Pápai Flórián tanú teljes bírósági vallomása (tárgyalási jegyzőkönyv) - 2013. szeptember 3.

A bíróság a bizonyítási eljárást Pápai Flórián tanú kihallgatásával folytatja.

 

 

A bíróság elé szólított

 

PÁPAI FLÓRIÁN tanú személyes adatainak zártan kezelését nem kéri. A BKV Zrt.-nél beruházás koordinációs osztályvezető

 

Figyelemmel a Be. 286. § (2) bekezdésére tanács elnöke megállapítja, hogy tanú személyes adatainak egyeztetése a nyomozati iratokban korábban rögzített adatokkal megtörtént, mely adatokban nem történt változás.

 

Tanács elnökének kérdésére Pápai Flórián tanú:

 

A vádlottakkal perben, haragban, rokoni viszonyban nem vagyok, a BKV Zrt. sértett alkalmazásában állok, az ügyben nem vagyok érdekelt vagy elfogult.

 

A tanács elnöke a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontja szerint figyelmezteti a tanút, hogy azokban a kérdésekben megtagadhatja a tanúvallomást, amelyekkel kapcsolatban magát bűncselekmény elkövetésével vádolná.

 

Pápai Flórián tanú:

 

A figyelmeztetést megértettem.

 

A tanács elnöke figyelmezteti a tanút, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani, továbbá figyelmezteti arra is, hogy a hamis tanúzást és a tanúvallomás jogosulatlan megtagadását a törvény büntetni rendeli.

 

Pápai Flórián tanú:

 

A figyelmeztetést megértettem.

 

A tanács elnöke tájékoztatja a tanút a tanúkihallgatás menetéről.

 

Ügyész kérdése: Ön mióta dolgozik a BKV-nál, milyen munkakörben, és 2007-ben illetve azt megelőzően hogyan alakultak az Ön beosztásai és hogyan került kapcsolatba ezzel a HÉV utastájékoztató projekttel?

 

Pápai Flórián tanú:

 

2006. márciusában vagy áprilisában kezdtem el a vállalatnál dolgozni, akkor a projektkoordinációs irodán, mint projektmenedzser, ekkor alapvetően a fővárossal való kapcsolattartás, illetve a projekteknek a házon belüli kezelése volt a feladatom. 2007 évben volt egy szervezeti átalakulás, amely folyamán a beszerzési, beruházási szakterületre kerültem át, ahol is csoportvezetőként folytattam a tevékenységet emlékeim szerint és ekkor kvázi egy első megbízásként kellett átvennem ennek a feladatnak a

 

koordinációját.

 

Ügyész kérdése:  Az, hogy Ön átkerült a beszerzési területre, ez csak kizárólag egy szervezeti  átalakulásnak volt a következménye vagy pedig volt ennek személyes háttere is? Megkereste-e valaki, hívta-e valaki, hogy dolgozzon a beruházáson?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Személyes  háttere  nem  volt,  konkrétan  az  az  iroda,  ahol  korábban  dolgoztam  az megszűnt, az ott dolgozókat más szakterületre irányították át.

 

Ügyész kérdése: Ki lett itt az új szolgálati helyén a közvetlen főnöke?

 Pápai Flórián tanú:

Itt több lépcsős szervezeti átalakulás is volt hirtelen egymást követően, emlékeim szerint

N. G. úr akkor már közvetlen felettesem lett.

 

Ügyész kérdése: Közvetlen felettese fölött kik helyezkedtek el, akiknek rálátása, behatása volt az Ön munkájára?

 

Pápai Flórián tanú:

 

N. úr közvetlen felettese Balogh Zsolt úr volt.

Ügyész kérdése: Balogh Zsolttal személyesen megismerkedett-e?

Pápai Flórián tanú:

 

Igen, megismerkedtem.

Ügyész kérdése: Milyen körülmények között?

Pápai Flórián tanú:

 

Ez a sztenderd bemutatkozás, az új kollégáknak a bemutatása, illetve ami egy ilyen vállalatnál egy ilyen szervezeti átalakuláskor normális, erre emlékszem.

 

Ügyész kérdése:  Mindig be kellett-e tartania úgymond a hivatali utat? Tehát Ön csak a közvetlen főnökével tárgyalt konkrétan ebben a HÉV projektben, vagy pedig előfordult olyan  is,  hogy  közvetlenül  kellett  beszámolnia,  akár  Balogh  Zsoltnak,  akár  más vezetőnek?

 

Pápai Flórián tanú:

 

A konkrét projekttel kapcsolatban emlékeim szerint volt olyan alkalom, amikor Balogh úr és N. úr is jelen voltak, egy-egy megbeszélésen, vagy ezzel kapcsolatos kooperáción. Olyan, hogy négyszemközt Balogh úrral kimondottan erről, előfordult, hogy éppen úgy találkoztunk, de ilyen igény nem volt.

 

Ügyész kérdése: Mi volt az Ön szerepe, feladata a projektnek a véghez vitelében?

 

Pápai Flórián tanú:

 

A projekt célja egy elektronikus utastájékoztató berendezés kiépítése volt a Szentendrei HÉV vonalszakaszon. Amikor én ezt a projektet átvettem, már szerződések álltak rendelkezésre, és ennek alapján kellett magát a kivitelezést koordinálni, ez annyit jelentett, hogy az érintettekkel tartani a kapcsolatot és az érintettek közötti munkavégzést koordinálni. Itt szó van magáról a HÉV üzemeltető szakterületről, a vállalkozóról, az esetleges hatósági feladatokról, az önkormányzatról, tulajdonképpen ezeket a munkákat kellett összefogni.

 

Ügyész kérdése:   Mi volt az az időpont, amikor Ön átvette ennek a projektnek a menedzselését?

