Vádirat

A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt Hagyó Miklós és társai ellen folyamatban lévő bűnügyben.

A 2010. május 14. napjától őrizetben, 2010. május 17. napjától előzetes letartóztatásban volt, 2011. február 23. napjától házi őrizet alatt álló, 2011. június 8. napjától szabadon lévő:

Hagyó Miklós I. rendű

a 2010. február 3. napjától őrizetben, 2010. február 5. napjától 2010. június 25. napjáig előzetes letartóztatásban volt, azóta szabadon lévő:

Mesterházy Ernő II. rendű

a 2010. január 26. napjától őrizetben, 2010. január 29. napjától házi őrizetben volt, 2010. augusztus 13. napjától lakhelyelhagyási tilalom alatt álló, majd 2011. június 8. napjától szabadon lévő:

Antal Attila  III. rendű

a szabadon lévő:

Balogh Zsolt József IV. rendű

a 2010. május 14. napjától őrizetben, május 17. napjától házi őrizetben, május 26. napjától előzetes letartóztatásban, november 24. napjától házi őrizetben volt, 2011. június 23. napjától 2011. augusztus 16. napjáig lakhelyelhagyási tilalom alatt álló, azóta szabadon lévő:

L. O. V. V. rendű

a 2010. május 14. napjától őrizetben, május 17. napjától házi őrizetben, május 26. napjától előzetes letartóztatásban, szeptember 22. napjától házi őrizetben volt, október 22. napjától szabadon lévő:

M.-H.É. VI. rendű

a szabadon lévő:

dr. H. I. M. VII. rendű

a 2010. február 3. napjától őrizetben, 2010. február 5. napjától házi őrizetben, 2010. február 16. napjától előzetes letartóztatásban, 2010. március 16. napjától házi őrizetben volt, 2010. március 19. napjától szabadon lévő:

Regőczi Miklós Jenő VIII. rendű

a szabadon lévő:

B.T. XV. rendű

 

vádlottak közül:

Hagyó Miklós I. rendű vádlott a 2006-2010. közötti választási ciklusban országgyűlési és fővárosi önkormányzati képviselő volt, akit 2006. december hó 16. napján a Fővárosi Közgyűlés főpolgármester-helyettessé választott, amely minőségében a fővárosi tömegközlekedés felügyelete is a hatáskörébe tartozott.

??? Ernő II. rendű vádlott dr. Demszky Gábor volt budapesti főpolgármester politikai támogatója, személyes bizalmasa, 2004. évtől politikai főtanácsadója volt.

??? Attila III. rendű vádlott 2007. január hó 1. napja és 2008. február hó 19. napja között - Hagyó Miklós I. rendű vádlott javaslatára - a Budapest, VII. kerület Akácfa u. 15-17. szám alatti székhelyű, fővárosi önkormányzati tulajdonban lévő BKV Zrt. vezérigazgatója volt.Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott 2007. április hótól dolgozott a BKV Zrt.-nél különféle vezető beosztásokban, majd 2008. szeptemberében műszaki vezérigazgató-helyettes lett, illetve ??? Attila III. rendű vádlott távozása után, 2008. február hó 20. napja és 2008. augusztus hó 31. napja között megbízott vezérigazgató volt. Attila III. rendű és ??? Zsolt József IV. rendű vádlottak a BKV Zrt. vezérigazgatóiként olyan munkakört töltöttek be, melyben a BKV Zrt. vagyonát illetően vagyonkezelési kötelezettség terhelte őket.

??? Ottó Viktor V. rendű vádlott Hagyó Miklós I. rendű vádlott PR és kommunikációs segítője volt, a korábbi választási kampányokban, majd 2007. januárjától megbízással a főpolgármester-helyettesi kabinetben lett kommunikációs tanácsadó.

??? Éva VI. rendű vádlott 2007. február hó 1. napjától a BKV Zrt.-hez tartozó DBR Metró részlegnél volt alkalmazásban sajtóreferensként, majd 2008. február hó 10. napja és 2009. augusztusa között Hagyó Miklós I. rendű vádlott mellett a főpolgármester-helyettesi kabinetben megbízással sajtó- és PR tanácsadói munkakört látott el. Miközben megtartotta a főállását, munkát a Városházán végzett, illetve a BKV Zrt. felé tartotta a kapcsolatot, ellenőrizve a cég kommunikációját, hogy az Hagyó Miklós I. rendű vádlott politikai érdekeinek megfeleljen.

??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott 2007. január hó 7. napjától kommunikációs igazgatóként dolgozott a BKV Zrt.-nél, majd 2007. augusztusától kommunikációs és értékesítési vezérigazgató-helyettes lett. ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott a BKV Zrt.- nél 2007. februárjától a kabinet igazgatóság sajtóiroda vezetője, 2007. augusztusától kommunikációs főosztályvezető, majd 2008. júliusától közönségkapcsolati főosztályvezető volt. ??? Ágnes X. rendű vádlott 1994. évtől dolgozott a BKV Zrt.-nél, 2004. évtől marketing főosztályvezetőként. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlottat, IX. rendű vádlottat és ??? Ágnes X. rendű vádlottak e munkaköreikben a BKV Zrt. nevében kötelezettségeket vállalhattak, így a társaság vagyonát illetően a vádlottakat vagyonkezelési kötelezettség terhelte.

???László József XI. rendű vádlott 1987. évtől dolgozott a BKV Zrt.-nél 2004. évtől kabinet igazgatóként, 2007. augusztusától vállalatfejlesztési főosztályvezetőként, majd stratégiai és szervezési igazgatóként. Dr. ??? dr. ??? Eleonóra XIV. rendű vádlott 1972. évtől dolgozott a BKV Zrt.-nél, 2005. évtől, mint humánügyi igazgató.

A BKV Zrt. a jelen vádiratban leírt cselekmények időszakában - 2007. és 2008. években - éves szinten 100 milliárd forint feletti adóság állományt maga előtt görgető gazdasági társaság volt, minden gazdasági évet jelentős üzemi veszteséggel zárt (a 2007. év mérleg szerinti eredménye 16,8 milliárd forint, a 2008. év mérleg szerinti eredménye 5,7 milliárd forint veszteséget mutat). A közlekedési társaság működésének költségeit saját tevékenységének eredménye nem fedezte, a működés fenntartása minden évben csak 32 milliárd forintot meghaladó állami normatív támogatás, valamint 17 milliárd forintot meghaladó állami árkiegészítés révén volt lehetséges, e támogatások nélkül a BKV Zrt. összeomlott volna. A BKV. Zrt. még e támogatásokkal együtt is csak nagy nehézségek árán, és minimális elfogadhatósági szinten volt képes ellátni alapfeladatait.

Ilyen pénzügyi és gazdasági helyzetben került  sor az ismertetésre kerülő jogügyletek sorozatos megkötésére, amelyek a BKV Zrt. pénzügyi helyzetét, gazdasági kilátásait, alaptevékenységét, szolgáltatásainak minőségét semmilyen szinten nem javították, még akkor sem, ha a vád tárgyává tett szerződésekben foglalt szolgáltatásokat a szerződő felek teljesítették volna. Valamennyi szerződés meghatározó jellemzője volt, hogy azok megkötésére nem a BKV Zrt. gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, hanem a vádlottak és ismerősi, baráti körük jövedelemhez juttatásánák célzatával került sor.

 

I.

A BKV Zrt. felett tulajdonosi jogokat gyakorló Fővárosi Önkormányzatnál főpolgármester- helyettesi tisztségeket betöltő Hagyó Miklós I. rendű vádlott, valamint a kabinetjében megbízási szerződéssel dolgozó ??? Ottó Viktor V. rendű és  Éva VI. rendű vádlottak, saját vagy ismeretségi körük anyagi és gazdasági érdekeinek jogtalan előmozdítása érdekében 2007-2009. közötti időszakban közvetlenül, illetve bűntársaik közreműködésével a BKV Zrt. vagyonkezelési jogkörrel rendelkező vezető tisztségviselői számára olyan utasításokat adtak, illetve döntéseiket oly módon befolyásolták, hogy azok vagyonkezelési kötelességük szándékos megszegésével a BKV Zrt. számára hátrányos vagyonkezelői döntéseket hozzanak, és szerződéseket kössenek. Bár Hagyó Miklós I. rendű vádlott a BKV Zrt. működésének irányítására elméletileg nem rendelkezett hatáskörrel, így a BKV Zrt. vezetőit konkrét ügyekben nem utasíthatta volna, a Fővárosi Önkormányzatban betöltött funkciója, politikai szerepe, súlya miatt a BKV Zrt. vezetői jogszabályi felhatalmazás hiányában is elfogadták a tőle vagy a nevében érkező, a BKV Zrt. napi működését érintő utasításokat.

Hagyó Miklós I. rendű vádlott tevékenységéhez kapcsolódott ??? Ernő II. rendű vádlott tevékenysége, aki a Fővárosi Önkormányzat hivatali szervezetében még formális pozícióval sem rendelkezett, tevékenységének semmilyen jogi alapja nem volt, köztudott volt azonban, hogy Budapest Főváros főpolgármesterének politikai tanácsadójaként jár el, ezért senki nem vonta kétségbe, hogy a BKV Zrt.-t érintő ügyekben megfogalmazott kívánságait a főpolgármester utasításaiként kell értelmezni.

A BKV Zrt. érintett vezetői —  ??? Attila III. rendű, ??? Miklós Jenő VIII. rendű, Balogh Zsolt József VI. rendű, ??? Tibor Tamás IX. rendű és ??? Ágnes X. rendű vádlottak az utasításokat akkor is elfogadták és teljesítették, amikor egyértelmű volt számukra, hogy azok nem a BKV Zrt. vagy a főváros érdekeit, hanem - közvetve vagy közvetlenül - kizárólag az utasítást adók érdekeit szolgálták és a BKV Zrt. számára egyértelműen hátrányosak.

A Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos által a BKV Zrt. felett gyakorolt felügyeleti viszonyra, a BKV Zrt. vállalati szervezetén belüli alá-fölérendeltségi viszonyokra, valamint a politikai erőviszonyokon alapuló befolyásra így egy olyan összehangoltan működő szervezet épült ki, melynek tagjai a fölöttük álló tagoktól érkező, a BKV Zrt. vagyoni helyzetét hátrányosan érintő utasításokat ellenkezés nélkül végrehajtották, a végrehajtás érdekében saját beosztottaikat igénybe vették.

A bűnszervezet létrehozója és vitathatatlan vezetője Hagyó Miklós I. rendű vádlott, korábbi városüzemeltetési és vagyongazdálkodási főpolgármester-helyettes volt, aki a beosztásából adódó befolyásával visszaélve, jogsértő utasítások adásával vett részt egyes cselekményekben, ezen túlmenően pedig - saját példájával - olyan környezetet alakított ki, melyben bizalmas munkatársai - ??? Ottó Viktor V. rendű ???-???Éva VI. rendű vádlottak, továbbá kabinetének más, ismeretlenül maradt tagjai, valamint személyes ügyvédje, dr. ??? Iván Miklós VII. rendű vádlott  Hagyó Miklós I. rendű vádlott közvetlen bevonása nélkül is képesek voltak a Hagyó Miklós I. rendű vádlott által képviselt érdekeknek megfelelő döntéseket hozni, utasításokat adni, és azokat a BKV Zrt. vezetői felé közvetíteni. Hagyó Miklós I. rendű vádlotthoz hasonló befolyással rendelkezett ??? Ernő II. rendű vádlott, aki a főpolgármester képviselőjeként, a főpolgármester köreihez kötődő gazdasági társaságok érdekeit közvetítette - utasítás formájában - a BKV Zrt. mindenkori vezérigazgatójának.

Az utasításokat a BKV Zrt.-nél Attila III. rendű, Balogh Zsolt József IV. rendű, vagy Miklós Jenő VIII. rendű, vádlottakkal közölték, akik intézkedtek azok végrehajtása érdekében: vagy saját maguk tették meg a szükséges lépéseket, vagy a vállalati rendben ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlotthoz beosztott ??? Tibor Tamás IX. rendű és ??? Ágnes X. rendű vádlottakat utasították, akik az utasításokat a bűnszervezet érdekeinek megfelelően végrehajtották.

??? Ottó Viktor V. rendű és ??? Éva VI. rendű vádlottak, valamint Attila III. rendű és Miklós Jenő VIII. rendű vádlottak - kihasználva a bűnszervezetben betöltött szerepüket - alkalmanként saját elhatározásból, a felismert felsőbb érdekből vagy egyéni érdekből is döntöttek a BKV Zrt.-nek vagyoni hátrányt okozó ügyletekről és azok teljesítéséről.

