Hagyó Miklós I. r. vádlott, valamint védőjének észrevétele a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban. – 2013. február 26.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

Két dologgal kapcsolatban szeretnék észrevételt tenni, az egyik a 2009. február 3-ai eredeti jegyzőkönyv, tehát az ami Horváth Éva vallomásáról készült és a Központi Nyomozó Főügyészségen lett felvéve, a másik pedig egy tájékoztatás kérésére a 2009. február 9-ei jegyzőkönyv kapcsán. Ami a február 3-ai jegyzőkönyv eredeti példányát illeti, azt a szünetben a T. Bíróság rendelkezésemre bocsátotta. Meg kell állapítanom, hogy most az ügyészség által becsatolt eredetinek nevezett jegyzőkönyv és a nálunk fénymásolatban megtalálható ugyancsak február 3-áról keltezett és ugyancsak a Központi Nyomozó Főügyészségen készült jegyzőkönyv nem kompatibilisek egymással, azaz a másolatban rendelkezésünkre álló jegyzőkönyv nem arról az eredetinek nevezett jegyzőkönyvről készült, amelyet most az ügyészség csatolt. Ehhez képest az én kérdésem többirányú. Az első kérdésem az, hogy miért nem az eredetinek nevezett jegyzőkönyvről készült a nálunk lévő másolat, a második, hogy a nálunk lévő másolat eredetije hol található. Abból ugyanis, hogy a T. Törvényszék megkereste az ügyészséget az eredeti jegyzőkönyv megküldése érdekében, arra a következtetésre tudok jutni, hogy a T. Törvényszéknek sem az eredeti, úgy is mondhatnám, hogy az eredetinek nevezett jegyzőkönyvek egyike sem állt rendelkezésére. Természetesen az amit én most állítok, az bármikor igazolható, a nálunk található jegyzőkönyv a DVD-ről lett lemásolva, és a DVD tartalma és az eredetinek nevezett jegyzőkönyv egybevetése alapján egyértelműen igazolható, hogy a mostani észrevételünk megfelel a tényeknek. Ebből az észrevételből pontosabban az annak alapjául szolgáló tényekből számos következtetés vonható le, ezeket azonban most nem vonom le. Ennek majd az eljárás egy későbbi szakaszában jön el az ideje. A második a tájékoztatás kérés, hogy mi a magyarázata annak, hogy a T. Központi Nyomozó Főügyészség mind a mai napig ezt a 2010. február 9. készült jegyzőkönyvet nem bocsátotta a Törvényszék illetve a védelem rendelkezésére és milyen szempont játszott abban szerepet, hogy ezt az egyébként nem titkosított anyagot nem tette a nyomozati anyag részévé, és felvetődik az a kérdés is, hogy lehetséges-e objektív állásfoglalás a vádban szereplő tényállás megalapozottságáról akkor, hogy ha bizonyos nyomozati anyagok áttekintésére, értékelésére a T. Törvényszéknek és természetesen a védelemnek nincs illetőleg nem lesz módja. Tehát az amit a T. Főügyészségtől, illetve az ügyész uraktól kérdezek, az az, hogy mi a magyarázata annak, hogy ezt a február 9-ei jegyzőkönyvet mostanáig nem bocsátották a rendelkezésünkre.

Ügyész:

Jelenleg nem válaszolok a védelem által feltett kérdésekre, de választ fogok adni a tájékoztatás kérésekre.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott észrevétele:

 

Röviden szeretnék észrevételt tenni, mert most találkozom ezzel a jegyzőkönyvvel először. Annak idején nem kaptam belőle másolatot.

