A tanács elnöke figyelmezteti a tanút, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani, továbbá figyelmezteti arra is, hogy a hamis tanúzást és a tanúvallomás jogosulatlan megtagadását a törvény büntetni rendeli.

Tanú:

A figyelmeztetést megértettem.

A tanács elnöke tájékoztatja a tanút a tanúkihallgatás menetéről.

Ügyész kérdése:     2007-ben a BKV-nak milyen szervezeti egységében dolgozott, milyen munkakörben, ebben a munkakörben mik voltak konkrétan az Ön feladatai?

Tanú:

A BKV Zrt. beruházási főosztályán, mint műszaki ellenőr dolgoztam, és a beruházások előkészítésével és lebonyolításával foglalkoztam ebben az időben.

Ügyész kérdése: Hányan dolgoztak ebben a részegységben ekkor? Tanú:
Kb. 20-an.

Ügyész kérdése: Kik voltak az Ön főnökei? Tanú:
Az érintett időszakban K. I. főosztályvezető és Balogh Zsolt irodavezető.

Ügyész kérdése:  Feladata volt-e Önnek az, hogy közbeszerzési eljárás lebonyolításában is részt vegyen?

Tanú: Igen.
Ügyész kérdése: Milyen módon vett részt közbeszerzési eljárásokban? Tanú:
A műszaki és az ajánlattételi felhívás dokumentációjának összeállításában. Ügyész kérdése: Önnek mi a végzettsége?
Tanú: Villamosmérnök.
Ügyész kérdése:     Említette, hogy főnökei voltak K. I. és Balogh Zsolt. Balogh
Zsolttal közvetlen munkakapcsolatban állt? Tanú:
Igen.

Ügyész kérdése: Hogyan ismerkedett meg vele? Tanú:
Bemutatták, mint új kollégát, hogy ő lesz az iroda vezetője. Ügyész kérdése: Mikor érkezett ő a BKV-hoz?
Tanú:

2007. tavaszán érkezett a BKV-hoz.

Ügyész kérdése: Új emberként érkezett akkor Balogh Zsolt?
Tanú:
Igen.

Ügyész kérdése: Hogyan fogadták őt akkor a beruházási osztályon? Tanú:
Átlagosan, semmi különösebb esemény nem volt.

Ügyész kérdése:     Volt esetleg olyan személy, akinek Balogh Zsolt érkezése hátrányt okozott?

Tanú:

Nem tudok róla.

Ügyész kérdése:  Volt esetleg arra példa, hogy valami  miatt Balogh Zsolt barátságos vagy esetleg ellenséges fogadtatásban részesült Öntől vagy munkatársai részéről?

Tanú:

Átlagos fogadtatás volt, nem volt semmilyen ellenségeskedés.

Ügyész kérdése:  Ebben az időszakban a beruházási osztályon hány beruházási projekt volt folyamatban?

Tanú:

30-40 legalább.

Ügyész kérdése:  Arra vissza tud-e emlékezni, hogy hány projekt indult abban az időben, amikor a C.C. Soft, illetőleg a Diamond Kft.-vel kapcsolatos projektek indultak?

Tanú:

Az én hatáskörömben ez a kettő.

Ügyész   kérdése:     Ezek    az    említett    projektek    a    Szentendrei    HÉV    felújításával, modernizálásával függtek össze?

Tanú: Igen.
Ügyész kérdése: Arra kérném, hogy ismertesse ezeknek a projekteknek a lényegét. Tanú:
A Szentendrei Hév utastájékoztatása azt jelentette, hogy vizuális kijelzők lettek volna a megállókban, peronokon, másrészt egy segélykérő rendszer épült volna ki, illetve egy diszpécseri telefonpult, ami a HÉV forgalmában szolgálatot teljesítőknek a munkáját segítette volna, illetve oda futottak volna be ezek a segélykérő rendszerek.

Ügyész kérdése: Mettől meddig vett részt Ön ezeknek a projekteknek a kivitelezésében? Tanú:
Az indulásától kb. 2007. őszéig.

Ügyész kérdése: Pontosan mi volt az Ön feladata ezekben a projektekben? Tanú:
A majdani üzemeltetővel együttműködve a műszaki dokumentációt, a műszaki tartalmat állítottuk össze, hogy pályázható legyen a téma, illetve az ajánlati felhívásnak az egyéb pontjai is megszerkesztésre kerültek.

Ügyész kérdése:     Kinek a részéről, hogyan merült fel egyáltalán az igény, hogy ezeket a projekteket el kell indítani?

Tanú:

Régi BKV-s szempont illetve tervezett projekt volt, előző években zajlott a Szendrei HÉV
vonalnak egy jelentősebb rekonstrukciója, 2005-2006-ban.

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

Az ötlet az régi volt, csak nem volt beütemezve még a beruházási tervben az előző években.

A majdani üzemeltető, a BKV beruházás vezetéséé, és a BKV vezetéséé volt az ötlet. Személyt nem tudok mondani.

Ügyész kérdése:   Ez egyébként előre eltervezett volt, hogy 2007-ben írják ki ezt a pályázatot?

Tanú:

Kb. igen.

Ügyész kérdése: Vagy lehetséges, hogy váratlanul merült fel ez az igény? Tanú:
Nem volt váratlan.

Ügyész kérdése:  Ki az, aki személy szerint megfogalmazta, hogy erre a projektre szükség van, és ki adta a feladatot, hogy ennek a műszaki követelményrendszerét meg kell Önöknek csinálni?

Tanú:

A beruházási igények részben a beruházási főosztályon illetve a majdani beruházó oldaláról merültek fel. Ők kezdeményezik a beruházásokat.

Ügyész kérdése:  Vissza tud emlékezni arra, hogy ki mondta személy szerint, hogy az utastájékoztatásra szükség van?

Tanú:

Így név szerint nem.

Ügyész  kérdése:     Ennek  a  projektnek  az  elkezdése  függött-e  esetleg  valamilyen feltételnek a bekövetkeztétől? Tehát ráépült-e az utastájékoztató rendszer egy olyan rendszerre, aminek az elkészülte előtt nem lehetett ehhez hozzákezdeni?

Tanú:

Igen, az előző években létrejött beruházás kapcsán egy optikai hálózat épült, és egy utastájékoztatás, illetve egy jövőbeni információs célokat szolgáló alapok kerültek elhelyezésre.

Ügyész kérdése:  Meg kellett -e várni a pályázat kiírásával azt, hogy ezek a rendszerek elkészüljenek? Vagy lehetett volna egyszerre is csinálni az egészet?

Tanú:
Meg kellett várni, mert lassabban épült a hálózat, mint épülhetett volna az utastájékoztató rendszer.

Ügyész kérdése: Az  utastájékoztató rendszer kiépítéséhez szükség volt-e ennek az alap, tehát a korábbi rendszer kivitelezőjének az együttműködésére vagy azt meg lehetett volna csinálni tőlük teljesen függetlenül is?

Tanú:

A Thales-re gondol? Tőlük egy bizonyos adatkapcsolat kellett és egyébként bárki meg tudta volna csinálni ezt az utastájékoztató rendszert.

Ügyész  kérdése:     Ennek  az  utastájékoztató  rendszernek  van-e  valamilyen  köze  a vasútbiztonsághoz vagy ez csak valamilyen kényelmi szolgáltatást biztosító rendszer?

Tanú:

Ez csak kényelmi szolgáltatást biztosító rendszer.

Ügyész kérdése:     Vissza tud-e arra emlékezni, hogy milyen eljárásban választották ki ennek a projektnek a kivitelezőjét?

Tanú:

A közbeszerzési törvény szerint versenyeztetési módszerrel került kiválasztásra. Ügyész kérdése: Milyen típusú közbeszerzés volt ez? Nyílt? Meghívásos?
Tanú: Meghívásos.
Ügyész kérdése: Ki készítette el a pályázati kiírást? Tanú:
Én.

Ügyész kérdése: Ki döntött arról, hogy kik legyenek a meghívottak? Tanú:
Többen.

Ügyész kérdése: Személy szerint? Tanú:
Én is javasoltam, Balogh Zsolt. is javasolt cégeket, az üzemeltetők is javasoltak. Ügyész kérdése: Üzemeltetők alatt kit ért?
Tanú:

A  HÉV  igazgatóságnak  a  majdani  üzemeltetőit,  akik  ezt  a  rendszert  napi  szinten üzemeltették volna.

Ügyész  kérdése:     Vissza  tud  emlékezni,  hogy  melyek  voltak  azok  a  cégek,  akik meghívásra kerültek?

Tanú:

Már kevésbé.

Ügyész kérdése:     Arra esetleg vissza tud-e emlékezni, hogy kik voltak azok a cégek, akiket Ön javasolt?

Tanú:

Autocom, Promontel, volt még egy harmadik is, de nem tudom már.

Ügyész kérdése: Ezt az utastájékoztató rendszert a C.C. Soft Kft. nyerte el, melyik volt az a másik cég, ami ehhez kapcsolódott?

Tanú:

A Diamond Kft.

Ügyész  kérdése:     A Diamond  Kft.  és  a  C.C.  Soft  Kft.  kinek  az  ajánlására  kerültek meghívásra?

Tanú:

Balogh Zsolt. ajánlására kerültek a listára.

Ügyész kérdése: Miért emlékszik erre olyan biztosan vissza? Tanú:
Mert ezeket a cégeket korábbról nem ismertük.

Ügyész kérdése: A pályázati elbírálás során mit tudott meg ezekről a cégekről? Mivel foglalkoztak korábban?

Tanú:

A  C.C.  Soft  főleg  irodatechnikával,  adatbázis  kezeléssel,  a  Diamond  Kft.  autópálya segélykérő rendszert épített a referenciái szerint.

Ügyész kérdése: Ezek a referenciák megfeleltek a pályázati kiírásnak? Tanú:
Nem.

Ügyész kérdése: Az ajánlatok értékelését kik és hogyan végezték? Tanú:
Az üzemeltetéstől volt két kolléga, jómagam, illetve Balogh Zsolt. és K. I..
 Ügyész kérdése: Mik voltak az értékelésnek a fő szempontjai?
Tanú: Az ár.
Ügyész kérdése: Az áron kívül semmi más? Tanú:
Úgy rémlik nem.

Ügyész kérdése: Műszaki tartalom? Referenciák? Tanú:
Az alkalmassági feltétel volt.

Ügyész  kérdése:     Egyébként  hiányzó  referencia  esetén  általában  mi  a  szokásos ügymenet? Tehát ha valamilyen alkalmassági feltétel hiányzik, mit tudnak Önök tenni?

Tanú:

Vagy kizárásra kerül a pályázó vagy hiánypótlásra kap lehetőséget.

Ügyész kérdése: A pályázati kiírás, illetve általában a  közbeszerzési eljárás, amit Önök folytattak, lehetőséget adott hiánypótlásra?

Tanú:

Akkoriban ritkábban volt gyakorlat a hiánypótlás, a mai közbeszerzési törvényben már mindennapos. Nem volt tehát kizárt a hiánypótlás.

Ügyész kérdése: Ezen a két pályázaton, az utastájékoztatás illetőleg az adatátvitel, vissza tud emlékezni hány cég indult?

Tanú:

Azt hiszem 4-5 mind a kettőn.

Ügyész kérdése: Minden cég megfelelt az alkalmassági szempontok alapján? Tanú:
Nem.

Ügyész kérdése: Mely cégek nem feleltek meg? Tanú:
A C.C. Soft, illetve a Diamond Kft.

Ügyész kérdése:  Mi volt ezt követően a következő lépés, hogy ezek a cégek mégiscsak részt vettek utána az értékelésen?

Tanú:

Részben hiánypótlás, részben pedig a vezetői döntés, hogy a legalacsonyabb ár alapján őket bízzák meg a szerződéssel.

Ügyész kérdése: Sor került-e valamilyen módon a hiányzó referenciák pótlására? Tanú:
Igen.  Újabb  hiánypótlási  felhívást  kaptak,  melyre  be  kellett  nyújtaniuk  a  referencia igazolásokat.

Ügyész  kérdése:     Arra  visszaemlékszik-e,  hogy  milyen  módon  pótolták  a  hiányzó referenciákat?

Tanú: Írásban.
Ügyész kérdése: Milyen referenciát nyújtottak be? Tanú:
Tételesen már nem emlékszem rá, hogy mi volt. Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:
Volt  lehetőség  igen,  hogy  alvállalkozói  nyilatkozatot  vagy  bármilyen  nyilatkozatot  egy cégtől becsatolhattak.

Igen, a Funkwerk cégre emlékszem.

Ügyész kérdése: Ezzel a két céggel kapcsolatban emlékszik erre a cégre? Tanú:
Igen.

Ügyész kérdése: Ez a referencia egyébként elfogadható volt az Ön véleménye szerint? Tanú:
A Funkwerk referenciája elfogadható volt, ő csinált külföldön ehhez hasonló rendszereket.

Ügyész  kérdése:     Most  konkrétan  arra  gondolok,  hogy  elfogadható-e  a  pályázó referenciájaként, hogy ha egy alvállalkozónak a referenciáját nyújtja be?

Tanú:

Akkoriban ez nem volt ennyire ily módon elismert, hogy alvállalkozó referenciájával felel meg a fővállalkozó, ez nem volt akkoriban gyakorlat.

Ügyész kérdése: Manapság már elfogadható egy ilyen referencia? Tanú:
A mai közbeszerzési törvény mindent megenged, igen. Ügyész kérdése: Mire jutott végül is az értékelőbizottság? Tanú:
Az értékelőbizottság nem fejezte be a munkáját, vezetői döntés született a legalacsonyabb ár alapján a C.C. Soft és a Diamond szerződéses kijelölésére.

Ügyész kérdése:  Arra kérem, hogy ezzel kapcsolatban kicsit részletesebben mondja el  a történteket.

Tanú:

Volt egy értékelőbizottság, annak a döntése alapján a többség nem támogatta ezeknek a cégeknek a nyertessé nyilvánítását, de a bizottság nem zárta le a munkáját. Tehát nem a bizottsági döntés alapján folytatódott a folyamat, hanem vezetői döntéssel kiemelődött a történet a bizottság kezéből.