A bűnszervezet ebben a formájában 2007. januárjától 2008. augusztusáig, dr. Kocsis István vezérigazgató hivatalba lépéséig állt fenn, működése a BKV Zrt.-nek 1,49 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott.

 

I/A.

Hagyó Miklós I. rendű vádlott úgy tekintette a BKV Zrt.-t, mint önkormányzati tulajdonban lévő céget, hogy az „kifizetőhelyként” szolgál az ő személyes és az olyan politikai jellegű kiadásaira, amelyeket a parlamenti vagy az önkormányzati költségvetésből nem állt volna módjában finanszírozni.

A későbbiekben részletezett szerződések - amelyek elsősorban a nehezen ellenőrizhető, a teljesítést tekintve objektív eszközökkel nem mérhető jellegű kommunikációs, marketing, reklám és tanácsadói területet ölelték fel — megkötése jellemzően politikai, baráti, gazdasági szívesség keretében történt, és az egyes szerződések az ésszerű gazdálkodás és a BKV Zrt. számára hasznosság szempontjait figyelmen kívül hagyva jöttek létre: a BKV Zrt. a budapesti közösségi közlekedés területén monopolhelyzetben lévő vállalat, melynek szolgáltatásai a célközönség előtt ismertek, a fővárosi közösségi közlekedés használói számára a szolgáltatások igénybevétele terén választási lehetőségük nincs, a BKV Zrt. versenytárssal nem rendelkezik. Erre figyelemmel a társaság általában vett népszerűsítése, szolgáltatásainak propagálása a társaságnak érdemi hasznot nem hajtott, az erre a célra fordított kiadások teljesen szükségtelenek voltak.

E szerződések megkötése már csak azért is szükségtelen volt, mert a BKV Zrt. saját szervezetén belül is rendelkezett - időben változó szervezeti rendszerben - kommunikációs és marketing főosztállyal, amely kb. 30-ról 80 főt meghaladóra emelkedő létszámára, és jelentős, éves szinten 100 milliós nagyságrendű költségvetésére figyelemmel a külön szerződésekben leírt feladatokat el tudta volna látni.

A szerződések megkötésénél a vádlottak - mivel az akkor hatályban volt szervezeti- és működési szabályzat szerint a vezérigazgató kivételével a szerződések megkötéséhez két vezetői aláírás volt szükséges - gyakran igénybe vették aláíróként olyan vezetőtársaik közreműködését, akik a bűncselekmények elkövetésében nem vettek részt, arról nem bírtak tudomással.

??? Attila III. rendű, Balogh Zsolt József IV. rendű és Miklós Jenő VIII. rendű vádlottak számára szinte napi rendszerességgel kötelező volt a Főpolgármesteri Hivatalban Hagyó Miklós I. rendű vádlott kabinetjénél megjelenni, ahol a rendszerinti ügymenet kérdésein túl a szerződéskötések témájában és az egyéb ügyekben a kérésként előadott utasításokat is megkapták, illetve elszámoltatták őket azok végrehajtásáról.

A szerződések döntő többsége tárgyukat tekintve ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott illetékességi területére tartoztak, aki korábban együtt dolgozott, majd személyes jó kapcsolatban is állt a fiktíven a BKV Zrt.-nél dolgozó Éva VI. rendű vádlottal, így elsősorban ő volt, akinek az utasításokat megadták, amelyeket rendszerint továbbított ??? Attila III. rendű, majd Balogh Zsolt József IV. rendű vádlottak felé.

A ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlotthoz beosztott Tibor Tamás IX. rendű vádlott kommunikációs igazgatóként, majd főosztályvezetőként és W Ágnes X. rendű vádlott marketing főosztályvezetőként tisztában voltak azzal, hogy az utasításra megkötött szerződések esetében a munkák egy része elvégzésre sem került, illetve a PR, marketing tevékenység másik része, a tanulmányok, felmérések, tanácsadások a BKV Zrt. szempontjából hasznavehetetlenek, feleslegesek voltak. így a teljesítések ellenőrzése részükről formális volt, az igazolások aláírásából állt.

A szerződések megkötésénél, illetve a teljesítések igazolásánál a vádlottak igénybe vették más - a bűncselekmények elkövetésében részt nem vevő, arról tudomással nem bíró - vezetők közreműködését.

Az e tevékenység keretében kötött szerződéseket részletezve a vádlottak a következő cselekményeket követték el:

 

1. A Fővárosi Önkormányzatnál Hagyó Miklós I. rendű vádlott korábbi főpolgármester-helyettes mellett megbízási szerződéssel kommunikációs vezetői pozíciót betöltő Ottó Viktor V. rendű vádlott utasítására az alábbi, a BKV Zrt. munkatársai által is elvégezhető, ezért a BKV Zrt. számára szükségtelen szerződések megkötésére került sor:

 

       a) A Well Reklám és PR Ügynökség Kft.-vel:

        i. ??? Ágnes X. rendű és ??? László József XI. rendű vádlottak 2006. március hó 01. napján 22/254/2006 számon megbízási szerződést kötöttek a BKV Zrt. által bevezetésre kerülő Combino típusú villamosokkal kapcsolatos teljes körű PR tevékenység tárgyában.

A megbízási díj 49.500.000,- Ft + áfa összegben került megállapításra. A teljesítést minden esetben Ágnes X. rendű vádlott igazolta, amely alapján 2006. április hó 4. napja és 2006. november hó 6. napja közötti időszakban 28 alkalommal a PR tanácsadásra és a különböző akciók költségeire összesen 59.800.320,- Ft került kifizetésre. A szerződés szükségtelen volt, mivel az elvégzendő feladatok jelentős részét a BKV Zrt. munkatársai teljesítették.

       ii. ??? Ágnes X. rendű és ??? László József XI. rendű vádlottak 2006. december hó 01. napján megbízási szerződést kötöttek 22/1051/2006. számon a decemberi évzáró lakossági események: Mesés Mikulás 1.960.000,- Ft + áfa összegért, Mesés Karácsony 5.084.500,- Ft + áfa összegért, Mesevillamos 3.361.000,- Ft + áfa összegért, tervezése és teljes körű kivitelezése tárgyában.

A teljesítést ??? Ágnes X. rendű vádlott igazolta, amely alapján 2006. december hó 28. napján összesen 12.229.800,- Ft került kifizetésre a szükségtelen szolgáltatásért.

A korábbi elégedetlenség ellenére, melynek László József XI. rendű vádlott

egy feljegyzésében is hangot adott, Ottó Viktor V. rendű vádlott ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlottnak adott és általa a beosztottainak is közvetített utasítása következtében továbbra is kötöttek szerződéseket a Well Kft.-vel.

??? Ottó Viktor V. rendű vádlottnak érdeke fűződött ahhoz, hogy a Well Kft. az önkormányzati cégnél megrendelésekhez jusson, mivel a 2007. május hó 2. és 2008. december hó 19. közötti időszakban főállásban stratégiai tanácsadóként a cég alkalmazottja volt és ezen időszakra kimutatható munkavégzés nélkül összesen 11.279.335,- Ft fizetést kapott.

     iii. ??? Ágnes X. rendű vádlott ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott kommunikációs igazgatóval együtt 2007. február hó 21. napján, 2007. március hó 01. napjától 2007. december hó 31. napjáig terjedő időszakra vállalkozói szerződést kötöttek 22/465/2007. számon a 14-18 év közötti fiatalok felé irányuló, a BKV bliccelés elleni kampányának előkészítésére havi 2.480.000,- Ft + áfa, mindösszesen 24.800.000. Ft + áfa összegért. A szerződést ismeretlen okból változatlan tartalommal 2007. március hó 26. napján ismét megkötötték, de a BKV Zrt. részéről ekkor már az aláíró ??? Attila vezérigazgató III. rendű vádlott volt. A kifizetésekre összesen 29.760.000,- Ft értékben - 2007. április hó 5. és 2008. január hó 21. napja között került sor 13 alkalommal, mert három alkalommal a hibás utalás nem járt eredménnyel.

     iv. ??? Ágnes X. rendű vádlott a bűncselekmény elkövetésében részt nem vevő ???-??? Bernadettel, mint második aláíróval együtt 2007. április hó 02. napján vállalkozói szerződést kötött 22/301/2007 számon a BKV reklám spotjának külföldi szemlékre, versenyekre való benevezésének és az ehhez kapcsolódó adminisztráció elvégzésének tárgyában 2.000.000,- Ft + áfa, azaz 2.400.000,- Ft összegért.

 ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott a szerződés dátuma előtt kelt, 2007. március hó 26. napján kiállított számla alapján a számfejtési ív aláírásával igazolta a teljesítést, és engedélyezte a kifizetést, az átutalásra még aznap sor került.

     v. ??? Attila IIl. rendű  vádlott a WELL Reklám- és PR Ügynökség Kft.-vel 2007. szeptember 24. napján vállalkozói szerződést kötött 1601/67/2007. számon a BKV Zrt. Streetshield Kampány megszervezése és lebonyolítása tárgyában. A szolgáltatás díját 1.562.000,- + Áfa összegben határozták meg.

A szükségtelen szolgáltatásért a 2007. december 3. napján kelt teljesítési igazolást ??? Miklós nevében ??? Ágnes X. rendű vádlott írta alá. A számla kifizetésére 1.874.400,- Ft összegben, a 300707-es sorszámú számla alapján került sor 2007. december hó 27. napján.

 

     b) A Pont Ez Kft.-vel:

     i. ??? rendű vádlott és ??? László József XI. rendű vádlott 2006. szeptember hó 28. napján PR tanácsadásra vonatkozó megbízást írt alá 2/480/2006. számon a Pont Ez Kft.-vel 400.000,- Ft/hó áron. A szerződés megjelölt célja volt, hogy a BKV Zrt.-t népszerűsítse, imázsa növekedjék, és a közvélemény számára ismertebbé váljon, milyen közönség-feladatokat lát el. A szerződésben foglalt munka, a megjelölt célok evidens voltára^ figyelemmel, teljesen szükségtelen volt, így a kifizetett 3.240.000,- Ft is szükségtelenül terhelte meg a BKV Zrt. veszteséges költségvetését.

A szerződéshez tartozó 2006. november hó 1. napján kelt 00185/2006. számú, 2006. december hó 1. napján kelt 00207/2006. számú, a 2007. január hó 3. napján kelt 00274/2007. számú, a 2007. február hó 1. napján kelt 00290/2007. számú, a 2007. március hó 1. napján kelt 00314/2007. számú és a 2007. március hó 26. napján kelt 00317/2007. számú számlák kifizetését ??? Ágnes X. rendű vádlott engedélyezte, az első esetben László József XI. rendű vádlott ellenjegyzése mellett, a többi esetben más, már meg nem állapítható vezető aláírásával.

 1. február hó 22. napján kelt levélben a BKV Zrt. felmondta a 2006. szeptember hó 28. napján kötött szerződést.

Ezt követően ??? Ottó Viktor V. rendű vádlott ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlottal közölte, hogy a Pont Ez Kft.-vel szerződést kell kötni, ez Hagyó Miklós I. rendű vádlott és körének igénye az állami-önkormányzati cégek felé.

      ii.??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott ennek megfelelően eljárva az utasítást továbbította, így a BKV Zrt. részéről ??? Attila vezérigazgató III. rendű vádlott kötött felhasználási szerződést 162/245/2007. számon 2007. november hó 14. napján a Pont Ez Kft.-vel, a szerződés utolsó oldalát olvasható kézjegyével látta el ??? Miklós Jenő VIII. rendű és ??? Tamás IX. rendű vádlott.

A szerződés tárgya szerint a kft. kötelezettséget vállal arra, hogy „A BKV Zrt. a közösségi közlekedés javításáért - A pozitív imázs kialakításának lehetőségei, eszközei a sajtóban” című tanulmányt elkészíti. A tanulmány felkészíti a BKV Zrt.-t arra, hogy a jelenleginél hogyan legyen jobb a sajtója. A tanulmány terjedelmét minimum 30 oldalban határozták meg, melynek teljesítési határideje 2007. november 15., ellenértéke 2.500.000,- Ft + áfa.

