Részlet Mátay-Horváth Éva VI. rendű vádlott vallomására tett észrevételekből 2013. január 22. napján a Kecskeméti Törvényszéken

Részlet Mátay-Horváth Éva VI. rendű vádlott vallomására tett észrevételekből 2013. január 22. napján a Kecskeméti Törvényszéken

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

 

Tisztelt Bíróság! A Központi Nyomozó Főügyészségen 2010. február 3. napján délután tett vallomásról készült jegyzőkönyv 3. oldal 2. bekezdésének 1. mondatát kérem ismertetni.

 

Tanács elnöke ismerteti Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének indítványára a 42.631/B. oldal 2. bekezdésének első mondatát.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

 

A 3. oldal 2. bekezdésének első mondata, valamint a 3. oldal 4. bekezdésének első mondata arra utal, hogy mind ...-ról, mind pedig ...-ról korábbi vallomásaiban a VI.r. vádlott beszélt. Két ilyen vallomás van lefűzve az iratok között, az egyik a 2010. január 8-ai, a másik a 2010. január 19-ei, egyik vallomásban sem szerepel sem ..., sem ..., amiből többféle következtetés vonható le. Az egyik általam legvalószínűbbnek tartott, de csak feltételezésen alapuló következtetés az, hogy volt olyan vallomás, amiben ... és ... neve előfordult, csak ez a vallomás az iratok között nem szerepel. Ezért én tájékoztatást szeretnék kérni az ügyész úrtól arra vonatkozóan, hogy mi a magyarázata ennek az ellentmondásnak. Tekintettel arra, hogy lesz még hasonló kérdésem az ügyész úrhoz, ezért azt kérem a T. Bíróságtól, hogy tegye tárgyalás anyagává a 2011. április 20-ai vallomás egy részletét is. Ez is a Központi Nyomozó Főügyészségen keletkezett.

 

 

Tanács elnöke Hagyó Miklós I. r .vádlott védőjének indítványára felolvassa Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott 2011. április 20. napján felvett vallomásáról készült jegyzőkönyv 4. oldalának első és második bekezdését a nyomozati iratok 42.671/C. oldaláról.

 

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

 

2011. február 9-ei vallomás az iratok között nem szerepel. Ehhez képest megint fel kell tennem azt a kérdést, amit az előbb is, hogy ha létezett ilyen vallomás, az hol található, illetőleg a korábbi ellentmondásra milyen magyarázat adható.

 

 

Ügyész:

 

Legjobb tudomásom szerint a nyomozati irat ebben a formájában teljes, tehát azokat a nyílt jegyzőkönyveket, amiket felvettek a gyanúsítottól, azokat tartalmazza a rendelkezésre álló irat. Utalni szeretnék itt a VI. r. vádlottnak a tárgyalási vallomására, ő maga mondta el itt a tárgyaláson, hogy egyéb formában is tett vallomást a Központi Nyomozó Főügyészségen. Én ebben az eljárásban korábban nem vettem részt, nincs tudomásom ezekről, feltételezem, hogy ezek államtitkot képeznek.

 

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

 

Ez a válasz arra utal, hogy az ügyész úr feltételezésekre hagyatkozik. Ezért azt kérem a T. Bíróságtól, hogy keresse meg a Központi Nyomozó Főügyészséget vagy a titokgazdát, hogy ez a kérdés tisztázható legyen. Az itt hivatkozott vallomások léteznek-e vagy sem, amennyiben pedig titoktartás alá esnek, akkor nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a titoktartás alóli felmentés megtörténik-e vagy sem.

 

Még két szakmai észrevételem lenne. Az egyik az, hogy az I. r. vádlott védőjeként az a határozott álláspontom, hogy a 2011. április 20-ai vallomástétel jegyzőkönyvezése során az eljáró ügyész úgy tette fel a kérdéseket, hogy az a minimális szakmai követelményeknek sem felel meg. Amennyiben szükséges ezt részletesebben is kifejtem, de gondolom ennek a tere elsősorban majd a perbeszédben lesz.

 

 

 

A második megjegyzésem pedig a számozásra vonatkozik. Nem világos a védelem számára, hogy mi a magyarázata annak, hogy a T. Törvényszék által ismertetett iratok között a Horváth Éva -féle vallomás 42.600-al kezdődik, nálunk pedig 37.749-el. Tehát rendelkezésére áll-e a T. Törvényszéknek olyan feljegyzés, amely szerint a nyomozás lezárását, az iratok összefűzését, az iratok számozását követően azokat az ügyészség szétbontotta, újabb iratokat helyezett ott el, vagy esetleg az egészet átstrukturálta, amennyiben nincs ilyen feljegyzés, amely persze önmagában megint csak kevés ahhoz, hogy tisztán lássunk arra nézve, hogy az iratok teljesek-e, akkor arra kellene magyarázatot kapnunk, hogy ennek az eltérésnek mi az ésszerű oka. Ez irányban ismét a T. Ügyész úrhoz fordulok.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r .vádlott konzultál védőjével.

 

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott észrevétele:

 

Annyit szeretnék észrevételként hozzáfűzni, amit Kádár úr előadott, ugye én ezt mondtam a vallomásomban is, hogy én nem kaptam példányokat a vallomásomból amikor visszavontam, és amikor az iratokat megismertem azért is mondtam azt, hogy néhol nem azok szerepeltek, ahogy mondtam és amit mondtam, mert voltak a vallomásaim és utána egyszer csak átmásolták arra hivatkozva, hogy ez már a megállapodás része lesz és nyilvánossá teszik, meg hogy majd használni akarják, de én sosem kaptam belőle példányokat.

 

Nem tudom megmondani, mert itt ráadásul dátum összekeveredések is vannak, nem látom át a dolgot. Azt tudom, hogy amikor már láttam a vallomásaimat, akkor ezt jeleztem és nem mindenhol pontosan úgy volt fogalmazva és az amit mondtam és a dátumok sem stimmeltek.