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

A bizottság azt a véleményt alakította ki, hogy nem alkalmas a C.C. Soft, illetve a Diamond ilyen munka elvégzésére.

Ezt a bizottság többsége mondta. Ekkor csak K. I., a HÉV részéről az ott lévő kollégák, Balogh Zsolt. és én voltam benne a bizottságban. A HÉV-es kollégák, illetve én mondtam, hogy nem alkalmas a C.C. Soft. Balogh Zsolt. támogatta a C.C. Soft.-ot, K. I. tartózkodott.

Nem írtunk alá jegyzőkönyvet, nem született a bizottságnak egy lezáró jegyzőkönyve. Igen, vezetői döntés született.
Ügyész kérdése: Ki volt az a vezető, aki végül is döntött a kérdésben? Tanú:
Tudomásom  szerint  B.  Zs.  kommunikált  az  akkori  vezérigazgató  helyettessel, D. Z.-al és így született meg a döntés.

Ügyész kérdése: Arról van-e tudomása, hogy Balogh Zsolt.mit kommunikált D. Z. felé?

Tanú:

Kérvényezte a C.C. Soft.-nak a győztessé nyilvánítását.

Ügyész kérdése: K. I.nek volt-e ebben a vezetői döntésben valamilyen szerepe?
Tanú:
Szerintem nem.

Tanács elnöke ügyész indítványára ismerteti, majd tanú elé tárja Balogh Zsolt. IV. r. vádlott
2012.  október  9-ei  tárgyalási  vallomásához  csatolt  melléklet  8.  oldalán  található  e- mailekből az értékelési jegyzőkönyvet.

Tanács   elnökének   azon   kérdésére,   hogy   honnan   állt   rendelkezésére   a   becsatolt     
jegyzőkönyv, Balogh Zsolt. IV. r. vádlott:

Otthon nekem volt egy példány belőle.

Ügyész kérdése: Korábban ezt az értékelési jegyzőkönyvet vagy bármilyen értékelési jegyzőkönyvet a C.C. Soft pályázatával kapcsolatban látott-e?

Tanú: Igen.
Ügyész kérdése: Ez az volt? Tanú:
Igen, lehetett egy ilyen verzió, igen.

Ügyész kérdése: Ezt az értékelési jegyzőkönyvet ki készítette? Tanú:
Nem tudom.

Ügyész kérdése: A bizottság megállapításait tükrözi egyébként? Tanú:
Nem.

Ügyész kérdése:     A bizottság többi tagjával egyébként konzultált ennek az értékelési jegyzőkönyvnek a tartalmáról?

Tanú:

A bizottság többi tagja nem támogatta a C.C. Soft alkalmasságát.

Ügyész kérdése:  Szóba került, hogy Önöknek ezt alá kellene írni? Ön azt állította, hogy látta ezt a jegyzőkönyvet. Kinyomtatott formában megkapták Önök, hogy ezt írják alá?

Tanú:

E-mailen kommunikáltunk többnyire, nem papír alapon.

Ügyész kérdése:  Ezek szerint Ön személy szerint megtagadta ennek a jegyzőkönyvnek az aláírását?

Tanú:

Igen, ez a jegyzőkönyv nem került aláírásra.

Ügyész  kérdése:     Tudott-e  arról,  hogy  ennek  ellenére  ezt  a  jegyzőkönyvet  utóbb felhasználták?

Tanú: Nem.
Ügyész kérdése:  Ezzel a konkrét projekttel kapcsolatba került-e a projekt előkészítésében vagy elbírálásával kapcsolatban bárki, aki nem szerepelt ebben a jegyzőkönyvben?

Tanú:

A majdani üzemeltetők részéről egy-két kolléga.

Ügyész kérdése: Vissza tud emlékezni név szerint, hogy kik voltak ezek? Tanú:
Kiss László volt az akkori üzemvezető.

Ügyész kérdése: Kapcsolatba került-e esetleg ezzel a projekttel K. L.? Tanú:
Szerintem nem.
Ügyész kérdése: Ka. I.?
Tanú:
Nem.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:
Elnézést, nem hallom a kérdést és a választ sem, de ami nagyobbik baj, hogy az ügyfelem sem.

Tanács elnöke ismételten megkéri az ügyészt és a tanút, hogy hangosabban beszéljenek, hogy a feltett kérdéseket és az arra adott válaszokat mindenki jól érthetően hallja a tárgyalóteremben.

Ügyész kérdése: A C.C. Soft képviselőivel találkozott-e Ön személyesen? Tanú:
Igen.

Ügyész kérdése: Mikor? Milyen körülmények között jött létre ez a találkozó? Tanú:
A szerződéskötési fázistól kezdve rendszeresen. Ügyész kérdése: Ezt megelőzően?
Tanú: Nem.
Ügyész kérdése: Vissza tud-e név szerint emlékezni, hogy kikkel tárgyalt Ön? Tanú:
Már nem.

Ügyész kérdése:     Még az elbírálási szakaszban találkozott-e esetleg bármelyik cégnek, C.C. Soft Kft., Diamond Kft., Autocom Kft., Török Trade Kft., Freesoft Kft. képviselőjével?

Tanú:

Nem hiszem.

Ügyész kérdése:  Arra kérném, hogy azt fejtse ki részletesen, hogy azon kívül, hogy nem voltak referenciái a C.C. Soft-nak, voltak-e egyéb aggályai a C.C. Soft-tal való szerződéskötést illetően?

Tanú:

Megítélésem szerint látni lehetett, hogy aki még ilyen feladattal nem foglalkozott, az nem tud 3 hónap alatt ilyen rendszert építeni.

Tehát nem rendelkeztek ilyen referenciával, ilyen gyakorlattal és azt gondoltam, hogy általában is rövid a teljesítési határidő.

Tanács elnöke ügyész indítványára ismerteti a tanú nyomozás során tett vallomását a
nyomozati iratok 46. kötet 32.057/A. oldal utolsó bekezdéséből.

Ügyész kérdése:  Az eltérésre kérdezek rá, akkor most a szerződéskötést követően ismerkedett meg a C.C. Soft képviselőjével vagy már a bírálati szakaszban, ahogy a nyomozati vallomásában elmondta?

Tanú:

Már  nem  rémlik,  de  ha  akkor  így  nyilatkoztam,  akkor  nyilván  így  volt,  fenntartom  a nyomozati vallomásomat.

Ügyész kérdése:  Szokásos ez egyébként a közbeszerzési eljárásban, hogy már a bírálati szakaszban kapcsolatba lépnek egyes cégek képviselővel?

Tanú:

Nem jellemző.

Ügyész kérdése: Mikor indult meg maga a kivitelezés? Tanú:
A kivitelezésnek 2007. nyarán kellett volna megindulnia, de igazából a kivitelezésig nem nagyon jutott el az ügy, mert nem volt abban a szakban. Szerződéskötés után dolgoztak rajta, de tényleges kivitelezésig nem jutott el, mert nem boldogultak a feladattal.

Ügyész kérdése:     Ha azt mondja, hogy a tényleges kivitelezésig nem jutottak el, mert nem boldogultak a feladattal, akkor ezek szerint nem is adtak le semmiféle teljesítést?

Tanú:

2007. szeptemberben kellett volna készen lenniük az első szerződéses határidő alapján, eddig a határidőig érdemi munkavégzést nem tudtak felmutatni.

Ügyész kérdése: 2007. szeptemberéig vett részt a projekt menedzselésében? Tanú:
Igen.

Ügyész kérdése:  A szerződéskötést követően a C.C. Soft Kft.-nek a teljesítésében Ön ellenőrként vagy bármilyen más módon részt vett-e? Ellenőrizte-e, hogy mit csinálnak, mire  jutnak?  Kellett-e  Önnek  konkrét  feladatot  teljesítenie?  Egyeztetésre  gondolok, műszaki  követelmények meghatározására.

Tanú:

Igen, az egyeztetés folyamatos volt, az eredményeket, a terveket kellett volna egyeztetni, ellenőrizni.

Ügyész kérdése:   Milyen problémák merültek fel a projekt teljesítése során a C.C. Soft
Kft.-nél?
Tanú:

A kiírás szerinti műszaki tartalmat nem kívánták elfogadni, majd minden tételben újabb javaslatokat tettek, hogy ők hogy oldanák meg azokat a műszaki elvárásokat, amik a kiírásban szerepeltek.

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

Például azt jelenti, hogy nem kívánták elfogadni a műszaki tartalmat, hogy ki volt írva egy bizonyos struktúrájú LCD kijelző, ők ehelyett, mert túl drágának találták ennek a beszerzését, televíziókat kívántak felhasználni az utastájékoztató kijelzőjeként.

Magából az ajánlatukból nem derült ki, hogy ők ilyen kijelzővel tervezték a megvalósítást. Emlékeim szerint még az ajánlat kiegészítésükből sem.
Ügyész kérdése:  Az ajánlati kiírásban a kijelzők műszaki követelményei nem voltak konkrétan meghatározva?

Tanú:

De megvoltak határozva, hát ezt nem szerették volna.

Ügyész kérdése: Mit tett Ön ezeknek az igényeknek az elhangzása után? Jön a C.C. Soft, azt mondja, hogy szeretnék egy olyan kijelzőt beszerelni, ami az eredeti ajánlati kiírás műszaki feltételeinek nem felel meg, Ön erre mit mondott?

Tanú:

Ezeket az eltérő műszaki javaslatokat levélben nyújtották be a BKV-hoz, erről vezetői szinten döntöttek, ezek elfogadásáról.

Ügyész kérdése: Önnek ezzel kapcsolatban milyen feladata volt? Tanú:
Technikai segítséget nyújtottunk például egy helyszíni próbához, amikor egy kinti HÉV megállóba vittünk asztalt, hosszabbítót, és 3 -féle kijelzőt megnéztünk, hogy egyáltalán mi látszik ténylegesen a napfényben.

Ügyész kérdése: Mire jutottak? Tanú:
Az általuk hozott eszközök nem nagyon voltak láthatók.

Ügyész kérdése:  A főnökeit kellett arról tájékoztatnia, hogy ezek a felajánlott kijelzők valójában nem felelnek meg a BKV igényeinek?

Tanú:
Történt ilyen tájékoztatás.

Ügyész kérdése: Kit tájékoztatott Ön erről? Tanú:
K. I.-t, Balogh Zsolt.-t.

Ügyész kérdése:  Ki hozta meg a döntést, hogy lehet változtatni például a kijelzőknek a műszaki követelményrendszerén?

Tanú:

Vezetői szinten történt.

Ügyész kérdése: Személyhez nem tudja kötni? Tanú:
Balogh Zsolt., D. úr, A. A. lehetett a vonal.

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

Szeptember végéig még D. úr vezérigazgató helyettes volt.

Ügyész kérdése:     Műszaki tartalomban a kijelzőn kívül egyéb módosításra vissza tud-e emlékezni?

Tanú:
Az adatátviteli út tervezett megoldását teljesen átrajzolta az ajánlattevő. Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

Ez azt jelenti, hogy a legvégére törölték ezt a kapcsolatot a biztosító berendezéssel, tehát a  vonat  tényleges  helyzetét  a  biztosító  berendezés  nem  adta  át  az  utastájékoztató részére.

A C.C. Soft kezdeményezte a műszaki tartalomban ezt a változtatást, nem boldogultak a feladattal, nem jutottak dűlőre a Thales-sel, a Thales mondta, hogy tegyenek fel kérdést, válaszol, műszaki kérdésként értelmezte ezt. Nem tudtak műszaki nevezőben megállapodni.

Ügyész kérdése:   Mi volt ennek az oka, hogy nem tudtak megállapodni műszaki dolgokban?

Tanú:

Nagyrészt szerintem az, hogy a C.C. Soft  biztosító berendezéssel még nem foglalkozott, tehát rengeteg olyan új fogalommal, szokással találkozott, amit nem ismert.

Ügyész kérdése:  Szóba került korábban, hogy a referenciát a Funkwerk céggel kívánta
biztosítani a C.C. Soft. Végül is ez a cég alvállalkozóként részt vett-e ennek a projektnek a kivitelezésében?

Tanú:

Összességében nem, nyáron volt egy nagy plénum előtt tartott Funkwerk-es bemutató, hogy milyen utastájékoztató rendszert tudna hozni, milyet épített Svájcban, ezt bemutatta, ekkor az 1 alkalommal találkoztunk velük érdemben. A Funkwerk által bemutatott utastájékoztató rendszer 95 %-ban megfelelt volna a BKV-nak, néhány apróság volt, amiben a kiírás mást kért, mint amit ők hoztak maguktól, ez az 5 % szerintem elrettentette a Funkwerk-et, tehát nem kívánt módosítani a meglévő berendezésén néhány apróságot sem.

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

A Funkwerk gyakorlatilag az utastájékoztató rendszernek a nagy részét, a kijelzőket, a szoftvert, az adatbázis kezelést csinálta volna.

Ez az 5 % néhány apróbb tételt jelentett, ami miatt bele kellett volna nyúlnia a szoftverbe, illetve az eszközök hardverébe, és ők nem igazán akartak ilyet. Ők egy kész rendszert akartak idehozni, függetlenül attól, hogy mi az itteni igény.

Úgy hallottuk utólag, hogy a Funkwerk, mint alvállalkozó nem tudott megegyezni a C.C. Soft-tal, ezért visszalépett.

Ügyész kérdése: Ha a C.C. Soft-nak referenciát biztosító alvállalkozó teljes egészében visszalépett, ennek nem kellett volna teljesen új pályázat kiírását magával vonnia?

Tanú:

De, kellett volna.

Ügyész kérdése: Jelezte az új pályázat szükségességét valakinek? Tanú:
Nem emlékszem.

Ügyész kérdése: Azt, hogy a műszaki tartalom változásával nem ért Ön egyet, azt jelezte- e valakinek?