A cég 2007. november hó 15. napján nyújtotta be 3.000.000,- Ft összegről számláját és teljesítési igazolását, mely szerint a 40 oldalas tanulmány 2007. november hó 14. napján bemutatásra és elfogadásra került. A számfejtési íven ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott igazolta a kifizethetőséget, illetve azon megjegyzésként szerepel, hogy az összeg kifizetésére ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott kérésére került sor 2007. december hó 18. napján, melyet az átutalási bizonylat is tanúsít.

      iii. A BKV Zrt. részéről ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott közönségkapcsolati főosztályvezető és a cselekmény elkövetésében részt nem vevő ??? Péter logisztikai főosztályvezető kötött 14/K-455/2008. számon megbízási szerződést szeptember hó 10. napján határozatlan időtartamra a Pont Ez Kft.-vel.

A szerződés tárgya szerint a Kft. a Hócipő elnevezésű szarkasztikus kétheti lapban PR cikkek megjelenítése tárgyában 50 %-os kedvezményre jogosult, ezért vállalja, hogy a lapban és annak on-line változatában a BKV Zrt.-ről a cég imázsát növelő PR, illetve szponzorált anyagokat jelentet meg 2009. február hó 28. napjáig megjelenő valamennyi lapszámban. A szerződés részletesen tartalmazta a teljesítés és a számla kiállításának módját. A szerződés szerint a megbízó a megfelelő teljesítés és számlázás után 60 napon belül 2.500.000,- Ft + áfa megbízási díjat fizet, utal át a megbízott részére.

A Kft. által 3.000.000,- Ft összegről megfelelően benyújtott számla szerint a teljesítés 2009. május hó 04. napján történt meg, a számla kelte 2009. március hó 02. napja. A számfejtési íven ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott igazolta a kifizethetőséget, mely alapján az összeg átutalását a BKV Zrt. 2009. május hó 04. napján teljesítette.

A Pont Ez Kft.-vel kötött szükségtelen szerződésekkel összesen 12.229.800,- Ft

vagyoni hátrány érte a BKV Zrt.-t.

 

     c) A Kacu Kft.-vel:

??? György a Kacu Kft. vezetője és tulajdonostársa Hagyó Miklós I. rendű vádlott, mint országgyűlési képviselő parlamenti titkára volt a 2006-2010. közötti ciklusban. E minőségében az elővárosi kötöttpályás közlekedés állami támogatásáról esettanulmányokat, elemzéseket végzett Hagyó Miklós I. rendű vádlott részére. A végzett munka elismerése céljából ??? Ottó Viktor V. rendű vádlott utasította ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlottat, hogy szerződés nélkül „kommunikációs tanácsadás” címén a ??? György cége által benyújtandó számlát fizessék ki. A 2007. március hó 25. napján a Kacu Kft. által benyújtott KM 232379 számú, kommunikációs tanácsadásra vonatkozó 2007. március hó 10. napján kelt számla alapján 300.000,- Ft-ot utaltak át a Kacu Kft. részére. A BKV Zrt. számára szükségtelen teljesítést és a számla kifizetését ??? Attila III. rendű vádlott a BKV Zrt. vezérigazgatója ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott előterjesztésére engedélyezte.

 

     d) A Citynet Kft.-vel:

??? Ottó Viktor V. rendű vádlott utasítására - aki előírta, hogy valamilyen feladatra történő szerződéskötéssel a cég juttassa bevételhez a Citynet Kft.-t- ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott 2007. március és november hónap között, szerződés nélkül, kommunikációs és személyes tanácsadást rendelt meg a Citynet Kft-től. ??? Ottó Viktor V. rendű vádlott 2004. és 2006. között megbízással maga is dolgozott a cégnél, amely 2009. novemberétől főállású munkahelye lett,

A megrendelések alapján a Citynet Kft. kiállította a 2007. március hó 28. napján kelt, 2007/00276 számú, a 2007. április hó 20. napján kelt, 2007/00347 számú, a 2007. július hó 27. napján kelt, 2007/00598 számú és a 2007. november hó 23. napján kelt 2007/00850 számú számlákat, melyek alapján 1.860.000,- Ft-ot utaltak át a Citynet Kft. részére. A BKV Zrt. számára szükségtelen tanácsadás számláinak teljesítéseit Miklós Jenő VIII. rendű vádlott aláírásával igazolta, annak ellenére, hogy tényleges munkavégzés nem történt. A számlák kifizetését ??? Attila III. rendű vádlott a BKV Zrt. vezérigazgatója engedélyezte, akinek szintén tudomása volt e szerződés fiktív voltáról.

 

     e) A Relatív Reklámügynökség Kft.-vel:

??? Ottó Viktor V. rendű vádlott  Hagyó Miklós I. rendű vádlott és körének érdekeire hivatkozva utasította ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlottat, hogy a Relatív Reklámügynökség Kft.-vel szerződéseket kössön.

     i.??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott és ??? Ágnes X. rendű vádlott marketing osztályvezető 22/562/2007. számon vállalkozási szerződést kötött 2.070.000,- Ft + áfa összegért a Relatív Reklámügynökség Kft.-vel a www.bkv.hu honlap grafikai tervezésére. A 2007. október 27. napján kiállított számla kifizetését a teljesítési ív aláírásával Ágnes X. rendű vádlott igazolta. Az összesen 2.484.000,- Ft kifizetése 2007. december 27. napján történt meg. Az eltúlzott értékű és szükségtelenül megrendelt szolgáltatás teljesítése nem történt meg.

     ii.??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott 2007. július hó 31. napján 203/458/2007. számon megbízási szerződést írt alá a Relatív Reklámügynökség Kft.-vel, 550.000,- Ft + áfa összegért, közelebbről nem részletezett kommunikációs tanácsadásra. A szerződés alapján teljesítés nem történt. A 2007. október hó 15. napja és 2009. július hó 20. napja közötti 22 hónapban  Tibor Tamás IX. rendű vádlott engedélye alapján összesen 14.850.000,- Ft került kifizetésre.

     iii.??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott előterjesztésére ??? Attila III. rendű vádlott vezérigazgató 2007. október hó 01. napján 16/47/2007. számon megbízási szerződést írt alá négy hó időtartamra a Relatív Reklámügynökség Kft.-vel 1.900.000, - + áfa/hó összeg ellenében a 2008. évi Budapest-Bamako rally arculattervezésére, reklámtanácsadásra, médiatámogatók felkeresésére. A számlák kifizethetőségét mind a négy esetben ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott, míg a teljesítést ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott igazolta. A szerződés alapján ténylegesen teljesítés nem történt. A szükségtelen - fiktív - szolgáltatásra négy részletben - 2007. december hó 29. napján, 2008. február hó 4. napján, 2008. március hó 3. napján és 2008. április hó 7. napján - összesen 9.120.000,- Ft került kifizetésre.

     iv. ??? Ágnes X. rendű vádlott marketing osztályvezető és ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott előterjesztésére ??? Péter logisztikai főosztályvezető 2007. október hó 15. napján, 14/K-171/2007. számon szerződést kötött a Relatív Reklámügynökség Kft.-vel, 994.000,- Ft + áfa ellenében a bliccelés elleni kampány „kreatívjainak” elkészítésére. A kft. 2007. október hó 27. napján kelt 991.200,- Ft- ról szóló számlájának teljesítését Ágnes X. rendű vádlott, míg a 2007. december hó 1. napján kelt 201.600,- Ft-ról szóló számláját Tibor Tamás IX. rendű vádlott igazolta és engedélyezte a kifizetést, amelyekre 2008. január hó 7. napján és 2008. március hó 10. napján került sor. Az egyébként szükségtelen szerződés alapján nem került tényleges munka elvégzésre, az összesen okozott vagyoni hátrány 1.192.800,- Ft.

      v.??? Ágnes X. rendű vádlott marketing osztályvezető és ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott előterjesztésére ??? Péter megbízott műszaki vezérigazgató- helyettes, valamint dr. ??? Katalin, a Szerződési Osztály vezetője 2008. május hó 06. napján, 14/K-225/2007. számon vállalkozási szerződést írt alá a Relatív Reklámügynökség Kft.-vel, 379.089,- Ft + áfa, azaz 454.907. Ft ellenében etikai kódex tervezésére, tördelésére és nyomdai előkészítésére. A kft. által 2008. május hó 30. napján kiállított számla és Ágnes X. rendű vádlott teljesítés igazolása alapján a szükségtelen szolgáltatás kifizetésére 2008. augusztus hó 11. napján került sor.

     vi. ??? Agnes X. rendű vádlott marketing osztályvezető és ??? Miklós Jenő VIII. rendű, vádlott előterjesztésére ??? Péter logisztikai igazgató és dr. ??? Katalin, a Szerződési Osztály vezetője 2008. december hó 05. napján, 14/K- 553/2008. számon, 444.000,- Ft + áfa értékben vállalkozási szerződést írt alá a Relatív Reklámügynökség Kft.-vel naptárok tervezésére. A 2009. január hó 7. napján kelt számla kifizetésére ??? Ágnes X. rendű vádlott igazolása alapján összesen 532.800,- Ft értékben, 2009. március hó 9. napján került sor.

 

     f) A Honeymood Kft.-vel:

Miklós Jenő VIII. rendű vádlott Ottó Viktor  V. rendű vádlott utasítására - pályázat nélkül - a BKV Zrt. tevékenységi körét nem érintő, így a BKV Zrt. számára szükségtelen reklám szolgáltatás nyújtására vonatkozó — valójában burkolt támogatási - szerződést kötött a Honeymood Kft.-vel. Ezt azzal a mögöttes céllal tették, hogy a megrendelt film rendezőjének édesapja, Verebes István támogatását és jóindulatát megnyerjék a cég vezetői számára a Napkelte műsorban készítendő riportoknál. Ily módon ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott Ottó Viktor V. rendű vádlott utasításának eleget téve - a BKV Zrt. részéről ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlottal, a BKV kommunikációs főosztályvezetővel közösen eljárva — 2007. augusztus hó 31. napján megállapodást kötött a Tóth András ügyvezetése alatt álló Honeymood Kft.-vel az "1" című játékfilm elkészítésére azzal, hogy a Honeymood Kft. cserébe a filmet és annak werk-anyagát, a bemutatóra szóló 20db tiszteletjegyet átad a BKV Zrt. részére, illetőleg a Honeymood Kft. sajtó- és reklámanyagain reklámfelületet biztosít a BKV Zrt.-nek. A veszteségesen működő BKV Zrt. számára szükségtelen szolgáltatást és teljesítést ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott utasítására ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott igazolta, és engedélyezte a Honeymood Kft. 0876476 számú számlájának kifizetését. Ezen engedély alapján a BKV Zrt. Folyószámla Osztálya 2007. október hónapban 3.600.000 Ft-ot utalt át a Honeymood Kft. részére, a BKV Zrt. sérelmére ilyen összegű vagyoni hátrányt okozva.

 

     g) A Csapó Bt.-vel:

Dr. Csapó Gábor, aki sportszakmai és személyes kapcsolatban is állt mind Hagyó Miklós I. rendű vádlottal, mind Ottó  Viktor V. rendű vádlottal, támogatást szeretett volna vízilabda-iskolája számára. Az önkormányzati cégek számára a szponzorálás tilos volt, ezért ??? Ottó Viktor V. rendű vádlott felhívta ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlottat, hogy valamilyen reklámszerződéssel oldja meg a támogatást. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott ennek eleget téve rávette 2007. november 26. napján ??? Attila vezérigazgató III. rendű vádlottat, hogy bujtatott vállalkozási - valójában támogatási - szerződést kössön a Csapó Bt.-vel reklámhordozó eszközöknek reklámfelületek biztosítására. A BKV Zrt. számára szükségtelen és indokolatlan teljesítést ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott igazolta és engedélyezte a Csapó Bt. 263929-es, 263924-es, 263915-ös számú számláinak kifizetését. A BKV Zrt. Folyószámla Osztálya az engedély alapján 2008. április hó 2. és december hó 20. napja között összesen 2.850.000,- Ft-ot utalt át a Csapó Bt. részére.

