Demó Győző tanú teljes bírósági vallomása (tárgyalási jegyzőkönyv) - 2013. szeptember 5.

Tanács elnöke megállapítja, hogy a 11 órára idézett Demó Győző szabályszerű idézésre megjelent.

A bíróság a bizonyítási eljárást Demó Győző tanú kihallgatásával folytatja.

C.C. Soft Kft.

A bíróság elé szólított

DEMÓ GYŐZŐ tanú személyes adatainak zártan kezelését nem kéri. A Pro Montel Zrt. vezérigazgatója.

Figyelemmel a Be. 286. § (2) bekezdésére tanács elnöke megállapítja, hogy tanú személyes adatainak egyeztetése a nyomozati iratokban korábban rögzített adatokkal megtörtént, mely adatokban nem történt változás.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

Nem járulok hozzá, hogy rólam hang és képfelvétel készüljön.

Tanács elnöke közli a sajtó képviselőivel, hogy a tanú hozzájárulásának hiányában nem készíthető róla kép-és hangfelvétel.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

A vádlottakkal perben, haragban, rokoni viszonyban nem vagyok, a BKV Zrt.-vel sem állok perben, az ügyben nincs olyan ok, ami miatt érdekelt vagy elfogult lennék.

A tanács elnöke a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontja szerint figyelmezteti a tanút, hogy azokban a kérdésekben megtagadhatja a tanúvallomást, amelyekkel kapcsolatban magát bűncselekmény elkövetésével vádolná.

Tanú:

A figyelmeztetést megértettem.

A tanács elnöke figyelmezteti a tanút, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint  az  igazat  vallani,  továbbá  figyelmezteti  arra  is,  hogy  a  hamis  tanúzást  és  a
tanúvallomás jogosulatlan megtagadását a törvény büntetni rendeli.

Tanú:

A figyelmeztetést megértettem.

A tanács elnöke tájékoztatja a tanút a tanúkihallgatás menetéről.

Ügyész kérdése:   Arra kérném, hogy röviden ismertesse, a Pro Montel Zrt. mivel foglalkozik, Önnek mi a cégben a szerepe, kik a jellemző ügyfelei ennek a cégnek?

Tanú:

A Pro Montel Zrt. 1991-ben Montel Kft.-ként alakult, fő tevékenységi köre a távközlés, távvezérlés és a vasúti biztosító berendezési hálózatok szerelése, telepítése. A cég összetétele 51 % magyar tulajdon, 49 % német tulajdon. A cég azóta is dolgozik, 1997-ben alakult  át  részvénytársasággá,  részben  a  forgalom  növekedés  miatt,  részben,  mert kiderült, hogy a piacon egy hasonló nevű Montel Kft. szerepel, ebből adódóan a név megtartása mellett ezt a Pro szócskát tettük elé. Fő partnereink a Zrt. jellegéből és adottságából adódóan a BKV, a MÁV és a Matáv cégek, elsődlegesen ezeken a területeken, amit mondtam. Ez a munka legtöbbször nem közvetlenül BKV szerződés, hanem valamelyik ezen a területen jelen levő multicég, Siemens, Thales, Alstrom, Ericson alvállalkozójaként történik. Ezt most már 22 éve csináljuk, ennek keretében vagyunk bizonyos fokig érintettek ennek az ügynek a témájában is.

Ügyész kérdése:  Mióta állnak Önök kapcsolatba a BKV-val, vagy pedig alvállalkozóként mióta dolgoznak BKV-s beruházásokon?

Tanú:

Az  első  perctől  kezdve  kapcsolatba  vagyunk  a  BKV-val,  hiszen  munkavállalóként kollégáim az alakuláskor két fő helyről álltak össze, volt MÁV-os múlttal és volt BKV-s múlttal. Én 1975-től 1985-ig dolgoztam a BKV-nál, a vasútnál 15 évet dolgoztam. Ezek az ismeretek azért megvoltak a két területen. Ebben az időszakban épült különösen intenzíven, tehát 1975-1982 között az M3 metró, aminek én hírközlési  építésvezetője voltam, ebből adódóan személy szerint nekem is és kollégámnak is olyan ismereteim voltak, amiben ezek a cégek, akiket az előbb említettem, szinte mindegyik megkerestek, mert mi azért azok voltunk, akik alulnézetben is ismerik a metrót, nem csak utaznak rajta.

Ügyész kérdése:  Ebben a 2006-2007-es időszakban Önnek vagy munkatársainak ebből a korábbi múltjukból fakadóan volt-e személyes ismeretségük, személyes kapcsolatuk a BKV Zrt.-nek akár a beruházási területével, akár az egyes üzemegységekkel?