Tanú: Igen.
Ügyész kérdése: Milyen módon? Szóban, írásban, e-mailben? Tanú:
Szóban biztosan Balogh Zsolt.nak, K.I.nek.
Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:
Én azt jeleztem egész pontosan Balogh Zsolt.nak és K.I.nek, hogy a műszaki tartalom változásokra ellehetetlenül a projekt, mert így nem lehet teljesíteni a szerződést.

A műszaki tartalom változás alatt azt értem, hogy az eredeti műszaki kiírás hosszan taglalta, hogy milyen műszaki feladatokat kell teljesíteni, és volt is benne javaslat, hogy milyen technológiával, ha ezeket megváltoztatják, akkor a kiírás szerinti elvárásokat nem tudja teljesíteni.

Ügyész kérdése: Hogyan került ki a projektből? Tanú:
2007. szeptember körül kerültem ki a projektből, átadtam P. F.nak, ő folytatta a projekt továbbvitelét.

Ügyész kérdése: P. F. egyeztetett Önnel később műszaki kérdésekben?
Tanú:
Igen, beszélgettünk egyszer-kétszer erről.

Ügyész kérdése: Arra vissza tud-e emlékezni, hogy ezeknek a beszélgetéseknek mi volt a témája?

Tanú: Nem.
Ügyész kérdése: Utóbb ezzel a projekttel bármilyen módon került-e kapcsolatba? Tanú:
Nem.

Ügyész kérdése: Belső ellenőrzés meghallgatta-e Önt? Tanú:
Nem hallgatott meg.

Ügyész kérdése:     Keresték-e esetleg Önt abból a célból, hogy értékelési jegyzőkönyv készült-e?

Tanú:

Nem kerestek meg.

Tanács elnöke ügyész indítványára ismerteti a tanú nyomozás során tett vallomását a nyomozati iratok 32.057/A. oldal 3. bekezdéséből.

Ügyész kérdése: Fenntartja a nyomozati vallomását?
Tanú:

Igen, fenntartom.

Ügyész kérdése:  Arra kérném, hogy ezt egy kicsit pontosítsa. Mit tudtak Önök? Honnan tudták?

Tanú:
Folyosói pletyka. Ügyész észrevétele:

Tudomásnak ezt nem lehet nevezni.

Ügyész kérdése:  Mi volt az a tudomás, vagy mi volt az a pletyka, hogy ki protezsálta be a
BKV-hoz Balogh Zsolt.ot? Tanú:
Fővárosi Önkormányzat vezetői.

Ügyész kérdése:  Volt-e esetleg valami egyéb pletyka, hogy ezen belül név szerint melyik vezető?

Tanú:

Akkoriban még nem. Ügyész kérdése: Utóbb? Tanú:
Utóbb Hagyó Miklós.

Ügyész kérdése: De ez csak folyosói pletyka? Tanú:
Igen.

Hagyó   Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:   Mikor  került  a  BKV-hoz?  Milyen minőségben? 2007-ig milyen lényeges posztokat töltött be és ahhoz  milyen végzettség kapcsolódik?

Tanú:

1986-ban  kerültem  a  BKV-hoz.  Az  első  10  évben  egy  villamos  áram  átalakítókat üzemeltető   részlegnél   voltam.   1997-től   pedig   a   beruházási   főosztályon.   Először műszerész voltam, utána pedig projekt menedzser, műszaki ellenőr.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: 1997-től, ha jól értem a 2007-ig terjedő időszakban Ön projekt menedzser volt és műszaki ellenőr volt.

Tanú:

Igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Van-e különbség a jelenlegi munkaköre és az akkori munkaköre között?

Tanú: Nincs.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Kérem mondja el, hogy 2007-ben, amikor ezzel a projekttel kapcsolatba került, mint projektmenedzsernek, illetőleg műszaki ellenőrnek, mi volt a konkrét feladata?

Tanú:

A műszaki dokumentáció összeállítása az  üzemeltetőkkel,  az  ajánlati  felhívás összeállítása, illetve a szerződéskötés után a kivitelezés lebonyolítása.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Nevezhetjük úgy, hogy a BKV-nál egy ilyen beruházásnál mint volt ez is, Ön volt a közvetlen felelőse a beruházás megvalósításának?

Tanú: Nem.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ezért szeretném, ha elmondaná, hogy konkrétan mi volt a feladata ennek a projektnek a megvalósítása során. Én a munkaköri kötelezettségét kérdezem.

Tanú:

A műszaki dokumentáció összeállítása, ajánlati felhívás összeállítása és a szerződéskötés után a kivitelezés lebonyolítása.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: A kivitelezés lebonyolítása milyen részfeladatokból áll?

Tanú:

Terveknek az elbírálása, amit a kivitelező bead, a kivitelezés helyszíni ellenőrzése, üzemi próbáknak, műszaki próbáknak az üzemeltetőkkel való közös lebonyolítása és a műszaki átadás-átvétel lebonyolítása.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Akkor miért volt arra a kérdésemre, hogy a BKV-nál a projekt lebonyolításával összefüggő 1. számú felelős, tehát nem a legsúlyosabb felelős, hanem a beruházással kapcsolatos felelős, a válasza, hogy nem?
Tanú:

Mert jó néhány tételben döntési jogkörünk nem volt.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Folyamatosan figyelemmel kísérni, kapcsolatot tartani, adott esetben egy-egy fázisban az átvételt lebonyolítani vagy ellenőrizni, ez az ön feladata volt?

Tanú: Igen.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ki volt az, akiktől az ön felettesei   a lebonyolítással összefüggő esetlegesen problémákkal kapcsolatos hiányosságról, vagy zavarokról értesülhettek? Ha valami probléma volt a lebonyolítással ki volt az, aki először észlelte?

Tanú:

Elméletileg én.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  És gyakorlatilag? Tanú:

Gyakorlatban is.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Önt 2010. október 7-én hallgatták meg az ügyészségen. Amikor az ügyészségen meghallgatták, akkor a vallomása milyen információkon alapult?

Tanú:

Saját.

Hagyó   Miklós   I.   r.   vádlott   védőjének   kérdése:     Személyes    tapasztaláson?    Sajtót figyelemmel kísérte ebben az ügyben?

Tanú:

Saját, személyes. Néhány sajtót figyelemmel kísértem.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: 2010. tavaszán számos cikk jelent meg, meg később is, sőt tv interjúk is készültek, ezeket látta?

Tanú:

Néhányat biztos láttam.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ami Balogh Zsolt. nyilatkozatait illeti, erre mi a válasza?
Tanú:

Nem tartottam a tévés interjúkat számon.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Sajtóból, médiából szerzett-e értesüléseket egy olyan  projektről,  ami  az  Ön  tevékenységével  összefüggésben  indult?  Hallott-e olvasott-e olyat, ami ezzel a projekttel függött össze?

Tanú:

Biztos hallottam, igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Amikor a vallomását tette, akkor csak a személyes közvetlen tapasztalatairól számolt be vagy ezeket az információkat is felhasználta?

Tanú:

Csak a személyes tapasztalataimat.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Amikor azt mondja, hogy folyosói pletyka az is személyes információnak számít?

Tanú:

Igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Amikor olyan eseményről számol be, ami az
Ön projektből történő távozását követően történt, az is személyes információ?

Tanács elnöke felhívja az I.r. vádlott védőjét, hogy jelölje meg, milyen utólagos eseményről való beszámolásra gondol.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője: Itt ellentmondás van, P. F. azt mondja, hogy
2007. júliusától ő volt a felelős, és akkor már a tanú nem. A tanú azt mondja, hogy 2007. szeptemberéig volt ő a felelős, de ahogy az ő felelőssége megszűnt, attól kezdve információi közvetlenül nincsenek. Ezért tettem fel azt a kérdést, hogy amikor megvált a projekttől, amiről még nem tudjuk, hogy 2007. július vagy szeptember, személyes tapasztalatnak lehet-e azt nevezni, amikor Ön olyan eseményekről vagy problémákról számol be, ami az ön távozása után keletkeztek, magyarul, miután Ön megvált a projekttől az azt követő vallomásában szereplő információk mire alapultak?

Tanú:

A kollégáimmal beszélő viszonyban vagyok attól, hogy nem én vagyok a projekt vezetője.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Tehát akkor ez nem közvetlen tapasztalat hanem hallomás?

Tanú:

Hallomás.
Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Az  Autocom-nak  ki  volt  az  akkori ügyvezetője?

Tanú:

K. T.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: K. T. korábban a BKV-nál dolgozott?
Igen.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Milyen munkakapcsolatban volt vele?

Tanú:

Akkoriban nem voltunk munkakapcsolatban.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Mikor került munkakapcsolatba vele?
Tanú:

1997-től.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ez a munkakapcsolat folyamatos volt? Tanú:

Nem.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Kapcsolódott projektek megvalósításához? Tanú:

Igen.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Mely  projektek  voltak  azok  az  Ön emlékezete szerint, amelynek ügyvezetője korábban BKV dolgozó volt és az ön közreműködése vagy együttműködése alatt valósított meg?

Tanú:

Néhány utastájékoztató rendszert épített a BKV-nál.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Vissza tud emlékezni rá, melyek voltak ezek?

Tanú:

Szerintem a Csepeli HÉV-en, illetve az Örs vezér terén.
Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése: A Promontel-nek  akkoriban  ki  volt  az
ügyvezetője Ön szerint?

Tanú:

D. Gy.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: D. Gy. korábban BKV dolgozó volt?
Tanú:

Igen.

Hagyó   Miklós   I.   r.   vádlott   védőjének   kérdése:     Voltak    olyan    projektek,    amelyek megvalósításában a Promontel Zrt. közreműködött?

Tanú:

Igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ez az ön műszaki tevékenysége idején történt?

Tanú:

Részben.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Melyek voltak ezek? Tanú:

Adatátviteli utakat épített, távvezérlőket.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Folyamatos kapcsolatban állt ebben az időszakban az Autocom és a  Promentel vezetőivel?

Tanú:

Konkrét projektek kapcsán voltunk kapcsolatban.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ennek az utastájékoztatónak a  kapcsán?
Tanú:

Az ajánlatkéréstől kezdve voltunk kapcsolatban.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Amikor az Ön meghallgatására sor került, akkor jegyzőkönyvön kívül kérdezték-e Önt arról, hogy mely személyek meghallgatását tartja ön indokoltnak?

Tanú:

Nem emlékszem.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ön javasolta-e akár K. T. akár D.
Gy. meghallgatását?

Tanú:

Nem feltételezem.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Térjünk vissza arra, amit az ügyész úr kért idézni az Ön vallomásából, ennek pedig az a lényege, hogy „mindannyian tudtuk, hogy Balogh Zsolt.-t ki protezsálta a BKV-hoz”. Erre most Ön azt a választ adta, hogy az önkormányzat vezetése, majd utóbb Hagyó Miklós. Mi ez az utóbb?

Tanú:

Hónapokkal később.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Hozzávetőlegesen mégis. Tanú:

Nem tudom.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Lehetett fél évvel később is? Amikor ez a projekt indult, az 2007. júniusa, illetve Balogh Zsolt.2007. tavaszán került oda, ehhez képest kérdezem, mert fontos, hogy mikor hallotta Ön először Hagyó Miklós nevét Balogh Zsolt.al összefüggésben említeni.

Tanú:

Dátum szerűen nem emlékszem. 2007-ben.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ez a kérdés azért fontos, mert az, amit maga mondott, hogy ki protezsálta a BKV-hoz Balogh Zsolt.t, az önkormányzat vezetését jelenti, ami nem személy, hanem személycsoport. Nem kérdezték meg Öntől az ügyészségen azt, hogy személy szerint ki volt az, aki  protezsálta Balogh Zsolt.t?

Tanú:

Nem emlékszem, hogy tételesen megkérdezték-e.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Megjelölt Ön bárkit is, amikor ezt a kérdést megkapta a kihallgatása során?

Tanú:

Nem tudom.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Kérdésre adta ezt a választ, vagy magától mondta, saját elhatározásából?

Tanú:
Ez a jegyzőkönyv 3 évvel ezelőtt készült.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:     Értem.  Kit  kell  azon  érteni,  hogy
„mindannyian”?

Tanú:

A beruházási főosztály összes dolgozóját.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Mi az, amit mindannyian tudtak? Most azt mondta, hogy amikor odakerült Balogh Zsolt. 2007. tavaszán, valakik protezsálták és mi mindannyian tudtuk, hogy ki protezsálta. Most azt mondta, hogy a fővárosi önkormányzat vezetése. Tehát a kérdés az, mi az amit tudtak mindannyian?

Tanú:

Hogy a fővárosi önkormányzat vezetői, nyilván nem mindegyik, támogatásával került oda, nem az utcáról vették fel.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ön valaha találkozott-e Hagyó Miklóssal? Tanú:

Nem.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Volt-e  olyan  eset,  hogy  B.  Zs. bármilyen módon Hagyó Miklósra hivatkozott volna?

Tanú:

Nem emlékszem.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Van-e tudomása arról, hogy Balogh Zsolt. és Hagyó Miklós bármilyen közös egyeztetést folytatott volna bármilyen kérdésben? Akár ezzel a projekttel vagy bármilyen más munkával kapcsolatosan?

Tanú:

Nincs róla konkrét ismeretem.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Van-e tudomása arról, hogy Balogh Zsolt.és
Hagyó Miklós mikor ismerték meg egymást?

Tanú:

Nincs.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Továbbra is fel kell tennem azt a kérdést, hogy akkor folyosói pletykákra hivatkozott, amikor ezt az ügyészségen mondta?

Tanú:
Igen.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése: Azt  mondta  a  nyomozás  során,  hogy
„sejtettük, hogy kudarcba fog fulladni a szerződés, még a bírálatkor látta, hogy műszakilag nem fogják tudni megoldani”. De miért nem?