 

2. A Fővárosi Önkormányzatnál Hagyó Miklós I. rendű vádlott korábbi főpolgármester- helyettes mellett megbízási szerződéssel kommunikációs vezetői pozíciót betöltő ??? ??? Éva VI. rendű vádlott utasítására a következő szerződések megkötésére került sor:

 

      a) Az F.F.V.D. Bt.-vel:

      i. Az utasítást továbbító ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott rendelkezésére a BKV Zrt. részéről eljárva ??? Ágnes X. rendű és ??? László József XI. rendű vádlottak 2007. április hó 27. napján vállalkozói szerződést kötöttek az F.F.V.D. Bt.- vel a 2007. május hó 27. napján, gyermeknapon a Budapest V. kerület, Deák téren központi rendezvény megtartására, illetve a járműveken Mosolyellenőrök bevetésére. Bár a rendezvények megtartásra kerültek, azok a veszteségesen működő BKV Zrt. üzemszerű működése szempontjából szükségtelenek voltak. A teljesítést ??? Ágnes X. rendű vádlott igazolta, és az F.F.V.D. Bt. 0635293-as számú számlájának kifizetését is ő engedélyezte. A BKV Zrt. Folyószámla Osztálya ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott írásbeli engedélye alapján 2007. június hó 5. napján 10.780.000,- Ft-ot utalt át az F.F.V.D. Bt. részére.

     ii. Éva VI. rendű vádlott utasítására ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott 2007. augusztus hó 23. napján az F.F.V.D. Bt-től megrendelte 2 db. "Sulikezdés" elnevezésű rendezvény lebonyolítását. A rendezvények 2007. szeptember hó 3. és 7. napja között megtartásra kerültek. A BKV Zrt. számára szükségtelen teljesítéseket ??? Miklós Jenő VIII. rendű és ??? Ágnes X. rendű vádlottak igazolták, és az F.F.V.D. Bt. 0635300-as számú számlájának kifizetését is engedélyezték. A BKV Zrt. a nevezett személyek írásbeli engedélye alapján 2007. szeptember hó 19. napján 16.548.000,- Ft-ot utalt át az F.F.V.D. Bt. részére.

     iii. ??? Éva VI. rendű vádlott 2007. év során egy beszélgetés alkalmával közölte ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlottal, hogy lesz egy karácsonyi program, amelyet Sportlife Media Kft. a megkötendő szerződés szerint fog megrendezni. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott tudatában volt annak, hogy a kérést nem utasíthatja vissza, és annak is, hogy a rendezvényszervezésre irányuló szerződést valójában az F.F.V.D. Bt. fogja megkapni.

A Sportlife Media Kft. és az F.F.V.D. Bt. már a BKV Zrt.-vel való szerződés megkötése előtt 2007. októberében megállapodott arról, hogy az F.F.V.D. Bt. fog alvállalkozóként közreműködni, míg a Sportlife Media Kft. gyakorlatilag a nevének használatáért a vállalási összeg 8%-át kapja meg.

A szerződést 2007. november hó 14. napján kötötték meg a BKV Zrt.-vel 9.950.000,-Ft + áfa értékben, az aláíró ??? Attila vezérigazgató III. rendű vádlott volt. A soron kívüli kifizetést és a teljesítésigazolást ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott, mint vezérigazgató-helyettes hagyta jóvá 2007. december hó 12. napján. Az átutalt bruttó 11.940.000,- Ft összegből a megállapodásnak megfelelően a Sportlife Media Kft. 2008. január hó 8. napján 11.000.000,- Ft-ot továbbutalt az F.F.V.D. Bt.-nek.

A szerződések megkötésére mindhárom esetben kizárólag azért került sor, mert László XII. rendű vádlott Éva VI. rendű vádlott élettársa, aki a cégnek így kívánt munkát és jól fizető megbízásokat szerezni. Éva VI. rendű vádlott mindhárom esetben ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlotton keresztül adott erre utasítást. A rendezvények megtartása a veszteséges BKV Zrt. szempontjából szükségtelen volt és felesleges kiadásnak minősült.

 

     b) A Vision Consulting Kft.-vel:

Éva VI. rendű vádlott felhívására Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott műszaki vezérigazgató helyettes utasította Tibor Tamás IX. rendű vádlottat, mint közönségkapcsolati főosztályvezetőt, hogy a Vision Consulting Kft.- vel 2008. január hó 01. napján 14/K-26/2008. számon szerződést kössön, melyben a cég a „Vision-VIP” csomagban szereplő, elektronikus formában megküldendő napi, heti és havi rendszerességgel politikai-gazdasági elemzések készítését vállalta.

A Vision Consulting Kft. szolgáltatására a BKV Zrt.-nek a működéséhez szüksége nem volt, semmilyen hasznot nem jelentett. A beérkező e-maileket a cég vezetői meg sem tekintették.

A szükségtelen szolgáltatást és az indokolatlan teljesítést, továbbá a számlák kifizethetőségét ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott a teljesítési igazolás és a számfejtési ív aláírásával igazolta, melynek alapján 2008. év során 12 alkalommal 300.000,- Ft + áfát tartalmazó számlák, összesen 3.600.000,- Ft + áfa, azaz 4.320.000,- Ft értékben kiegyenlítésre kerültek.

 

     c) Az Smsystem Kft.-vel:

2008. év nyarán Éva VI. rendű vádlott Miklós Jenő VIII. rendű vádlott jelenlétében utasította Balogh Zsolt József IV. rendű vádlottat, aki akkor megbízott vezérigazgató volt, hogy meghívásos pályázat keretében kismama és kisgyermekes bérlettel kapcsolatos témában 8-10 millió forint összegben készíttessen promóciós filmet az Smsystem Kft.-vel.

Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott és ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott az utasításnak megfelelően eljárva megbízást adtak az Smsystem Kft.-nek a BKV kismamabérletet népszerűsítő promó film elkészítésére, 7.950.000,- Ft + áfa értékben. A 14/V-313/2008. számú szerződést ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott kommunikációs főosztályvezető írta alá, egyben Balogh Zsolt IV. rendű vádlott megbízott vezérigazgatóval közösen igazolta a kifizethetőségét. Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott adott utasítást a P0000112 sorszámú, a BKV Zrt.-hez 2008. augusztus hó 26. napján beérkező 9.540.000,- Ft összegű számla soron kívüli, 2008. szeptember hó 1. napjával történő kifizetésére.

A film felhasználására nem került sor.

 

3 . ??? Attila III. rendű vádlott a BKV Zrt. részéről eljárva az S.T. Plusz Kft.-vel 2007. január hó 1. napján „a Napkelte és a Napnyugta műsorokban a hirdetéseinek és PR beszélgetéseinek szervezése” címen szerződést kötött 2007. évre vonatkozóan. A szerződés szerint a szolgáltatás díját 20.000.000,- Ft + áfa összegben határozták meg, mely két részletben - év és félév kezdetekor - kerül előre kifizetése. A szerződésben leírtak alapján a felek 420.000,- Ft + áfa/perc PR riportkészítési és sugárzási díjban állapodtak meg, így megállapítható, hogy a szerződésben foglalt összeg mindösszesen 47,6 perc műsoridő ellentételezésének felelt meg, oly módon, hogy a BKV Zrt. előre kifizette a lefoglalt műsoridő díját, konkrét teljesítési igény nélkül. A szerződés annak ellenére került megkötésre, hogy Attila III. rendű vádlottnak tudomása volt arról, hogy a 2006. évi szerződésből még 3.713.000,- Ft nem került felhasználásra. A későbbiek során sem gondoskodtak arról, sem ??? Attila III. rendű vádlott, sem a kommunikációs területért felelős ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott, akinek erre a kft. többször felhívta a figyelmét, - holott a szerződés szerint pénzvisszafizetés nem történhetett -, hogy a megfelelő ellentételezésre sor kerüljön. A BKV Zrt-nek - mivel az S.T. Plusz Média Kft. méltányosságból egy 2006-os számlát önként beszámított és a második félévi összeg átutalására már nem került sor - 2007. évben az ügylet folytán 6.287.000,- Ft + áfa, azaz 7.544.400,- Ft vagyoni hátránya keletkezett.

 

4. ??? Attila III. rendű vádlott az ICG Infora Consulting Group Kft.-vel 2007. január hó 10. napján 14/K-31/2008. számon iktatott, egyébként szám nélküli együttműködési szerződést kötött a BKV Zrt. felsővezetői működésfejlesztő programjaira és vezetői coachingjára. A szerződés hatálya az aláírástól számított időtől 2008. június hó 30. napjáig terjedt. A díjazás a vezetői coaching esetében 40.000,- Ft + áfa/óra, 1 napos program szervezése esetében 600.000,- Ft + áfa, 1.5 napos program esetében 800.000,- Ft + áfa volt.

??? Miklós Jenő VIII. rendű és ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlottak a BKV Zrt. és az ICG Infora Consulting Group Kft. között 2008. augusztus hó 29. napján 16/330/2008. számra iktatott, egyébként szám nélküli együttműködési szerződést kötöttek a BKV Zrt. felsővezetői működésfejlesztő programjaira és vezetői coachingjára. A szerződés hatálya az aláírástól számított időtől 2009. június 30. napjáig terjedt. A díjazás a vezetői coaching esetében 40.000,- Ft + áfa, 1 napos program szervezése esetében 600.000,-Ft + áfa, 1.5 napos program esetében 800.000,- Ft + áfa volt.

A vezetői coaehingra valójában Attila III. rendű vádlott tartott igényt és vette azt igénybe a kft.-nél alkalmazott régi ismerőse, ??? Imre közreműködésével. A II. rendű vádlott a szerződés megkötésével azt biztosította, hogy a cégtől általa igénybe vett szolgáltatás a BKV Zrt. útján kerüljön kifizetésre, illetve az egyéb programok fedésében ne váljon feltűnővé az általa igénybe vett szolgáltatás.

ICG Infora Consulting Group Kft. összesen bruttó 7.176.000,- Ft értékben állított ki számlát, amely 2007. február hó 16. napján és 2008. december hó 15. napján kiegyenlítésre is került.

 

5. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott Hagyó Miklós I. rendű vádlott és más politikusok kérésével indokolt felhívása és előkészítése alapján AJ® Attila III. rendű vádlott a GPS Capital Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel 2007. március hó 14. napján 1/383/2007. számon megbízási szerződést kötött a 2007. március hó 15. napja és 2007. december hó 31. napja közötti időszakra. A szerződés megjelölt célja a BKV Zrt. érdekeinek kormányzati értékelése és megítélésének javítása, lobbi stratégia kidolgozása (helyzetelemzés, stratégiai célok és célcsoportok meghatározása, lobbi üzenetek felépítése, lobbi eszközök meghatározása), lobbi tevékenység és tanácsadás (kormányzati kapcsolatok szervezése, folyamatos tanácsadói tevékenység). A szerződésben foglaltak alapján a lobbi stratégia kidolgozásáért egyszeri 5.000.000,- Ft + áfa értékű, míg a lobbi tevékenység és tanácsadásért havi 1.800.000,- Ft + áfa értékű megbízási díj, továbbá a havi 30 óra feletti munkaórákért 40.000,- Ft + áfa megbízási díj került megállapításra. A szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért a BKV Zrt. - a számára szükségtelen szolgáltatásért - összesen 27.340.000,- Ft + áfa összeget, azaz 32.808.000,- Ft-ot fizetett ki. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott teljesítésigazolása alapján az összeg 2007. május 7. és 2008. január 21. között kilenc részletben került kifizetésre.

 

6. ??? Attila III. rendű vádlott - aki tisztában volt a szerződés előkészítetlenségével és szükségtelen voltával - 2007. május hó 9. napján 22/410/2007. számon engedélyt adott Miklós Jenő VIII. rendű vádlottnak, hogy a BKV Zrt. nevében „új internetes honlap kialakítása” címen szerződést kössön a Siteflex Kft.-vel. ??? Miklós VIII rendű vádlott 2007. május hó 7. napján a szerződést (amelyhez a felek között előreláthatólag 2007. május hó 31. napjáig megkötendő „hirdetési felület határozott idejű értékesítése” című szerződés is kapcsolódik) megkötötte. A 4.000.000,- Ft+áfa és 800.000,- Ft+áfa összegről kiállított számla alapján a teljesítést és a számla kifizethetőségét ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott a teljesítési jegyzőkönyv aláírásával, míg ??? Ágnes X. rendű vádlott a számfejtési ív aláírásával igazolta. Ezek alapján az SF000157/2007. sorszámú, a fenti összegről kiállított számla kiegyenlítése 5.760.000,-Ft összegben 2007. október 29. napján megtörtént. A honlap használatára, a hirdetési együttműködésre sosem került sor, erre semmilyen lépéseket sem tettek a vádlottak.

 

7.

a) ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott és ??? Ágnes X. rendű vádlott 2007. május hó 30. napján 22/493/2007. számon szerződést kötöttek a Suvet Research Piac-, Média- és Társadalomkutató Kft.-vel a 14-18 év közötti fiatalok felé irányuló, a BKV Zrt. bliccelés elleni kampánykommunikációját megalapozó teljes körű kutatás elvégzésére 1.500.000,- Ft + áfa. azaz 1.800.000,- Ft összegért.

b) ??? Attila III. rendű vádlott, mint vezérigazgató, ??? Miklós Jenő VIII. rendű és Balogh Zsolt József IV. rendű .vádlottak szignálása mellett 2007. október hó 1. napján 14/K-32/2007. számon újabb - az előzővel egyező tartalmú - szerződést kötött a Suvet Research Piac-, Média- és Társadalomkutató Kft.-vel ismét 1.500.000,- Ft + áfa, azaz 1.800.000,- Ft összegért a fiatalok bliccelési kampányához kapcsolódó közvélemény kutatási tevékenység ellátására.

A szükségtelen szolgáltatást és az indokolatlan teljesítést, - amelynek eredménye semmilyen módon nem került hasznosításra a cégnél - egyben a számla kifizethetőségét mindkét esetben ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott igazolta, amely alapján mindkét alkalommal - 2007. július hó 25. napján és 2007. november hó 15. napján - a számlák kiegyenlítésre kerültek.

 

8. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott felhívása alapján ??? Ágnes X. rendű vádlott a BÁL-NA Produkció Kft.-vel 2007. június hó 11. napján 22/550/2007. számon vállalkozói szerződést kötött, melynek értelmében a szerződés 2007. június hó 29. napjától szeptember hó 15. napjáig terjedő időtartama alatt a vállalkozó a BKV Zrt. - fényképes utazási igazolvánnyal rendelkező - alkalmazottai részére a gárdonyi „Sport Beach” belépőből 30% kedvezményt, illetve a 2007. július hó 7. napján megrendezendő „Retro Fesztivál 2007” nevű rendezvényre valamennyi alkalmazott (+1 fő) számára ingyenes belépést biztosított. Mindezek fejében a BKV Zrt. vállalta, hogy a 2007. július hó 7-i rendezvény költségeihez 500.000,- Ft + áfa összeggel hozzájárul, illetve a Metro hírújság budapesti kiadásában direkt megjelenést, a szerződés időtartama alatt a metró szerelvényekben a Sport Beach-csel kapcsolatos szórólap elhelyezést és a www.bkv.hu honlapon közvetlen link elhelyezésére lehetőséget biztosít. A szerződést ??? Attila III. rendű vádlott utólag, 2007. június hó 22. napján hagyta jóvá. A BKV Zrt. számára szükségtelen teljesítést és a számla kifizethetőségét ?? Ágnes X. rendű vádlott igazolta, amely alapján a 600.000,- összegű számla kifizetése 2007. szeptember hó 1. napján megtörtént.

 

9. A ... kabinet egyik - személyében ismeretlenül maradt - tagjának felhívása alapján,  mely szerint körülbelül 20 millió forintot kell juttatni a cégnek, ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott ?? Attila III. rendű vádlott tájékoztatása mellett és belegyezésével 2007. június hó 20. napján, 63/V-40/2007. számon szerződés kötött a Média Magnet Kft.-vel nyolc darab tanulmány elkészítésére (kommunikáció, marketing/média célcsoportelemzés, kábeltelevíziós piac, szponzoráció, internet, válságkommunikáció stb. témakörökben) összesen 21.200.000,- Ft + áfa ellenében.

A teljesítést ??? Miklós Jenő VIII. rendű, illetve ??? Ágnes X. rendű és Tibor Tamás IX. rendű vádlottak igazolták - akik szintén tisztában voltak vele, hogy a tanulmányokat nem tudják felhasználni a cégnél - amely alapján a 2007. július hó 6. napján kelt, 19.080.000,- Ft + áfa összegű, és a 2007. november hó 12. napján kelt, 2.120.000,- Ft + áfa összegű számlák, összesen 25.440.000,- Ft összegben kifizetésre kerültek.

A tanulmányok a BKV Zrt. számára szükségtelenek voltak, felhasználásra nem kerültek.

 

10. ??? Miklós Jenő VIII. rendű és Ágnes X. rendű vádlottak a Piatnik Budapest Kft.-vel 2007. június hó 30. napján 22/582/2007. számon vállalkozási szerződést kötöttek 5.000 pakli egyedi kivitelezésű magyar kártya, 3.000 pakli standard römi kártya és 1.000 doboz 1.000 darabos puzzle továbbértékesítésű leszállítására, összesen 3.779.000,- Ft + áfa ellenében.

A teljesítést és a - szükségtelen römi kártyák esetében a szerződésben kikötöttnél magasabb árat tartalmazó - számlák kifizethetőségét ??? Ágnes X. rendű vádlott igazolta, mely alapján az 5.560.718,- Ft-ot a beérkező számlák ütemében 2008. február hó 4. napja és május hó 8. napja közötti időpontban, nyolc részletben kifizették.

 

11. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott a Marionett Színészközvetítő Kfi-vel 2007. július hó 6. napján 63/V-41/2007. számon vállalkozási szerződést kötött Budapest területén 800.000 darab, a BKV Zrt. szolgáltatásairól szóló tájékoztató szórólap eljuttatására budapesti háztartások postaládáiba, valamint 100.000 darab szórólap eljuttatására 60 darab egyéb egyszeri helyszíni szolgáltatás keretében 14.984.000,- Ft + áfa összegért.

A Marionett Kft. a terjesztést egy a Magyar Posta Zrt.-vel megkötött szerződéssel oldotta meg, összesen 3.417.177,- Ft értékben, ami egyébként kifizetésre nem került. Az AN7L-A 135475 számú, 2007. október hó 19. napján kelt számla kifizethetőségét a számfejtési ív aláírásával ??? Ágnes X. rendű vádlott igazolta, mely alapján 2007. december hó 19. napján összesen 17.980.800,- Ft került kifizetésre.

A Marionett Kft. közreműködése szükségtelen volt, mivel a postai terjesztést a BKV Zrt. közvetlenül maga is el tudta volna végezni, az okozott vagyoni hátrány így 14.563.623,- Ft.

 

12. A Főpolgármesteri Hivatalban Hagyó Miklós I. rendű vádlott irodavezetőjeként dolgozó és egyben a III. kerületi MSZP elnöki tisztét is betöltő Gergő mutatta be Miklós Jenő VIII. rendű vádlottnak ??? Györgyit, az Európa Kht. vezetőjét, aki politikai támogatója volt. Egyben utalt arra, hogy a BKV Zrt. anyagi segítséget nyújthatna a kht. jóléti tevékenységéhez.

??? Miklós Jenő VIII. rendű és ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlottak - általuk is tudottan felesleges szolgáltatásra - 2007. június hó 7. napján 203/317/2007. számon együttműködési szerződést kötöttek sajtópályázat kiírásának havi rendszerességgel történő lebonyolítására, az egyéni közlekedési eszközzel utazó közönségnek a közösségi közlekedés eszközeire való átterelése céljából, havi 510.000,- Ft + áfa ellenében. A 2007. június és 2009. április hónap közötti teljesítéseket és a számlák kifizethetőségét a számfejtési ívek aláírásával Miklós Jenő VIII. rendű (1 alkalommal) és ???

Tibor Tamás IX. rendű vádlottak (21 alkalommal) igazolta amely alapján a szükségtelen szolgáltatásra összesen 13.464.000,- Ft került kifizetésre.

 

13. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott és ??? Ágnes X. rendű vádlott 2007. május hó 10. napján 22/436/2007. számon PR kommunikációs tanácsadó szerződést kötött egy hónap időtartamra a K.L. Kommunikációs és Szolgáltató Bt.-vel 1.025.000,- Ft + áfa ellenében. A BKV Zrt.-nél a 2007. július hó 26. napján benyújtott 2 darab számla kifizethetőségét a számfejtési ív aláírásával ??? Ágnes X. rendű vádlott hagyta jóvá. Ezek alapján 2007. szeptember 3. napján kétszer 630.000,- Ft, összesen 1.260.000,- Ft került a Bt. számlájára kifizetésre. A BKV Zrt.-nél a végzett munkával kapcsolatosan semmilyen fellelhető anyag nem volt feltalálható, mert munkavégzés nem történt.

 

14. ??? Attila IIl. rendű vádlott engedélye és utasítása alapján a bűncselekmények elkövetésében részt nem vevő ??? Zoltán vezérigazgató-helyettes és ??? Imre főosztályvezető 2007. július hó 12. napján kötöttek szerződést, melyet 2007. október hó 3. napján módosítottak - amit már ??? Attila III. rendű vádlott írt alá a BKV Zrt. részéről - a C.C. Soft Kft.-vel a „Szentendrei HÉV Batthyány tér - Békásmegyer állomások közötti vizuális utastájékoztató rendszer kiépítésére”. Attila III. rendű vádlott annak ellenére adta meg az engedélyt a szerződésre, hogy tudomással bírt arról, a szerződésben vállalt 85 millió Ft + áfa összegért megrendelt munkák elvégzésére a cég nem képes, arra nem is rendelkezik megfelelő kapacitással, műszaki alapokkal. A biztosító berendezést készítő és üzemeltető osztrák Thales céggel ugyanis nem sikerült megegyezni a szükséges szoftver megvételéről, így ennek hiányában a két rendszer között kapcsolatot nem lehetett megteremteni, ezért a valós és pontos utastájékoztatás nem is valósulhatott meg. A vállalkozási szerződést 2007. október hó 3. napján módosítani kellett, mert a Thales céggel való megegyezés hiányában egy „házilagos” biztosító berendezést kellett készíteni, amely azonban a későbbiek során nem bizonyult működőképesnek. A vállalkozási díj a módosított szerződés szerint 99 millió Ft + áfára emelkedett.

A műszaki átadás-átvételi eljárást 2007. november hó 30. napján lefolytatták, azonban eredményes próbaüzem a mai napig nem zárult le. Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott ennek hiányában - a kft. vezetőjének szóban és sms-ben közölt fenyegetései ellenére - a teljesítés igazolását nem akarta aláírni. 2007. november végén - december elején Hagyó Miklós I. rendű vádlott behívatta Zsolt József IV. rendű vádlottat a Főpolgármesteri Hivatalba, ahol utasította, hogy intézkedjen a kifizetés iránt és az még karácsony előtt történjen meg.

Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott a teljesítést a számfejtési ív 2007. december hó 6. és 10. napján történt aláírásával igazolta, így a C.C. Soft Kft. által kiállított CCS000086/2007. sorszámú 59,4 millió Ft + áfa összegű számlája 2007. december hó 13. napján, míg CCS000101/2007. sorszámú 39,6 millió Ft + áfa összegű számlája 2008. február hó 12. napján kifizetésre került. A BKV Zrt.-t ily módon összesen 118.800.000,- Ft vagyoni hátrány érte.

 

15. ??? Attila III. rendű vádlott 2007. augusztus hó 1. napján kötött szerződést 2007. december hó 31. napjáig terjedő időre 14/K-54/2007. számon a Montana Zrt.-vei „Naprakész” elnevezésű internetes, online hírfigyelő szolgáltatás folyamatos szervezésére és üzemeltetésére, havi 504.000,- Ft + áfa ellenében. A szerződés tárgya a metróépítéssel kapcsolatos, a nemzetközi piacra is kitekintő sajtófigyelés, meghatározott külföldi szervezetekkel kapcsolatos internetes figyelés, pályázat- és tenderfigyelés volt.

A szerződés megkötését a DBR Metró projekt vezetője, a BKV Zrt.-nél vezérigazgató- helyettesi rangban lévő dr. ??? Ferenc kérte, de ??? Attila III. rendű vádlott azt nem akarta teljesíteni, mivel nem látta szükségességét egy ilyen szerződésnek. Ekkor ??? Ernő II. rendű vádlott adott utasítást a szerződés megkötésére, aminek ??? Attila III. rendű vádlott nem mert ellentmondani, mivel dr. ??? Ferencet dr. ??? Gáborhoz és ??? Ernő II. rendű vádlotthoz is közismerten jó kapcsolat fűzte, az állásra is ők ajánlották.

Az indokolatlan teljesítést - annak tudatában - ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott igazolta és engedélyezte a számlák kifizetését, amely alapján 3.024.000,- Ft-ot fizettek ki.

??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott, aki tisztában volt az előző szerződés megkötésének körülményeivel - azt 2008. január hónapban - pontos dátumot nem tartalmazó - 14/K.-28/2008. számú szerződéssel hosszabbította meg, ugyancsak 504.000,- Ft + áfa ellenérték fejében.

