Kocsis István tanú teljes bírósági vallomása (tárgyalási jegyzőkönyv) - 2014. november 6..

 

Jegyzőkönyv folytatólagosan felvéve 2014. november 06. napjának 9 órájától.

 

 

 

A tanács elnöke megállapítja, hogy a mai napra idézettek, illetve megjelenésre kötelezett vádlottak megjelentek, a tárgyalás folytatásának nincs akadálya.

 

A tanács elnöke jegyzőkönyvezi, hogy a sajtó részéről megjelent az MTI, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és a Népszava munkatársa, akiket a tanács elnöke figyelmeztet arra, hogy a vádlottak továbbra sem járultak hozzá, hogy róluk kép- és hangfelvétel készüljön.

 

A bíróság a bizonyítási eljárást Kocsis István tanú kihallgatásával folytatja. A bíróság elé szólított

KOCSIS ISTVÁN tanú személyi adatainak zártan kezelését nem kéri. Jelenleg a Merkantil

Bank ügyvezető igazgatója.

 

Figyelemmel a Be. 286. § (2) bekezdésére tanács elnöke megállapítja, hogy a tanú személyi adatainak egyeztetése a nyomozati iratokban korábban rögzített adatokkal megtörtént, mely adatokban nem történt változás.

 

Tanács elnökének kérdésére tanú:

 

Hozzájárulok, hogy rólam hang és képfelvétel készüljön.

 

Tanács elnöke közli a sajtó képviselőivel, hogy a tanú hozzájárulása folytán a tanúról készíthető kép- és hangfelvétel.

 

Tanács elnökének kérdésére tanú:

 

A vádlottakkal  perben,  haragban,  rokoni  viszonyban  nem  vagyok,  az  ügyben érdektelennek és elfogulatlannak vallom magam, annak ellenére is, hogy a BKV akkori vezérigazgatójaként én tettem feljelentést az ügyben. A BKV Zrt.-vel sem állok perben.

 

A tanács elnöke a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontja szerint figyelmezteti a tanút, hogy azokban a kérdésekben megtagadhatja a tanúvallomást, amelyekkel kapcsolatban magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

 

Tanú:

 

A figyelmeztetést megértettem.

 

A tanács elnöke figyelmezteti a tanút, hogy egyebekben köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani, továbbá figyelmezteti arra is, hogy a hamis tanúzást és a tanúvallomás jogosulatlan megtagadását a törvény büntetni rendeli.

 

Tanú:

 

A figyelmeztetést megértettem.

 

A tanács elnöke közli, hogy a tanúhoz a bíróság az I/C. és az I/D. vádponttal kapcsolatban fog kérdéseket feltenni, de biztosítja a lehetőséget az ügyésznek és a védelemnek, hogy a vádirati tényállás egyéb részeit érintően is tehetnek fel kérdéseket a tanúnak, a feljelentések megtétele kapcsán a bíróság L. Józsefet fogja tanúként kihallgatni.

 

I/C. vádpont

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Mesterházy Ernő II. r. vádlottat ismeri-e, tanú:

 

Annak idején pályázatot írt ki a főváros a vezérigazgatói poszt betöltésére és komoly munkát fektettem bele, hogy egy értelmes anyagot állítsak össze, ennek az is feltétele, hogy az ember tájékozódik azon embereknél, akiknek rálátásuk van a főváros életére, a fővárosi közlekedés életére, hogy hogy látják ezt az egyébként hosszú-hosszú ideje óta teljesen rendezetlen kérdést, így Mesterházy úrral is konzultáltam, hogy minél alaposabb ismeretek alapján készíthessek egy pályázatot a főváros számára, tehát akkor ismertem őt meg.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Antal Attila III. r. vádlottat ismeri-e, tanú:

 

Őt szerintem régebben ismerem, talán még az ÁPV Rt. vezérigazgatósági posztom idején csináltunk különböző feladatokat, amelyben ő érintett lehetett, legalábbis úgy emlékszem, hogy sokkal-sokkal régebben ismerem, mint Mesterházy urat. Ővele a pályázati ügyekben azt hiszem nem konzultáltam.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy ismeri-e Balogh Zsolt IV. r. vádlottat, tanú:

 

Igen, őt is akkor ismertem meg, amikor ezt a pályázatot összeállítottam és szintén azért kértem tőle konzultációt, hogy megismerjem az ő meglátását arról, hogy a főváros hogyan működik a közlekedésnél, hol látják a problémáit, hogy minél alaposabb ismereteim legyenek a pillanatnyi helyzetről, hogy egy jövőképet felvázolhassak, így ismertem meg őt is. Én kértem tőle találkozót.

 

Tanács elnökének azon  kérdésére  Ön 2008.  szeptember 1-től volt a  BKV Zrt.  vezérigazgatója, pályázat útján került oda és 2011. szeptember elejéig volt vezérigazgató, tanú:

 

Valahogy így igen, a dátumokat nem tudom fejből.

 

Tanács elnöke tanú elé tárja a takarítási szerződést a nyomozati iratok X. kötetének 5721-

5735. oldaláról.

 

Elétárás után tanú:

 

Ezt én írtam alá.

 

A konkrét tartalomra nyilván nem emlékszem már vissza, ez egy viszonylag kis léptékű ügy a vezérigazgató szempontjából, hisz ennél tízszer nagyobb dolgokkal kellett foglalkoznom. Arra emlékszem, hogy van egy eléggé szakszerűen működő közbeszerzéssel foglalkozó területünk és ez a szerződés egy közbeszerzési pályázat eredménye volt, ha jól emlékszem. Ennek az indítása valamikor még az én érkezésem előtt történt, és a lebonyolítás folyamata után az a rend, hogy a szakterület, a kiértékelő bizottság javaslatot tesz a főnökének, a főnök a következő főnöknek, végül az illetékes vezérigazgató-helyettes előterjesztést tesz felém arra vonatkozóan, hogy itt mi legyen a döntés. Ha jól emlékszem, ez ügyben a rendőr hatóság felé is tettem vallomást, ami ott azokban  az  iratokban  van,  azt  változatlanul  fenntartom,  lehet,  hogy  ma  már  olyan pontosan nem emlékszem rá, mint akkor, de a lényege az, hogy a legalacsonyabb árat tevő pályázó nyert, ha jól emlékszem árlejtés is volt, ami negatív licit, tehát egy induló pozícióból kellett versenyezni a delikvenseknek arra vonatkozóan, hogy ki megy még lejjebb, még lejjebb, tehát ennek a végeredménye lett valami, és azt javasolta a javaslattevő felém, hogy a bíráló bizottság a munkáját elvégezte, az eljárás szabályos volt, a legjobb ajánlattevőt, ezt a bizonyos PQS és Renomé konzorciumot javasolják, hogy ezt a szerződést velük kössük meg és ez a szerződés megkötésre került pár hónappal azután, ahogy én odaérkeztem. Azt tudom még hozzátenni, hogy a cég szolgáltatásával kapcsolatban az én időszakomban se kívülről, se belülről semmilyen gondot, panaszt felém senki nem jelzett.

 

Tanács elnöke tanú elé tárja a közbeszerzési eljárás iratai közül a 2008. december 02-ai iratot, valamint az eljárást lezáró határozatot 2008. december 05-én.

 

Elétárás után tanú:

 

Így van, rá is írtam rendben van, Balogh úrnak, hogy oké, mehetünk így tovább. Egyrészt a szakapparátus jogszerűen lebonyolított mindent és azt láttam, hogy a legalacsonyabb ajánlatot tevőre tesznek javaslatot, nem is lehet mást csinálni ilyenkor, nyilvánvaló ez a cégnek  az  érdeke.  A szolgáltatással kapcsolatban  énhozzám  nem  jutott  el  olyan észrevétel, olyan indítvány, hogy a munkájukat netán nem jól végeznék, holott ugye ez egy elég érzékeny terület, ez nem egy könnyű dolog.