Tanú:

Van ennyi tapasztalunk, hogy lássuk, hogy ki hogy áll egy feladathoz.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Azért mert nincs referenciájuk vagy azt mondták, hogy ilyen természetű munkát nem végezték még? Miből vonta le azt a következtetést, hogy ezt nem fogják tudni végrehajtani? Konkrétan milyen műszaki tapasztalatok alapján, nem a személyes korábbi tapasztalatai, hanem az ő tevékenységükkel összefüggő benyomásai vagy ismeretei alapján vonta le ezt a következtetést?

Tanú:

A saját tapasztalatunk az volt, hogy az, aki ilyet még nem csinált, az 3 hónap alatt nem fogja tudni megcsinálni a nulláról.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Három hónap? Tanú:

Kb. annyi volt az első határidő.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Itt is azt kell kérdeznem Öntől, hogy kit kell azon érteni, hogy mi?

Tanú:

Kollégáim. HÉV-es üzemeltetők.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Kik? Konkrétan?
Tanú:

K. L., B. L..

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

Úgy tudom, hogy őket nem hallgatták ki a nyomozás során.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Még ki volt az, akivel Ön megosztotta azt, hogy a C.C. Soft nem fogja tudni megcsinálni ezt a feladatot?

Tanú:

Balogh Zsolt.al.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Balogh Zsolt.-al folytatott erről személyes megbeszélést?

Tanú:

Biztos.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Nem ez volt a kérdésem. Folytatott vagy nem folytatott?

Tanú:

Folytattam.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Miért mondta az előbb, hogy biztos? Ha valaki azt mondja, hogy biztos, akkor azt jelenti, hogy nem biztos, mert feltételezésen nyugszik. Ezért teszem fel Önnek ezt a kérdést. Folytatott-e és igazolhatóan folytatott-e Balogh Zsoltolttal erre vonatkozó megbeszélést?

Tanú:

Igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Meg tudja jelölni, hogy hol, mikor és milyen körülmények között?

Tanú:

A BKV székház irodáiban.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Mikor?
Tanú:

2007. nyarán.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Azt  mondta,  hogy  e-mailen  folyt  a konzultáció önök között. Valaha írásos formában rögzítette-e Ön azt a véleményét, már
2007. júliustól, hogy a C.C. Soft nem fogja ezt a projektet megvalósítani?

Tanú:

Már az értékelő bizottsági során.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Írásban bármikor rögzítette-e ezt? Küldött-e e-mailt bárkinek valamikor?

Tanú:

Az értékelő bizottságban az elutasító jegyzőkönyv első verzióját én írtam.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ez hol van?

Tanú:

Nem tudom.

Hagyó  Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Ebben az elutasító jegyzőkönyvben mi szerepel?

Tanú:

A C.C. Soft-ot nem tartjuk alkalmasnak az eredményhirdetésre. Ez még a referencia hiánypótlás felhívása előtt volt, mielőtt a Funkwerk nyilatkozata beérkezett.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:Ez az elutasító jegyzőkönyv az értékelési folyamat során íródott, amikor az értékelési bizottságnak kellett volna egy közös jegyzőkönyvet letenni az asztalra, amit mindenki aláír?

Tanú:

Ez valószínűleg a referencia anyag beszerzése előtt volt.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Tudja azt valamivel igazolni, hogy ilyen feljegyzés készült?

Tanú:

Én nem gyűjtöttem bizonyítékokat.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Mi a magyarázata annak, hogy a C.C. Soft projekttel összefüggő számos dokumentum között ilyen feljegyzés nem található? Az a jegyzőkönyv, amiről azt állítja, hogy azt tanúsítja, hogy Önök rögzítették, hogy a C.C. Soft nem tudja ezt a projektet megvalósítani. Mi a magyarázata annak, hogy ilyen dokumentum az iratok között nincs?

Tanú:

A végleges verziójú dokumentumok kerülnek a dokumentumok közé.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Az e-mailt a számítógépbe írta, akkor meg kellene lennie. Még sincs meg. Miért?

Tanú:

Nem tudom.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Lehetséges,  hogy  ezt  a  problémát  a kollégáival csak szóban osztotta meg?

Tanú:

Nem.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Javasolt-e olyan megoldást akár a C.C. Soft- nak, akár a feletteseinek, ami kiküszöbölte volna azokat a problémákat, amiket Ön látott?

Tanú:

Igen.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Mi volt ez a javaslat? Tanú:

Visszatérni az eredeti műszaki kiírás megvalósításához.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Ön azt mondta, hogy már a kezdet kezdetén látta, hogy nem tudja a C.C. Soft ezt a projektet megvalósítani. Erről egy feljegyzést is készített. Ezért kérdezem, mi lett volna a megoldás? Ön azt állította, hogy az eredeti műszaki  kiírás  mellett  sem  képes  a  C.C.  Soft  ezt  megcsinálni,  és  erről  készült jegyzőkönyv. Ezért kérdezem, hogy Ön milyen megoldást javasolt? Amikor Ön azt megállapította, hogy a C.C. Soft nem tudja megvalósítani, javasolt-e mást?

Tanú:

Mire gondol, milyen mást?

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Olyan megoldást, amivel ez a projekt megvalósítható. Mert az ön feladata mégiscsak az, hogy ez a projekt megvalósuljon.  Az én kérdésem az, hogy a vezetői döntés ellenére javasolt-e olyan megoldást, amivel a projekt megvalósulhat.

Tanú:

Ha a főnökeim döntenek valamiről, akkor miért mennék egyfolytában szembe vele?

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Azért mert Ön a felelőse egy olyan projekt megvalósításáért, amiről tudja, hogy nem fog megvalósulni. Ezért kérdeztem az elején, hogy Önnek, mint műszaki ellenőrnek vagy projektmenedzsernek mi a feladta.  Ön tudta, hogy nem fogják tudni megcsinálni, mégis a vezetői döntést követően elkezdett valamit, amiről ezt tudta, az én kérdésem arra vonatkozik, hogy javasolt-e mást?

Tanú:

A kivitelezőknek?

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Az eredeti műszaki kiírástól még akkor el sem tértek az én tudomásom szerint. Ön felelősséget viselt valami miatt, amiről tudta, hogy nem fogják tudni megvalósítani, ezért kérdeztem, hogy javasolt-e más megoldást? Még a műszaki változtatások előtt.

Tanú:

Abban a fázisban, amikor megkötnek egy szerződést és az embernek van egy véleménye,
hogy ezt nem fogja tudni teljesíteni, de a vezetők úgy döntöttek, hogy teljesíteni tudja, akkor milyen műszaki változtatást kellene eszközölni?

Tanács elnöke 10 óra 19 perctől 10 óra 30 percig szünetet rendel el.

Szünet után tanács elnöke Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének indítványára ismerteti a nyomozati iratok, mellékletek  Céges iratok 39. kötet 377-381. oldalairól az emlékeztetőt a
2007. július 16-án történt helyszíni bejárásról, külön a védelem kérésére a 381. oldal 4. pontjában írtakat a biz.ber. adatkapcsolat kialakítását érintően.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: 2007. július 16-án volt ez a helyszíni bejárás, ahol meghatározták, hogy milyen feladatokat kell teljesíteni, mik az elvárások és ezek között szerepel az is, hogy a biztonsági berendezéssel az adatkapcsolat kialakítását a Thales-sel kell rendezni. Kérdésem az, hogy ez kinek volt a feladata?

Tanú:

A C.C. Soft-nak.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:     Annak idején a pályázati kiírás műszaki feltételrendszerét ki határozta meg személy szerint?

Tanú:

Az üzemeltetőkkel közösen én.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ön volt ennek a felelőse?
Tanú:

Is. Igen.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Amikor  ezeket  a  műszaki  feltételeket meghatározta, akkor ki volt az, akikkel konzultált?

Tanú:

K. L.-ék csapata.
 Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Mással nem?
Tanú:

Nem.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: K. T.-al nem konzultált?
Tanú:
Nem.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Bizonyos Ön ebben?
Tanú:

6 éve volt. Önök 1000 oldalakból készültek fel mára.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ezt azért kérdezem, mert K. T., az
Autocom ügyvezetője és úgy tudjuk, hogy ő a műszaki specifikációban segített önnek.

Tanú:

Nem emlékszem már.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Az Autocom-mal ekkoriban egyébként az üzemeltetők is folyamatos kapcsolatban álltak?

Tanú:

Az üzemeltetők igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Amennyiben valamilyen műszaki probléma merült fel, lehetséges, hogy K. T.-val is konzultált a műszaki specifikációt illetően, illetve a kiírás pontos műszaki adatmeghatározása miatt?

Tanú:

Inkább K. L.-val.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Amennyiben K. T.-al is konzultált, akkor olyas valakivel konzultált, aki pályázott?

Tanú:

K. T. pályázott.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: K. T. azt állította a nyomozati vallomásában, és csütörtökön kihallgatásra is fog kerülni, hogy a műszaki kiírásban az ő segítéségét kérte.

Tanú:

Nem emlékszem rá.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ha nem emlékszik rá, akkor lehetséges? Tanú:

Ha nem emlékszem rá, akkor lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ezt csak azért kérdezem, mert ön itt a bíróság  előtt  azt  mondta,  hogy  nem  jellemző,  hogy  az  ajánlattételi  időszakban  a pályázóval konzultál.
Tanú:

A műszaki tartalom összeállítása az az ajánlattételi időszak előtt van.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Akkor az ajánlattételi időszakot megelőzően a specifikációban részt vesz olyas valaki, aki később pályázik? Ez Ön szerint helyes?

Tanács elnökének kérdésére Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

Azért tartom ezt a kérdést jelentősnek, mert itt olyasvalaki tesz tanúvallomást, akivel kapcsolatban a T. Törvényszék is felvetette azt, hogy esetleg olyan kérdés intézhető hozzá, amely az ő felelősségét érintheti, neki azért jelentős szerepe volt ennek a pályázatnak a kiírásában, majd a műszaki ellenőrzésében.

A tanács elnöke közli a tanúval, hogy a kérdésre nem kell válaszolnia, mert nem tartozik a vádhoz.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Emlékezete szerint mi lett volna a Thales feladata annak érdekében, hogy egy on-line utastájékoztató rendszer működhessen?

Tanú:

Egy  X25-ös  interface  felületre  a  kért  adatokat  a  biz.ber-ből  kigyűjti  és  átadja  az utastájékoztató részére.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Önök ekkoriban a Thales-sel kapcsolatban álltak?

Tanú:

Igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ön milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy ezeket az információkat a Thales az Önökkel ugyancsak vállalkozási jogviszonyban lévő C.C. Soft rendelkezésére bocsássák?

Tanú:

Tartottunk megbeszéléseket erről.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Mit mondott Ön a Thalesek-nek? M.
Gy.nek például?

Tanú:

Hogy erre az X25-ös protokollra a kért adatokat biztosítsák.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Van tudomása arról, hogy milyen választ adott?

Tanú:
Tegyék fel a műszaki kérdéseiket, és akkor válaszolnak rá.

Tanács elnöke Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének indítványára ismerteti és tanú elé tárja a nyomozati iratok mellékletek  Céges iratok 39. kötet 293. és 295. oldalairól a 2007. július
19-én és 23-án a fenti tárgykörben folytatott levelezést.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ezt a július 23-ai levelet Ön ismeri?
Tanú:

Igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ön szerint ebben szerepel az a kifogás, amelyet Ön említett, hogy nem tudják feltenni a kérdéseket a C.C. Soft-osok?

Tanú:

Hát a levélben nem szerepel, de ő is azt írta, hogy a C.C. Soft-tal további egyeztetéseket folytatnak.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Ebből az derül ki Ön szerint, hogy az egyeztetéseket vagy a megoldást az zárja ki, hogy a C.C. Soft nem tudja feltenni azokat a kérdéseket,  amiket  kell  vagy pedig  az  szerepel,  hogy augusztus végéig  nem  tudunk semmit csinálni?

Tanú:

Az szerepel, hogy augusztus végéig a Thales nem tud ezzel foglalkozni. De ez nem zárja ki azt, hogy fél évvel később sem tudta a C.C. Soft ezt megoldani.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Én az Ön felelősségi időszakáról beszélek, ami  az  ön  álláspontja  szerint  szeptemberben,  Pápai  Flórián  szerint  pedig  júliusban záródik. Visszatérek arra, amit Ön  mondott. Ön az itteni vallomásában azt állította, hogy azért nem valósult meg a projekt, mert a C.C. Soft nem tudott kérdezni a Thales-től. A Thales képviselője szerint pedig ők augusztus végéig nem is bocsátottak volna rendelkezésre semmiféle adatot. Ezért kérdezem, hogy Önt, mint igazolhatóan a júliusi időszakban ennek a projektnek a felelősét, milyen kötelmek terhelték ezek után?

Tanú:

A  C.C.  Soft  rendszerének  a  Thales  kapcsolat  nélkül  is  a  tárolt  menetrend  alapján működnie kellett volna.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Igen, de itt egy on-line rendszerről van szó, amely nélkül természetesen meg lehetett volna oldani. Éppen az Ön által meghatározott műszaki specifikáció szerint ennek on-line kell működni.

Tanú:

Háromféleképpen is működnie kellett ennek a rendszernek.
Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott   védőjének  kérdése:  Ön  egy  olyan  érvre  hivatkozik  a vallomásában, ami ezzel az irattal nem egyeztethető össze. Ezért kérdezem, hogy hogyan tudja ezt megmagyarázni?

Tanú:

Ez nincs ellentmondásban. Ha on-line kapcsolat nincs a két berendezés között, akkor a tárolt menetrend szerint ugyanúgy kellene az utastájékoztatónak működni.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Én  nem  akarok  műszaki  dolgokba belemenni, mert abban biztosan Önnek van igaza.   Én azt szeretném tudni, hogy miért mondta Ön azt a tárgyaláson is és a nyomozás során is, hogy a C.C. Soft miatt hiúsult meg szeptember elejéig az adatkapcsolat, amikor a Thales, amellyel Önöknek együttműködési szerződésük volt, közölte, hogy augusztus végéig az adatokat biztosan nem fogják biztosítani. Mit tett Ön ekkor?