A teljesítésigazolásokat és a számlák kifizethetőségét ez esetben is  Tibor  Tamás IX. rendű vádlott engedélyezte, amely alapján 2008. júniusáig, a szerződés felbontásáig 2.419.200,- Ft kifizetése történt meg. A szükségtelen szerződéssel a BKV Zrt.-nek összesen 5.443.200,- Ft vagyoni hátránya keletkezett.

 

16.

a) ??? Attila III. rendű vádlott az ANOVA Szolgáltató és Oktatási Bt.-vel, melynek vezetője régi ismerőse, ??? Miklós volt, 2007. szeptemberében - pontosan meg nem határozható időpontban azért, hogy ismerősét, illetve annak cégét bevételhez jutassa - „Válaszd a közösségi közlekedést” című kísérleti közlekedési program megtervezése és végrehajtása tárgyában vállalkozási szerződést kötött 2008. október hó 31. napjáig terjedő időre. A vállalkozás díját 15.760.000,- Ft + áfa összegben határozták meg.

A szerződés alapján a vállalkozó az egyes szakaszok - megrendelő által igazolt - teljesítését követően volt jogosult számlát kiállítani, a teljesítés ütemezése 4 szakaszban került meghatározásra, az 1-3-as szakasz teljesítési határideje 2008. február hó 29. napja, a 4-es szakaszé 2008. október hó 31. napja volt. A dokumentumok és a tanulmányok átadását is szakaszonként - 2008. február hó 29. napja, 2008. október hó 31. napja - határozták meg.

Az első szakasz teljesítésére vonatkozó AC7S-D098961 sorszámú részszámla 2007. november hó 12-i iktatással került benyújtásra, 1.800.000,- Ft + áfa (2.160.000,- Ft) összegben. A számla kifizetését és a teljesítést ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott igazolta, a számla kiegyenlítésére 2007. december hó 04. napján átutalással került sor. A 2-3. szakasz teljesítésére vonatkozó AC7S-D098977 sorszámú számlát 2008. március hó 05. napján kapta meg a BKV Zrt., annak pénzügyi rendezésére 2008. április hó 29. napján, 11.880.000,- Ft + áfa, azaz 14.256.000,- Ft összegben került sor. A teljesítést és a számla kifizetését szintén ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott igazolta le.

Az 1-3. szakasz teljesítéseként, szerződés szerint - két részletben - összesen 13.680.000,- Ft + áfa, azaz összesen 16.632.000,- Ft került számlázásra és kifizetésre. A 4. opciós szakaszra teljesítés, számlázás és pénzügyi rendezés nem történt.

 

b) ?? Attila III. rendű vádlott utasítása alapján ??? Miklós Jenő VIII. rendű és ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlottak aláírásával 2007. évben - pontosan meg nem határozható időpontban - a BKV Zrt. és az Anova Bt. között 203/316/2007 iktatószámon határozatlan idejű megbízási szerződés jött létre, melyben a cég havi jelentés, elemzés készítését vállalta a BKV-t érintő pozitív-negatív kommunikációs jelenségekről. A szerződésben foglaltak szerint a megbízottat a feladat ellátásáért 200.000,- Ft + áfa/hó megbízási díj illeti meg.

A BKV Zrt. a tevékenységéhez szükségtelen szerződések alapján az Anova Bt.-nek évben 4.320.000,- Ft-ot, 2008. évben 17.976.000,- Ft-ot, összesen 22.296.000,- Ft-ot fizetett ki.

2009. augusztus hó 18. napján, 162/322/2009 számon a megbízási szerződés módosítására került sor, amelyben - a korábbi feltételektől eltérően - a megrendelő BKV Zrt. többletfeladatokat írt elő és meghatározta azok elvégzését is.

 

17. A ??? kabinet egyik - személyében ismeretlenül maradt - tagjának ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott felé intézett, majd általa továbbított felhívására került sor dr. ??? Zsuzsanna XIII. rendű vádlottal - aki a korábban Hagyó Miklós I. rendű vádlott által vezetett XII. kerületi MSZP-szervezetnek volt tagja - előre meghatározott összegkeretben szerződés megkötésére.

A szerződést 2007. október 1. napján 14/K-l59/2007. számon határozatlan időre ??? Attila vezérigazgató III. rendű vádlott kötötte meg a DAM Bt. kültagjával, dr.??? Zsuzsanna XIII. rendű vádlottal. A szerződés témája a gyermek és ifjúsági korosztály felé történő vállalati kommunikációról, azaz a fiatalok bliccelés elleni kampányáról szóló tanulmány készítése volt, havi nettó 250.000,- Ft + áfa ellenében. A szerződésnek a BKV Zrt. által 2009. június hó 15. napján történt felmondásáig 4.750.000,- Ft + áfa, azaz összesen 5.700.000,- Ft kifizetésére került sor ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott teljesítés igazolásai alapján. A szolgáltatásra a BKV Zrt.-nek nem volt szüksége, az felhasználásra nem került.

 

18. A főpolgármesteri hivatalban Hagyó Miklós I. rendű vádlott irodavezetőjeként dolgozó és egyben a III. kerületi MSZP elnöki tisztét is betöltő ??? Gergő bemutatta ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlottnak ??? Erikát, a kerületi elnökség tagját, és egyben a Soda Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, továbbá utalt a cég támogatásának lehetőségére.

Miklós Jenő VIII. rendű vádlott ezt követően fiktív feladatot kreált a cég részére, és ennek megfelelően előkészítette a szerződést. ??? Attila III. rendű vádlott 2007. október hó 8. napján 14/K-68/2007. számon iktatott megbízási szerződést kötött a Soda Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel a kisföldalatti luxus metróvá történő pozicionálása témájú tanulmány elkészítésére, 7.500.000,- Ft + áfa ellenében.

Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott megbízott vezérigazgatóként újra ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott előkészítése alapján 2008. április hó 1. napján egy második szerződést is kötött a kft.-vei a Libegő, a Sikló és a Fogaskerekű Vasút népszerűsítése tárgyában készítendő tanulmány készítésére, ugyancsak 7.500.000,- Ft + áfa ellenében.

A teljesítés igazolásokat ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott, valamint ??? Ágnes X. rendű vádlott és a bűncselekmény elkövetésében részt nem vevő Prím Péter írták alá, amely alapján két részletben (2007. december hó 20. napján és 2008. május hó 26. napján) összesen 18.000.000,- Ft került kifizetésre.

A tanulmányok a BKV Zrt. szempontjából értékkel nem bírtak, színvonaluk azokat nem is tette hasznosításra alkalmassá.

 

19. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott kezdeményezésére ??? Attila III. rendű vádlott a Civertan Bt.-vel 2007. október hó 17. napján 14/K-71/2007. számon megbízási szerződést kötött 300 garnitúra (600 pakli) römi reklámkártya 2007. december hó 31. napjáig történő grafikai tervezésére és kivitelezésére, 869.100,- Ft + áfa ellenében. A teljesítést és a számla kifizethetőségét ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott igazolta, melynek alapján az 1.042.920,- Ft végösszegű számlát 2008. január hó 10. napján kiegyenlítették. A Civertan Bt. 2008. március hó 7. napján kelt, 250 garnitúra francia kártya szállításáról 354.500,- Ft + áfa összegben kiállított számlája vonatkozásában a nyilvánvalóan szükségtelen teljesítést és a kifizethetőségét ??? Ágnes X. rendű vádlott igazolta, amelynek alapján a 425.400,- Ft végösszegű számlát 2008. március hó 25. napján kiegyenlítették. A szükségtelen szerződéssel a BKV Zrt.-nek összesen 1.468.320,- Ft vagyoni hátránya keletkezett.

 

20. ??? lmre ajánlása alapján Attila III. rendű vádlott 2007. november 8. napján 1/1891/2007. számon megbízási szerződést kötött az ACCORD Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel dr. ??? dr. ??? Eleonóra XIV. rendű vádlott helyére humán erőforrás vezető felkutatására és kiválasztására. A cég az alkalmas jelöltet pályázati eljárás során kiválasztotta, azonban a BKV Zrt. nem kötött vele munkaszerződést a pozíció betöltésére.

A szerződés alapján a megbízottnak a BKV Zrt. bruttó 8.129.827,- Ft-ot fizetett ki. A teljes összegről három részletben (2007. november hó 16. napján, 2008. január hó 7. napján és 2008. február hó 14. napján) beérkező számlák kifizethetőségét a bűncselekmény elkövetésében részt nem vevő ??? András igazolta, amely alapján a BKV Zrt. számára szükségtelen és indokolatlan szolgáltatás három részletben, 2007. november hó 24. napján, 2008. január hó 15. napján és március hó 4. napján kifizetésre került.

 

21. 2007. év elején Hagyó Miklós I. rendű vádlottnak a külön költségvetéssel rendelkező 4-es Metró beruházással kapcsolatban a Költségvetési Bizottság részére beszámolót kellett készítenie.        Miklós I. rendű        vádlott 2006. december végén, 2007. január elején utasította ??? Attila III. rendű vádlottat, mint vezérigazgatót, hogy ezt az elemző munkát számára az AAM Zrt.-vel végeztesse el.

??? Attila III. rendű vádlott e célból 2007. január hó 24. napján 50 millió forintos keretösszeggel megbízási szerződést kötött az AAM Zrt.-vei a „Metro4 projekt koordinációs feladatainak támogatása, projektmenedzsment, projektadminisztrációs feladatok, valamint minőségbiztosítási tevékenység” címen. A cég rövid határidővel, nyolc nap alatt a munkát elvégezte, amit Hagyó Miklós I. rendű használt fel főpolgármester-helyettesi tevékenysége során.

A BKV Zrt. számára szükségtelen szolgáltatás ellenértékét, összesen 50.093.400,- Ft-ot a BKV Zrt. kiegyenlítette, oly módon, hogy a 2007. március hó 5. napján 5.997.600,- Ft-ról, a március hó 6. napján 5.995.800,- Ft-ról, az április hó 12. napján 19.665.000,- Ft-ról, a május hó 3. napján 8.913.000,- Ft-ról és június hó 6. napján 9.522.000,- Ft-ról kiállított számlák ellenértékét 2007. április hó 5. és július hó 5. között átutalták.

??? Attila III. rendű vádlott az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.-vel 2007. december hó 22. napján két további szerződést kötött, mindkettőt öt év időtartamra:

I./ „A BKV Zrt. kiemelt projektjei megvalósításának, előkészítésének, lebonyolításának és minőségbiztosításának szakértői támogatása” tárgyában, valamint

II./a 4-es metró beruházási projekttel összefüggő szakértői feladat támogatására.

A szerződésekben kikötésre került, hogy az I. szerződés kapcsán igénybevett kapacitások éves összértéke nem haladhatja meg a 125.000.000.- Ft + áfa, míg a II. szerződésben a 375.000.000,- Ft + áfa összeget, illetve az árak naptári év 12. hónap végéig kötöttek voltak, öt évre a keretösszeg összesen 2,5 milliárd forint lett volna.

A két szerződés alapján az alábbi összegek kerültek kifizetésre:

számla kelte

számla száma

nettó összeg

bruttó összeg

2008.02.01.

1410210

10.822.500.-

12.987.000.-

2008.03.14.

1410291

12.110.000.-

14.532.000.-

2008.05.27.

1410409

11.770.000.-

14.124.000.-

2008.05.27.

1410410

11.643.000.-

13.971.600.-

 

Összesen 55.614.600,- Ft.

 

 

 

számla kelte

számla száma

nettó összeg

bruttó összeg

2008.02.01.

1410211

28.887.500

34.665.000.-

2008.03.12.

1410282

21.085.000.-

25.302.000.-

2008.06.12.

1410437

2.550.000.-

3.060.000.-

2008.05.05.

1410364

5.275.000.-

6.330.000.-

2008.04.15.

1410346

7.375.000.-

8.550.000.-

 

Összesen 77.907.000,- Ft.

 

 

 

Az I. számú szerződés esetében a legelső alkalommal Attila III. rendű vádlott, míg a többi esetben Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott volt a teljesítés igazolója, míg a II. számú szerződés esetében azt a bűncselekmény elkövetésében részt nem vevő Árpád írta alá.

A BKV Zrt. számára szükségtelen szolgáltatásokra kötött szerződések alapján az AAM Zrt. részére a Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott által 2008. április hó 22. napján történt felmondásig összesen 133.521.600,- Ft került kifizetésre.

 

I/B.