 

Tanács elnökének kérdésére, hogy bármilyen más tárgyalást folytatott-e Balogh Zsolttal ezen takarítási szerződés ügyében még  a  szerződés megkötése előtt, tanú:

 

Szerintem semmit.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy beszélt-e ezzel a szerződéssel kapcsolatban

Mesterházy Ernővel, tanú:

 

Nem beszéltem erről sem ővele sem mással, mert ezek annyira kis léptékű ügyek, hogy ezzel én lényegében nem foglalkoztam, magam is, ha akartam volna bárkivel is beszélni, akkor meg kellett volna mélyebben néznem, mert ilyen ügyből rengeteg van, tehát személyesen én ilyet nem kezeltem.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy felmerült-e ezzel a szerződéssel kapcsolatban akár utólag is, hogy gazdaságilag indokoltan árszabással kerültek volna kialakításra az egységárak a konzorciumi tagok részéről, volt-e vizsgálat a BKV-nál ezen szerződéssel kapcsolatban, tanú:

 

Ezt a kérdést igazából nem értem, a közbeszerzési törvény szigorúan előírja, hogy az ajánlatot minden pályázó megteszi a saját tudása, saját tehetsége alapján és licitál vagy versenyez. Hogy itt melyik konzorciumi tag hogyan képezi az árat, ahhoz nekem mint vezérigazgatónak az ég világon semmi közöm, egyébként mindegy is számomra, mert a lényeg az, hogy ki végzi el a feladatot olcsóbban, a részletkérdéseket én nem ismerem, hogy ilyet végzett-e a szakterület vagy nem, de egyben biztos vagyok, hogy a pályázati kiírás pontosan rögzítette, hogy mi a feladat és mit kell elvégezni annak, aki ezt megnyeri, és azért a pénzért kell neki elvégezni, amit ő beírt oda a papírra, nem tudom, hány milliárd forintot. Ezt a kérdést tehát a közbeszerzés kapcsán nem tudom értelmezni. Itt félreértés van, a közbeszerzési törvény szigorúan előírja, hogy a törvény előírása szerint le kell bonyolítani egy ilyen eljárást és a legolcsóbbat kell választani, egyébként nem könnyű ez a műfaj, nem véletlenül birkózik vele mindenki, én személy szerint nem is vagyok híve ennek az egész eljárásrendnek, mert szakszerűen igazából nem kezelhető,   az a mérlegelés is fenn állhat, hogy túl olcsónak tartjuk és ezért elutasítjuk, mert irreálisan alacsony az ár. A közbeszerzési törvény alapján a pályáztatásokat ez a szakmai álláspontom, véleményem 20 év tapasztalat után nem lehet jól csinálni, főleg azért nem lehet jól csinálni, mert 20 forintért meg lehet támadni a KDB-nél és évekig kell várni a szolgáltatásra, ami a cégeket meg tönkreteszi.

 

Nem emlékszem, hogy a felügyelő bizottság részéről 2009. első negyedévében volt-e vizsgálat, ha volt ilyen, akkor az okmányok biztos megvannak, az többet mutat, mint az én halvány emlékezetem.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy rémlik-e Önnek, hogy mi volt a koncepció a BKV

részéről, hogy miért egy cég lássa el a BKV-nál a takarítási tevékenységet, tanú:

 

Mivel ez előttem indult több-több hónappal, még ott se voltam, valószínűsítem, hogy vagy lejárt a szerződés vagy valamilyen más körülmény lehetett, de az a lényeg, hogy a közbeszerzési pályázat kiírásához az igazgatóság bizonyára a hozzájárulását adta, tehát ezt a menedzsmentnek a vezető testület előtt én úgy gondolom, hogy tárgyalnia kellett. Ezt a szerződést, ha jól látom valamikor decemberben írtam alá, szeptemberben érkeztem oda és a napjaimat nem ilyennel töltöttem, hanem a BKV stratégiájának a kialakításával.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy tudomása szerint a BKV ezen takarítási szerződés ügyében tett-e feljelentést , tanú:

 

Valószínűsítem, hogy akkor nem.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy visszaemlékszik-e arra, hogy 2011-ben is indult egy közbeszerzési eljárás a takarítási tevékenységre vonatkozóan, tanú:

 

Nem emlékszem vissza erre.

 

Tanács elnöke ismerteti a tanú  nyomozás során tett vallomását a takarítási szerződéssel kapcsolatban a nyomozati iratok 68. kötet 45.205-45.207. oldalairól.

 

Elétárás után tanú:

 

Fenntartom a nyomozati vallomásom.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy Mesterházy Ernőn és Balogh Zsolton kívül a pályázatának beadása előtt találkozott-e valakivel a pályázatának beadásával kapcsolatban, tanú:

 

Az biztos, hogy Mesterházy úrral és Balogh úrral konzultáltam nem is egyszer, többször is arról, hogy mi a fővárosnak a gondja, baja, hogy látják ők a jövőt. Ez  nem azt jelenti, hogy csak ővelük konzultáltam volna, konzultáltam sok más emberrel is, a BKV-nak a valaha volt vezérigazgatójával, A. B.-al, ha jól emlékszem, ővele is sokat tárgyaltam, tárgyaltam a saját gazdasági szakembereimmel, akik az energetikában, atomiparban dolgoztak mellettem tíz évig, tárgyaltam olyan szakembereimmel, akik az Á.. Rt.-ben dolgoztak mellettem sokat és az egyetemi közélet, közlekedéssel kapcsolatos szakembereivel is, mivel, hogy ott is érdekelt vagyok több egyetemen. Azért, hogy több ismeretem legyen, de az elképzelhetetlen, hogy az ember egy pályázatot úgy beadjon, hogy legalább a fővárosban mértékadó véleményeket valamilyen szinten ne ismerje meg, és nem véletlen az, hogy a pályázatom rendhagyó módon tartalmazott a főváros intézményrendszerére is kritikus megállapításokat, amely lehet, hogy nem okozott örömet a bírálóknak, azt tartalmazta, hogy nem lehet a BKV dolgát úgy megoldani, hogy ha a főváros intézményrendszeréhez nem nyúlunk hozzá, és hogy ne lehessen vitatni azt, amit mondok, én ezt teljesen rendhagyó módon kitettem az internetre, máig is olvasható.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy   találkozott-e a fővárosi önkormányzat főpolgármesteri hivatal illetékes vezetőivel, gondolok itt a szakmai felügyeletet ellátó főpolgármester- helyettesre, a gazdasági területtel foglalkozó főpolgármester-helyettesre, tanú:

 

Erre nem emlékszem, úgy rémlik, hogy nem, de biztosan nem merem állítani, de ilyen célom egyenesen nem volt, szakmailag azért, mert a legfőbb vezérkarnak megvannak a saját kötöttségei, tehát nem törekedtem ilyen konzultációra.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy a BKV igazgatóságának tagjaival esetleg, az elnököt

T. Gy-nek hívták akkor, tanú:

 

Ővele 100 % hogy nem tárgyaltam. Esetleg a volt ipari miniszter, nem tudom tag volt-e P.. úr, mintha ő tag lett volna és vele biztosan, hogy konzultáltam, mert ő is nagyon sok területet látott életében és kikértem a véleményét.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy Mesterházy Ernőre és Balogh Zsoltra emlékezett legjobban, miért pont Mesterházy Ernővel tartotta szükségesnek a találkozót, tanú:

 

Ő a főpolgármester tanácsadójaként gondolom, hogy alapos rálátással rendelkezett, és ez így is igaz a főváros életére, Balogh úr meg azt hiszem megbízott pozícióban irányította a céget, tehát ha a BKV aktuális napi működésére vonatkozó kérdéseim voltak, akkor ő tudott nekem ebben segíteni, mert ha az alapadatok nem pontosak, akkor nehéz meghatározni az előre vezető utat.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy hogyan jöttek létre ezek a találkozók, tanú:

 

Én kezdeményeztem.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy tudomással rendelkezett-e akkor arról a tényről, hogy

Balogh Zsolt is pályázatot nyújt be, tanú:

 

Amikor ővele először találkoztam, ilyenről én nem tudtam, később ez kiderült. Számomra ez furcsa volt, de természetesen mindenki pályázhat, nincs senkitől eltiltva. Nekem az volt furcsa, hogy nekem segített egyébként minden olyan kérdésben, ami nekem szükséges volt az alaposabb elmélyüléshez, hogy miért adott be mégis pályázatot, azt ő tudja.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy Balogh Zsoltot is közvetlenül kereste meg, vagy valamilyen közvetítőn keresztül, tanú:

 

Nem,  én  személyesen  kerestem  meg.  Lehet,  hogy  nem  én  szerveztem  a  találkozót, hanem a titkárnőm, de én kezdeményeztem.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy milyen helyzetben találta magát, milyen sürgős, azonnali intézkedéseket kellett megtenni, összefoglalná röviden, tanú:

 