Tanú:

Ettől még a berendezést tovább építeni ugyanúgy tudta volna a C.C. Soft. Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Nem építette tovább?
Tanú:

Nem.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ezt Ön honnan gondolja? Tanú:

Mert nem tudott semmilyen működő berendezést letenni az asztalra.

Tanács elnökének azon közbevetőleges kérdésére, hogy ezután volt-e tudomása szerint egyeztetés az adatkapcsolat kiépítése körében a Thales céggel, tanú:

Július 23-a után úgy tudom, hogy volt a Thales-sel egyeztetés az X 25 interface átadása kapcsán, amin részt vett a C.C. Soft és a Thales is, valamint K. L. vagy valamelyik kollégája is.

Én a végeredményét hallottam vissza, hogy nem tudtak közös megegyezésre jutni.
Ha kaptam esetleg ezekkel kapcsolatban levelet, akkor az nyilván ott van az iratok között. K. L. vett részt vagy valamelyik kollégája a BKV részéről. Nem jutottak közös
nevezőre, mert nem tudtak műszakilag szót érteni egymással.

Természetesen anyagiakról is szó volt, hogy csak egy bizonyos összegért adja át ezt az interface-t a Thales.

Már nem emlékszem ennek a nagyságrendjére. Nem lehetett 100 millió, mert a szerződés összege kisebb volt ennél. Egy részfeladat nem kerülhet többe, mint a teljes szerződés. Nem tudom már, mennyi volt ez az összeg.
Valószínűleg ezt is K. L.-tól hallottam vissza.
Én nem egyeztettem a C.C. Soft-tal a Thales pénzügyi igényéről. Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

A tanú azt mondta, hogy ez a rendszer nem működött, ugyanakkor 2007. november 30-án volt egy műszaki átadás-átvétel, amely szerint a rendszer teljes egészében működött.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: A Thales és a BKV között volt-e valamiféle együttműködési megállapodás?

Tanú:

Egy vállalkozási szerződés volt a biztosító berendezés telepítésére.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Az adatátvitel biztosítása kinek a feladata volt?

Tanú:

Most az adatkapcsolatról vagy az adatátvitelről beszélünk?
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Csak a C.C. Sofftal kapcsolatosan.
Tanú:

Az adatkapcsolat a C.C. Soft feladata volt.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Amikor  az  utastájékoztató  rendszer pályázatát 2007. júniusában kiírták, akkor a Thales munkája hol tartott?

Tanú:

A vége felé.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Az optikai gerinckábelt ekkor már kiépítette- e a Thales?

Tanú:

Igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ezen belül hány optikai szálra volt szükség ahhoz, hogy az adatátvitel biztosítható legyen?

Tanú:

Néhányra.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Akkor amikor Ön ennek a pályázatnak a feltételrendszerét  megírta,  emlékszik-e  arra,  hogy  mi  volt  a  teljesítési,  megvalósítási
határidő?

Tanú:

Nem tudom fejből.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője: Augusztus 27-e volt az elvárt határidő. Azt mondta, hogy a C.C. Soft a felkészültségével három hónap alatt nem tudta volna ezt a szerződésben vállalt 2007. szeptemberig megcsinálni. Ehhez képest volt-e olyan cég, amelyik ezt meg tudta volna csinálni?

Tanú:

Az iratok szerint nem vállalták, csak későbbre.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Nem lát ebben ellentmondást, hogy Önök egy olyan határidőt határoznak meg a pályázati kiírásban, ami nem teljesíthető?

Tanú:

A vezetők döntéseit nem kívánom kommentálni.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ön csinálta a pályázati kiírást.
Tanú:

De a határidőt nem én szabtam meg.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

Mivel a tervezetben a tanú neve szerepel, nem derül ki az iratból, hogy azt más határozta meg.

Az ár a meghatározó az elbírálásnál, és a határidő is szerepet kap, a C.C. Soft pályázati nyertessége a kiírásnak megfelel.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Továbbra is azt kell kérdeznem, hogy a Thales és a C.C. Soft közötti esetleges együttműködés hiányát nem próbálta-e meg a BKV valamilyen módon áthidalni. Kinek van ön szerint ebben felelőssége?

Tanú:

A vállalkozói felelősséget nem kívánja a megrendelő soha sem átvállalni.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Kinek az érdekében állt, hogy ez a projekt megvalósuljon?

Tanú:

A megrendelő rendeli meg, de a vállalkozó, amit elvállal, azt neki kell teljesíteni, nem pedig a megrendelőnek kell biztosítania azt, hogy teljesítőképes legyen a vállalkozó.
Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Milyen  volumenű  beruházás  volt  a
Békásmegyer és a Batthányi tér közötti HÉV beruházás?

Tanú:

A teljes projekt több tételből állt, az több, mint 5 milliárd.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Én 20-ról tudok. Az október 3-ai szerződésmódosításra térnék át. Annak a körülménynek, hogy a Thales augusztus végéig nem biztosította a szükséges adatok átadását, a szerződés módosítását illetően lehetett-e valamilyen szerepe?

A szerződés módosításában nem tudjuk, hogy Ön szerepet játszott-e vagy sem, mert nem tudjuk, hogy készült-e átadás-átvételi jegyzőkönyv Ön és Pápai Flórián között vagy az átadás hogyan és milyen módon történt, tehát nem tudjuk ennek a konkrét idejét, ezért teszem fel a kérdést, hogy ennek az adatátadással kapcsolatos Thales állásfoglalásnak lehetett-e vagy volt-e szerepe a szerződés módosításában? Van-e erről információja vagy nincs?

Tanú:

A fő indoka a szerződés módosításának az volt, hogy semeddig nem jutott a C.C. Soft a munka megvalósításával.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Ez  az  ön  személyes  meggyőződése, személyes tapasztalata?

Tanú:

Ez a személyes tapasztalatom.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Akkor hogyan került sor arra, hogy november
30-án a rendszert átadták és az működik?

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

Én nem vettem részt a 2007. november 30-ai műszaki átadáson.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Szeretném pontosan tudni, hogy az átadás- átvétel P. F. és Ön között milyen módon történt és mikor?

Tanú:

Már nem emlékszem. Az átadás 2007. őszén történt.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Részt vett-e olyan bemutatón, amelyen az
LCD kijelző alternatíváit bemutatták?

Tanú:

Igen.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Mikor volt ez?

Tanú:

2007. folyamán. Fel van véve róla egy jegyzőkönyv.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:     Semmiféle konkrét iratunk arra nincsen, hogy ez a bemutató hol, mikor, milyen körülmények között történt.

Tanács elnöke tájékoztatja Hagyó  Miklós I. r. vádlott védőjét, hogy erre vonatkozóan fellelhető néhány irat a céges mellékletben.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: A tanú jegyzőkönyvre hivatkozik, ez azt jelenti, hogy az ő véleménye szerint készült jegyzőkönyv. Ezt a jegyzőkönyvet ki csinálta?

Tanú:

Én.

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védőjének  kérdése:  Mi  a  magyarázata  annak,  hogy  ez  a jegyzőkönyv nincs meg?

Tanú:

Ez nem az én dolgom, az utólagos iratbeszerzés.

Tanács elnöke ismerteti, majd tanú elé tárja a nyomozati iratok, mellékletek céges iratok
41. kötet 1521. oldalától kezdődően a C.C. Soft Kft. részéről az általa szállítani tervezett kijelző panelek bemutatásáról készült 2007. augusztus 6-ai iratot.

Elétárás után tanú:

Ezek  a  Funkwerk  táblái.  Ők  szállították  volna  ezeket  a  kijelzőket.  Volt  egy  közös értekezlet, egy bemutató, meghallgattuk az előadását, nagyrészt megfelelt a BKV elvárásainak, de ők azt a néhány apróságot, amit kértünk műszaki változtatásokat, mint utóbb kiderült, nem kívánták felvállalni. Utána a Funkwerk kilépett, és a BKV ajánlott fel 3 megoldást. Akkor a helyszínre egy plazma tévét, egy LCD tévét és egy LED-es kijelzőt hoztak.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ki döntött arról, hogy melyiket választják? Tanú:

A plazma tévé napfényben egy méterről sem látszott, tehát ezt nagyon nem lehetett választani. Az LCD  tévé  néhány  méterről  látszott  csak,  a  LED-es  kijelző  csak  akkor látszott, ha teljesen szemben állt vele, aki nézte, ha picit is oldalra lépett, már nem látszott oldalszögben.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ki döntött   az Ön tudomása szerint arról, hogy melyiket választják?

Tanú:
Emlékeim szerint a  C.C. Soft küldött egy levelet,  melyben  felajánlotta az  LCD  tévés megvalósítást, és a vezetők döntöttek ennek az elfogadásáról.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ennek még Ön volt az ügyintézője? Tanú:

Akkor még ott voltam igen.

Tanács elnöke Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének indítványára tanú elé tárja a nyomozati iratok mellékletek Céges iratok 40. kötetének 1099. oldaláról a projekt készre jelentéséről szóló iratot, külön a védelem kérésére a második bekezdést.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Van-e tudomása ezekről az előzetes egyeztetésekről és azon ki vett részt? Ön részt vett-e?

Tanú:

Novemberben már nem vettem részt a folyamatokban.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Van-e valamilyen információja ezekről az egyeztetésekről? Részvétel hiányában is?

Tanú:

Van  néhány.  Tudomásom  szerint  2007.  november  30-án  sem  működött  hibátlanul  a rendszer.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Az Ön tudomása szerint a rendszer átadása függött-e a vasúthatóság engedélyétől?

Tanú:

A C.C. Soft szerződésére gondol vagy a Thales szerződésére?
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Külön-külön is, meg együtt is?
Tanú:

Ilyen nincs, hogy külön-külön, meg együtt is.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Akkor az utastájékoztató rendszer működése függvénye volt-e a vasúthatóság engedélyének?

Tanú:

Nem.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ezek szerint átadható volt a rendszer az Ön megítélése szerint akkor is, ha az utastájékoztató rendszer nem működött?
Tanú:

Ne haragudjon, összekeverte a fogalmakat.

Tanács elnöke tájékoztatja a tanút, hogy az egyik gyanúsítotti vallomásban van ezzel kapcsolatos állítás, és szükséges tisztázni, hogy az megfelel-e a valóságnak vagy sem.

Tanú:

A  vasútbiztosító  berendezés  építése  és  üzembe  helyezése  vasúthatósági  engedély köteles,  az  utastájékoztató  rendszernek  nincs  vasúthatósági  engedélyezési kötelezettsége. Külön-külön átadhatók. A vasútbiztosító berendezés működött már.

A Thales projekthez kellett a vasúthatósági engedély, azt át is adták, augusztus végén megtörtént  a  forgalomba  helyezés.  Vágányzár  időszak  alatt  lett  elbontva  a  régi berendezés és teljes körűen élesbe állítva az új berendezés, ehhez kellett a vasúthatósági engedély. Az utastájékoztatás az teljesen független és ahhoz nem kellett ilyen engedély.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Volt személyes kapcsolata Antal Attila vezérigazgatóval?

Tanú:

Nem.
Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Munkakapcsolata sem volt? Tanú:

Nem.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Mi alapján állította azt az előbb, hogy lehetett a vezetői döntésben része Antal Attilának?

Tanú:

Balogh Zsolt második főnöke Donáth Zoltán volt, Donáth Zoltánnak meg Antal Attila.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése:  Tehát ezt gondolja, hogy Antal Attila tudhatott erről?  Azért mert ő a vezérigazgató, Balogh Zsoltnak a főnöke Donáth,  Donáthnak meg Antal Attila.

Tanú:

Ez a döntési folyamatnak az útja.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése:     Bárhol tapasztalta-e azt, hogy Antal Attila részt vett ebben a döntésben?

Tanú:

Antal Attila nem vett részt a közvetlen jegyzőkönyvezésekben és a lebonyolításban. A
döntéseket viszont Balogh Zsolt intézte az én rálátásom nélkül. Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: És akkor itt hol szerepel Antal Attila?
Tanú:

Ő a BKV vezetője volt akkor.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése:  Mi alapján mondja azt, hogy Antal Attila részt vett a döntésben?

Tanú:

Volt ilyen e-mail emlékeim szerint. Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Milyen e-mail?
Tanú:

Amiben ez a három ember egymással kommunikál.
Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Ön szerint ez a beruházás kihez tartozott?
Tanú:

A beruházási főosztályra.
Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése:  Ez a főosztály kihez tartozott? Tanú:

Donáth Zoltánhoz.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: A Thales és a BKV szerződésében volt olyan rendelkezés, hogy a Thales ingyenesen biztosítja az adatokat szükség szerint egy 3. cég számára?

Tanú:

Nem tudom fejből a szerződést. Nem tudom, hogy a szerződés tartalmazott-e ilyet, hogy erre kitér-e a BKV-Thales szerződés.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Azt mondta, hogy a pályázati kiírást Ön készítette, és a műszaki kiírást is.

Tanú:

Az üzemeltetőkkel közösen igen.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése:     A műszaki kiírásban szerepelt az, hogy a
Thales céggel meg kell állapodni, a Thales cégtől adatokat kell átvenni?
Tanú:

Az adatkapcsolat szükségessége szerepelt.

Antal   Attila   III.   r.   vádlott   védőjének   kérdése:     A  Thalessel    való    adatkapcsolat szükségessége szerepelt a pályázati kiírásban?

Tanú:

A berendezéssel való adatkapcsolat szerepelt, amit a Thales telepített.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése:  Az a kérdésem, hogy az ajánlattevők, akkor, amikor ajánlatot tettek, tudták-e azt, hogy a Thales-sel együttműködésre van szükség?

Tanú:

Igen.
Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: A Thales tudott erről? Tanú:

Igen.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Akkor hogy lehet, hogy amit az I. r. vádlott védője említett és a bírónő ismertetett 2007. júliusi levél szerint a Thales a szerződéskötés után értesült arról, hogy van egy ilyen feladat?