 

Pápai Flórián tanú:

 

A konkrét időpontot nem tudom  megmondani, de szerintem ez kiderül a dokumentációból. Ha valamihez kötnöm kellene, akkor volt egy szerződés módosítás és az azt megelőző néhány hétben lehetett.

 

Ügyész kérdése: Volt-e valamilyen formális átvétele ennek a projektnek?

Pápai Flórián tanú:

Olyan szempontból igen, hogy N. úrral és Balogh úrral leültünk és akkor szóban ők megbíztak ennek a folytatásával. De erről formális, írásbeli megbízó levél vagy ilyesmi nem készült.

 

Ügyész kérdése:  Az, hogy átvette ezt a projektet azt jelentette, hogy K. G. mindent átadott Önnek vagy pedig egy folyamatról volt szó, ahol K. G. még pár feladatban részt vett és esetleg együtt dolgoztak?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Nem, a továbbiakban K. G. nem vett részt a munkában.

 

Ügyész kérdése:  Beszélt-e a szerződéskötést megelőző körülményekről, illetve az Ön belépését megelőző körülményekről K. G.val? Tájékoztatta-e őt konkrétan kivitelezési nehézségekről, szerződéskötési problémákról?

 

Pápai Flórián tanú: Emlékeim szerint nem.

Ügyész kérdése:  Említette, hogy kikkel kellett kapcsolatot tartania. Ez  magába foglalta-e esetleg az alvállalkozókkal való kapcsolattartást is?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Alapvetően  a  fővállalkozóval  kellett  kapcsolatot  tartani  és  az  alvállalkozóiért  ő  volt  a felelős. Tehát alvállalkozókkal ilyen módon nem kerültem kapcsolatba.

 

Ügyész kérdése: Igénybe vett-e a fővállalkozó alvállalkozókat?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Nem emlékszem rá, a szerződésből esetleg kiderülhet, de talán szolgáltatásokat rendelt meg más vállalkozóktól. Ugye itt több rendszerhez kellett kapcsolódni és emiatt előfordulhatott, hogy más vállalkozókkal kapcsolatba került.

 

Ügyész kérdése: Emlékszik-e esetleg egy Funkwerk nevű alvállalkozóra?

Pápai Flórián tanú:

Igen, de ezt csak hallomásból tudom, hogy a rendszernek a kiépítésére megpróbálta a Funkwerk rendszerét hozni ez a vállalat, ez azonban nem felelt meg a kiírásnak és emiatt erre nem volt lehetősége.

 

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

 

Én úgy hallottam, hogy nem volt megfelelő a kijelzőtábla mérete, nem lehetett olyan formátumban megjeleníteni az információkat, ahogy az ki volt írva, ilyen műszaki jellegű dolgok miatt volt ez nem megfelelő.

 

Nem tudom megmondani személy szerint, hogy kitől hallottam ezt.

Ügyész kérdése: Hány projektről nyilatkozik Ön most?

Pápai Flórián tanú:

Ez most egy projekt, aminek a C.C. Soft volt a fővállalkozója.

 

Ügyész kérdése:  A Diamond Kft. által véghez vitt projekt kapcsolódott-e ehhez a C.C. Soft-os projekthez? Ha igen, akkor milyen módon?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Lebonyolítás szempontjából kapcsolódott a projekt, mert gyakorlatilag ugyanott volt szó hasonló munkavégzésről. Ott egy segélykérő rendszer kiépítése volt még a feladat és talán  kamerarendszer,  illetve  megfigyelő  rendszer,  tehát  ilyen  biztonsági  rendszer kiépítése volt a Diamond Kft. feladata.

 

Ügyész kérdése:  Összefüggésben álltak egymással ezek a projektek vagy teljesen el lehetett őket különíteni egymástól?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Műszakilag és teljesítés szempontjából el lehetett különíteni, de jellemzően azért voltak közös bejárások, mert hiszen területileg, meg összefüggésében egyszerűbb volt együtt kezelni.

 

Ügyész kérdése:  Attól az időponttól fogva, amikortól átvette ennek az projektnek az irányítását,  vezetését,  folyamatában  szíveskedjen  ismertetni,  hogy  Ön  milyen problémákkal szembesült. Szembesült egyáltalán problémákkal? Milyen igényekkel lépett fel a BKV a vállalkozó felé, a vállalkozó milyen igényekkel lépett fel esetleg a BKV felé?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Ez most nem biztos, hogy teljeskörű lesz és valószínűleg, hogy a dokumentációkból ez jobban ki fog derülni, de az építés folyamán, hogy a vállalkozó kiépítette a rendszert, igazából műszaki jellegű problémák voltak a rendszerrel. Talán a legnagyobb, ami jelentkezett, az a kijelzőknek a hibája vagy hiányossága, hogy nem megfelelően látszódott tükröződés miatt a napfényben, illetve túlmelegedés miatt, és a szoftver fejlesztése is folyamatos feladat volt, és hát igazából ez maradt a rendszernek a hibája a működés szempontjából.

 

Ügyész kérdése: Melyik? A kijelzők vagy a szoftver?

Pápai Flórián tanú:

Mindkettő. A kijelző és a szoftver.

 

Ügyész kérdése:     Ezeket a hibákat Ön észlelte, vagy esetleg más jelezte Önnek, hogy erre figyeljen?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Más  is  jelezte,  illetve  észleltem  én  is,  és  erre  folyamatos  műszaki  megoldásokat kerestünk, hogy hogy lehetne ezeket javítani a vállalkozónak a részvételével természetesen.

 

Ügyész kérdése: Milyen megoldásokat találtak?

 Pápai Flórián tanú:

Tulajdonképpen a hatékony megoldás az a kültéri típusú, ipari kijelzők alkalmazása lett volna a mi szakmai véleményünk szerint. De ez gyakorlatilag nem valósult meg az idő folyamán.