 

Tanács elnöke Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott elé tárja a 2010. február 9. napján kelt eredeti jegyzőkönyvet.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott :

 

Ez az én aláírásom, az én szignóim, de én nem vettem át ebből példányt. Nekem ebből nem volt saját példányom, tehát nem tudtam áttanulmányozni, a vádiratban sem szerepelt, tehát ott sem tudtam áttanulmányozni. Majd írásban kívánok reagálni a felolvasott részekre. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy nem tudom, hogy eddig ezek miért nem voltak benne az anyagban. Mivel mint mondtam, nem volt semmiből másolatom, hogy akkor most minden bent van, vagy nincsen bent, vagy hogyan vannak az én vallomásaim. Annyit szeretnék még elmondani, hogy maga a dátum sem stimmel. A bevezető rész

  1. február 9-e. 2010. február 9-én, ami elvileg a jegyzőkönyv dátuma, akkor a Központi Nyomozó Főügyészség még nem vett részt az eljárásban. A 10. oldalon lévő dátum, ami
  2. február 8-a, mert hogy aznap keletkezett a jegyzőkönyv maga. Mindezt elmondtam, ez már olyan más körülmények között jött létre, amiről már tájékoztatottam a T. Bíróságot és mindenkit, amelyről részleteket nem akarok ennél jobban mondani. És még annyit, hogy ezt a vallomásomat én visszavontam még nyomozati szakaszban, tehát hogy ez legyen tiszta, mert úgy látom hogy ez nem mindig volt mindenkinek mindig tiszta, tehát csak azt a vallomásomat tartom fent, amit a T. Bíróság előtt mondtam el, itt az eljárás során.

 

Most pedig szeretném felolvasni az írásban tett további észrevételeimet az előző tárgyaláson ismertetett nyomozati vallomásaimmal kapcsolatban.

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott felolvassa az írásban tett észrevételeit, melyeket 113/Vá/ 14. szám alatt becsatol.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott észrevétele:

 

Mielőtt Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott nyomozati vallomásai kapcsán az észrevételekre rátérnék, szeretnék a mai nap eseményeire reagálni. Először is el kívánom mondani, hogy a most előkerült, legutóbb még 2011. február 9-ei jegyzőkönyvnek gondolt 2010. február 9. napi jegyzőkönyv tartalmára a későbbiekben kívánok reagálni, hiszen évek után előkerül egy jegyzőkönyv, azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges az, hogy ezt érdemileg átnézzük, és átnézhessem. A legutóbbi tárgyaláson a védőm által ismertetni kért 2011. április 20. napi jegyzőkönyv 4. oldal 1. és 2. bekezdése egy 2011. február 9. napi

jegyzőkönyv vallomásból idéz. Akkor a védőm jelezte, hogy ilyen időpontban felvett vallomás az iratok között nincs. Ez a 65. kötet 37.954/B. oldal. A T. Ügyész úr, akkor a legjobb tudása szerint, szó szerint ezt mondta, hogy úgy tudja, hogy a nyomozati irat ebben a formájában teljes. Nos azóta előkerült ez a vallomás. Szeretném megjegyezni, hogy az április 20-ai már idézett jegyzőkönyv 1.-2. bekezdésével ellentétben, itt ezen 2011. február 9-ei dátum nincs. Tehát ezt a vallomást, dátum szerűen 2010. február 9-én vették fel és akkor készült állítólagosan, de még az átvétel időpontja sem stimmel, mert az pedig a 10. lap utolsó oldalán látható, hogy 2011. 02. 08-a.

 

Ma 2013. február 26-a van. 2011. október 05-én volt az iratismertetés. Ez másfél év. 2010. január első napjaiban, tehát közel 14 hónapja volt a vád, amelyet megismerhettünk. Állítólagosan, bár most már ugye mint kiderül a jegyzőkönyvek tanúsága szerint ezt a vallomást több mint két éve vették fel. Ehhez képest most került elénk ez a dokumentum. Ez azt gondolom még jobban alátámasztja azt, amit most el kívánok mondani, különös tekintettel az állítólagosan 2010. február 3. nap délutánján a Központi Nyomozó Főügyészségen felvett jegyzőkönyvre tett észrevételeim kapcsán.