Sok nagy céget irányítottam életemben, katasztrofális helyzetet találtam. Én örülök, hogy itt is beszélhetek erről, mert kvázi hittérítő prófétaként három éven keresztül mondtam a szövegemet rádióban, tévében, újságban mindenütt arról, hogy mi az igazi probléma. A BKV-nál nem volt egy szerződés nyilvántartó rendszer. Ez olyan, mintha a kőkorszakban lenne egy ekkora   cég, ahol dolgozik 12 ezer ember. A központi irodaházban 1000 fő gyártja a papírokat, de nem okvetlenül a BKV érdekében, hanem nagyrészt a főváros hivatalnokai  számára,  akik  a  saját  munkájukat  vagy  nem  akarják,  vagy  nem  tudják elvégezni vagy nem értenek hozzá, pont azért, mert a megrendelői meg a szolgáltatói szerep teljes mértékben összekeveredett. Pont ezért tettem javaslatot a holding struktúra kialakítására, a feladatkörök szétválasztására, üzletágak szerinti külön-külön működésre,

hogy ha egy forintot beteszek a BKV-ba, akkor azt tudjam, hogy hogy oszlik meg a busz, a villamos, a metró, a dolgozók és más területek között, mert ez így kézben tarthatatlan volt. Legdöntőbb az, hogy amint láttam, hosszú évek óta a BKV finanszírozása nem volt megoldva. A belső eladósodottság egy elképesztő szám volt, nagyon sokszor elmondtam a tévében is. Ez egyszerűen katasztrófa, hogy az éves beruházási költség, még most is nagyjából tízmilliárd, ezt a két számot ha elosztom egymással, 100, ez magyarra lefordítva azt jelzi, hogy ha egy villamos pályaszakaszt kicserélek és megépítem újra, akkor 100 év múlva fog oda visszakerülni a BKV, hogy arra valamit költhessen. Tehát egy elképesztő helyzetet örököltem, ami szerintem ma is fennáll, hogy az árbevétel 20 milliárd forinttal kisebb, mint a költségek. 130 milliárd a költsége nagyjából a BKV-nak, 110 milliárd az árbevétele, ez jegyből áll, a fele nagyjából, a másik fele normatív támogatás. Ugye, hogy miért tárgyalok én a rálátással rendelkező szakemberekkel, hát azért kérem, ha ezt a helyzetet nem lehet megváltoztatni, akkor ez örökké fenn fog így állni. Amikor a megrendelő, a főváros 130 milliárd értékű megrendelést megrendel,  de nem tud kifizetni csak 110-et, ezzel a dolog el van döntve. Az a közkeletű hiedelem, hogy a BKV dolgozók nem jól dolgoznak, a sofőrök lusták, udvariatlanok, egyebek, ez azért nagy mértékben amiatt van, mert látja a teljesen lerobbant eszközparkot az egész ország. Hát kérem, mit láttam a fővárosban, hogy a hivatalnokok tudnak beszélni napokat arról, hogy miért gurult el az autóbuszból a kerék.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy nem annyira a finanszírozási problémákra gondoltam, mert erre már rengeteg adat született az eljárásban, hanem a  BKV szervezetét, az Ön közvetlen környezetét, a vezető társait tekintve milyen problémákat tapasztalt, tanú:

 

Azt láttam, hogy van egy csomó felkészületlen vezető, meg is váltam vagy 10-től vagy többtől is, hogy a szervezeti felépítés nem jó, hogy át kell alakítani az egész rendszert úgy, hogy átláthatóbb legyen és a főváros apparátusát is hozzá kell igazítani ahhoz, hogy szakmailag hozzá tudjon szólni egy ilyen részvénytársasághoz. Ez átstrukturálási probléma,  erről  azért  nem  beszéltem  most  részletesebben,  mert  ha  megnézik  az interneten rajta van, benne van a pályázatomban.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy Balogh Zsolt szerepéről tájékoztassa a bíróságot, Önök milyen viszonyban voltak egymással, munkakapcsolaton kívül esetleg volt-e Önök között valamilyen kapcsolat, tanú:

 

A munkakapcsolaton kívül nem. Én egy szorgalmas embernek ismertem meg, aki precíz, a feladatokat kézben tartja és nem véletlenül neveztem ki általános vezérigazgató- helyettesnek, hiszen amikor az ember 10 magas rangú vezetőt elküld, mégis kell valaki, aki a dolgokat kicsit tudja mozgatni úgy, ahogy én azt szeretném. Tehát az ő szakmai munkájával teljes mértékben elégedett voltam, láttam tőle, ami nyugaton egyébként követelmény, a szakértelmet és a lojalitást. Az első inkább a lojalitás, a második a szakértelem, ezen ne döbbenjen meg senki, mert hogyha egy vezető társam nem lojális és a világ legokosabb embere, akkor őt kell a leghamarabb kirúgni, mert két ember nem irányíthat egy céget. Őróla a tapasztalom, hogy korrektül segített engem.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy tájékoztatta-e Önt Balogh Zsolt olyan ügyekről, amelyek a

BKV-s munkájával kapcsolatos külső befolyásokra vonatkoztak, tanú:

 

Nem emlékszek ilyenre.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy Hagyó Miklóssal fennállt kapcsolatát jellemezze, milyen sűrűn, milyen ügyekben kellett találkozniuk, tanú:

 

Rendszeres találkozó közöttünk nem volt. Részletkérdésekről vele nem tárgyaltam, stratégiáról igen. Pont abban az értelemben, ahogy én az előbb kifejtettem, hisz ahhoz, hogy mondjuk 1000 buszt lízingeljek, a főváros számára gondolom az érveim azok megsemmisítő  erejűek,  hogy  miért  kellett  volna  ezt  csinálni.  Azt  én  nem  tudom megcsinálni egyedül, ahhoz a városvezetést mellé kell állítani, a kormányt mellé kell állítani, megszerezni azt a 10 milliárd forintot, ami az éves lízingdíj, és ha akkor ezt sikerült volna keresztül vinni és hallgatott volna rám a politika, meg mindenki, akkor Budapest arculata,  tisztasága,  élhetősége  egy  nagyságrenddel  lenne  más.  Bukarest  ezt megcsinálta, megnéztem egyébként kint.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy a stratégiai dolgokon kívül konkrét ügyekben kért-e tájékoztatást Öntől akár Hagyó Miklós, akár kabinetjének tagjai, tanú:

 

Nem találkoztunk ilyen sűrűn, meg hát ebben nem is voltam tájékozott. Tehát ha ilyen kellett volna neki, akkor a munkatársaim rendelkezésre álltak volna, tehát részletkérdésekkel tényleg nem foglalkoztam.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy 2009-ben elkezdődött egy feljelentési hullám, ez az Ön emlékezete szerint hogyan indult, hogyan derültek ki ezek az ügyek, hogyan jutottak el Önhöz olyan szinten, hogy Ön úgy gondolta, hogy ezekben feljelentést kell tenni, tanú:

 

Ha jól idézem fel, nagyjából úgy, hogy az én időszakommal kapcsolatos tanácsadói díjazásokat kritika érte, én már nem tudom pontosan, hogy a sajtó részéről vagy kívülről vagy belülről, de valami ilyen rémlik, hogy Kocsis úr túl sok pénzt költ tanácsadókra. Erre nyilvánvaló egy cégvezetés válasza nem lehet más, mint hogy az elmúlt 3-4 évet megvizsgáltatja és felrajzoljuk egy hisztogramba, hogy hogy alakulnak a tanácsadói díjak, és ez a szakmai összegzés, ez a bemutatás világosan mutatta, hogy az én időszakomban nem hogy növekedtek volna a tanácsadói díjak, hanem tized részére csökkentek a korábbi időszakhoz képest. Én úgy gondolom, hogy elég sokat beszéltem erről is a tévében, rádióban, mindenütt és a felügyelő bizottság ez alapján elrendelte, hogy vizsgáljunk meg bizonyos szerződéseket, később pedig olyan döntést hozott, hogy egy bizonyos időtartományon belül, talán 2007-től valameddig vizsgáljunk át egy halom szerződést. Ez nem egy halom, ez több, mint félezer volt, úgyhogy a belső ellenőrzést meg is kellett erősítenem ahhoz, hogy ezt a horribilis munkát elvégezzék, és az ő javaslataik alapján tettem meg a feljelentéseket. Még mielőtt kérdezné ügyész úr, hogy ellenőriztem-e, meg egyebek, a válaszom rendkívül egyszerű, a vezérigazgató nincs abban a helyzetben, hogy ilyen nagy, átfogó vizsgálatoknak az eredményét akként minősítse, hogy szerintem jó vagy szerintem rossz. Ezt egy esetben tudnám megtenni, ha elvégezném helyettük a munkát. Most ha ők egy anyagot átnéznek két hónap alatt mondjuk 15-en, azt én egyedül mondjuk

1 év alatt tudom átnézni és van belőle 500, tehát rendkívül egyszerű és szabatos és modern irányelvet adtam a belső ellenőrzésnek. Kérem szépen, úgy tessék átvizsgálni az FB által meghatározott szerződés halmazt, hogy kozmetikázás se pro se kontra ne legyen, mert ha később én elrendelek egy auditot és ha ezen valaki megbukik, annak szigorú személyi következményei lesznek és ez a legfontosabb irányelv, amit az ember adhat, emellett persze ezzel azt is kijelenthetem, hogy amit ők javaslatba fognak hozni, azt én aláírom és ilyen alapon, én nem tudom, tettem tán több mint 10 feljelentést, de ez több szerződést érint, talán 40-et is, nem tudom pontosan mennyit, és ez mind az ő vizsgálatukra alapozva történt.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy egyes szerződések esetén Ön milyen forrásból szerzett információt arról, hogy ezekben az ügyekben belső vizsgálatra lenne szükség, tanú:

 

Két forrásból, egyrészt vagy a belső ellenőrzés mondta, hogy lát problémát bizonyos helyeken, vagy pedig az ügyvezetésem. Ugye ezt a kérdést nem kevésszer tárgyaltuk, pont azért, mert az egész ország nyilvánossága előtt ez ki volt terítve. A szűkebb vezérkarom, kb.10 fő megkapta a feladatot, hogy ha valahol gondot látnak, szóljanak és ott magam kezdeményezek eljárást, de ez a halmaz kisebb része lehetett úgy gondolom.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy az Optimismo Kft. szerződésére emlékszik-e, illetve ennek a cégnek a nevére, tanú:

 

Sajnos nem.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy úgy emlékszik-e, hogy fénymásoló állomány felmérése, tanú:

 

Így már valami rémlik. A névre nem emlékszem, de olyannal mintha találkoztunk volna, hogy a felméréshez egy viszonylag egyszerű matematikai folyamat megszámolni és papíron rögzíteni, hogy hány darab van, és ez furcsának tűnt, ezért gondolom ebben indítottunk eljárást.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy kinek tűnhetett ez fel, hogy került ez Ön elé, mivel ez egy olyan belső vizsgálati anyag, ami kimondottan vezérigazgatói elrendelésre hivatkozik, tanú:

 

Vagy az ügyvezetés valamelyik tagja vagy a belső ellenőrzés hívta fel rá a figyelmemet, hogy ki már személy szerint nem tudom.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy a másik ilyen belső vizsgálat, ami szintén vezérigazgatói elrendelésre indult, a C.C. Soft Kft. ügye, ez a Szentendrei HÉV utastájékoztatás, tanú:

 

Igen, így már rémlik. Itt egy olyan probléma volt, azt jelezték, lehet, hogy nem is a belső ellenőrzés, hanem vagy a menedzsment vagy az üzemi területen lévők, hogy a monitorok nem olvashatók, vagy nem tudom, valami ilyen probléma volt, hogy nem felelnek meg annak a követelménynek, hogy az utasok tájékozódni tudjanak, miközben annak még működnie kellett volna, és ez ügyben ezért rendeltem el vizsgálatot, ha jól emlékszem. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de valahogy így volt.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy amellett, hogy intézkedett a feljelentések megtételéről, saját

BKV hatáskörben próbálkozott-e személyi felelősöket keresni, tanú:

Én úgy gondolom, hogy ahol a vezetők munkájával nem voltam elégedett, ott ritkán látott hathatós intézkedésekkel a felső vezérkar felét kicseréltem, függetlenül attól, hogy kinek voltak a támogatottjai, ilyen sosem érdekelt. De ahol ilyen feljelentés van, ott meg kell várni a vizsgálat eredményét, nem vagyok annak a híve, hogy még mielőtt az eredmények megszületnének, én már büntessek. Nyilvánvaló a BKV mai vezetésének, ha ez ügyben megvannak az eredmények és az illetők ott vannak, lesz tennivalójuk.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy akár ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, amelyekben feljelentést tett, akár ezektől függetlenül érkezett-e Önhöz alsó vagy akár vezetői szintről további   jelzés,   beszerzésekkel,   versenyeztetési   eljárásokkal,   közbeszerzésekkel                                           kapcsolatos visszaélésekre, esetleg korrupciós szándékra vonatkozóan, tanú:

 

Így nem nagyon emlékszem, ennek az 5-600 szerződésnek az átvizsgálása egyébként is rendkívül nyomasztó volt. Gondolja el a tisztelt bíróság, hogy emellett egy állandó csődhelyzetben lévő céget kellett menedzselni. Ez egy őrültek háza ilyen szempontból, hogy az embereim, ne csak a belső ellenőrzésre tessék gondolni, hanem arra is, hogy a belső  ellenőrzést a szakapparátusnak  ki  kellett szolgálnia. Ez azt jelenti,  hogy tonna számra kellett papírokat előállítani, egyebek, nagy részük meg se volt szerződéstár hiányában, és közben az üzemeltetést meg biztosítani kellett. Tehát ez egy rém nehéz időszak  volt, és  könnyen  elképzelhető,  hogy az  FB által  kijelölt  tartományon kívül is találtak olyat az embereim esetleg, ahol még intézkedni kellett, de egy cégnek nem ez a fő tevékenysége. Én sok helyen elmondtam, itt is elmondom, én nem revizornak mentem a BKV-ba, hanem stratégának, a jövőt terveztem, hogy hogy lehet rendbe tenni.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy az iratkezelésnek a rendszerezettségével, az iratok meglétével kapcsolatban, ha már tudott egy szerződésnek a létéről, azzal kapcsolatban észlelt-e valamilyen problémát, tanú:

 

A kérdésre nem lehet igennel és nemmel válaszolni. Mérhetetlen mennyiségű irat van a BKV-nál, én nekem azzal foglalkoznom nem kell. Azt tapasztaltam, hogy alkalmanként nem tudnak előkerülni papírok. Vagy azért mert valaki elment szülési szabadságra vagy azért mert kirúgták vagy ezért, azért, költözés miatt, egyebek. De ezeknek az alapvető baja az, hogy ha egyszer nincs szerződéstár, ahol precízen minden nyilván van tartva és a számítógép mindent kikeres, hanem kockás papíron vezetik 10-20 helyen ezeket a dolgokat, abból csak kupleráj jön ki, ez nyilvánvaló.

 

Mesterházy Ernő II. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy legyen szíves megmondani, ismerve a BKV-nak a struktúráját és a szervezeti felépítését, Ön elképzelhetőnek tartja vagy tudomása van arról, hogy Mesterházy Ernőnek bármilyen ráhatása vagy befolyása volt akármilyen szerződés megkötésére, tanú:

 

Én ilyenről nem tudok, de ha bármilyen beosztottam ilyet csinált volna, azt kirúgom, ez nyilvánvaló. Mindegy milyen magasról szólnak, tehát ez nem megy. A céget vagy én irányítom, vagy mások.

 

Tanács elnöke Mesterházy Ernő II. r. vádlott védőjének indítványára ismerteti a tanú nyomozás során tett vallomását a nyomozati iratok 45.207. oldal 4. bekezdéséből.

 

Mesterházy Ernő II. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy ezt fenntartja-e, tanú:

 

Igen, természetesen.

Antal Attila III. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy továbbra  is fenntartja a vallomásának azon részét, hogy Antal Attilával kizárt, hogy beszélt volna erről a takarítási szerződésről, tanú:

 

Azt teljesen kizártnak tartom.

 

Mesterházy Ernő II. r. vádlott észrevétele:

 

Csak meg szeretném erősíteni, amit a tanú mondott velem kapcsolatban. Annyit pontosítanék, hogy amikor kérte a találkozót, hogy ismertesse a várossal a meglevő vízióját, akkor arra kért, ez az egy mondat szerintem kimaradt, de ezt szerintem ő is meg tudja erősíteni, azt kérte, hogy D… urat tájékoztassam erről a dologról, nekem különben valóban nagyon tetszett ez az 1000 buszos koncepció, amiből szomorú vagyok, hogy nem lett semmi, tulajdonképpen amit próbáltam,  én csak közvetítőként elmondtam, de nem lett belőle semmi, és tájékoztattam D… urat a Kocsis úr pályázatáról, hogy ő mit szeretne. Ezt kérte tulajdonképpen tőlem, ez volt a találkozónak az oka és az alapja.

 

Kocsis István tanú:

 

Ezt megerősítem.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy azt mondta, hogy a konkrét vizsgálatokat a megerősített belső ellenőrzés folytatta le, a nyomozó hatósággal ki tartotta a kapcsolatot, tanú:

 

A vezető jogtanácsos.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy mielőtt a vezető jogtanácsos ezt a kapcsolatot felvette volna, Ön konzultált Budapest Rendőr-főkapitányával vagy annak valamelyik munkatársával, tanú:

 

A kapcsolatot  szakszerűségi  okok  miatt  is  a  mindenkori  illetékes  vezető  jogtanácsos kellett, hogy tartsa és biztosítsa. Azt nem zárom ki, hogy én vagy személyesen, de talán inkább telefonon konzultáltam ilyen kérdésekről a hatóság valamely emberével, de hogy kivel, azt nem tudom. Amiatt, hogy volt már olyan szituáció, amikor olyan anyagokat kértek a szakapparátusomtól, amit már elvittek és ez okozott egy kisebb zavart, és akkor valószínű azt kértem, hogy amit elvittek, azt rendszerezzék és ne akarják még egyszer elvinni. Könnyen lehet, hogy ma is van olyan dolog, ami eredetiben a BKV-tól hiányzik.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy az én kérdésem inkább arra irányulna, hogy a feljelentések megtételének időpontja illetőleg a feljelentések tartalma tekintetében volt-e Önök és a rendőrség között bármilyen konzultáció, tanú:

 

Erre nem tudok pontosan visszaemlékezni.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy ha volt, akkor ezt nem Ön folytatta le, tanú:

 

Nem tudom már. Azt a problémát én jeleztem a rendőrségnek, amiről az előbb említést tettem.

 

 

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy a kérdést azért tettem fel, mert Ön nyomatékosan hangoztatta itt, hogy idézem, „ nem vagyok híve annak, hogy mielőtt a vizsgálat összegző megállapításait megismerem, feljelentést kezdeményezzek”, tanú:

 

Akkor rosszul fogalmaztam. Itt helyesbítem magamat, itt arra gondoltam, hogy a vezetőimmel szemben munkajogi következményeket nem érvényesítek ezen ügyek kapcsán, addig amíg ennek nincs jogerős eredménye.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy mi a magyarázata annak, hogy négy olyan eset is van, amikor a feljelentés időpontja megelőzte a vizsgálat befejezésének az időpontját, tanú:

 

Fogalmam nincs.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

 

Ilyen volt az 51. számú vizsgálati jelentéshez kapcsolódó feljelentés, amikor a vizsgálatot szeptember 14-én rendelték el és szeptember 30-án fejezték be, de a feljelentést már szeptember 18-án, tehát a vizsgálat elrendelését követően 4 nappal megtették, és ilyen volt az 58., a 7., a 8. és a 64. számú vizsgálathoz kapcsolódó feljelentés is.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy öt olyan eset van, amikor a feljelentés időpontja megelőzte a vizsgálat befejezését, mi lehet ennek a magyarázata, tanú:

 

Én erre válaszolni nem tudok, az biztos, hogy a feljelentésem a belső ellenőrzés javaslata alapján született, javaslom tisztelt bíróságnak L… urat megkérdezni, aki a belső ellenőrzés vezetője volt, és felém a javaslatokat ő tette, hogy ez az anomália miért van.

 

Tanács elnöke 9:57 órakor szünetet rendel el, majd a tárgyalást 10:05 órakor folytatja, azzal, hogy Mesterházy Ernő II. r. vádlott jelenlétét a továbbiakban nem tartja szükségesnek a bíróság, jogainak és érdekeinek védelméről   védője gondoskodik. Mesterházy Ernő II. r. vádlott elhagyja a tárgyalótermet, védelmét a továbbiakban dr. Papp Lajos ügyvéd látja el.

 

I/D. vádpont

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Hagyó Miklós és Ön között volt-e valamilyen megbeszélés, hogy a BKV Zrt. sajtóközleményeit a fővárossal egyeztetni kell,  illetve volt- e erre nézve valami megállapodás, eljárásrend tanú:

 

A pontos eljárásrendre nem emlékszem, Hagyó úrral mi beszéltünk arról, hogy a BKV kommunikációs területe működjön együtt a főváros kommunikációs szakembereivel, de ez így van ma is.

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy ez mit jelent, hogy működjön együtt, tanú:

 

Ez azt jelenti, hogy vannak a fővárosnak is kommunikációs szakemberei, vannak a BKV- nak is kommunikációs szakemberei, és mikor a vezérigazgató, mondjuk én odahívom a

 

médiát, tv, rádió, egyebek és a téma olyan, ami a főváros érdeklődésére is számot tarthat, akkor a konzultáció az természetes. De ez nem az én feladatom volt, hanem a kommunikációs szakterületünket vezető hölgy irányította ezt.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy csak arról beszéltek, hogy működjön együtt a

BKV kommunikációs szakterülete és a főváros kommunikációs szakterülete, tanú:

 

Igen, mert vagy a mi munkánkból adódott nekik feladat, vagy az ő munkájukból adódott nekünk. Mondok egy példát, ha a főpolgármester úr a Fonódó kapcsán át akar adni valamilyen pozíciót, akkor nyilvánvaló, hogy célszerű, hogy ha ott vagyok, mert hogyha ilyen jellegű szakmai kérdések is felmerülnek, akkor segítek az újságíróknak a válaszadásban, és akkor azt meg kell szervezni.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy volt-e olyan, hogy a BKV Zrt. sajtóközleményeit a fővárosnak jóváhagyásra meg kell küldeni, tanú:

 

Én ezzel nem foglalkoztam, feladata volt  P.. Erzsébet Úrhölgynek és ő hozzám már úgy hozta, hogy az rendben van. Ő egyeztetett is és együttműködött Horváth Éva asszonnyal is.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Mátay-Horváth Évát hol, mikor ismerte meg és milyen minőségében, tanú:

 

Amikor a BKV-hoz kerültem, ott ismertem meg, a sajtótájékoztatóimon ő rendszeresen jelen volt és együttműködött P.. Erzsébet úrhölggyel.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Sz..né 2008. november 16. napjától dolgozott a  BKV-nál, az Ön  bemutatkozó sajtótájékoztatója 2008. szeptemberben volt, ott  ismerkedett meg Mátay-Horváth Évával, tanú:

 

Lehetséges, de a későbbi sajtótájékoztatóimon is én úgy láttam, hogy részt vett. Egyébként, hogy Sz..né előtt pontosan ki volt a szakterületnek a főnöke, azt most meg se tudnám mondani.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Mátay-Horváth Éva akkor milyen minőségben vett részt ezeken a sajtótájékoztatókon, tanú:

 

Én úgy tudom, hogy mint kommunikációs szakértő.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy ő a BKV Zrt. alkalmazásában vett részt, mint kommunikációs szakértő, tanú:

 

Erre nem tudok válaszolni, 12 ezer emberünk van, hogy kinek milyen szerződése van, nem tudom. Csak a központi irodaházban dolgozik 1000 ember.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Mátay-Horváth Évának van egy olyan vallomása, hogy  Ön hívta fel őt telefonon és kérte, hogy segítsen erre a sajtótájékoztatóra felkészíteni, egyáltalán ezt megszervezni, amelyen Sz.. Krisztián is részt vett, illetve a Noguchi cég vezetője, ha ez így van, milyen minőségben volt ott Mátay-Horváth Éva,

 

tanú:

 

Nem emlékszem, lehet, hogy így van, fogalmam sincs már.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy tudomása volt-e arról, hogy Mátay-Horváth Éva

BKV Zrt. alkalmazott, tanú:

 

Nekem nem erről volt igazából tudomásom, hanem valamilyen vita alakult ki az ő alkalmazásával kapcsolatban. Azt, hogy ezt ki jelezte felém már nem tudom, de a vita arról szólt, hogy nálunk van-e alkalmazásban vagy a fővárosnál, de ennek további részleteit nem tudom már, azt sem tudom, hogy ki vetette ezt fel, de valami ilyen rémlik, elég régen volt, szerintem okmányok bizonyára vannak erről. Nem tudok pontosan visszaemlékezni.

 

Tanács elnöke tanú elé tárja B.. Tibor nyomozati vallomásának mellékletét képező vezérigazgatói utasítást a nyomozati iratok 65. kötet 45.069-45.075. oldalairól.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Regőczi Miklós távozása után és Sz. P. Erzsébet megérkezése előtt megbízta-e Mátay-Horváth Évát, hogy ezt a területet vigye addig, amíg nem találják meg Regőczi Miklós utódját, tanú:

 

Én személy szerint ilyenre nem emlékszem, de hát ilyen okmány rengeteg van, tehát azt meg tudom erősíteni, hogy ezek a papírok hitelesek, az biztos, hogy minden úgy van, ahogy oda le van írva, de például az, hogy Regőczi úr itt dolgozott volna, az nem is rémlik nekem, mármint, hogy azon a szakterületen, ott rengeteg ember volt.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy kizárja-e, hogy Mátay-Horváth Évát felkérte volna, hogy amíg Regőczi Mikós utódja nem érkezik meg, addig ő segítsen szakmailag irányítani ezt a szakterületet, tanú:

 

Nem tudok visszaemlékezni, lehet, hogy így volt, se cáfolni, se megerősíteni nem tudom, mert nem emlékszem rá. Ez egy olyan pici ügy az én dolgaimhoz képest, ennél sokkal nagyobbakra se emlékszem.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy kizárja-e vagy sem Mátay-Horváth Éva azon állítását, hogy amikor a bemutatkozó sajtótájékoztató történt és most azt mondta, hogy talán kommunikációs szakértőként volt ott Mátay-Horváth Éva, akkor jelezte, hogy ő a BKV munkavállalója is és Ön elfogadta ezt a helyzetet, tanú:

 

Én ilyenre nem emlékszem.

 

Tanács elnökének ismételt kérdésére, hogy kizárja-e, hogy felhívta Mátay-Horváth Évát arra, hogy segítse a szakterület munkáját, tanú:

 

Az majdnem biztos, hogy kértem, hogy segítse a szakterület munkáját, ő mindenütt ilyen helyen ott volt, segítette a feladatok végrehajtását, a sajtótájékoztatóimon is jelen volt. Ezen a területen aktív volt, ezt meg tudom erősíteni.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy az nem derült ki, hogy akkor ő most milyen alapon segít, van jelen, BKV-s munkavállalóként vagy Hagyó Miklós sajtósaként, tanú:

 

 

 

Tisztelt Bíróság, a közvetlen vezérkarom 100 emberből állt és ő nem volt benne, hát én nem tudok ilyenre emlékezni.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Mátay-Horváth Éva vallomása szerint Regőczi Miklós távozása után ő hetente két nap értekezletet tartott, keddenként, péntekenként a szakterületnek, addig amíg Sz.né nem érkezett meg, minden hétfőn tájékoztatta Önt vagy titkárságát a várható heti programokról, ez így volt-e, tanú:

 

Hogy ő milyen értekezleteket tartott, azt nem tudom. Lehet, hogy a titkárságomat igen, én vezető értekezletet tartottam minden héten a vezérkar részére, nem emlékszem, hogy ő ott azon jelen lett volna, és ott én a vezető társaimtól minden információt megkaptam. Ez lehet, hogy a titkárságon keresztül jött.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy vezetői értekezleten felmerült-e, hogy Mátay- Horváth Éva státuszát rendezni kellene, ilyenre emlékszik-e, tanú:

 

Én nem emlékszem, hogy ő a vezetői értekezleteken részt vett volna. Semmi ilyenre nem emlékszem.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy amikor Sz..né P.. Erzsébet a BKV-hoz érkezett 2008. novemberben, emlékszik-e olyan eseményre, hogy Sz..né önéletrajzát átadta Mátay-Horváth Évának, illetve Sz..nének mondta, hogy menjen bemutatkozni Mátay-Horváth Évához, tanú:

 

Nem emlékszem. Egy kitűnő szakembernek tartom P.nét is, ezért jött hozzánk, de hogy az ő belépését nem én intéztem, az biztos.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy ilyenre nem is emlékszik, hogy mondta Sz..nének, hogy menjen el bemutatkozni Mátay-Horváth Évához, és, hogy vele egyeztessen, tanú:

 

Nem tudom már. Lehet, hogy mondtam neki ilyet, lehet, hogy a titkárságom mondott, nem tudom már felidézni. Az is lehet, hogy mondtam, az is lehet, hogy nem, az is lehet, hogy ezt magától megcsinálta, elég önálló volt.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy egyáltalán milyen alapon kellett mennie és bemutatkoznia Sz..nének Mátay-Horváth Évához, tanú:

 

Olyan alapon, hogy a kommunikációs szakterülethez értő emberként ebben a munkában ő részt vett és a kommunikációs szakterületet kellett átvegye  P..né.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy mit jelent az, hogy a kommunikációs munkában részt vett, tanú:

 

Amit már mondtam, hogy ha tartottam sajtótájékoztatót, akkor az előkészítést a hölgyek elvégezték, azt nem én csináltam.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy amikor Sz..né megérkezett, utána is látta Mátay-Horváth Évát valamilyen munkát végezni a BKV Zrt. részére, tanú:

 

Tisztelt bíróság, az említett hölgyek nem énmellettem dolgoztak közvetlenül. Ők csinálták a dolgaikat, 1000 ember bejött az irodaházba, este 1000 ember elment, hogy ki merre járt, mit csinált, én a vezérigazgató-helyettesekkel tartottam közvetlen kapcsolatot, a többiekkel nem.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy azzal tisztában volt, hogy Mátay-Horváth Éva

Hagyó Miklós kabinetjében dolgozott megbízási szerződéssel sajtósként, tanú:

 

Én azzal tisztában voltam, hogy Hagyó úr mellett is dolgozott, meg nálunk a P..né mellett is ténykedett, meg ha volt sajtótájékoztatóm, akkor zömmel ott volt, legalábbis így emlékszem.

 

Tanács elnöke tanú elé tárja a 2009. szeptember 15-én kelt tájékoztatást Mátay-Horváth Éva foglalkoztatásával kapcsolatosan, a nyomozati iratok IV. kötetének 1963-1975. oldalairól.

 

Tanács elnökének kérdésére, hogy mi volt ennek az előzménye tudomása szerint, tanú:

 

Most már ezt felidézni nem tudom, ilyen előterjesztésből hetente 100-at láttam körülbelül. Tehát ezt az apparátus elém terjesztette, én ezt tovább küldtem, az FB döntést hozott, de felidézni, hogy ott most pontosan mi történt, már nem tudom. Gondolom a humán szakterület vezetője készítette ezeket az anyagokat és hozta a menedzsment elé.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy arra se emlékszik vissza, hogy egyáltalán miért tettek feljelentést - bár nem a BKV részéről -  Mátay-Horváth Éva foglalkoztatásával kapcsolatosan, tanú:

 

Olyanra emlékszem, hogy arról volt vita, hogy nálunk van foglalkoztatva vagy pedig a fővárosnál, és ezt a szakembereim megpróbálták tisztázni. Erre emlékszem. Hogy mi lett az eredmény, most már azt se tudom megmondani. Arra igazán már nem is emlékszem, hogy a fővárosnál alkalmazták vagy nálunk. De hogy ebben vita volt azt tudom, ezért kellett a humán szakterületnek vagy akkor éppen Sz.. úrnak ezt a dolgot összefoglalnia.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy emlékszik-e arra, hogy 2009. augusztus 18-án volt egy sajtótájékoztató, ahol Ön is jelen volt illetve Sz..né P.. Erzsébet is és a sajtó ezzel kapcsolatosan érdeklődött Öntől, tanú:

 

Egyáltalán nem emlékszem, de tartottam kétezer sajtótájékoztatót, ahol nem tudom, hogy miről beszéltem, mert nagyon régen volt, lehet, hogy ez így volt, csak visszaemlékezni nem tudok.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy Ön bármilyen utasítást adott-e Sz..né P.. Erzsébetnek, hogy ha kérdezik ezen a sajtótájékoztatón, mit mondjon Mátay-Horváth Évával kapcsolatosan, tanú:

 

Nem tudom már. Amit ő mond, azt én alá fogom támasztani. Ha Sz..né nyilatkozik erről, azt nem fogom cáfolni, amit ő mond, mert bizonyára jobban emlékszik, mint én.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy jelezte-e Önnek valaki, hogy Mátay-Horváth Éva bár BKV-s dolgozó is, de semmilyen munkát nem végez a BKV részére, csak papíron van alkalmazva és tulajdonképpen munkabért vesz fel a semmiért, tanú:

 

Ilyen információkkal akkor találkoztam, amikor ez a vizsgálat azt célozta, hogy legyen kiderítve, hogy pontosan itt mi van. Itt utólagos ismereteim vannak, nem előzetesek.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy akkor ennek a vizsgálatnak az eredményére továbbra sem emlékszik, tanú:

 

Nem emlékszem már, hogy végül is a fővárosnál volt alkalmazásban vagy nálunk, ez teljesen természetes, mondom, csak a központi irodaházban volt 1000 emberünk.

 

Tisztelt Bírónő, pontosan fogalmaztam, csak a központi irodában van 1000 ember. Ha én tudnám, hogy abból ki végez konkrét munkát, vagy fal munkát, benn van-e vagy nincs, akkor tökéletesen alkalmatlan lennék a cég irányítására.

 

Tanács  elnökének  azon  kérdésére,  hogy jelzett-e  valaki  Önnek  problémát  ezzel  kapcsolatban, azon kívül, hogy Mátay-Horváth Éva munkaszerződésével valami nincs rendben, tanú:

 

Nem emlékszem rá és újra megerősítem, hogy nem tudok olyanokra visszaemlékezni, hogy ki végzett érdemben munkát és ki nem 1000 ember közül, mert nem álltam mellettük. Azt tudom, hogy a helyetteseim hogy dolgoztak, mert ők minden nap beszámoltak nekem, meg minden héten, a többi embert én nem is láttam, tehát hogy ki merre járt, fogalmam nincsen.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy   a 2008. szeptemberi bemutatkozó sajtótájékoztató körülményeire esetleg jobban emlékszik-e, tanú:

 

Egyáltalán nem. Amit ott mondtam azt persze mind fenntartom, de hogy miket mondtam, nem tudom már.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy arra vissza tud-e emlékezni, hogy ki szervezte meg ezt a sajtótájékoztatót, abból a szempontból kérdezem, hogy Önt szeptember 1-én nevezték ki vezérigazgatónak, ennek a bemutatkozó sajtótájékoztatónak a megszervezését a BKV apparátusára bízta, vagy pedig korábbi kapcsolatrendszeréből származó szakembereket bízott meg ennek a megszervezésével, tanú:

 

Fogalmam sincs, hogy ki szervezte, különösebben nem is érdekelt, mert a mondanivalóm megvolt  a  nélkül  is,  hogy  bárkitől  tanácsot  kellett  volna  kérjek,  hogy  ott  miről  fogok beszélni, azt én tudtam, a stratégiát, meg a céljaimat. De hogy kik szervezték, erre nem emlékszem már.

Ügyész azon kérdésére, hogy Ön elképzelhetőnek tartja-e, hogy a BKV-nak egy beosztott sajtóreferensét Ön személyesen felkéri arra, hogy ennek a sajtótájékoztatónak a megszervezésében vegyen részt, tanú:

 

Én személyesen biztosan nem kértem fel senkit. Pontosabban lehet, hogy a titkárságomat, vagy valamelyik vezérhelyettest, aki ilyeneket csinált és ők ezt tovább vihették, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a szűk körű menedzsment az 7-8 emberből állt, én velük dolgoztam. Valakinek lehetett a feladata például ez, nem tudom, hogy nem Sziebert doktor volt az aki, mindaddig amíg a P.. asszony nem jött, esetleg ellátta a humán területet vagy  nem  tudom  mit,  de  annyi  rengeteg  ember  van,  az  ember  nem  mer  ilyenre határozottan mondani semmit, mert képtelenség visszaemlékezni rá.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy azt elképzelhetőnek tartja-e, hogy a BKV-nak egy sajtóreferensét Ön személyesen megkéri arra, hogy helyettesítse Regőczi Miklóst a korábbi   értékesítési   és   kommunikációs   vezérigazgató-helyettest, és  ezáltal   a  kommunikációs és marketing részlegek vezetőinek fölé helyezi ezt a sajtóreferenst, tanú:

 

Nem tudok erre visszaemlékezni. Azt elképzelhetőnek tartom, ha valami napi problémám volt vagy valami, akkor fordultam akár őhozzá is, hogy oldják meg nekem, ilyen előfordulhatott, de hogy koncepcionálisan ebben én intézkedtem volna, ilyenre nem emlékszem.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy ha intézkedett volna, akkor ennek lett volna valamilyen írásbeli formája, tanú:

 

Nem okvetlenül, valószínű rábíztam volna valamelyik vezérigazgató-helyettesre, hogy ezt oldják meg. Annyiban igen, hogy a következő vezetői értekezleten be kellett volna számolnia neki erről, amit a jegyzőkönyv rögzít.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy vallomása során azt a kifejezést használta, hogy Ön többször látta Mátay-Horváth Évát sajtótájékoztatókon, ahol együttműködött Sz..né P.. Erzsébettel. Ezalatt az együttműködés kifejezés alatt mit ért, milyenfajta  viselkedést, együttműködő volt a viszonyuk vagy pedig alá-fölérendelt, tanú:

 

Hát amikor a P..né már nálunk dolgozott, akkor ő volt a főnök, tehát az alá és fölé rendeltségi viszonyt ez egyértelműen meghatározta, de nekem nincs emlékképem arról, hogy közöttük lett volna feszültség vagy civakodás vagy bármi más, nem is terjedt ki a figyelmem erre.

 

Ügyész azon kérdésére, hogy Ön már elmondta, hogy már nem emlékszik, a kérdésem nem arra vonatkozott, hogy a hierarchia szerint hogyan kellett volna viselkedniük, hanem Ön használta ezt a kifejezést, hogy együttműködött Sz..nével, ezért kérdeztem azt, hogy az Ön saját emlékképei szerint ez az együttműködés mit takart, tanú:

 

Legalábbis az én elvárásom szerint azt kellett, hogy takarja, hogy minden olyan dologban, ahol a BKV-t a külvilág felé meg kell jeleníteni és különböző dolgokról be kell számolni, az legyen szakszerűen előkészítve és a szakapparátus segítse egymást a főváros illetékeseivel is konzultálva, nekem úgy rakják azt össze, hogy abban minden tudás benne legyen, tehát az az ő felelősségük és hogy ha olyat tapasztaltam volna, hogy szakmai észrevételt indulatból vagy gyűlöletből valaki lesöpör az asztalról, azt nem engedtem volna, minden tudásra szükség van, ezt nekik kellett egymással megbeszélni, hogy egy végeredmény mikor jó, vagy mikor nem. Énhozzám ők nem jöttek olyannal, hogy tegyek közöttük igazságot, én ilyenre nem emlékszem. Legalábbis most már.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy Ön azt említette, hogy vita alakult ki a BKV-n belül az alkalmazással kapcsolatban, hogy BKV avagy fővárosi önkormányzati alkalmazott-e Mátay-Horváth Éva, arra emlékszik-e, hogy ki vetette ezt fel, hogy alakult ki ez a vita, tanú:

 

Fogalmam sincs, hogy ezt ki vetette fel, csak arra emlékszem, hogy egy ilyen eredmény létrejött, hogy az ő alkalmazásával kapcsolatban most akkor mi az igaz helyzet, most itt van, ott van, merre van, mondtam az embereimnek, hogy tisztázzák és foglalkozzanak ezzel. Érdemben nem bonyolódtam ebbe bele.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy tehát Ön közvetlenül nem bonyolódott bele, hanem az emberei tisztázták és tőlük kapott információkat, tanú:

 

Hogy mennyire tisztázták nem tudom, itt az előbb látott okmány bizonyára korrekt, hiteles, az embereim csinálták, az mind úgy van, ahogy oda le van írva, de a tartalmát már felidézni nem tudom. Például, ha most megkérdezik tőlem, hogy a hölgy nálunk volt alkalmazásban vagy a fővárosnál, isten bizony nem tudom megmondani, mert ez olyan messze van tőlem.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy akkor az  hogy lehet, hogy egy hónappal korábban 2009. augusztus 18-án úgy mondanak fel Mátay-Horváth Évának rendes felmondással, hogy még nem készült el a szakmai vélemény, ami alapján el lehet dönteni, hogy esetleg nem foglalkoztatott a BKV-nál és akkor azonnali hatályú rendkívüli felmondással is fel lehetne neki mondani, tanú:

 

Nagyon egyszerű a válaszom, meg kell kérdezni azokat a szakembereket, akik ezt előkészítették és a vezérigazgatói aláíró tömbbe elhelyezték, ők bizonyára el tudják magyarázni, én ilyeneket külön nem vizsgáltam. Nem is lett volna szabad, hogy ilyet tegyek, mert akkor nem a céget irányítottam volna.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy akkor közvetlen ismerete erről nincs, tanú:

 

Akkor amikor ilyen papírt aláírtam például ennek kapcsán, bizonyára volt, csak nem emlékszem már rá.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy olyan lehetséges-e, mert említette, hogy Mátay-Horváth Éva Sz..né P.. Erzsébettel együttműködött, hogy ez az együttműködés nem csak ilyen személyes kapcsolattartásban, hanem e-mailes kapcsolattartásban is működött, tehát munka témájú e-mailek voltak-e, tanú:

 

Nem tudom, hogy ők mit leveleztek egymással, nem kötelesek ők nekem erről beszámolni.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott észrevétele:

 

A vallomásomat továbbra is fenntartom. Regőczi Miklós VIII. r. vádlott észrevétele:

 

 

 

Elvileg és gyakorlatilag is én voltam a kommunikációs vezető, én jelen voltam ezen a bemutatkozó sajtótájékoztatón, úgy emlékszem Mátay-Horváth Éva is jelen volt. Egy széleskörű együttműködés volt Kocsis úr szakértőivel, a fővárossal, a BKV-val, hogy ez a bemutatkozó sajtótájékoztató létrejöjjön, amin rendkívüli sajtóérdeklődés volt.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy miért volt ott Mátay-Horváth Éva, Regőczi Miklós

VIII. r. vádlott:

 

Mert dolgozott a BKV-nál. A főváros szakemberei is ott voltak, a főpolgármesteri kabinettől

D... úr sajtósai, Hagyó úr sajtósai, Sz.. Péterre emlékszem még, ő külsősként,

10-15 fő ült le, amikor ennek az előkészületei folytak.

 

Kérdés nélkül tanú:

 

Szeretném megerősíteni, hogy Sz.. Péter, a cég nevét már nem tudom, most hogy tanács elnöke mondja beugrik, hogy a Noguchi így van, nekem hosszú évek óta dolgozott az energetikában és máshol is, és ők valóban meg lettek bízva az én részemről, hogy a Noguchi szakértelmével segítse ezt a kommunikációs tevékenységet, mikor a céget átveszem,  nemcsak  az  indulásnál,  hanem  később  is,  tehát  ők  ebben  végig közreműködtek.

 

Z. T. IX. r. vádlott észrevétele:

 

Az eddigi vallomásomat fenntartom.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy mi volt az oka Regőczi Miklós távozásának, aki közös megegyezéssel távozott 2008. szeptember 30-án, visszaemlékszik-e, hogy miért döntött úgy, hogy ő, mint kommunikációs vezető nem marad tovább a cégnél, tanú:

 

Ezt már nem tudom megmondani, akkor biztosan meg tudtam volna 2-3 évvel ezelőtt mondani, amikor benne voltam a dolognak a sűrűjében. Ő talán jobban el tudja mondani, nem tudom már, elváltak az útjaink, ezt én akartam, ez egész biztos, legalábbis így emlékszem, de itt van a Regőczi úr, erősítse meg, hogy ez hogy történt, nem tudom már.

 

Tanács elnökének azon kérdésére, hogy  akár a felügyelő bizottság részéről, akár az igazgatóság részéről jeleztek-e Önnek problémát, hogy az ő szakmai területén, a szakmai munkájával kapcsolatban probléma van, tanú:

 

Ilyenre nem emlékszem, de ha ilyet jeleztek volna, vitatkoztam volna velük, mert a saját álláspontomra támaszkodok általában, inkább az lehet, hogy igyekeztem kialakítani egy új menedzsmentet, aminek az összhangját így láttam jobban megteremthetőnek. Ezt nem mások döntötték el, ezt én döntöttem el.

 

Regőczi Miklós VIII. r. vádlott észrevétele:

Úgy volt, ahogy Kocsis úr mondta, behívott, elmondta, hogy mások az elképzelései, más módon képzeli el ezt a munkát és békében, közös megegyezéssel elváltunk, én akkor és azóta is azt mondom, hogy egy vezérigazgatónak szíve-joga kiválasztani a munkatársait.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdésére, hogy amikor 2011-ben megvált a pozíciójától, miben volt más a BKV, mint 2008-ban, tanú:

 

Egyrészről pozitív eredménnyel adtam át a BKV-t az utódomnak, ilyen a BKV életében nem volt sohasem. Másodszor elindítottam egy sikeres filozófiát a holding irányába, ami mára részben megvalósult, annyi különbséggel, hogy két fejűvé tették, én egyfejűt javasoltam, de ez is egy óriási változás a BKV addigi életéhez  képest. A harmadik nagy változás, hogy az Alstom-főváros viszályt konszolidáltam, és az országot megmentettem

200 milliárd forint büntetéstől, és a negyedik nagy tétel, amiben más volt a BKV, hogy gyökerestül átalakítottam a 4 metró beruházás gazdasági és műszaki irányítását, ha ezt nem tettem volna, ma nem lenne átadva a metró és ezek az átalakulások mind olyan értékek, amelyre támaszkodva lehet továbbmenni.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdésére, hogy ha sikeres volt, miért vált meg ettől a pozíciótól, tanú:

 

Kérem   szépen,   azt   tudom   mondani,   hogy   aki   3   évig   víz   fölött   tart   egy   ilyen alulfinanszírozott rendszert, rengeteg küzdelemmel együtt, az éppen elegendő, nem kell több.

 

M. L. XII. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy 2008. és 2011. között amíg a BKV Zrt.-t Ön irányította, a BKV végzett-e marketing tevékenységet, kötött-e ilyen jellegű megbízási szerződést, tanú:

 

Nehéz kérdést tett fel, mert ennek a területnek nem vagyok szakértője, egyetlen cég sem lehet meg marketing tevékenység nélkül. De hogy a BKV-nál erre milyen erőforrások álltak rendelkezésre  és  hogy  a  munkatársaim  ezt  hogy  irányították,  ezt  már  elég  nehezen tudnám felidézni.

 

Úgy gondolom, hogy a világon mindenkinek szüksége van arra, hogy a saját filozófiáját, saját céltörekvését ismertté tegye. Itt ezt úgy tessék érteni ügyvéd úr, hogy ez nem csak értéktárgyakkal  kapcsolatos,  vagy  termékekkel  kapcsolatos  marketing  tevékenység, hanem egy rendszerfilozófiával kapcsolatos, sokkal inkább az utóbbi, hogy kell megítélni egy ilyen világot ahhoz, hogy ebből ki lehessen lábalni, ez nehezebb dolog, mint eladni a mosóport, meg az esernyőket.

 

M. L. XII. r. vádlott védőjének azon kérdésére, hogy 2010. január 20-án az Ön aláírásával készült egy feljelentés, amelyben az FFVD Bt. megjelölésre került. Ez a társaság különböző rendezvényeket szervezett a BKV Zrt. megbízásából. Arra emlékszik- e, hogy miért tették a feljelentést, tanú:

 

Nem tudok visszaemlékezni, nem tudom már megmondani, ha az iratokat áttanulmányoznám lehet, hogy hozzá tudnék szólni. 3 év munkája után egy olyan marketing esemény van, ami a szívemet megmelengette, büszke vagyok rá és szerintem érdemes folytatni, ez a karácsonyi villamosunk, ami a parlament és a Jászai Mari tér között, vagy nem tudom hol, felfüzérezve, világító lámpásokkal közlekedett, ez egy gyönyörű dolog volt, egy példa rá, hogy a legnehezebb helyzetben is lehet csinálni ilyen dolgokat, de amit Ön kérdez, arra nem tudok válaszolni.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője felolvassa a nyomozati iratok I. kötet 381. oldaláról B..

Tibor által készített Általános megállapítások elnevezésű irat első bekezdését.

 

Ismertetés után tanú:

 

A levezetése B. úrnak nem rossz, annyiban fordítanám le magyarra, hogy a lényege ennek az írásnak az, hogy olyan tudást kell megvennünk tanácsadói szerződések formájában, amivel nem rendelkezünk és ez még véletlenül se jelentheti azt, hogy minden olyan tudást intézményesíteni kell egy cégnél, amivel nem rendelkezünk, mert az lenne a legnagyobb  hiba.  Tehát  mindig  lesznek  olyan  szakterületek,  amit  olcsóbb  megvenni valahol és így alkalmazni. Ez nem jelenti azt, hogy ki kell fizetni olyan tudást, amivel mi rendelkezünk netán és ezt szolgáltatja valaki. Egyébként amit felolvasott azzal egyetértek.

 

A tanúhoz több kérdés, vallomására egyéb észrevétel nem volt, tanács elnöke a tanú kihallgatását befejezettnek nyilvánítja. A tanú útiköltsége megtérítését nem kérte, tanú elhagyja a tárgyalótermet.

 

Tanács elnöke 11 órakor szünetet rendel el, majd a tárgyalást 11.10 órakor folytatja.