Tanú:

Az, hogy melyik kivitelező mikor kereste meg a Thales-t, az az ő belügyük.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése:  De ez a levél nem erről szól. A Thales ott úgy reagál  az ismertetett levélben, mint aki erről semmit nem tud.

Tanú:

Azért született ez a levél, mert a szóbeli kommunikáció nem vezetett eredményre, ezért kértük fel levélben is, hogy működjön együtt.

Tanács elnöke Antal Attila III. r. vádlott védőjének indítványára tanú elé tárja a nyomozati iratok, mellékletek céges iratok 44. kötet 3797. oldaláról a műszaki diszpozíciót, majd a
3757. oldalától a vállalkozási szerződés I. számú mellékletét.

Ismertetés után tanú:

A 3. pont tartalmazza azt, hogy a Thalessel hogyan kell megállapodni.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Bocsánat, ebből hogy derül ez ki, hogy nekem, ha megnyerem a pályázatot, akkor szerződést kell kötnöm egy harmadik céggel, akitől adatokat kell vásárolnom?
Tanú:

Az összes többi hardvereszközt meg kellett vennie, ahhoz is szerződéseket kellett kötnie. A pályázati időszak hiánypótlási kérdései közt szerepelt, hogy az ajánlati ár tartalmazza-e az ehhez szükséges szoftver és hardveres munkákat is.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Amire Ön az1/3/3. pontban utalt, hogy az illesztő egység az utastájékoztató rendszer közt alapvetően hardveres illesztést tesz lehetővé az én hiányos számítástechnikai tudásom alapján azt jelenti, hogy ő ad egy dugaszt, én meg fogadom azt a dugaszt és összekötjük a két hardvert.

Tanú:

Ezt egész jól értelmezi.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: A Thalessel való szerződéskötés azonban adatkapcsolatra vonatkozik. Adatokra van szükségem ahhoz, hogy ezt tudjam működtetni. Ez hol van benne a pályázati kiírásban?

Tanú:

A szoftveres illesztés azért ezt takarja. Tehát a csatlakozás fizikai összedugásán kívül a szoftveres illesztés ezt takarja.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: A szoftveres illesztés, meg az, hogy adatokat kell átadni, az ugyanaz?

Tanú:

Igen.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Az, hogy szoftvert kell összeillesztenem, meg adatokat kell vásárolnom, adatokat kell folyamatosan cserélnem az ugyanazt jelenti?

Tanú:

Az adatokat nem vásárolni kell, azt a berendezés biztosítja.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének kérdése: Ön mondta el a vallomása során több esetben is, hogy pénzért biztosította volna ezeket az adatokat a Thales.

Tanú:

Nem az adatokat biztosítja pénzért, hanem az adatkapcsolathoz szükséges szoftvert.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének észrevétele:

Észrevételem, hogy nem kaptam választ a tanútól. A pályázati kiírásban nem szerepel az, hogy a pályázónak a Thales-sel szerződést kellene kötnie. Olyan pályázati kiírás szerepel, amiben van egy ködös utalás, amiben senki nem tud arról, hogy ezt az adatot én milyen összegért tudom megvásárolni. Erre utal az is, amit a tanú elmondott, hogy utólag külön kérnek ezzel kapcsolatosan információt a pályázóktól. Nyilvánvaló, hogy ha a pályázati
kiírásban tételesen fel lett volna sorolva, hogy mi mennyibe kerül, kivel, milyen szerződést kell kötni, akkor nem kell utólag adatot bekérni a pályázóktól. Plusz nem szerepel a BKV- Thales szerződésben semmilyen olyan utalás, ami alapján a Thales köteles lenne akár ingyenesen adatokat szolgáltatni akár a C.C. Soft vagy bármelyik más vállalkozás részére, plusz a júliusi levélből is teljesen egyértelmű, hogy a Thales-nek fogalma nem volt arról, hogy neki adatokat kellene szolgáltatnia.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:   Ön azt mondta a mai tárgyaláson, hogy szóban jelezte Balogh Zsoltnak a problémákat. Ezt a nyomozás során miért nem tetszett említeni?

Tanú:

Egy kollegiális munkakapcsolatban természetes, hogy beszélgetnek a kollégák és ezeket szóban is megteszik.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Ez természetes, csak a nyomozás során ezt miért nem tetszett említeni, hogy említette Balogh Zsoltnak a problémákat?

Tanú:
Azért, mert valami nem szerepel a jegyzőkönyvben, attól még beszélgetések történnek. Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Tehát mondta a nyomozás során, csak nem
jegyzőkönyvezték? Tanú:
3 éve készült az a jegyzőkönyv. Önök felkészültek belőle, én nem.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése: A tárgyaláson említette, hogy Balogh Zsoltot informálta a rendszer problémáiról, és hogy ezt miért nem említette a nyomozás során. Most is várom erre a választ.

Tanú:

Nem emlékszem, hogy a 3 évvel ezelőtti jegyzőkönyvezés során milyen párbeszédek zajlottak le szó szerint.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Azt szeretném kérdezni, hogy ezt a C.C. Soft-os közbeszerzést bárki megtámadta-e a résztvevők közül?

Tanú:

Nem.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Azt Ön honnan veszi, hogy Balogh Zsolt megkérte Donáth Zoltánt, hogy a C.C. Soft-ot hirdesse ki győztesnek?

Tanú:

Láttunk egy ilyen e-mailt.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Ön látta ezt az e-mailt?

Tanú:

Igen.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Mi volt ennek a tartalma? Tanú:

A bírónő is bemutatta a tárgyalás elején. Balogh Zsolt kérte Donáth Zoltánt, hogy a C.C. Soft győztesnek való kihirdetésében segítsen, illetve hagyja jóvá.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Ezt Ön látta a saját szemével? Tanú:

Igen.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Ezt Ön honnan veszi, hogy Balogh Zsolt megkerülte Kovács Imrét? Tudja ezt valamivel igazolni?

Tanú:

Én nem hoztam igazolásokat most magamtól.

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére, hogy mi alapján tette az állítását, tanú:

Láttunk ilyen e-maileket is, amiben Kovács Imre nem szerepelt, vagy csak másolatban. Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Ön személyesen látott ilyen e-mailt?
Tanú:

Igen.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  És vissza tud emlékezni a tartalmára? Tanú:

Hat év ezelőtt volt, nem.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Ön szerint Balogh Zsoltnak van ahhoz köze, hogy Ön lekerült erről a projektről?

Tanú:

Azt gondolom, igen.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Miből gondolja ezt?
Tanú:

Túl sok műszaki problémát fedeztünk fel, ami akadályozza a teljesítést C.C. Soft részéről.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Ön milyen műszaki problémákat vetett fel? Milyen sokat és mikor?

Tanú:

Műszaki dilemmákat. 2007. nyarán történtek ezek a beszélgetések. Több is volt. Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése: Több beszélgetés is volt Balogh Zsolttal?
Tanú:

Több is.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése: Akkor milyen hibákról tetszett beszámolni ezeken a beszélgetéseken?

Tanú:

Arról, hogy a C.C. Soft nem halad a tervezési fázissal, nem halad a kivitelezési fázissal,  a
3 hónap pedig nagyon hamar le fog telni, illetve letelt.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:   Erről a nyomozás során nem kérdeztek Öntől semmit? Nem kérdeztek rá erre, hogy esetleg voltak ilyen beszélgetések Balogh Zsolttal vagy bármelyik vezetővel? Antal Attilával?

Tanú:

A jegyzőkönyvben szerepel, ha rákérdeztek.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:  Tudomása szerint a  2007. november 30-ai átadás-átvétel előtt volt-e sikeres, ideiglenes átadás-átvétel? Tud erről, hogy volt ilyen?

Tanú:

Nem vettem részt ezekben a novemberi folyamatokban.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése: Akkor nem is volt ilyen?
Tanú:

Nem tudom, hogy volt-e.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott védőjének kérdése:     Arról van-e tudomása, hogy eleinte a rendszert ki üzemeltette, és ki tartotta karban, amikor már átadták?

Tanú:

Nincs. Már nem vettem részt az üzemeltetési kérdésekben.
Tanács elnöke 11 óra 42 perctől 11 óra 52 percig szünetet rendel el.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: Emlékszik-e olyan esetre, amikor Ön jelezte nekem azt, hogy   a   szentendrei   utastájékoztatási   rendszer   megvalósíthatatlan,   és   valamilyen lépéseket tegyek? Konkrétan emlékszik-e ilyenre, akár írásban akár bármilyen módon?

Tanú:

Igen, erről többször beszéltünk.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott: Én ilyenre nem emlékszem. Viszont a céges iratok 42.  kötet
2795. oldalán olvasható az a levél, amit az akkori főnökömmel D. Z.-val írtunk szeptember 3-án, egy dörgedelem, a C.C. Soft ikervállalkozójának, a Diamond-nak, a levél arról szól, hogy felmerül a nem teljesítésnek a lehetősége. Ez tulajdonképpen egy szigorú hangú levél, amiben arra figyelmeztetjük a Diamond Kft.-t, hogy amennyiben az új határidőre sem sikerül a teljesítés, akkor elállunk a szerződéstől és a nem teljesítésből eredő kárt és kötbérigényünket érvényesíteni fogjuk. Én tehát azt állítom, hogy nekem erről a tanú nem számolt be sem szóban sem semmilyen formában, hiszen ha beszámolt volna, akkor ugyanilyen levelet fogalmaztam volna meg.

A másik kérdésem az lenne, hogy részt vett-e valamilyen műszaki átadás-átvételen az utastájékoztató rendszerrel kapcsolatban?

Tanú: Nem.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott: Megint csak azt állítom, hogy a tanú nem a valóságot mondja el, kezemben  tartom  a  céges  iratok  41.  kötet  1447.  oldalát,  ez  egy  átadás-átvételi jegyzőkönyv,  melynek  tárgya  a  Szentendrei  HÉV  vonal  Batthányi  tér-Békásmegyer állomás közötti ideiglenes utastájékoztató rendszer átadása, 2007. augusztus 30., aláíró K. G.. Abban érzek ellentmondást, hogy ha a korábbi részében feltárt hiányosságokat valóban jelezte volna nekem, akár szóban, akár írásban, akkor miért írta alá, és miért nem jelezte ebben a jegyzőkönyvben akár csak egy résznek is a problémáját. A megjegyzés sorban az olvasható, hogy az átadás során a szoftver hibátlanul, az elvárásoknak megfelelően működött.

Tanács elnöke ismerteti, majd tanú elé tárja a nyomozati iratok, mellékletek céges iratok
41. kötet 1447. oldaláról a 2007. augusztus 30-án kelt átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Tanú:
Az irat számomra ismeretlen, az aláírást nagyjából felismerem.

Az aláírás lehet az enyém, de nem biztos, hogy ezt a szöveget írtam alá. Ilyen irat nekem nem rémlik.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott: Szeretnék reflektálni a tanúnak arra a vallomására, amikor azt állította a nyomozati részben és most is, hogy én az akkori szolgálati utat, Kovács Imrét megkerülve, rábeszéltem  D. Z.t az  értékelés során  a  pozitív elbírálásra, ezt mégis mire alapozza a tanú?
Tanács elnöke Balogh Zsolt IV.r. vádlott indítványára ismerteti, majd tanú elé tárja Balogh
Zsolt IV.r. vádlott 2012. október 9-ei tárgyalási vallomásához csatolt mellékletek közül a
2007. július 3. napján Balogh Zsolt által K. I.nek, majd K. I. által D.
Z.nak írt e-mailt, illetve D. Z. jóváhagyó e-mailjét.

Tanú:

Balogh Zsolt úr ebben maga nyilatkozza, hogy D. úrral telefonon arról beszélt, hogy a vezérigazgató úrnak külön nem készül jelentés, D. úr ma szóban tájékoztatja vezérigazgató urat. Ez is azt bizonyítja, hogy K. úr tudtán kívül beszélt D. úrral.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése:   Ebben a mondatban, amit felolvasott, hol van az a szövegrész, ahol én D. urat arra kérem, hogy ezt az értékelést pozitívan bírálja el?

Tanú:

Az van ideírva, hogy szóban beszélt róla, hogy szóban mi hangzott el, nem tudom, az írásban nincs benne, ez tény.

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

Ezekről az e-mailekről konkrét tudomásom nincsen, illetve arról sem, hogy Antal Attila kért- e tájékoztatást ennek a projektnek az állásáról akár a bírálat időszakáról, akár Balogh Zsolttól.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott észrevétele:

Antal Attilának nálam sokkal nagyobb jogászfelkészültségű védője van, de az ő védelmében hadd mondjam el, hogy az Adria 66. kötet tartalmazza a 2007. évi társasági üzleti tervet, amiben az olvasható, hogy a társaság kiemelt beruházásai között volt a Szentendrei HÉV biztosító berendezés rekonstrukciójának befejezése és a próbaüzem megkezdése. Ezt azzal kapcsolatban mondom, mert úgy gondolom, hogy  a beruházásért felelős D. Z. egészen biztos, hogy vezetői értekezleten beszámolt a vezetőnek, miután mentek végig a listán, hogy hol tart ez az utastájékoztatás.

Tanács elnöke közli a IV.r. vádlottal, hogy 2007. szeptember 26-án az Igazgatóság ülésére készült előterjesztés foglalkozik a Beruházási terv módosításával, és abban szerepel   a két projekt, az előterjesztésen a IV.r. vádlott neve található.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

Tehát csak azt akartam mondani, hogy a Szentendrei utastájékoztatás, illetve a Békásmegyer-Batthyányi tér közötti Szentendrei HÉV, mint vonal kiemelt beruházása volt a BKV-nak.

Balogh  Zsolt  IV.  r.  vádlott  kérdése:      Ismeri-e  a  HÉV  forgalmi  főmérnökségről  K.
K.? Tanú:
Így most nem ugrik be.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: K. K.t? T
anú:
Neve ismerős.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: S.t, a munkavédelemről?
Tanú:
A neve ismerős, igen.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: Cs. E. Sz.t?
Tanú:
Nem.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: F.Z.? K. V.? P. F.? S.
T.? M. G.? K. Gy.? G. K.t?
Tanú:
Igen.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott észrevétele:

Ezek a személyek írták alá a 2007. november 30-ai műszaki átadási jegyzőkönyvet.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: Már többször felmerült, de számomra pontos elhatárolódás nem lett, hogy meddig dolgozott ezen a projekten. Szeretném kijelenti, hogy nem az én közbenjárásomra vagy utasításomra lett a projekt műszaki ellenőre P.F.. A kérdésem az, hogy az Ön emlékei szerint mikor foglalkozott utoljára ezzel a projekttel?

Tanú:

2007. szeptemberében.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: A céges iratok 44. kötet 4025. oldalán található egy jegyzőkönyv a Szentendrei HÉV utastájékoztató, integrált hírközlési diszpécser pult és segélykérő rendszer kiépítése tárgyban, ahol a BKV részéről K. G., P. F. és V. Z. vett részt.

Tanács elnöke Balogh Zsolt IV. r. vádlott indítványára ismerteti, majd tanú elé tárja a nyomozati iratok, céges melléklet 44. kötet 4025. oldaláról a 2007. október 8-ai jegyzőkönyvet a projekt állapotrögzítéséről.

Tanú:

Ez a jegyzőkönyv is azt bizonyítja, hogy F. ekkor már erősen átvette a projektet, hogy
egy-egy  tételre  visszahívtak  vagy  ha  kérdés  merült  fel,  ez  nem  mond  ellent  a vallomásomnak.

Balogh  Zsolt  IV.  r.  vádlott  kérdése:  A műszaki  diszpozíciót  tekintettel  arra,  hogy  az utastájékoztatásról szólt, milyen szakterületekkel egyeztette?

Tanú:

A HÉV üzemigazgatóság forgalmazás részlegével, illetőleg a majdani üzemeltetőkkel. Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése:     Mással nem?
Tanú:

Mással nem.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott észrevétele:

2007. augusztus közepén és második felében a S. L. által vezetett közlekedési igazgatóság a korábbiakhoz képest teljesen új feltételeket szabott az utastájékoztatással kapcsolatban.

Úgy tűnik ki ugyanis az iratokból, hogy az utastájékoztatásért felelős közlekedési igazgatóságot nem járta be ez a műszaki diszpozíció, amit a tanú közreműködésével készítettek, miután a szerződést megkötötték július 12-én, utána tudta meg a közlekedési igazgatóság D. Z. leveléből, hogy van egy ilyen munka és utána kezdődött el az egyeztetés. Az egyeztetést az akkori utaskapcsolati osztályvezető, K. V. végezte.

Tanács elnöke Balogh Zsolt IV. r. vádlott elé tárja a nyomozati iratok, céges melléklet 41. kötet 1539. oldaláról a levelet.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott észrevétele:

Lényeg az, hogy K. W.ék ekkor tudták meg, hogy van ilyen utastájékoztatás, ők nem látták a műszaki diszpozíciót.

Tanács elnöke közli a IV.r. vádlottal, hogy az Utaskapcsolati Osztály ekkor az ÉKI-hez tartozott.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott

Egy következő alkalomra írásban kitisztázom ezt, mivel a szervezet ekkor átalakulás közben  volt,  egész  biztos  vagyok  benne,  hogy  K.  W.  az  utaskapcsolati osztályt vezette, ami akkor a közlekedési igazgatóság alatt volt. A Somodi úrnak írt Donáth levél, majd K. W. első augusztus 8-ai levele, majd az augusztus 15-ei levele a leendő  utastájékoztatóval kapcsolatos észrevételeikről is így sorba rakható, amit a tárgyalási vallomásom mellékleteként csatoltam.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: Volt-e ismerete arról, hogy a BKV-nak milyen szerződése van a Trafficom-mal?
Tanú:

Igen.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: A szerződés részleteit ismeri? Tanú:

Igen. A BKV három szerződést kötött a Trafficom-mal. A Trafficom szerződésében az egyik oldalon benne van, hogy kizárólag a Trafficom építhet és szolgáltathat adatátviteli utat, egy másik oldalon viszont benne van az is, hogy a BKV bármikor építhet saját magának technológiai célú adatátviteli utat és eszközöket. Ez a két oldal egymással ellentétben van, mindig mindenki azt az oldalt mutogatja, ami az ő érdekében szükséges.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése:    Én úgy értelmezem, hogy a Trafficom-ot be kellett volna hívni ebbe a pályáztatásba. Egyet ért-e ezzel a megállapításommal?

Tanú:

Nem, mivel a BKV saját technológiai céllal fektetett optikai hálózatot a Szentendrei HÉV vonalán. Ehhez technológiai célú adatátviteli eszközöket a  szerződés  szerint is gond nélkül lehetett volna telepíteni.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: Akkor mivel magyarázza, hogy K. I. úr mégiscsak  kért  árajánlatot  a  Trafficom-tól,  miután  már  alá  volt  írva  a  C.C.  Soft szerződése?

Tanú:

Ekkor már a folyamatokat nem K. I. irányította.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott:     Ki irányította?
Tanú:

Balogh Zsolt úr.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott:     Én irányítottam a folyamatokat? Tanú:

Igen.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott:     Milyen folyamatokra gondol? Tanú:

Az előbb elhangzott az utaskapcsolati osztály bevonása a történetbe, ugye ez akkor történt meg például, amikor a C.C. Soft felajánlotta, hogy ő televíziókat hozna kijelzőként, és akkor ehhez további ideológia kellett, és ehhez asszisztált az utaskapcsolati osztály, hogy milyen jó lenne mozgóképet és színes feliratokat megjeleníteni vagy akár reklámozni a televízió készülékeken, ha már ott vannak.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott:     Ön részt vett ezen a bemutatón, ahol a vallomása szerint hosszabbítót és asztalt biztosítanak a C.C. Softnak?

Tanú:

Igen.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott:     Erről készült-e jegyzőkönyv, mert mintha ez a tárgyalási vallomásából nem derült volna ki?

Tanú:

Szerintem készült.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott:     Ezen a bemutatón én részt vettem? Tanú:

Nem.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése:   Ezután a bemutató után írt valaki Balogh Zsoltnak, Kovács Imrének, D. Z.nak, bárkinek a cégnél azzal kapcsolatban, hogy ezt a megoldást nem tudják támogatni? Tehát az a bizottság, aki kint volt és  megnézte, hogy ezt nem tudja támogatni?

Tanú:

Ezt biztos, hogy jeleztük szóban.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott észrevétele:  T. Bíróság nekem nem jelezték ezt szóban.

Tanács elnöke ismerteti, majd tanú elé tárja a Trafficom bevonását érintő 2007. júliusi levelezést Balogh Zsolt IV. r. vádlott tárgyalási vallomásához csatolt mellékletek közül.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

A C.C. Soft csak egy adatátviteli hálózat, tehát a különböző peronok közötti átviteli hálózat működése után tudta volna csak üzembe helyezni a saját utastájékoztató rendszerét. A Diamond Kft. feladata lett volna az adatátviteli út kiépítése, amit végül a Trafficom-tól bérelt a BKV.

Ekkora összegből, amit a pályázatába beleírt a C.C. Soft, azt gondolom meg tudta volna valósítani azt a rendszert, azokkal a műszaki feltételekkel, amit vállalt.

Tanács elnöke tanú elé tárja a nyomozati iratok, céges melléklet 41. kötet 1549-1555. oldalait és 1561. oldalairól a levelezést.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

A kijelzőtáblákat is a Funkwerk szállította volna.
Augusztus 9-e után történt ez a visszalépés a Funkwerk részéről. Volt ez az értekezlet, ami miatt visszalépett, ez augusztusban volt valamikor.

Nem tudok olyanról, hogy a Thales 1,2 milliárd forintot kért volna bárkitől is a biz.ber.-es adatkapcsolat kiépítése kapcsán.

Nem  tudom, hogy szóba  került-e  esetleg  a Thales részéről  a  2008.  júniusi  kötbéres egyeztetésen, hogy ők ebben a projektben részt vennének.

Emlékszem olyanra, hogy én Balogh Zsoltnak jeleztem, hogy a plazma tévé nem alkalmas erre a feladatra.

Tanács elnöke  ismerteti, majd  tanú  elé  tárja  a  nyomozati  iratok, céges  melléklet  39. kötetének 285. oldaláról E. A., a C.C. Soft Kft. ügyvezetője által Balogh Zsoltnak
2007. szeptember 1-én írt levelet.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

Ismertem ezt a levelet.

Ez az ajánlat már az LCD tévére vonatkozott. A plazma tévé ugyanis már egy méterről sem látszott napfényben.

Nem  gondolom, hogy többe  kerültek  volna  az  LCD  tévék, mint  a  kiírásban  szereplő kijelzők. Ez már máshova vezető kérdéskör. Műszakilag nem indokolt, hogy többe kerüljenek az eredeti kiírásban szereplő kijelzőkhöz képest.

Tanács elnöke ismerteti, majd tanú elé tárja a nyomozati iratok, céges melléklet 39. kötetének 287. oldaláról a 2007. szeptember 12. napján a C.C. Soft Kft. projektvezetője által a tanú részére írott levelet.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

A BKV vezetése elfogadta ezt az alternatívát. Kültérre semmiképpen nem alkalmasak ezek az LCD tévék, csak fedett helyen, aluljárókban.

A    vezetés    eldöntötte,    hogy    márpedig    ezek    jönnek,    akkor    nincs    tovább    helye ellenkezésnek.

Tanács elnöke  ismerteti, majd  tanú  elé  tárja  a  nyomozati  iratok, céges  melléklet  39. kötetének 289. oldaláról a szeptember 13-án írott levelet.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

Igen, ez az én szignóm a dátum alatt közvetlenül.

A hétköznapi televíziók élettartama nem folyamatos 24 órás üzemre van méretezve sem hőmérsékletileg, sem egyfolytában tartó üzemeltetésre, ezért a televíziók üzemóra életciklusa jóval rövidebb, mint egy ipari célra szánt kijelzőé.

Ebben az időben ezek már nem valós műszaki tartalmú levelek voltak, hanem annak az elősegítése,  hogy  be  lehessen  fogadni  az  LCD  tévéket.  Ez  a  döntés  megszületett,
onnantól kezdve ezt tudomásul vettük.

Jeleztük, hogy ezek a tévék nem alkalmasak kültéri használtra, de ha a vezetők úgy döntöttek, hogy befogadják az LCD tévét, akkor nem a beosztottak fognak folyamatosan ellenkezni.

Tanács elnöke ismerteti a nyomozati iratok, céges melléklet 39. kötetének 291. oldaláról a
C.C.Soft Kft. 2007. szeptember 17-én kelt szerződésmódosítási kérelmét.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

Igen, erről tudtam.
Én akkor már nem voltam abban a helyzetben, hogy bármit jelezzek ezzel kapcsolatban. Ha kivesszük a dinamikus részt az új rendszerből, akkor körülbelül annyit tudott volna,
mint a régi utastájékoztató rendszer, de a régi rendszer technikailag és műszakilag is elavult volt. Minden eleme túl öreg volt.

Nem tudok arra vonatkozóan adatot, hogy D. Z. távozása esetleg összefüggne ezzel a projekttel.

Tanács elnöke ismerteti a tanú nyomozás során tett vallomását a nyomozati iratok 32.057/ B. oldal első bekezdéséből.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

Igen, ezt fenntartom.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

Ez a szeptemberi szerződésmódosítási kérelem nincs rajta a CD-n. Ebből kérnék egy példányt.

dr. Gyulai Balázs ügyvéd, sértetti   képviselő kérdése:  Mi volt pontosan a módosítási javaslat a dinamikus adatkapcsolati rendszer kapcsán?

Tanú:

Kezdeményezték a szerződésből való kivételét.

dr. Gyulai Balázs ügyvéd, sértetti  képviselő kérdése: Akkor ahelyett milyen rendszer lett volna és ezt Ön támogatta vagy ellenezte? Ha igen, akkor milyen érvekkel?

Tanú:

A statikus menetrend szerinti vezérlés, illetve a kézi beavatkozásos kijelzés ugyanúgy működtette volna a rendszert, tehát az utasok nem biztos, hogy észrevennék ezeket a finomságokat. Az, hogy a Thales-C.C. Soft alvállalkozói vagy egyáltalán együttműködési viszony nem alakult jól, mi csak tudomásul tudtuk venni ily módon. Az utastájékoztató rendszer üzembe helyezésének csak egy szelete volt ez, tehát azt nem hátráltatta.
dr. Gyulai Balázs ügyvéd, sértetti  képviselő kérdése: A dinamikus rendszer elhagyása a C.C. Soft részéről munkavégzésben mit jelentett? Több munkát kellett volna végezniük emiatt vagy kevesebbet?

Tanú:

Kevesebb munkájuk volt, mert nem kellett ezt a szoftveres feldolgozást megtenniük, hogy amit kapnak adatot, hogy a vonatok hol tartanak a nyílt vágányon ténylegesen, nem abból számítja ki, hogy mikor érkezik a megállóba.

dr. Gyulai Balázs ügyvéd, sértetti  képviselő kérdése: Hozzávetőlegesen ki tudja fejteni, hogy mik voltak azok az elemek, amiket emiatt nem kellett megcsinálniuk?

Tanú:

Egy    illesztőszoftvert,    illetőleg    egy    szoftveres    fejezetet,    ami    kapcsolódik    az utastájékoztatónak a vezérléséhez.

dr. Gyulai Balázs ügyvéd, sértetti  képviselő kérdése: Összességében véve ezt és az LCD
tévékre történő átállást, mindez a műszaki tartalmat növelte vagy csökkentette?