 

Ügyész kérdése: Ekkor már észlelte ezt a problémát?

 Pápai Flórián tanú:

Nem, akkor a projekt nem volt még ebben a fázisban.

 

Ügyész  kérdése:        Jelezte-e  az  Ön  által  felfedezett  vagy  felismert  problémákat  a vezetőjének?

 

Pápai Flórián tanú: Igen.

Ügyész kérdése: Milyen módon? Írásban, szóban, e-mailben?

Pápai Flórián tanú:

Emlékeim szerint is-is. Erről folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a vezetők irányába.

 

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére Pápai Flórián tanú:

 

Még a műszaki átadás-átvételt megelőzően jeleztem a problémákat.

 

Ügyész kérdése: Személy szerint kiknek jelezte Ön a felmerült műszaki problémákat? Pápai Flórián tanú:

N úr irányába egész biztosan.

 

Ügyész kérdése:  Az előbb többes számot használt, hogy jeleztük a problémákat. Ki volt még, aki részt vett a jelzésben?

 

Pápai Flórián tanú:

 

A  HÉV-es  szakterület  nyilván  a  saját  vezetőik  irányába,  és  a  projektben  volt  a segítségemre egy műszaki ellenőr kolléga, aki a műszaki oldalát ellenőrizte, tehát aki műszaki ellenőrként részt vett benne.

 

Ügyész kérdése: Őt hogy hívják?

Pápai Flórián tanú:

Kovács Gyula. Én voltam a projektmenedzser és Kovács Gyula volt a műszaki ellenőr. Tehát  kvázi  a  műszaki  ellenőrzés  és  a  technológiai  megfelelőség  ellenőrzése  volt Gyulának a feladata, az enyém pedig a koordináció alapvetően.

 

Ügyész kérdése:  Említette, hogy volt egy szerződésmódosítás ebben a projektben. Azt ki kezdeményezte, mire irányult?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Emlékeim szerint a vállalkozó kezdeményezte. Hozzám most nem emlékszem, hogy a vállalkozó küldte-e meg ezt a levelet, vagy megkaptam másolatban vagy a vezetőimtől kaptam meg másolatban. Erre nem emlékszem.

 

Ügyész kérdése: Mi volt ennek a szerződésmódosítási javaslatnak a lényege?

 Pápai Flórián tanú:

Határidő módosítást kértek egyrészt, másrészt a szerződéses összeget kívánták megemelni   műszaki nehézségekre és egyéb dolgokra hivatkozva, illetőleg műszaki tartalmat érintő változást kértek.

 

Ügyész kérdése: Ezeket szíveskedjen egy kicsit részletesebben elmondani.

Pápai Flórián tanú:

A határidő meghosszabbítását kérték, hogy pontosan mennyivel arra nem emlékszem. A műszaki tartalomból pedig talán a legfontosabb, amire emlékszem a vasúti biztosító berendezéshez történő kapcsolódásnak az elhagyása, az lett volna ugyanis a rendszer

 

alapfunkciója, hogy a biztosító berendezésből vette volna a vasúti információkat, tehát a vonat  tényleges  közlekedését  és  ennek  megfelelően  dinamikusan  jelezte  volna  ki  a vonatok érkezési idejét. Tehát ennek a kiépítését ezt a vállalkozó kérte, hogy vegyük ki a szerződésből.

 

Ügyész kérdése: A kijelzőkkel kapcsolatban vissza tud-e emlékezni valamilyen módosításra?

 

Tanú:

 

Erre nem emlékszem.

Ügyész kérdése: Mit tett Ön a javaslat alapján?

Tanú:

 

Én áttekintettem a szerződést és értékeltem a kérést, illetve próbáltam a rendelkezésemre álló információk alapján egy javaslatot tenni, hogy mit kezdjünk az adott helyzettel és egy javaslatot tettem a vezetőim felé, amelyben az állt emlékeim szerint, hogy a határidő módosítást hivatkozva az ott leírtakra mérlegelhetjük és valamiféle módosításra tehetünk javaslatot, és úgy emlékszem, hogy a műszaki tartalom csökkentésére azt javasoltam, hogy utasítsuk el.

 

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

 

Azért javasoltam, hogy utasítsuk el, mert úgy gondoltam, hogy ez a rendszernek egy olyan alapvető funkciója, amit nem lenne célszerű elhagyni, és inkább valami  megoldást kellene találni rá, nem pedig elhagyni a szerződésből.

 

Ügyész kérdése:  Indokolta valamivel a vállalkozó, hogy miért szeretné a műszaki tartalom csökkentését?

 

Tanú:

 

Talán igen, de hogy mivel, arra már nem emlékszem.

 

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

 

Emlékszem olyanra, hogy az ár vonatkozásában is kértek módosítást. Nem emlékszem, hogy erre reagáltam-e valamit. Elképzelhető, hogy azt reagáltam, hogy ezt is mérlegeljük.

 

Tanács elnöke ügyész indítványára tanú elé tárja a nyomozati iratok, céges melléklet 39. kötet 291. oldaláról a szerződésmódosítási kérelmet.

 

Tanú:

 

Igen, már emlékszem erre az okiratra, igen indokolta a vállalkozó, hogy miért kívánja ezeket a módosításokat.

 

Ügyész kérdése:      Mit döntöttek a vezetői a vállalkozó kérelme alapján illetőleg az Ön javaslata alapján?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Ez alapján a szerződésmódosítást megkötötték.

Ügyész kérdése: Kinek a kívánsága szerint?

Pápai Flórián tanú:

Emlékeim szerint a vállalkozónak a kéréseit és indokait elfogadták.

 

Ügyész kérdése:     Indokolták-e valamivel azt, hogy miért az Ön előterjesztése ellenére döntöttek?

 

Pápai Flórián tanú: Nem.