 

 

 

A VI. r. vádlott nyomozati vallomásait tartalmazó jegyzőkönyvek anomáliájára térnék most ki. A 2010. február 3-ai délutáni jegyzőkönyv kapcsán ismét utalnék a bevezető részben már elmondottakra. A büntető eljárás nyomozati szakaszának megítélése szempontjából fontos leszögeznem a következőket. Tény, hogy a VI. r. vádlottat a jegyzőkönyvek tanúsága szerint 2010. február 3. napján kétszer is meghallgatták. A BRFK Teve utcai épületében 10 óra 32 perctől 11 óra 44 percig, amely kihallgatáson a VI. r. vádlott újabb bűncselekményekkel lett meggyanúsítva, melyek elkövetését határozottan tagadta, továbbá a vallomása végén közölte, hogy a gyanúsítással kapcsolatosan részletes írásbeli vallomást fog benyújtani. Ennek ellenére még ugyanezen a napon sor került egy újabb kihallgatásra, mely a Központi Nyomozó Főügyészség Zichy utcai épületében történt meg

  1. óra 29 perc kezdettel. Ezt a kihallgatást a csoportvezető ügyész és egy ügyészségi nyomozó folytatta le. A rendelkezésre álló iratok szerint a nyomozást csak 2010. május 20. napján utalták a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe, ez a nyomozati iratok I. kötet 141. oldalán található, ez számomra laikusként azt jelenti, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség csak ettől az időponttól járhatott el az ügyben. A védőm már tájékoztatott azon szabályokról, hogy az ügyészség egy a rendőrség által folytatott nyomozás során is bármikor végezhet eljárási cselekményt, mégsem értem, hogy miért a rendőrségi kihallgatás után rövid idővel döntött úgy az ügyészség, hogy él ezzel a lehetőséggel, amikor a délelőtt folyamán a VI. r. vádlott tagadta a terhére rótt bűncselekményeket, illetve kijelentette, hogy írásbeli vallomást fog tenni, milyen körülmény indokolta, hogy ezután alig másfél órával már a csoportvezető ügyész hallgatta ki, illetve mi az oka annak, hogy a VI. r. vádlott ilyen kis idő leforgása alatt meggondolta magát és mégsem írásban, hanem szóban tett vallomást. Ezen vallomásában ráadásul nemcsak bizonyos szerződésekről és személyekről nyilatkozott, hanem dokumentumok fellelhetőségéről, illetve e-mail címeket, telefonszámokat is megadott. Végezetül pedig ha már az ügyészség jár el, akkor miért nem a nyomozást felügyelő Fővárosi Főügyészség részéről hallgatták ki a VI. r. vádlottat.

 

Meggyőződésem szerint ezekre a kérdésekre a VI. r. vádlott a tárgyalási vallomásában választ adott. Beszámolt arról több vádlott társával egyezően, hogy milyen hihetetlen nyomásnak lett kitéve abban a pillanatban, amikor a hatóságok számára úgy tűnt, hogy nem hajlandó, pedig valójában nem tudott a kért személyekre, illetve önmagára terhelő vallomást tenni. Arra pedig, amire a VI. r. vádlott utal, miszerint vallomásait utóbb tették nyílttá és másolták át, és esetleg ennek következtében követték el azt a hibát, hogy esetleg rossz fejléccel másolták át, akár a 2010. február 9-ei jegyzőkönyvet is, csak annyit mondanék, hogy annyi büntető eljárásjogi tudással már én is rendelkezem, hogy a gyanúsított kihallgatását rögzítő jegyzőkönyv közokirat, ez pedig azt jelenti, hogy a valóságnak megfelelően kell tartalmaznia a felvétel időpontját, helyszínét és a jelen lévő személyeket. Ha pedig a jegyzőkönyv készítője nem tartja be ezeket a szabályokat, akkor azt a büntető törvénykönyv büntetni rendeli.