Dr. ??? Iván Miklós VII. rendű vádlott a BKV Zrt. szerződött ügyvédjeként, kihasználva Hagyó Miklós I. rendű vádlottal fennálló kapcsolatát - akinek személyes és üzleti jogi képviseletét is ellátta —, arra vette rá ??? Attila III. rendű vádlottat, a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy 2007. február hó 01. napján a BKV Zrt. részére szükségtelen szerződést kössön az Optimismo Kft.-vel a fénymásolók műszaki állapotának felmérése tárgyában. Dr. Iván Miklós VII. rendű vádlott ??? Attila III. rendű vádlott felé az ügylet szükségességét azzal indokolta, hogy ily módon kívánja a főpolgármesteri hivatal finanszírozni a korábbi vezérigazgató nem hivatalos „végkielégítését”.

Az Optimismo Kft. a szerződés megkötésének idején gyakorlatilag nem működött, alkalmazottakkal nem rendelkezett, gazdasági tevékenységet nem végzett. Ennek ellenére ??? Tünde XV. rendű vádlott, az Optimismo Kft. ügyvezető-tulajdonosa a BKV Zrt.-vel a szerződést megkötötte, majd a fiktív munkavégzésről ??? Tünde XV. rendű vádlott teljesítési jelentést írt alá.

A hamis tartalmú teljesítési igazolást dr. Iván Miklós VII. rendű vádlott íratta alá Attila IIl. rendű vádlottal. A hamis teljesítésigazolás és a ??? Tünde XV. rendű vádlott által kiállított számla alapján a BKV Zrt. 19.200.000,- Ft-ot 2007. március hó 19. napján az Optimismo Kft. részére átutalt. ??? Tünde XV. rendű vádlott 18.100.000,- Ft-ot még aznap felvett és a készpénzzel ismeretlen módon rendelkezett.

 

I/C.

??? Ernő II. rendű vádlott a BKV Zrt. veszteséges működése ellenére a társaság vagyonkezelési kötelezettséggel rendelkező vezetőit utasította arra, hogy vagyonkezelési kötelezettségüket megszegve a BKV Zrt. takarítási munkáira vonatkozó szerződést a PQS- Plural Kft.-vel kössék meg, amely cég a vonatkozó összes munkák elvégzésére önmagában nem volt képes. Ezért a PQS-Plural Kft. képviselője rávette a BKV Zrt.-nél ezt a tevékenységet hosszabb ideje végző Renomé Kft.-t egy konzorciumi szerződés megkötésére, így ??? Ernő II. rendű vádlott utasítására a BKV Zrt.-nél - korábban ezt a több cég

által - végzett takarítási tevékenységet a közbeszerzési pályázat lefolytatása után 2008. december hó 22. napján konzorciumi szerződés keretében átvette a PQS-Plural Kft. és a Renomé Kft. alkotta konzorcium. Ennek következtében a BKV Zrt. metró üzemi és nyílt területeinek, illetve a Stadionok irodaház, valamint a Szabó Ervin téri forgalomirányító központ takarítása a korábbi takarítási költségekhez képest 2008. december hó 22. napjától kezdődően gazdaságilag indokolatlanul magasabb árszabással valósult meg.

??? Attila III. rendű vádlott vezérigazgatói működése alatt tisztában volt az indokolatlan árszabást eredményező közbeszerzési eljárás hátterével, ennek ellenére a közbeszerzési eljárás befolyásmentes lefolytatása, a piaci viszonyoknak megfelelő eredmény kialakítása, a torz eredmény alapján vezérigazgatói aláírásra előkészített szerződés megsemmisítése érdekében a szükséges intézkedéseket nem tette meg. ??? Attila III. rendű vádlott vezérigazgatósága alatt - betegsége, majd távozása miatt - az előkészített szerződés aláírására nem került sor. Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott, mint hivatalba lépő új vezérigazgató szintén tudott a szerződés előkészítésének körülményeiről, ezért a szerződés aláírását rendszeresen elhalasztotta, azonban nyíltan nem mert szembeszegülni  Ernő II. rendű vádlott akaratával, és a szerződés megsemmisítése, új közbeszerzési eljárás kiírás érdekében a szükséges intézkedéseket nem tette meg. Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott a szerződés hátteréről a vezérigazgatói székben őt követő dr. Kocsis Istvánt sem tájékoztatta, aki így a szerződést hivatalba lépése után aláírta, annak tudatában, hogy a formailag szabályos közbeszerzési eljárást követően a szerződés ellen a jogi, pénzügyi és a szakági vezetők kifogást nem emeltek.

A Ernő II. rendű vádlott fenti utasítása alapján, ??? Antilla II. rendű vádlott és Zsolt József IV. rendű vádlott közreműködésével megkötött konzorciumi szerződés keretében a takarítási munkák gazdaságilag indokolatlanul magasabb áron való elvégeztetésével a BKV Zrt.-nél 746.443.200,- Ft vagyoni hátrány keletkezett.

 

l/D.

??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott, mint értékesítési és kommunikációs vezérigazgató- helyettes és ??? Tibor Tamás IX. rendű vádlott főosztályvezető vagyonkezelési kötelezettségüket megszegve, fiktív jelenléti ívek alapján (melyeken az aláírások legalább tizenkét személytől származtak), azokat vezetőként aláírva, igazolva és a bérszámfejtésre továbbítva közreműködtek abban - tudomással bírva arról, hogy a BKV Zrt.-nél munkaviszonyban álló, de 2008. január hó 1. napjától ténylegesen munkát nem végző - Éva VI. rendű vádlott részére egészen 2009. szeptember hó 30. napjáig munkabér, prémium és egyéb juttatások kifizetése engedélyezésre kerüljön.

Éva VI. rendű vádlott - a számára kiutalt összegeket felvéve - fiktív foglalkoztatásával a BKV Zrt.-nél 24.629.817,- Ft vagyoni hátrány keletkezett. ??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlott terhére összesen 10.520.565,- Ft, míg a ??? Éva VI. rendű vádlott közvetlen feletteseként eljáró, munkavégzését mindvégig igazoló Tibor Tamás IX. rendű vádlott terhére 24.629.817,- Ft vagyoni hátrány róható.

 

II.

Hagyó Miklós I. rendű vádlott, mint Budapest Főváros Önkormányzatának Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási főpolgármester-helyettese, hivatali helyzetével visszaélve 2008. márciusában arra utasította Balogh Zsolt József IV. rendű vádlottat, mint a BKV Zrt. megbízott vezérigazgatóját, hogy évente 15.000.000,- forintot adjon át részére.

Követelésének nyomatékosítása érdekében Hagyó Miklós I. rendű vádlott kilátásba helyezte, hogy amennyiben Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott nem adja át a kért összeget, akkor az általa a C.C. Soft Kft. számára 2007. decemberében Miklós I. rendű vádlott utasítására szabálytalanul kiállított teljesítésigazolás miatt ellehetetleníti. Hagyó Miklós I. rendű vádlott e fenyegetéssel, valamint az általa folyamatosan tanúsított erőszakos, ellentmondást nem tűrő viselkedéssel félelmet keltett  ??? Zsolt József IV. rendű vádlottban, aki ennek hatására jogtalan előnyként 2008. és 2009. evben is 15-15.000.000 forintot juttatott Hagyó Miklós I. rendű vádlottnak.

 

III.

A BKV Zrt.-nél 2007. január hó 01. napját követően a szervezeti átalakítások befejeztével a vezetői menedzsment álláspontja az volt, hogy az egyes vezetői szinteken a munkaszerződéseket egységesíteni kell. így születtek meg az úgynevezett menedzserszerződések, amelyet a vezérigazgató-helyettesekkel, igazgatókkal, és helyetteseikkel kötöttek, valamint az egyéb vezetői szerződések, osztályvezetői szintig bezárólag.

Tartalmukat tekintve, elbocsátások esetén, a menedzserszerződés alapján a távozáskor járó juttatások mértéke jóval kedvezőbb volt, nem csak a törvényi előírások, hanem a kollektív szerződés tartalma szerint megengedhetőnél is, valamint a határozatlan időtartamú munkaviszonyokat határozott időtartamra változtatták.

így került néhány esetben a felső vezetésbe tartozó alkalmazottak munkaszerződésébe olyan kikötés - nem csak az Munka törvénykönyvtől, hanem a Kollektív Szerződés előírásaitól is indokolatlanul a javukra eltérve —, hogy a munkaviszonyban eltöltött időtől függetlenül, annak megszűnésekor 12 havi végkielégítés jár, valamint titoktartásért (melynek tartalma, oka, köre stb. nem tisztázott) további 3-4 havi. Részletezve:

a) ??? András, a vezérigazgatói titkárság vezetőjének munkaviszonya 2007. január hó 05. napjától 2008. november hó 15. napjáig állt fenn, munkaviszonya megszüntetésekor — figyelemmel annak rövid voltára - nem járt volna semmilyen juttatás. Attila vezérigazgató III. rendű vádlott a cégtől történő távozása előtt 2008. január hó 2. napján módosította e körben a munkaszerződését, 10 havi végkielégítést és 100 nap felmentési időt foglalt bele a részére. A megállapodást a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott, mint megbízott vezérigazgató írta alá. ??? András az ??? Attila III. rendű vádlottal kötött megállapodás alapján 10 havi átlagkeresettel, 14.262.647,- Ft jogtalan juttatással távozott a BKV Zrt.-től.

b) ??? Sándor elnöki főtanácsos munkaviszonya 2008. május hó 03. napjától 2009. június hó 08. napjáig állt fenn, munkaviszonya megszüntetésekor - figyelemmel annak rövid voltára - nem járt volna semmilyen juttatás. Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott, mint mb. vezérigazgató e körben 2008. május hó 8. napján módosította a munkaszerződését és 12 havi végkielégítést, 4 havi titoktartási pénzt és 100 nap felmondási időt foglalt bele a részére. A megállapodást a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről dr. Kocsis István vezérigazgató írta alá, aki egy alku keretében megfelezte a korábbi megállapodásban foglalt juttatások mértékét. ??? Sándor megállapodás alapján 6 havi végkielégítéssel, 50 nap felmentési idővel és két havi titokpénzzel, összesen 36.132.900,- Ft jogtalan juttatással távozott.

c) ??? Róbert e-ticket projektigazgató munkaviszonya, 2007. április hó 16. napjától 2008. június hó 18. napjáig állt fenn, munkaviszonya megszüntetésekor - figyelemmel annak rövid voltára - nem járt volna semmilyen juttatás A munkaszerződése nem tartalmaz végkielégítési pontot, az ??? Attila III. rendű vádlottal kötött megállapodás alapján 10 havi végkielégítés, és 3 havi titoktartási pénz járt neki. A megállapodást a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről   Zsolt József IV. rendű vádlott, mint megbízott vezérigazgató írta alá, a megállapodás alapján 13 havi átlagkeresettel, összesen 25.125.660,- Ft jogtalan juttatással távozott.

d) ??? Norbert gazdasági vezérigazgató-helyettes munkaviszonya 2007. március hó 12. napjától 2008. július hó 18. napjáig állt fenn, munkaviszonya megszüntetésekor - figyelemmel annak rövid voltára - nem járt volna semmilyen juttatás.

Attila III. rendű vádlott, mint vezérigazgató 2007. július hó 31. napján módosította e körben a munkaszerződését, 7 havi végkielégítést és 3 havi titokpénzt foglalt bele a részére. A megállapodást a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott megbízott vezérigazgató írta alá. ??? Norbert a megállapodás alapján 10 havi átlagkeresettel, 29.353.100,- Ft jogtalan juttatással távozott.

e) ??? László DBR Metro projektigazgató-helyettes munkaviszonya 1997. év augusztus hó 1. napjától 2008. április ho 10. napjaig állt fenn, a munkaviszony megszüntetésekor 3 havi átlagkeresetének megfelelő végkielegités járt volna számára. A megállapodást a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről ??? Attila III. rendű vádlott, mint vezérigazgató írta alá, amely alapján 17 havi átlagkeresettel és 100 napi felmentési idővel számol végkielégítéssel távozott. Az így kifizetett összegből 25.127.077,- Ft a jogtalan juttatás, míg jogszerűen járt 3.725.100,- Ft.

f) ??? Zoltán műszaki vezérigazgató-helyettes munkaviszonya 1988. év szeptember hó 30. napjától 2007. december hó 31. napjáig állt fenn. ??? Attila III. rendű vádlott, mint vezérigazgató 2007. július hó 31. napján módosította e körben a munkaszerződését és 14 havi végkielégítést, 100 nap felmentési időt és 4 havi titokpénzt foglalt bele. A megállapodást a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Attila III. rendű vádlott, mint vezérigazgató írta alá. A megállapodás alapján 14 havi végkielégítéssel és 4 havi átlagkeresetnek megfelelő összeggel, összesen 72.731.753,- Ft-tal távozott. Zoltánnak a 100 napi felmentési időre megállapított 9.684.774,- Ft nem járt volna, mert ilyen jogcímet a szerződés nem tartalmaz, így ez jogtalan juttatás volt.