Ügyész kérdése: Tudja-e azt, hogy személyesen ki döntött a módosításról?

 Pápai Flórián tanú:

Nem.

 

Ügyész kérdése:   Említette azt, hogy két fő műszaki probléma volt. Akkor ezek mikor tűntek fel Önnek olyan szinten, hogy felismerte, hogy ez veszélyeztetheti a projekt befejezését?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Emlékeim szerint amikor már a helyszíni szerelések előrehaladott állapotban voltak, tehát már  beépítésre  kerültek,  és  hát  az  időjárási  körülmények  is  úgy  alakultak,  hogy jelentkeztek ezek a problémák.

 

Ügyész kérdése: Ez már a szerződésmódosítás után volt?

Pápai Flórián tanú:

Igen.

 

Ügyész kérdése:  A teljesítés igazolása hogyan történt? Kinek kellett magát a teljesítés megtörténtét igazolnia és Ön ebben részt vett-e valamilyen formában?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Magának a teljesítés igazolásnak a kiadásában nem vettem részt.

Ügyész kérdése: Azt tudja, hogy ki igazolta a teljesítést?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Az iratok alapján úgy emlékszem, hogy Balogh Zsolt úr.

 

Ügyész kérdése:  Amikor ezek a teljesítésigazolások, az egyik október 15-én, a másik december 6-án kiállításra került, kért Öntől bárki valamilyen beszámolót, hogy hogyan áll a munka? Hogy lehet-e a teljesítést igazolni?

 

Pápai Flórián tanú: Emlékeim szerint nem.

Ügyész kérdése: Akkor mi alapján igazolhatta a teljesítést a igazoló?

Pápai Flórián tanú:

Folyamatosan beszámoltunk az ügy előremeneteléről, ilyen szempontból úgy gondolom, hogy rendelkezésre állt minden információ a projektről.

 

Ügyész kérdése:  Az Ön beszámolói pozitív kicsengésűek voltak? Biztos volt benne, hogy a projekt befejeződik?

 

Pápai Flórián tanú: Nem.

Ügyész kérdése: Ezek szerint kétségeit fejezte ki a főnökének?

Pápai Flórián tanú:

Igen.

 

Ügyész kérdése: N. G.nak személy szerint?

Pápai Flórián tanú:

Igen.

 

Ügyész kérdése: N. G. erre mit válaszolt?

Pápai Flórián tanú:

Az volt a kérés, hogy a rendszer fejlesztésével és javításával dolgozzunk minden erőnkkel, és tegyünk meg mindent, hogy a projekt műszakilag megvalósuljon.

 

Ügyész kérdése:     Milyen eszközei voltak arra, hogy a vállalkozót erre rákényszerítse? Pápai Flórián tanú:

Tulajdonképpen a vállalkozó felé folyamatosan jeleztük a meghibásodásokat, esetenként műszaki megoldási javaslatokat tettünk. Megoldást próbáltunk találni a problémákra.

 

Ügyész kérdése: Már a rendszer kiépítése szakaszában is észleltek meghibásodásokat? Pápai Flórián tanú:

 

Miután a szerelés már folyt, és ahogy elmondtam, az időjárási körülmények olyan voltak, hogy a kijelzők hibája előjött, ezt követően gyakorlatilag a projekt végéig folyamatosan. Már  a  műszaki  átadás  előtt  is  előjöttek  a  problémák,  ezeket  én  jeleztem  N. G.nak, aki azt mondta, hogy mindenünkkel azon legyünk, hogy egy működő rendszer legyen a végén. Közvetlenül másnak én nem jeleztem a problémákat, illetve nem emlékszem, ha volt olyan egyeztetés, ahol Balogh Zsolt is jelen volt, akkor egész biztosan. Illetve, ez egy munkacsoport volt, tehát maga az üzemeltető HÉV forgalmi szolgálat, műszaki szolgálat ebben résztvevők voltak, tehát többen tudtak erről a problémáról.

Ügyész kérdése: Volt egyébként olyan munkaértekezlet, ahol Balogh Zsolt jelen volt? Pápai Flórián tanú:

 

Erre nem emlékszem.

 

Ügyész kérdése:     Amikor szóba hozta a vállalkozónak a kijelzők nem megfelelőségét, akkor erre milyen választ kapott?

 

Pápai Flórián tanú:

 

A vállalkozó is próbálkozott olyan megoldásokkal, hogy ezt elhárítsa. Tehát valamilyen szinten nyitott volt erre a dologra. Volt próbálkozás hővédőfóliák felrakásával, különböző árnyékolástechnikával, szellőztetés átalakítással, tehát jó néhány olyan lépés volt, ami arra irányult, hogy ezt javítsák és elhárítsák.

 

Ügyész  kérdése:     Most  a  láthatóságról  átment  egy  másik  témakörre.  Ezeknek  a kijelzőknek az üzemi hőmérsékleti körülményeire, ha jól értem.

 

Pápai Flórián tanú:

 

Igen, mert ez összefügg a láthatósággal. Azt tapasztaltuk, hogy ha felmelegszik a kijelző, akkor a fényerejéből veszít és ez is hozzájárul, hogy nem látható, így függ össze.

 

Ügyész kérdése:  Amikor ezeket a hibákat észlelte, akkor Ön ismerte azt a műszaki diszpozíciót, ami a kiírásban szerepelt? Aminek a teljesítést gyakorlatilag a C.C. Soft vállalta?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Igen.

 

Ügyész kérdése: Megfeleltek ezek a berendezések a műszaki diszpozíciónak?

Pápai Flórián tanú:

Ezek miatt a dolgok miatt nem.

Ügyész kérdése: Jelezte ezt Ön valakinek?

Pápai Flórián tanú:

 

Igen, úgy gondolom, hogy ez a nem láthatóság alapvetően ezzel összefügg.