 

A 2010. február 3. napján délután kelt jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban néhány furcsaságra szeretném még felhívni a figyelmet. A délelőtti kihallgatás után alig másfél órával az eljáró ügyész kérdésére a VI. r. vádlott kijelenti, hogy a korábbi kihallgatása óta személyi adataiban változás nem történt, a kihallgatás a jegyzőkönyv tanúsága szerint

  1. óra 50 percig tartott, ehhez képest mégis 8 oldalas jegyzőkönyv született. Miközben a

VI. r. vádlott a jegyzőkönyvben részletesen nyilatkozik D. G.-ról, P. L.-ről és még számos más személyről, akiket az eljárásban semmilyen minőségben nem hallgattak ki, több alkalommal visszautal korábbi kihallgatására, ahol az adott kérdés már felmerült. Például ilyen olvasható a 37.919/B. oldal 2. bekezdésében, a 4. bekezdés első mondatában, továbbá a 37.923/B. oldal 8. bekezdés első mondatában, melyek közül az első kettő ismertetését a védőm a korábbi tárgyaláson kérte. A korábbi, 2010. január 9-ei, január 18-ai és február 3-ai délelőtti vallomásában azonban egyáltalán nem szerepelnek azok a személyek, adatok, amelyekre a VI. r. vádlott a most részletezett vallomásában utal.

 

A következő jegyzőkönyv, amire kitérnék, a 2011. április 20. napján kelt jegyzőkönyv, ebben szerepel egy 2011. február 9-ei jegyzőkönyvi vallomásra hivatkozás, mely hivatkozást a védőm a korábbi tárgyaláson ismertetni kért. Ilyen időpontban felvett vallomás azonban az iratokban szintén nem szerepel, ami a mai becsatolás után is igaz, ahogy arra már a bevezetőmben kitértem.

 

Számomra felfoghatatlan, hogy valaki által felvett és valószínűleg titkosan kezelt jegyzőkönyvek vannak, amint az szerepel a VI. r. vádlott tárgyalási vallomásában, amelyek az egész ügyre kihatással lehetnek. A hatóságnak az észrevételeimben részletezett eljárása nem felel meg a tisztességes eljárás követelményének.

 

 

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott észrevétele:

 

Azt szeretném még elmondani észrevételként, ugye én már korábban elmondtam a T. Bíróságnak, hogy magukról a vallomásokról nekem nem volt saját példányom, így nem tudtam őket összehasonlítani, itt az I. r. vádlott utalt arra, hogy a február 3-ai vallomásom nem egyezik a nyomozati iratokba becsatolttal. Nem tudom, hogy a többi vallomásom egyezik-e a becsatolttal, ugyanis itt a bíróság által most kiosztott vallomásom, ami elvileg dátum szerint 2010. február 9.-ei, az sem az eredeti vallomásom. Ugyanis, mint ahogy látta a bírónő, hogy én ráírtam ott egy dátumot, hogy mikor vettem át egy diktafont, az 2011. február 8-a, de az nem a vallomás felvétel időpontja, hanem már az átmásolt vallomás volt, tehát amikor nyílttá tették a vallomást. Az eredeti vallomás, az valamikor 2010. novemberében került rögzítésre, emlékeim szerint, de nem tudom pontosan, és azt nem tudom megmondani most kiindulva abból, hogy az előző vallomás sem egyezett a másik vallomással, hogy ez a vallomásom, amit 2011. február 8-án nyílttá tettek, az megegyezik-e a korábbi vallomásommal, és hogy pontosan azok vannak-e benne, mert mint említettem én nem kaptam belőlük példányt. Tehát itt ugye a dátumok nem stimmelnek, egyik vallomásnál sem. A Központi Nyomozó Főügyészségen nem tettem 2010. ősze előtt semmilyen vallomást. Illetve nem tudom, nem pontosan úgy vannak benne, vagy azok vannak benne, amiket elmondtam, és ezek szerint egyik jegyzőkönyv nem is egyezik a másik jegyzőkönyvvel sem. De azt tudom, hogy a most kiosztott vallomás, az nem az eredeti, hanem amit már feloldottak és átmásoltak, nem tudom, hogy teljesen átmásolták-e, vagy csak részben vagy másképp vagy nem tudom, hogy mi történt vele.

