Sz-né Sz. E. XIII. rendű vádlott észrevétele Balogh Zsolt IV. rendű vádlott vallomására a Kecskeméti Törvényszéken 2012. október 16. napján

Dr. Sz. Dr. Sz. E. XIV. r. vádlott észrevétele:

Kizárólag a személyemet és a szakterületemet érintő témákra szeretnék reagálni. Balogh Zsolt nyomozati állításainak egy része  időben és tényszerűen sem valós. Én ezek közül csak a legjelentősebbeket írtam össze, ami nyilvánvalóan ellenőrizhető. A szervezeti és működési szabályzat illetve az átszervezés következtében olyan feladatokkal ruház fel engem a vallomásaiban, amik nem az én szakterületemhez tartoztak. 2007. augusztus 1- től ugyanis a szakterületemről bizonyos feladatokat átcsoportosítottak. Így a 41.803. oldal utolsó  két bekezdésében szereplő prémium rendszer átalakítása és teljes átszervezése a társasági  átszervezés  után  a  gazdasági  vezérigazgató  helyettes  munkatársainak  a feladata volt, ebben én egyáltalán nem vettem részt. Az SZMSZ ezt a tevékenységet a gazdasági vezérhelyetteshez utalta   2007. augusztus 1-től. A gazdasági vezérhelyettes által kidolgozott és bevezetett szabályokat, hogy munkaszerződés módosítással 30-40 %- kal csökkentette a prémiumokat, a jövedelmeket, ezt a szakszervezetek erősen kritizálták, mert ez jelentős jövedelemelvonással járt, talán azért gondolom, hogy a szakszervezetekkel  való  tárgyalásoknál  a  premizálási  rendszer  átalakítása  gyakori vitatéma volt.

Ugyanez igaz a 41.805. oldal 3. bekezdésére is. A teljes társasági bérgazdálkodás a gazdasági vezérigazgató helyettes területéhez került 2007. augusztus 1-től. Az általam korábban ellátott feladatokban augusztus 1-e után nem voltam illetékes, sem tervezési sem gazdálkodási kérdésekben. Nem határoztam meg létszámterveket és bérterveket, nem is foglalkoztunk bérarányok kialakításával, ez a gazdasági igazgatóság kizárólagos feladata volt.

A 41.811 oldal utolsó bekezdése nem fedi a valóságot. Szóban én többször tájékoztattam Balogh Zsolt urat arról, hogy nyugdíjas lettem, ez nem volt titok előtte. Ennek számára akkor nem is volt jelentősége, tudomásul vette, soha nem kérdezte, hogy ki dolgozik még nyugdíj mellett, ahogy azt sem vizsgálta, hogy az általa felvett K. G. is igénybe veszi a nyugdíjat a fizetése mellett. Arról, hogy a végkielégítést felvettem, szintén volt tudomása, hiszen megállapodást kötöttünk a felmondási időm végének meghosszabbításáról és kitolásáról, és ennek a megállapodásnak az első bekezdése éppen arról szó, hogy a felek egymással kölcsönösen elszámoltak, mint ahogy azt korábban a vallomásomban is jeleztem, hogy a végkielégítés vonatkozásában további igény sem munkáltatói, sem munkavállalói részről nem merülhet fel.

Ezzel szemben egyetértek Balogh úrnak azon állításával, hogy ő ragaszkodott a továbbfoglalkoztatásomhoz,   hiszen   ő   bízta   meg   a   jogi   igazgatót,   hogy   ezt   a megállapodást, ami 2008. júniusában készült a felmondási időm meghosszabbításáról, készítse el a jogszabályoknak és mindennek megfelelően. Ez is szerintem, hogy ő ragaszkodott a továbbfoglalkoztatásomhoz igazolja a korábbi vallomásomat.

A 41.819. oldal 2. bekezdése sem igaz. A szakterületemhez tartozó munkaszerződéseket és   munkaviszony   megszüntetéseket   vezérigazgatói   aláírásra   készítettünk   elő   és mindenkor a megállapodást aláíró vezérigazgató utasításai szerint jártunk el, amelyek a Munka Törvénykönyvének és a munkaügyi jogszabályoknak, illetve a kollektív szerződés szabályainak teljes mértékben megfeleltek. A végkielégítések bérfedezetét a munkatársaim, mivel a bérgazdálkodást nem mi folytattuk, folyamatosan egyeztették a bérgazdálkodás  felé  a  gazdasági  igazgatóság  munkatársaival,  a  munkaviszony létesítésére illetve megszüntetésére vonatkozó végső döntést mindenkor az illetékes vezérigazgató hozta.

Ugyanez igaz a 41.827. oldalra is. Van egy ügyészi kérdés vagy nyomozói kérdés a 41.827.  oldalon   a   bérutalásra   vonatkozóan.   Ez  abszurd,   nem   fedi   a   valóságot, képtelenség is és szerintem nagyfokú tájékozatlanságára is utal a vezérigazgató úrnak, mert  a  bérek  számfejtéséhez  és  kifizetéséhez  semmi  közöm  nem  volt.  Az  SAP rendszerben a kezdetek óta csak olvasási jogosultságom volt, tehát utalási vagy akár csak belejavítási jogosultsággal soha, de soha nem rendelkeztem. Amikor hozzám tartozott a bérszámfejtés és jövedelem elszámolás, akkor sem én indítottam az utalást és a számfejtést, a bérek elszámolása és kifizetése 2007. augusztus 1-e után a gazdasági igazgatóság feladatkörébe tartozott, és az ő felelősségi köre volt a szervezeti és működési szabályzat szerint is.

Még két észrevételem lenne, két e-maillel kapcsolatban. A 4.185. oldalon a 20-as e- mailben leírtak nem az én területemen zajlottak. Az SZMSZ szerint soha, de soha nem volt feladatom az ott leírt és bemutatott e-mailben szereplő levelezés. ... soha nem volt a beosztottam, a társasági stratégia készítéséről semmi információm nem volt, azt a stratégiai igazgató irányította. ... nem is ismerem, soha nem tartozott hozzám. A 21-es e-mail pedig egyértelműen azt bizonyítja, hogy mindenkor a törvényi előírások szerint jártam el, és ... esetében is felhívtam a vezérigazgató figyelmét a szabálytalanságra. Ő adta először az utasítást, hogy át kell helyezni, csökkenteni kell a prémiumát, amire az én válaszom a jogszabályi keretek felhívása volt. Ez is azt bizonyítja, hogy a döntéseket   Balogh Zsolt vezérigazgató hozta és ez ellent mond a 41.819. és 41.827. oldalon tett vallomásainak. Balogh Zsoltnak a további személyeskedő megjegyzéseivel és személyi jellegű dolgaival nem kívánok foglalkozni.

 

Balogh Zsolt IV. r. vádlott észrevétele:

A tárgyaláson elmondottakat tartom fent.

Fenntartom a korábbi vallomásomat, miszerint nem tudtam arról, hogy Sz. nyugdíjba készül. Ebben a kérdésben vállalom a szembesítést.

Tanács elnöke elrendeli Balogh Zsolt IV. r. és Dr. Sz. Dr. Sz. E. XIV. r. vádlottak szembesítését.

 

Dr. Sz. Dr. Sz. E XIV. r. vádlott:

Fenntartom, hogy Zsolt te erről tudtál, hogy én a nyugdíjamat igénybe veszem, megigényeltem.  Ez  nem  volt  semmilyen  alkalmazási  szempont  más  munkavállaló esetében sem. Sőt erről közösen együtt tájékoztattuk Kocsis urat, amikor ő hivatalba lépett.

 

Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

Tisztelt Bíróság én erről nem tudtam.

 

Tanács elnöke megállapítja, hogy a szembesítés eredményre nem vezetett.