 

Ügyész kérdése:  Arra, hogy milyen üzemi hőmérsékleten kellett a diszpozíció szerint működnie ezeknek a kijelzőknek, arra vissza tud-e emlékezni, illetőleg arra, hogy ehhez hogyan viszonyult a ténylegesen beépített berendezéseknek az üzemi hőmérsékleti határa?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Itt az üzemi hőmérséklet értelmezése fontos, mert nyilván a beépített berendezés üzemi hőmérséklete és az egész rendszernek az üzemi hőmérséklete az eltérő lehet. Tehát adott esetben,  hogy ha  egyéb  készülék  van  beépítve, aminek  szűk  az  üzemi  hőmérséklet tűrése, de van egy megfelelő klimatizálása magának az egész kijelzőháznak, stb., akkor ez összességében még megfelelhet az előírt üzemi hőmérsékletnek, hiszen a rendszer egészébe kerül beépítésre.

Ügyész kérdése: Ennek a kijelzőháznak volt megfelelő klimatizálása?

Pápai Flórián tanú:

 

Így ebből kifolyólag nem.

Ügyész kérdése: Miből kifolyólag?

Pápai Flórián tanú:

 

Hogy a benne lévő berendezés nem tudta teljesíteni a funkcióját.

 

Ügyész kérdése:  Tehát Ön ezek szerint észlelte azt, hogy nem  felel meg a berendezés a kiírási feltételeknek?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Igen.

 

Tanács elnöke ügyész indítványára ismerteti, majd tanú elé tárja a nyomozati iratok, céges melléklet 44. kötet 4265. oldaláról a 2007. október 15-ei teljesítési igazolást.

 

Ügyész  kérdése:       Amikor  ez  a  teljesítésigazolás  kiállításra  került,  akkor  a  rendszer egyébként kész volt már?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Akkor még nem volt kész.

 

Ügyész kérdése:     Ekkor már Ön számára ismertek voltak azok a körülmények, hogy a rendszer, különösen a kijelzők nem felelnek meg a kiírási feltételeknek?

 

Pápai Flórián tanú: Erre nem emlékszem.

 

Ügyész kérdése:  N.G. vagy Balogh Zsolt a teljesítésigazolás kiállítása előtt kért

Öntől akármilyen beszámolót, jelentést a projekt állásáról?

Pápai Flórián tanú:

Kimondottan arra irányulva, hogy kiállítják a teljesítés igazolást nem.

 

Tanács elnöke ügyész indítványára ismerteti, majd tanú elé tárja a nyomozati iratok céges mellékletek 44. kötetének a 4259-4261 oldaláról a számfejtési ívet.

Ügyész kérdése: Itt tulajdonképpen az aláírásával mit igazolt?

Pápai Flórián tanú:

 

Azt igazoltam, hogy a teljesítésigazolás kvázi rendelkezésre áll a szerződésnek megfelelően, tehát a vállalkozó kezében van az a dokumentum, ami igazolja a teljesítést és ennek megfelelően a további ügyintézésre a kifizetés elvégezhető.

 

Ügyész kérdése: Emlékei szerint a rendszert mikor jelentették készre?

 Pápai Flórián tanú:

Nem emlékszem a konkrét dátumra.

 

Tanács elnöke tanú elé tárja a nyomozati iratok, céges melléklet 39. kötet 301. oldaláról a

2007. november 20-ai készre jelentést.

Elétárás után Pápai Flórián tanú:

A Thales Kft. végezte a biztosító berendezés rekonstrukcióját és volt egy elképzelés, hogy velük valamilyen szerződéses kereteken belül mégis megvalósulna ennek az adatkapcsolatnak a kiépítése.

 

Ez aztán gyakorlatilag meghiúsult, annyi történt a biztosítóberendezés projekt végén, hogy egyfajta interface kiépült a Thales részéről, ami alkalmas arra, hogy egy külső rákapcsolódást fogadjon, de ahhoz, hogy ebből értelmezhető adatok legyenek megjeleníthetőek, ehhez még szoftver fejlesztés szükséges. De igazából a biztosító berendezés  projektben  végül  sikerült  ezt  a  szolgáltatást  a  Thales-től  legalább  egy minimális részben előkészíttetni.

 

Ügyész kérdése: Ezek szerint jelenleg már van kapcsolat?

Pápai Flórián tanú:

Nem, nincs.

Ügyész kérdése: Továbbra sem automatikusan jelenítik meg?

Pápai Flórián tanú:

 

Nem.

 

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére Pápai Flórián tanú:

 

Tulajdonképpen ahogy én gondolom, ennek több oka is van, tehát ott a rendszernek az újragondolására lenne szükség.

 

Hogy akkoriban ez miért nem valósult meg, azt nem tudom.

 

Ügyész kérdése:  Mire tud visszaemlékezni a BKV részéről kik vettek részt a műszaki átadás-átvételben?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Hasonlóan a korábbi helyszínbejárásokhoz igyekeztünk minden érdekeltet meghívni erre, hogy mindenki véleményezni tudja a munkát, tehát a HÉV üzemeltetés részéről a forgalom és a műszak, a beruházás részéről Kovács Gyula úrral, és a vállalkozó természetesen.

 

Ügyész kérdése: Működőképes volt a műszaki átadáskor ez a rendszer?

 Pápai Flórián tanú:

Nem teljes mértékben, jó néhány hiba jelenség  rögzítésre került, és ez nem volt 100 %- ban működő képes.