Tanú:

2007-től visszamenőleg is volt ezen a területen nagy beruházás. A Batthányi tér - Békásmegyer vonalon abban az időben három ütemre volt elképzelve a békásmegyeri HÉV felújítása. Az első ütem a biztosító berendezésnek a felújítása volt. Korábban ott volt egy tűz, a közlekedési hatóság egy határidőt szabott a BKV-nak, hogy ezt a biz.ber. rendszert fel kell újítani. Ezt a felújítást a Thales cég nyerte. Az első ütem a Batthányi tér - Békásmegyer területére szorítkozott, a fő területe a biztosító berendezés volt, de ennek voltak   úgynevezett   alapozó   munkái   a   2.   ütemhez.  Az   alapozó   munkái:   optikai
kábelfektetés, az állomásokon bizonyos fajta előkészítés a hírközlésnek, az úgynevezett szakaszolóknak a rászervezése.  A lényeget illetően ez akkor még egy folyó munka volt, ahol rendszeres kooperáció volt mind a beruházókkal mind a műszaki emberekkel, hiszen ők jártak ki, tehát ebben az időszakban ez a munka még zajlott, ott élő kapcsolat volt közöttünk.

Ügyész kérdése:  Ebben az időszakban számított-e Ön arra, hogy további megbízásokat kaphat a HÉV rekonstrukciójával kapcsolatban?

Tanú:

Általánosságban nem a HÉV-re kihegyezve, általánosságban a BKV-ban, ezen belül a HÉV-re és a metróra természetesen, ezt a területet a múltunk és a szakmánk miatt meglehetősen jól ismertük. Tehát igen, számítottunk, hogy tendereken indulván fogunk munkákat kapni.

Ügyész  kérdése:    Volt-e  esetleg  személyes  ismerete  arról,  hogy  milyen  tárgykörben fognak később pályázatokat kiírni a BKV-nál?

Tanú:

Ennek az említett beruházásnak a keretén belül természetesen ez a munka szóba került, hiszen ennek a tendernek folyt a BKV-n belül az előkészítése, ahova mi adatokat szolgáltattunk, mert kértek tőlünk. Ilyen szempontból tudtuk, hogy egy ilyen tender fog kijönni.

Megjegyezném, hogy itt két tenderről van szó, mi ebben a második tenderben, az integrált hírközlési rendszerben szerepeltünk. Ebben voltunk érdekeltek, a beruházás az egy hosszú folyamat,  a kiviteli tervek valamilyen szinten időközben módosulnak, tehát tőlünk kértek a kollégák adatokat, amiket mi természetesen megadtunk. Ennek keretében nyilván tudtunk róla, hogy itt készül valami.

Ügyész kérdése: Tehát akkor még a kiírás előtt kérték meg Önöket?
Tanú:
Persze,  rendszeres  intenzív  kooperációk,  mindenféle  helyszíni  tárgyalások  folytak, helyszíni bejárások, rész műszaki átadások-átvételek. Ez egy napi kapcsolat volt.

Ügyész kérdése:  Vissza tud-e emlékezni arra, hogy ki volt az a BKV részéről eljáró személy, aki ezeket az adatokat kérte Önöktől?

Tanú:

Konkrét személyre nem hegyezném ki a dolgot, ezen a kooperáción sokan részt vettek. Mindenki kérdezett. K. L, B. L. részt vettek, ők voltak ennek a vezetői. K.G. is részt vett, K. I. inkább, ő volt ennek a projektnek a vezetője.

Ügyész kérdése:   Korábban egyébként a BKV Zrt.-nél fővállalkozóként pályázott-e bármilyen beruházásra?

Tanú:
Igen. Pályáztunk.

Ügyész kérdése:   Arra vissza tud-e emlékezni, hogy azok a pályázatok, azok a közbeszerzések, vagy versenyeztetések nyílt pályázatok voltak vagy meghívásos pályázatok?

Tanú:

Volt meghívásos és volt nyílt pályázat is.

Ügyész kérdése: Amikor meghívták Önöket erre a diszpécser pult és segélyhívó rendszer kiépítés pályázatra, a pályázati  kiírásban szereplő feltételeket Önök kivétel nélkül tudták teljesíteni?

Tanú: Igen.
Ügyész kérdése: Nem volt előírva esetleg olyan nem műszaki, hanem más jellegű feltétel, amelyre azt lehetett mondani, hogy irreális? A határidőt például?

Tanú:

Nem. Mindent tudtunk teljesíteni. A határidő meglehetősen rövid volt, a pályázatot úgy adtuk be, de ennek meg volt az az oka, hogy a pályázat kiírás és a válaszok is csúsztak, mi egy hónappal későbbi határidőt vállaltunk. Irreálisan rövid lett a határidő menet közben.

Ügyész kérdése: Értesült-e arról, hogy kiket hívott még meg a BKV Zrt. erre a pályázatra? Tanú:
Nem, erről csak utólag.

Ügyész kérdése: Utólag kitől értesült és hogyan?
Tanú:
Név  szerint  fogalmam  sincs. Ez  megjelent  a  BKV újságban,  onnan  is  értesülhettem. