Hagyó Miklós I. rendű vádlott védőjének indítványa a Magyar Nemzet 2010. március 06-ai cikkének, és a HírTv 2010. március 07-ei interjújának ismertetésére 2012. október 16. napján a Kecskeméti Törvényszéken

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének  indítványa:

Kérem, hogy a Tisztelt Törvényszék tegye a tárgyalás anyagává Balogh Zsolttal 2010. március 6-án a Magyar Nemzet című napilap és 2010. március 7-én a Hír TV részére készített interjú szövegét. Röviden megindokolnám ezt a viszonylag szokatlan kérést. Egyrészt azért indítványozom ezt, mert ennek a Központi Nyomozó Főügyészség is jelentőséget tulajdonított, máskülönben a Magyar Nemzet című újságból származó interjú anyagát nem tette volna a nyomozás részévé, ugyanis ez a nyomozati iratok között szerepel.

 

Tanács elnökének kérdésére Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

Le van fűzve a nyomozati iratokban, amiről én beszélek, nem  Lelovics Ottó vagy Hagyó Miklós vádlottaknál tartott házkutatással kapcsolatos nyomozati iratok között vannak lefűzve, lehetséges, bár szokatlan számomra,  hogy az adott esetben tárgyi bizonyítási eszközként szolgálhat egy olyan újságcikk, amely bárki számára hozzáférhető. A cikkek az 1. kötet 279-285. oldalán találhatóak.

Az indokolásom ezen túlmenően lényegében az, hogy az adott ügyben és ezt már korábban más összefüggésben jeleztem, hogy rendkívül nagy jelentősége van a jelen ügyben az én védencem büntetőjogi felelőssége megállapítása szempontjából annak a körülménynek, hogy a törvényszék a mérlegelés során milyen bizonyító erőt, milyen hitelt tulajdonít a IV. r. vádlott nyomozás során keletkezett és  abban a formájában már  fenn nem tartott vallomásának, ezért minden olyan apró jelet, vagy minden olyan bizonyítékot, amely ennek a kérdésnek a tisztázására felhasználható, a védelem meggyőződése szerint figyelembe kell venni. A szóban forgó két nyilatkozat tartalmát egészen a mostani meghallgatásáig nyilvánosan a IV. r. vádlott soha nem vonta vissza, annak tartalmát nem vitatta, soha kétségbe nem vonta, azt nem cáfolta, tudomásunk szerint helyreigazítási kérelmet ebben az ügyben nem terjesztett elő, személyiségi jogi pert nem indított, soha nem vitatta azt a körülményt, hogy ez a nyilatkozat tőle való és azt sem, hogy az, ami erről a nyilatkozatról az újságban illetve a televízióban megjelent, az az ő szájából hangzott el. Megismétlem itt a szavaknak meghatározó jelentősége van, de nem csak a szavaknak, hanem a kifejezésmódnak is továbbá a jelentéstartalom értelmének. Ezért én úgy látom, hogy a mérlegelés szempontjából jelentőséggel bírhat a két szóban forgó interjú is. Ezért kérem azoknak a tárgyalási anyagává tételét.

 

Ügyész észrevétele:

Az ügyészség azért csatolta az említett újságcikket a nyomozati iratokhoz, mert ha megtekintjük ebben az ügyben számos feljelentés érkezett különböző személyektől, cégektől,  szervezetektől  és  az  egyik  feljelentő  maga  csatolta  ezt  a  cikket,  mint  a feljelentése alátámasztásának bizonyítékát. Ezért kénytelenek voltunk csatolni, az ügyészség nem szerzett be és nem foglalt le hivatalból újságcikket, ez a feljelentő magánszemély csatolta vélt állításának valóságát alátámasztó iratként ezt a cikket és még egy cikket az általa tett feljelentéséhez, amit az 1. kötetben összeszedtünk és csatoltunk az iratokhoz. Utalnék arra, hogy a sajtónál tett nyilatkozat tekintetében a büntető eljárásra vonatkozó eljárási figyelmeztetések nem érvényesek, tehát ebben a tekintetben mindenkinek magának kell viselnie azt a következményt, amit mondott, figyelmeztetés természetesen a hamis vád, hamis tanúzás vonatkozásában ez esetben, az interjúk esetében nem hangozhat és nem is hangzott el. Erre figyelemmel az indítvány elutasítását kérem.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

Pontosan így van, ahogy azt ügyész asszony mondja, Magyar Nemzet, Kuruc Infó és MR1-től van szöveg. Hangsúlyozom nem azért kértem ezek tárgyalási anyaggá tételét, mert kétségeim vannak aziránt, hogy ezek nem a büntetőeljárás szabályai szerint lettek felvéve, hanem azért, mert úgy gondolom szabad bizonyítási rendszerben, bizonyos Be. megkötöttségektől függetlenül, a bíróság abban a helyzetben van, hogy a különböző bizonyítékokat mérlegelésének  körébe  vonhatja,  függetlenül  adott  esetben  attól, hogy azok a Be. szabályai szerint keletkeztek-e, illetőleg azokra vonatkozó nyilatkozatok a Be. szabályai szerint keletkeztek-e. Én azért tartom ezt fontosnak és szükségesnek, mert a jelen ügyben vannak olyan nagyon súlyos vádpontok, ne feledjük el, hogy ügyfelemet összesen 20 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményekkel vádolják, tehát vannak olyan vádpontok, amelyek csak és kizárólag a IV. r. vádlottnak a nyomozás során tett vallomásán alapulnak. Ezért tartom múlhatatlanul szükségesnek ezeknek az anyagoknak a tárgyalás anyagává tételét. Megismétlem tisztában voltam azzal, hogy ezek nem a Be. szabályai szerint lettek felvéve, gondolom ezt az ügyész asszony sem vonja kétségbe.

 

Kihirdetve a következő V É G Z É S  - X I I I .

 

A bíróság elutasítja Hagyó Miklós I.r. vádlott védőjének az általa megjelölt  újságcikkek  ismertetésére  vonatkozó  bizonyítási indítványát.

Tanács elnöke közli, hogy a bizonyítási indítvány elutasításának indokait a bíróság az ügydöntő határozatban fogja megadni, a védelemnek azonban arra  van lehetősége,  hogy az  újságcikkekre a védekezésben kitérjenek, illetve ezekkel kapcsolatban kérdéseket tegyenek fel  a IV. r. vádlotthoz.