 

Ügyész kérdése:  Arról, hogy átveszik a rendszert a vállalkozótól, elfogadják a műszaki átadást, arról személy szerint ki döntött? Említette, hogy elég sokan ott voltak a BKV különböző szakterületei részéről. Valaki vállalt egyszemélyi döntést vagy ez egy kollektív elfogadás volt?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Igazából akkor lett volna elfogadható ez a rendszer emlékeim szerint, ha 30 napos hibamentes működést produkál folyamatosan, és ez nem történt meg. Tehát a műszaki teljesítés emiatt nem valósult meg, ezt a hibamentes működést egy jegyzőkönyvbe rögzítettük volna, amikor ez bekövetkezik, és ennek a jegyzőkönyvnek a hatására lehetett volna kiállítani a teljesítésigazolást.

 

Tanács elnöke ügyész indítványára tanú elé tárja a nyomozati iratok 44. kötet 3719. oldalától a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, majd a jelenléti ívet a 3729. oldalról.

 

Ügyész kérdése:  Egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a megrendelés a megrendelési diszpozíció szerint valósult meg?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Elméletben igen, de a működésében így utólag nem.

 

Ügyész kérdése: Azt mondja, hogy elméletben igen, gyakorlatban nem?

Pápai Flórián tanú:

Utólag nem.

 

Ügyész kérdése:  Akkor ezt a bizottság nem volt képes felismerni? Rengeteg szakember vett részt a BKV részéről. Ön felismert olyan hibákat, amely alapján nem lehetett volna azt megállapítani, hogy a diszpozíció megvalósult?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Hogy úgy mondjam a diszpozíció még további javításokkal és módosításokkal elérhető lett volna.

 

Ügyész kérdése: Ezek szerint nem felelt meg a diszpozíciónak a teljesítés?

Pápai Flórián tanú:

Ebben a formájában véleményem szerint nem.

 

Ügyész kérdése: Ki volt a műszaki ellenőr, akit a jegyzőkönyv említ?

Pápai Flórián tanú:

K. Gy. úr volt a műszaki ellenőr.

Ügyész kérdése: Ön aláírta ezt a jegyzőkönyvet?

Pápai Flórián tanú:

Igen.

 

Ügyész kérdése: Akkor miért írta alá?

 

 Pápai Flórián tanú:

 

A 3721. oldalon nem az én szignóm van.

 

A 3729. oldalon, a jelenléti íven az én aláírásom van.

 

Ügyész kérdése:  Ebben a 19 pontos hiánylistában szereplő néhány hibáról szeretném, ha nyilatkozna. Ugye Ön műszaki szakember?

 

Pápai Flórián tanú: Részben igen.

Ügyész kérdése: A hiánylista 3.4. pontja alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a Szépvölgyi úton és a Tímár utcán nem működnek a berendezések, mert hogy az ELMÜ becsatlakozási munkái elmaradtak, ezek szerint nem helyezhető áram alá a berendezés. Hogyan tudták megállapítani az eljáró személyek, hogy itt elvégezték szerződés szerűen a munkát?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Erre nem emlékszem pontosan, de mintha egy helyi ideiglenes áramellátás lett volna kialakítva, de inkább azt mondanám, hogy ebben nem vagyok biztos.

 

Ügyész kérdése: Működőképességről meg tudtak ebben az esetben győződni? Pápai Flórián tanú:

Nem emlékszem rá.

 

 

Ügyész kérdése:  Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a  hiányosságok felsorolásánál tartottunk. Meg tudja körülbelül saccolni, hogy egy ilyen kijelző milyen nehéz?

 

Pápai Flórián tanú:

 

200 kg-ra saccolnék.

 

Ügyész  kérdése:       Az,  hogy  egy  ilyen  2  mázsás  kijelző  belóg  az  űrszelvénybe,  ez vasútbiztonság szempontjából  megengedhető?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Itt a biztonsági űrszelvénybe lógott bele emlékeim szerint. Tehát magát a közlekedést közvetlenül nem veszélyeztette.

 

Ügyész kérdése:      Vissza tud emlékezni, hogy ebben a listában a  7-11. pontig szereplő

nyilatkozatok, megfelelési igazolások, tanúsítványok milyen berendezésekre vonatkoztak?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Konkrétan mire, arra nem emlékszem, de a beépített alkatrészek, berendezések adataira.

Ügyész kérdése: Lehet, hogy ezek érintésvédelmi, villamossági tanúsítványok voltak?

Pápai Flórián tanú:

 

Elképzelhető, erre nem emlékszem.

 

Tanács elnöke tanú elé tárja a hiánylistát a nyomozati iratok, céges melléklet 44. kötetének

3721. oldaláról.

 

Ügyész kérdése:      Ilyen igazolások nélkül üzembe lehet helyezni egy ilyen nagy szabású beruházást? Át lehet venni próbaüzemre az Ön véleménye szerint?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Konkrétan nem emlékszem a hiányzó iratok, ezért ezt nem tudom megítélni.

 

Ügyész kérdése:    Szerepel még a hiányok között útmutatók, kezelési könyvek hiánya. Ezek nélkül a próbaüzemet hogyan lehet megkezdeni, hogyan tudják az operátorok ezek nélkül kezelni magát a rendszert?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Erre sem emlékszem 100 %-osan, de mintha oktatás történt volna és az ehhez szükséges leírások hiányoztak, ami a későbbiekben szükséges ugye valamilyen kérdés esetén, de erre sem emlékszem már konkrétan.

 

Ügyész kérdése:    Ehhez a 19 pontos hiánylistához van még egy nyilatkozat a BKV Zrt. Metró és HÉV forgalmi főmérnökségétől, ez is hiányokat sorol fel.

 

Tanács elnöke tanú elé tárja a hiánylistát a nyomozati iratok, céges melléklet 44. kötetének

3723. oldalától.

Ügyész kérdése: Ezek szerint akkor kettőnél több funkció is hiányzott? Pápai Flórián tanú:

 

Erre nem emlékszem.