 

A nevezett személyek a fent említett menedzserszerződésekkel rendelkeztek, így elbocsátásukkor "nagyon kedvező" feltételekkel volt lehetőségük távozni a BKV Zrt-től, amely a cég számára az indokolatlan többletkiadások miatt hátránnyal járt.

E cselekményekkel ??? Attila III. rendű vádlott 103.553.258,- Ft, míg Balogh Zsolt József IV. rendű vádlott 36.132.900,- Ft hátrányt okozott a BKV Zrt.-nek.

 

IV.

Dr. ??? dr. ??? Eleonóra XIV. rendű vádlott a BKV Zrt. Humánpolitikai Igazgatójaként azért kötött 2008. január hó 24. napján megállapodást ??? Attilával, a BKV Zrt. vezérigazgatójával a munkaviszonya 2008. december 31-i hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetésére, hogy az ezen megállapodásban rögzített felmondási idő 2008. március 31-i megkezdését megelőzően 2008. március 25. napján - a 2008. március 20-i igénybejelentése alapján történő előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságának megállapítását megelőzően - a részére engedélyhez kötött egyéb jutalom jogcímén 16.434.704,- Ft, míg végkielégítés jogcímén 69.847.492,- Ft, azaz összesen 86.282.196,- Ft kifizetésre kerüljön.

A Közép-magyarországi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a 2008. március hó 27. napján kelt 11- 06997/2008/0011. számú határozatával 2007. december hó 06. napjától dr. ??? dr. ??? Eleonóra XIV. rendű vádlott előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságát megállapította. Tekintettel arra, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 95.§-ának (2) bekezdése értelmében 2008. március 27-ét követően dr. ??? dr. Eleonóra XIV. rendű vádlottnak végkielégítés nem járt volna, így - különös figyelemmel arra, hogy 2009. július hó 27. napjáig ugyanazon beosztásban a BKV Zrt. alkalmazásában állt - megállapítható, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megkötésének célja a BKV Zrt. megtévesztésével, a fenti összegek kifizetésére vonatkozó jogosultság megszerzése volt.

 

V.   

??? Ottó Viktor V. rendű vádlott a Budapest, 1182 Gyergyó u. 27. szám alatti állandó bejelentett lakhelyének első emeleti kizárólag általa használt lakrészben 1 darab 12/76-os és 2 darab 12/70-es kaliberű vadászlőfegyverhez használatos Magnum 10 és Nike típusú lőszert tartott, amelyeket korábban egy vadászaton vett magához.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv. 3.§-a (1) bekezdésének c) pontja alapján az összesen 3 darab sörétes vadásztöltény lőszernek minősül, így megszerzéséhez és tartásához engedély szükséges, amellyel a vádlott nem rendelkezett. A lőszereket a nyomozó hatóság a 2010. év március hó 4. napján megtartott házkutatás alkalmával találta meg és lefoglalta.

A vádiratban foglalt cselekményekkel a vádlottak közül

 Hagyó Miklós I. rendű

168.893.400,- Ft

??? Ernő II. rendű

751.886.400,- Ft

??? Attila III. rendű

1.382.113.605,- Ft

Balogh Zsolt József IV. rendű

926.036.100,- Ft

??? Ottó Viktor V. rendű

152.549.027,- Ft

??? Éva VI. rendű

77.757.817,- Ft

dr. ??? Iván Miklós VII. rendű

19.200.000,-Ft

??? Miklós Jenő VIII. rendű

302.393.333,- Ft

??? Tibor Tamás IX. rendű

171.262.617,- Ft

??? Ágnes X. rendű

214.706.768,- Ft

??? László József XI. rendű

86.050.120,- Ft

??? László XII. rendű

39.268.000,- Ft

  dr. ??? ??? Zsuzsanna XIII. rendű

5.700.000,- Ft

  dr. ??? dr. ??? Eleonóra XTV. rendű

86.282.196,- Ft

??? Tünde XV. rendű

19.200.000,-Ft

 

 

 

összegű vagyoni hátrányt okozott a BKV Zrt.-nek, amelyek nem térültek meg.

Az egyes vádpontokban leírt tényállásokat az alább felsorolt bizonyítási eszközök bizonyítják:

 

A leírt tényállások alapján vádolom

Hagyó Miklós I. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés c) pontja szerint minősülő folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint felbujtót; (I/A. 14. és 21. vp.-ok);
 • 2 rendbeli a Btk. 250.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettével (II. vp.);
 • a Btk. 225.§-ába ütköző hivatali visszaélés bűntettével (I/A. 14. vp.);
 • 2 rendbeli a Btk. 323.§-ának (1) bekezdésbe ütköző és a (2) bekezdés c) pontja szerint minősülő hivatalos személyként elkövetett zsarolás bűntettével (II. vp.);

??? Ernő II. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés d) pontja szerint minősülő folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével (I/A. 15. és I/C. vp.-ok);

??? Attila III. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés d) pontja szerint minősülő folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint társtettest (I/A. 1. a-e), g), 2. a) 3-9., 14-21., I/B., I/C. és III. a) és c-f) vp.-ok);
 • 3 rendbeli a Btk. 276 §-ába ütköző magánokirat-hamisítás vétségével (I/A. 1. c), 21. és I/B. vp.-ok);

Balogh Zsolt József IV. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a. (3) bekezdés d) pontja szerint minősülő folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint társtettest (I/A. 2. b-c), 7. b), 14., 18., I/C. és III. a) vp.- ok);

3 rendbeli a Btk. 276 §-ába ütköző magánokirat-hamisítás vétségével (I/A. 2. c), 14. és 18. vp.-ok);

??? Ottó Viktor V. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés c) pontja szerint minősülő folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint felbujtót; (I/A. 1. a-g) vp.-ok);
 •  a Btk. 263/A §-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b) pontja szerint minősülő lőszerrel visszaélés vétségével (V. vp.);

???-??? Éva VI. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés c) pontja szerint minősülő folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint felbujtót (I/A. 2. a-c) és I/D. vp.-ok);

Dr. ??? Iván Miklós VII. rendű vádlottat:

a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b) pontja szerint minősülő bűnszervezetben elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint felbujtót (I/B. vp.);

??? Miklós Jenő VIII. rendű vádlottat:

a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés c) pontja szerint minősülő folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint társtettest (I/A. 1. a-g), 2. a), c), 3-13., 15-19) és I/D. vp.-ok);

10 rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett, a Btk. 276 §-ába ütköző magánokirat- hamisítás vétségével, (I/A. 1. d), e), 2. a), 5., 7., 9., 12., 18., 19. és I/D. vp.-ok);

Tibor Tamás IX. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés c) pontja szerint minősülő folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint társtettest; (I/A. 1. b), e-g), 2. b-c), 4., 9., 12., 15-17. és. I/D vp.-ok);
 • 10 rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett, a Btk. 276 §-ába ütköző magánokirat- hamisítás vétségével, (I/A. 1. b) e-g), 2. b), 9., 15., 16. ,17. és I/D. vp.-ok);

??? Ágnes X. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés c) pontja szerint minősülő folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint társtettest (I/A. 1. a), b), e), 2. a), 6-11., 13., 18. és 19. vp.-ok);
 • 11 rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett, a Btk. 276 §-ába ütköző magánokirat- hamisítás vétségével, (I/A. l.a), b), e), 2. a), 6., 8-11., 13., és 18) vp.-ok);

??? László József XI. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés c) pontja szerint minősülő folytatólagosan elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint társtettest (I/A. 1. a-b) és 2. a) vp.-ok);

??? László XII. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b) pontja szerint minősülő folytatólagosan elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint bűnsegédet (I/A. 2. a) vp.);

Dr. ??? ??? Zsuzsanna XIII. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b) pontja szerint minősülő jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint bűnsegédet (I/A. 17. vp.);

Dr. ??? dr. ??? Eleonóra XIV. rendű vádlottat:

 • a Btk. 318.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés a) pontja szerint minősülő különösen nagy kárt okozó csalás bűntettének elkövetésével (IV. vp.);

??? Tünde XV. rendű vádlottat:

 • a Btk. 319.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b) pontja szerint minősülő jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, mint bűnsegédet (I/B. vp.);
 • a Btk. 276 §-ába ütköző magánokirat-hamisítás vétségével, mint bűnsegédet I/B. vp.).

A bírósági eljárás lefolytatására a Be. 16. §-a (1) bekezdésének e) pontja és a Be. 17. §-ának

(1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszéknek van hatásköre és illetékessége.

 

A vádemelésre a Be. 30.§-ának (1) és (3) bekezdése alapján a Központi Nyomozó Főügyészségnek van hatásköre és illetékessége.

Közlöm, hogy:

 • a Be. 554/B.§-ának a), ba), d) és f) pontjára figyelemmel az ügy kiemelt jelentőségűnek minősül;
 • a nyomozás során - az igazságügyi könyvszakértői véleménnyel, az igazságügyi okmányszakértői véleménnyel, az igazságügyi fegyverszakértői véleménnyel, az igazságügyi orvosszakértői véleménnyel, a számítástechnikai szakértői véleménnyel és a tanúk költségeivel - összesen 5.413.818,- Ft bűnügyi költség keletkezett;
 • a tárgyaláson a védő részvétele a Be. 46. §~ának a) pontja alapján kötelező;
 • Bolla Tibor Mihály, Hoffer Ingrid, Prím Péter István, Ébényi-Borbély Bernadett, Tóthfalusi György és dr. Csapó Gábor gyanúsítottakkal szemben a nyomozás megszüntetésre került, míg ??? Ernő II. rendű, ??? Attila III. rendű, ??? Éva VI. rendű, ??? Tibor Tamás IX. rendű, ??? Ágnes X. rendű, és dr. ??? dr. ??? Elenonóra XIV. rendű vádlottakkal szemben a nyomozás részben megszüntetésre került;

dr. ??? dr. ??? Elenonóra, ??? ??? Éva, Hagyó Miklós, ??? Attila, Miklós Jenő, Balogh Zsolt József, ??? Tibor Tamás, ??? Ágnes, ??? Ernő és dr. Iván Miklós vádlottak egyes vagyontárgyai kényszerintézkedés hatálya alatt állnak.

Indítványozom, hogy a bíróság:

 • a Be. 554/B.§-ának a), ba), d) és f) pontjára figyelemmel az eljárást a Be. XXVIII/A. Fejezet szabályai szerint folytassa le;
 • a Btk. 43. §-ának a) pontja alapján Hagyó Miklós I. rendű, ??? Ernő II. rendű,

Attila III. rendű, Balogh Zsolt József IV. rendű, ??? Ottó Viktor V. rendű, ??? ??? Éva VI. rendű, dr. ??? Miklós VII. rendű,??? Miklós Jenő VIII. rendű, ??? Tibor Tamás IX. rendű, ??? Ágnes X. rendű, ??? László József XI. rendű, ??? László XII. rendű, ??? ??? Zsuzsanna XIII. rendű, dr. ??? dr. ??? Eleonóra XIV. rendű és ??? Tünde  XV. rendű vádlottakat ítélje börtönbüntetésre;

 • a Btk. 89. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján dr. ??? ??? Zsuzsanna XIII. rendű és ??? Tünde XV. rendű vádlottak börtönbüntetését próbaidőre függessze fel;
 • a Btk. 99. §-ának (1) bekezdése alapján Hagyó Miklós I. rendű, ??? Attila III. rendű,

??? Ottó Viktor V. rendű, ??? Éva VI. rendű, ??? Miklós Jenő VIII. rendű, ??? Tibor Tamás IX. rendű és dr. ??? dr. ??? Eleonóra XIV. rendű vádlottak büntetésébe az előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítani rendelje;

 • a nyomozás során lefoglalt iratokat a nyomozati iratok részeként kezelje;
 • a Be. 338. §-ának /1/ bekezdése alapján kötelezze a vádlottakat a nyomozás során felmerült 5.413.818,- Ft bűnügyi költség megfizetésére;

 

?q=content/httphagyomikloscomfilesvadiratindexpdf