Tanú:

A műszaki tartalmat szerintem csökkentette a dinamikus kapcsolat elhagyása, a kijelző megváltoztatása pedig nem volt összhangban a kiírással. Tehát a kiírás szerinti kijelző az
30 méterről is látható lett volna, amíg az LCD TV-k csak 15 méterről.

dr. Gyulai Balázs ügyvéd, sértetti  képviselő kérdése: Ennek fényében a vállalkozási díjat Ön szerint, ha a módosításokat megcsinálják a szerződésben növelni vagy csökkenteni kellett volna?

Tanú:

Szerintem csökkenteni.

Ügyész kérdése:     Vallomásában többször szerepelt az a kifejezés, hogy X25 interface. Kifejtené, hogy mi ez? Ez egy szabvány vagy valamilyen szoftver.

Tanú:

Ez egy szabványos csatlakozási felület, szabványos kommunikációs protokoll. Nem a
Thales saját tudása, ez egy nemzetközi szabványos kapcsolati pont. Ügyész kérdése: Ez egy nyílt szabvány, amit mindenki megismerhet?
Tanú:

Így van.

Ügyész kérdése:  Akkor az, aki ismeri ezt a szabványt és technikailag felkészült, ki tudja építeni ezt az utastájékoztatási rendszert akkor is, ha a Thales egyébként az adatkapcsolatot nem biztosítja azonnal?
Tanú:

Csak akkor nem jön adat a másik oldalra. A protokollon keresztül fel kell tudni tenni az adatigénylést a Thales berendezése felé, amire az válaszol.

Ügyész kérdése: Említette, hogy a C.C. Soft sem a tervezési sem a kivitelezési szakaszban nem tudott letenni semmit az asztalra. Aki ismeri ezt a szabványt és műszakilag felkészült, az a tervezési és a kivitelezési szakaszban akkor is le tudott volna tenni valamit az asztalra, ha a Thales az adatkapcsolatot csak később biztosítja? Elkezdheti kiépíteni a rendszert?

Tanú:

Kiépíteni elkezdhette volna, igen.
Ügyész kérdése: Ez az, amit a C.C. Soft megcsinált vagy nem csinált meg? Tanú:

Nem csinált meg.

Ügyész kérdése: A Thales miért kérhetett volna pénzt, tehát az adatok átadásáért vagy pedig egy szoftver elkészítéséért?

Tanú:

Tudomásom szerint a szoftver elkészítéséért kérhetett pénzt. Ügyész kérdése: Tehát ez egy egyszeri díj lett volna?
Tanú: Igen.
Ügyész kérdése: Tehát a későbbi adatátadásért havi díjat már nem kérhetett volna? Tanú:
Nem.

Ügyész kérdése: Ennek a szoftvernek az elkészítését igazából kinek kellett volna finanszíroznia, a BKV-nak vagy a C.C. Soft-nak? Kinek kellett ezt megrendelnie a Thalestől?

Tanú:

A C.C. Soft-nak.

Ügyész kérdése:  Említette, hogy látott olyan e-mailt, ami Kovács Imrének a megkerülését mutatja, vagy bizonyítja. Ki mutatta Önnek ezt az e-mailt?
Tanú:

Már nem emlékszem arra.

Ügyész kérdése: Ez az az e-mail volt, amit itt a tanácselnök asszony mutatott Önnek? Tanú:
Abban szerepel K. I. neve, de egy munkafolyamat során nem csak egyetlen egy e-mail váltás történik.

Ügyész kérdése:  Azért kérdezem ezt, mert az, hogy valakit kihagynak egy döntésnek a meghozatalából az többféleképpen is történhet. Történhet úgy, hogy ténylegesen semmiről nem szólnak neki, de történhet úgy is, hogy formailag ugyan részt vesz a döntéshozatalban, de senki nem hallgat a véleményére. Melyik volt ez Ön szerint?

Tanú:

Mind a kettőre volt szerintem példa.
Ügyész kérdése: K. I. egyébként meddig vett részt ebben a projektben?
Tanú:

Emlékeim szerint ő augusztus folyamán távolodott el a projekttől szervezeti változások miatt.

Ügyész kérdése:  Azt, hogy őt kihagyják a döntéshozatalból arról vele, mármint K.
I.vel személy szerint is folytatott beszélgetést?

Tanú:

Igen.

Ügyész kérdése:  Arról volt szó az egyik levélben, hogy a kijelző alternatívái kapcsán a bemutató 2007. augusztus 23-án volt. Az előbb ismertetésre került egy levél a 39. kötet
287. oldaláról, ennek a dátuma 2007. szeptember 12., ezt Sz.J. írta az Ön részére. Az első mondat az, hogy tájékoztatom, hogy összhangban a tegnapi bemutatón elhangzottak az LCD tévékkel valósítjuk meg az utastájékoztató kijelzést. E szerint tehát
2007. szeptember 11-én volt a bemutató, vagy lehetséges, hogy két bemutató volt?

Tanú:

Egy bemutató volt.
Ügyész kérdése: Lehetséges, hogy akkor ez szeptemberben lehetett? Tanú:

Lehetséges. Elsőre plazma tévét ajánlottak, és a plazma tévét mutogatták irodai szinten, hogy működik, erre mondtuk, hogy vigyék ki a napfényre és akkor is nézzük meg, hogy hogy működik, mert nem hitték el, hogy ez nem ide való.
Ügyész kérdése:  Akkor mégiscsak két bemutató volt? Van egy augusztusi dátum és van egy szeptemberi dátum is.

Tanú:

Egy ilyen munka során több egyeztetés, több bemutató, több részletfázis bemutatása történik. Tehát, először plazma tévében gondolkodtak és azt mutatták be egy egyszerű PC-re kapcsolva.

Ügyész kérdése:  Én úgy emlékszem, hogy a vallomásában arról volt szó, hogy azon a bemutatón, ahová hozták a plazma tévét, oda hozták az LCD tévét és a LED tévét is. Már akkor megállapították, hogy a plazma tévé az kizárt, a LED tévé az csak bizonyos szögből látható, marad az LCD tévé. Nem így történt? Nem ez volt az első bemutató?

Tanú:

Ez volt az a kültéri bemutató, amit már nagy plénum előtt tartottunk. Most, hogy ez szeptember vagy augusztus, hat év távlatából már nem lehet megmondani.

Először volt egy három fős bemutatás, amikor a saját Szent István körúti helyükön egy plazma tévés verziót mutattak be.

Aztán volt az említett kültéri bemutató, csak egy ilyen nagy bemutató volt. Ügyész kérdése:  P. F. a Diamond Kft. projektjét is átvette Öntől?
Tanú:
Igen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ön honnan szerzett információt arról, amit a nyomozati vallomásában mondott, hogy a Thales cég 10 millió forintot kér a közreműködésért a C.C. Softtól?

Tanú:

Már nem tudom.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ehhez képest mi ennek az információs ereje? Erre vonatkozóan dokumentum nincs, csak azt mondja, hogy hallomásból úgy tudom. Kicsit ha többet mondana erről, tekintettel arra, hogy ez a rendszer létrejöttének az akadálya volt.

Tanú:
Ez csak egy vékony szelete a rendszer működésének.
Hagyó Miklós I. r. vádlott  védőjének kérdése: Én nem az egészre gondolok, csak arra,
hogy a Thales arról írt, hogy nem közöl adatot és a későbbi, az előbb felolvasott szeptember 17-ei levélből is arra következtetünk, hogy a Thales nem működött együtt, ezért kérdezem Öntől, hogy azt, hogy 10 millió forintért együttműködött volna, ezt honnan
tudjuk? Ezt mi támasztja alá? Tanú:
Valamelyik kollégától, partnertől hallottam.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ez akkor folyosói pletyka? Tanú:
Miután valaki tovább ad egy szóbeli információt, az már pletyka.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője: Ha nem tudja megjelölni az információ forrását, akkor igen.

Tanú:
Nem is kívánnám, még ha emlékeznék rá se.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének  kérdése: Ez nem kívánság kérdése. Ha Önnek erről
hiteles információja van, akkor azt el kellene mondania. Tanú:
Nincs hiteles információm.

Hagyó Miklós I. r. vádlott kérdése:  Milyen pontok lehettek vajon ebben a szerződésben, ami 2007. november 20-án is nyitott volt és további szerződéskötést igényelt a Thales és a BKV részéről, különös tekintettel azért, mert ez jó fél évvel a pályázati kiírás és a szerződéskötés után volt?

Tanú:

A  Thales   szerződés   az   évekkel   korábban   kötődött   a   vasútbiztosító   berendezés telepítésére. Evvel kapcsolatban nincs szerződésmódosítási kényszer vagy folyamat a történtekben.  Én  az  elhangzottakból  arra  következtetek,  hogy  a  BKV  külön  kívánt  a Thales-sel szerződni és kifizetni ezt a szoftvert, illetve adatkapcsolati csatlakozást, de erről nincs tudomásom.

Hagyó Miklós I. r. vádlott kérdése:     Ezek szerint akkor ez a pályázat kiírásakor és a győztes kihirdetésekor nem állt rendelkezésre?

Tanú:

A kiíráskor és a C.C. Soft nyertesnek kihirdetésekor ez a C.C. Soft feladata lett volna.  A BKV és a Thales közötti szerződés nincs kapcsolatban a C.C. Soft-os történettel.

Hagyó Miklós I. r. vádlott észrevétele:

November 20-án, ami a BKV és a Thales szerződése tekintetében vitás jogviszony volt, aminek későbbi okirati bizonyítékai is vannak, ugyanezek az anomáliák a BKV és a Thales között már fennálltak fél évvel azelőtt is, ennek ellenére írták ki a pályázatot és hirdettek
győztest.

Balogh   Zsolt   IV.   r.   vádlott   kérdése:     A    2007.    júniusában    átadott    Batthányi    téri utastájékoztató projektben Ön részt vett-e?

Tanú: Nem.
Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: Van információja arról, hogy ezt ki készítette? Tanú:
Nincs.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése: A most tárgyalás alatt levő Szentendrei utastájékoztató rendszer óta foglalkozott-e utastájékoztatási rendszer beruházással?

Tanú: Nem.
A tanúhoz egyelőre egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

Tanács elnöke 13 óra 05 perctől ebédszünetet rendel el azzal, hogy a tárgyalás 14 órakor fog folytatódni, amin K. G. tanúnak is jelen kell lennie, a 13 óra 30 percre idézett P.F. tanú K. G. tanú útján szintén tájékoztatást kapott, hogy csak 14 órára kell megjelennie.

Tanács elnöke 14 órakor megállapítja, hogy P. F. tanú szabályszerű idézésre nem jelent meg, K. G. tanú jelezte, hogy P. F. tanú már úton van, előre láthatóan negyed órát késni fog.

Tanács elnöke jegyzőkönyvezteti, hogy Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének átadja a nyomozati iratok 39. kötetének 291. oldalán található irat másolatát.

Ügyész:

Július 4-én két feladattal bízta meg a törvényszék az ügyészséget, egyrészt ügyészi bizonyítási indítványban szereplő iratok biztosításával, másrészt pedig a vádirat pontosításával  két  vádpont  vonatkozásában.  A bizonyítékok  biztosítását,  illetve beszerzését az ügyészség elvégezte, az erről szóló irat eredeti példányát csatolom a törvényszéknek, másolatot szkennelt formában rendelkezésre fogjuk bocsátani.

Ügyész átadja az iratokat 245/Ü/1. sorszám alatt.

A vádirat I/A. vádpontját a Be. 310. § (1) bekezdés alapján  módosítom.

Ügyész felolvassa a vádmódosítást, majd azt 245/Ü/2. sorszám alatt írásban becsatolja.

A tanács elnöke közli, hogy a bíróság írásban is biztosítani fogja a védelem számára a vádmódosítást, illetve azt a jelen nem lévő és érintett vádlottaknak is át fogja adni.
Antal Attila III. r. vádlott védője:

Csatolni szeretnénk a III. r. vádlott által felkért Csanádi Péter szakértő véleményét a BKV Zrt. és az AAM Zrt. 2007. évi szerződéseinek és teljesítésének projektmenedzsment és vezetési tanácsadás szempontú áttekintéséről. Egy-egy példányt átadok az ügyészségnek és a bíróságnak is. A becsatolt szakértői vélemény alapján a Be. 112. § értelmében indítványozom az eljárt Csanádi Péter szakértőként történő bevonását az eljárásba.

Antal Attila III. r. vádlott védője 245/V/3. sorszám alatt becsatolja a felkért szakértő véleményét.

A tanács elnöke közli, hogy a későbbiekben fog a bíróság dönteni az indítvány tárgyában. Továbbá jelzi, hogy a mai tanúkat 2013. október 3. napjára fogja visszaidézni.

Tanács elnökének kérdésére Antal Attila III. r. vádlott:

Válaszolok majd kérdésekre a C.C. Soft-tal kapcsolatban.

Tanács elnökének kérdésére Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

Nem  térnék  el  az  egy  évvel  ezelőtt  elhangzottaktól.  Nem  kívánok  a  C.C.  Soft-tal kapcsolatban kérdésekre válaszolni.

Tanács elnöke  ismerteti  a  nyomozati  iratok  mellékletek  céges  iratok  39. kötet  57-65. oldaláról a BKV és a C.C. Soft Kft. közötti, 2007. július 12-én kelt vállalkozási szerződést.

Tanács elnöke Balogh Zsolt IV. r. vádlott elé tárja a szerződést.

 Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

A 65. oldalon az én szignóm található.

Tanács elnöke ismerteti, majd III.r. és IV.r. vádlottak, illetve K. G. elé tárja a nyomozati iratok céges iratok 39. kötetének 67-69. oldaláról a vállalkozási szerződés  I. számú módosítását.

 Antal Attila III. r. vádlott:

Nem vitatom, hogy ez az én aláírásom.

 Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

Én sem vitatom a szignómat.

K. G. tanú:

A módosításon nem az én szignóm szerepel.

Tanács elnökének kérdésére K. G. tanú:

Az eredeti, július 12-ei szerződésen az én szignóm található.
Tanács elnöke megállapítja, hogy P. F. tanú a tárgyalás jelen szakaszában megérkezett. K. G. tanú továbbra is a tárgyalóteremben foglal helyet.