 

Ügyész kérdése:  Ebben a jegyzőkönyvben határidő is van tűzve, hogy mikorra kell ezeket a hiányosságokat a C.C. Soft-nak pótolnia.  Kinek kellett ellenőriznie, hogy a hiányok pótlása megtörtént-e?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Ugyan ennek a stábnak gyakorlatilag, aki ezt az átadás-átvételt végezte.

Ügyész kérdése:      Ez a stáb több szakterületről állt össze. Ennek volt egy koordináló személye esetleg?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Igen, ez én voltam és a műszaki ellenőr K. Gy. úr.

Ügyész kérdése: Megtörtént-e a hiányosságok pótlása?

Pápai Flórián tanú:

 

Emlékeim szerint részben, de nem teljes körűen.

 

Tanács elnöke ügyész indítványára ismerteti, majd tanú elé tárja a nyomozati iratok, céges melléklet  40.  kötet  985.  oldalától  kezdődően  a  2007.  december  17-én  megtartott hiánypótló átadás-átvételi eljárásról készült emlékeztetőt.

 

Ügyész kérdése:  Tájékoztatom, hogy az ügyben készült egy műszaki szakértői vélemény is, ami számos hiányosságot feltárt. Nem kérem, hogy most a bíróság tárja ezt Ön elé, hogy az részben az itt is megtalált hiányosságokra vonatkozik, de egyebeket is felsorolt a műszaki szakértői vélemény, például kimondottan a kijelzőket házilag barkácsolt szerelési minőségűnek   minősítette.   Ez   feltűnt   Önöknek,   hogy   nem   felel   meg   a   szakmai szabályoknak a kijelzők, illetve a kijelzőházak minősége?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Ezt én teljes körűen nem tudtam megítélni.

 

Ügyész kérdése:  Érzett-e Ön esetleg valamilyen nyomásgyakorlást bárhonnan, hogy ezt a rendszert mindenáron még akár a műszaki javallatok ellenére is üzembe kell helyezni, át kell venni?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Részben  igen,  de  olyan  módon,  hogy  mindenképpen  egy  működő  rendszernek  a felállítása volt az alapvető követelmény.

 

Ügyész   kérdése:         Milyen    módon    jött    ez    a    nyomásgyakorlás?    Mit   érzékelt    Ön nyomásgyakorlásként?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Kvázi olyan módon, hogy az volt a feladatunk, hogy a szerződés teljesítését azt minden lehetséges eszközzel próbáljuk a vállalkozótól megkövetelni és mindenre próbáljunk műszaki megoldást találni.

Ügyész kérdése: Sikerült mindenre műszaki megoldást találni?

Pápai Flórián tanú:

 

Nem.

 

Tanács elnöke ügyész indítványára ismerteti, majd tanú elé tárja a nyomozati iratok 40. kötet 1115. oldaláról a 2007. december 6-ai teljesítési igazolást.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

 

Én azt kérem a bíróságtól, hogy tárja a tanú elé a nyomozati iratok 44. kötetének 4277. oldalán található teljesítési igazolást is. Különbséget vélünk felfedezni a két irat között.

 

Tanács  elnöke  a  védelmi  indítvány  szerint  tanú  elé  tárja  a  teljesítési  igazolást,  és megállapítja, hogy ezen Balogh Zsolt aláírása alatt N. G. szignó is rajta van.

 

Ügyész kérdése:     Teljesítés igazolás kiállítása előtt kértek-e Öntől beszámolót a projekt állásáról?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Attól eltérőt, ami egyébként a projekt folyamán rendszeres volt, nem.

Ügyész kérdése: Egyébként valamilyen rendszeres tájékoztatást adott valakinek?

Pápai Flórián tanú:

 

Voltak  vezetői  értekezletek,  ahol  rendszeresen  szóba  került  az  előrehaladás  minden projekttel kapcsolatban.

Ügyész kérdése: 2007. decemberében miről tudott beszámolni a projekttel kapcsolatban?

Pápai Flórián tanú:

 

Nem  emlékszem  rá,  hogy  konkrétan  miről,  de  feltehetően  arról,  hogy  a  projekt tesztüzemben működik és folyamatban van a hibajavítás.

Ügyész kérdése: Sikeres tesztüzem ekkor lezárult már?

Pápai Flórián tanú:

 

Nem.

Ügyész kérdése: Ez feltétele lett volna a teljesítés igazolásának?

Pápai Flórián tanú:

 

A szerződés szerint igen.

Ügyész kérdése: Mikor szerzett tudomást arról, hogy ezt a teljesítésigazolást aláírták? Pápai Flórián tanú:

 

Nem tudom pontosan felidézni, hogy milyen körülmények között és hogyan szereztem róla tudomást.

 

Ügyész  kérdése:       Jelezte  Ön  a  vezetőjének,  hogy  nem  lett  volna  még  helye a teljesítésigazolás aláírásának?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Nem emlékszem konkrétan a helyzetre, de biztos vagyok benne, hogy igen. Ügyész kérdése: Ki volt ez a vezetője, N. G.?

Pápai Flórián tanú:

 

N.úr irányába igen.

 

Ügyész kérdése: Az általános ügymenet szerint ezt a teljesítésigazolást kinek kellett volna aláírnia?

 

Pápai Flórián tanú:

 

A szerződésben van erre vonatkozólag elvileg utalás, hogy ki jogosult a teljesítést igazolni.

 

Ügyész kérdése:  Ilyen esetekben előfordult az, hogy a teljesítésigazolást a vezérigazgató helyettes írta alá?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Elő szokott fordulni igen.

 

Ügyész     kérdése:           Általános     szabályok     alapján     vagy     pedig     egyedi     döntés eredményeképpen?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Ezt nem tudom felidézni, de úgy gondolom, hogy talán az általános szabályok alapján is elfogadható eljárás.