 

VI. r. vádlott a jegyzőkönyvben részletesen nyilatkozik D. G.-ról, P. L.-ről és még számos más személyről, akiket az eljárásban semmilyen minőségben nem hallgattak ki, több alkalommal visszautal korábbi kihallgatására, ahol az adott kérdés már felmerült. Például ilyen olvasható a 37.919/B. oldal 2. bekezdésében, a 4. bekezdés első mondatában, továbbá a 37.923/B. oldal 8. bekezdés első mondatában, melyek közül az első kettő ismertetését a védőm a korábbi tárgyaláson kérte. A korábbi, 2010. január 9-ei, január 18-ai és február 3-ai délelőtti vallomásában azonban egyáltalán nem szerepelnek azok a személyek, adatok, amelyekre a VI. r. vádlott a most részletezett vallomásában utal.

 

A következő jegyzőkönyv, amire kitérnék, a 2011. április 20. napján kelt jegyzőkönyv, ebben szerepel egy 2011. február 9-ei jegyzőkönyvi vallomásra hivatkozás, mely hivatkozást a védőm a korábbi tárgyaláson ismertetni kért. Ilyen időpontban felvett vallomás azonban az iratokban szintén nem szerepel, ami a mai becsatolás után is igaz, ahogy arra már a bevezetőmben kitértem.

 

Számomra felfoghatatlan, hogy valaki által felvett és valószínűleg titkosan kezelt jegyzőkönyvek vannak, amint az szerepel a VI. r. vádlott tárgyalási vallomásában, amelyek az egész ügyre kihatással lehetnek. A hatóságnak az észrevételeimben részletezett eljárása nem felel meg a tisztességes eljárás követelményének.

 

 

 

Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott észrevétele:

 

Azt szeretném még elmondani észrevételként, ugye én már korábban elmondtam a T. Bíróságnak, hogy magukról a vallomásokról nekem nem volt saját példányom, így nem tudtam őket összehasonlítani, itt az I. r. vádlott utalt arra, hogy a február 3-ai vallomásom nem egyezik a nyomozati iratokba becsatolttal. Nem tudom, hogy a többi vallomásom egyezik-e a becsatolttal, ugyanis itt a bíróság által most kiosztott vallomásom, ami elvileg dátum szerint 2010. február 9.-ei, az sem az eredeti vallomásom. Ugyanis, mint ahogy látta a bírónő, hogy én ráírtam ott egy dátumot, hogy mikor vettem át egy diktafont, az 2011. február 8-a, de az nem a vallomás felvétel időpontja, hanem már az átmásolt vallomás volt, tehát amikor nyílttá tették a vallomást. Az eredeti vallomás, az valamikor 2010. novemberében került rögzítésre, emlékeim szerint, de nem tudom pontosan, és azt nem tudom megmondani most kiindulva abból, hogy az előző vallomás sem egyezett a másik vallomással, hogy ez a vallomásom, amit 2011. február 8-án nyílttá tettek, az megegyezik-e a korábbi vallomásommal, és hogy pontosan azok vannak-e benne, mert mint említettem én nem kaptam belőlük példányt. Tehát itt ugye a dátumok nem stimmelnek, egyik vallomásnál sem. A Központi Nyomozó Főügyészségen nem tettem 2010. ősze előtt semmilyen vallomást. Illetve nem tudom, nem pontosan úgy vannak benne, vagy azok vannak benne, amiket elmondtam, és ezek szerint egyik jegyzőkönyv nem is egyezik a másik jegyzőkönyvvel sem. De azt tudom, hogy a most kiosztott vallomás, az nem az eredeti, hanem amit már feloldottak és átmásoltak, nem tudom, hogy teljesen átmásolták-e, vagy csak részben vagy másképp vagy nem tudom, hogy mi történt vele.