 

Tanács elnöke ügyész indítványára ismerteti a tanú nyomozás során tett tanúvallomásából a nyomozati iratok 48. kötet 32.835 oldal első bekezdésének utolsó 2 mondatát.

Ügyész kérdése: Fenntartja ezt a vallomását?

Pápai Flórián tanú:

 

Igen.

 

Ügyész  kérdése:        Szerepelt  a  vallomásában,  hogy  őszintén  szólva  nem  is  merte megkérdezni, kitől kérdezhette volna meg egyáltalán?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Nyilván a vezetőimtől alapvetően.

 

Ügyész   kérdése:     Az    utastájékoztatási     rendszer    próbaüzeme    valaha     befejeződött sikeresen?

Pápai Flórián tanú:

 

Én úgy gondolom, hogy nem.

 

Ügyész kérdése:     Eljutott a rendszer egy olyan állapotában valaha is, amikor azt lehet mondani, hogy a műszaki igényeknek, elvárásoknak megfelel?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Nem.

 

Ügyész kérdése:  Teljesítésigazolások kiállítása után a C.C. Soft meddig vett részt még a hibák kijavításában?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Pontosan nem emlékszem, de úgy rémlik, hogy még egy jó ideig.

Ügyész kérdése: Arra vissza tud emlékezni, hogy ki járt el akkor a C.C. Soft részéről? Pápai Flórián tanú:

 

Volt egy új projektvezető, akit N. S.nak hívtak, ő vette át a rendszer kezelését, javítását.

 

Ügyész  kérdése:        Van-e  arról  tudomása,  hogy  milyen  sűrűséggel  következnek  be meghibásodások, üzemzavarok 2008-tól napjainkig.

 

Pápai Flórián tanú:

 

Szerintem folyamatosan, tehát nem teljes körűen használható a rendszer.

Ügyész kérdése: Most is ez a rendszer működik ezek szerint?

Pápai Flórián tanú:

 

Igen

 

Tanács elnöke ügyész indítványára ismerteti a nyomozati iratok, céges melléklet 39. kötet

127-129. oldalairól  a rendelkezésre állási statisztikát 2008. szeptember 5-19-ig.

 

Ügyész  kérdése:  Kérem  segítsen  nekem  értelmezni  ezt  a  statisztikát. Hogyan  tudná nekem ezt az ellentmondást feloldani, hogy egyrészt állítólag ez egy nagyon rossz rendszer, másrészt viszont itt a számítástechnikai nyilvántartás szerint 99,9%-os az egyes megállóhelyeken a rendelkezésre állás.

 

Pápai Flórián tanú:

 

Ahogy emlékszem ez a kijelzőkből visszanyert konkrét üzemidő adat alapján készülő statisztika.  Tehát   az   egész   rendszernek   a   rendelkezésre   állása   az   ennél   talán összetettebb. Valószínűsítem, hogy ez csak konkrétan a kijelzőre vonatkozik, hogy mikor

működik, a rendszer rendelkezésre állására valami egészen bonyolult számítási módon lenne csak lehetőség.

 

Ügyész kérdése:     Tehát az Ön állítása, hogy jelenleg is rendszeresek az üzemzavarok, akkor nincsen ellentétben ezzel a statisztikával?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Szerintem nincsen.

Ügyész kérdése: Önt meghallgatták a belső ellenőrzés vizsgálata során?

Pápai Flórián tanú:

 

Emlékeim szerint igen.

Ügyész kérdése: Ön állította össze a belső ellenőrzés számára a projekt dokumentációját?

Pápai Flórián tanú:

 

Igen. A teljes dokumentáció átadásra került.

 

Ügyész kérdése:  Akkor ezt át is nézte gondolom személyesen. Találkozott-e olyan irattal, amelyben valaki győztesnek hirdeti ki a közbeszerzési eljárásban a C.C. Soft-ot?

 

Pápai Flórián tanú:

 

Erre    nem     emlékszem,     a     közbeszerzési     iratok    viszonylag     hiányosan     álltak    a rendelkezésemre.

Ügyész kérdése: Értékelési jegyzőkönyvet esetleg talált-e az iratok között?

Pápai Flórián tanú:

 

Nem emlékszem rá.

Ügyész kérdése: Keresett-e esetleg külön ilyet a belső ellenőrzés?

 Pápai Flórián tanú:

 

Talán     a    belső    ellenőrzés     másik     szakterülettől     próbálta     beszerezni     ezeket     a dokumentumokat.

Az ügyész jelzi, hogy nincs több kérdése a tanúhoz.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

 

Az ügyész úr azt mondta, hogy a szakértői vélemény az tartalmazza, hogy vannak olyan elemei ennek a rendszernek, amely házi barkácsolásra utal, csak a pontosítást kedvéért szeretném megjegyezni, hogy ezt nem a szakértő állapította meg, hanem ez egy származékos ismeret, ami a belső ellenőri jelentés 22. oldalának utolsó bekezdéséből származik, a szakértő ugyanis ilyen természetű vizsgálatot nem végzett. A másik pedig,

hogy a T. Törvényszék által ismertetett teljesítési igazolással látszólag azonos kellékekkel rendelkezik a 40. kötet 1115. oldalán található teljesítésigazolási dokumentum, ami 2007. december 6-án kelt, de a két okirat másolatának egybevetésével jól felismerhető, hogy az az okirat, amelyet utóbb említettem, az úgy készült, hogy N. G.nevét letakarták.

 

A tanúhoz több kérdés, vallomására egyéb észrevétel egyelőre nem volt, tanács elnöke a tanú kihallgatását egyelőre befejezettnek nyilvánítja, egyben a tanút 2013. október 3. napjának 9 órájára az igazolatlan távolmaradás törvényi következményeire való figyelmeztetés után szóban visszaidézi. A tanú útiköltsége megtérítését kérte.

 

Tanú elhagyja a tárgyalótermet.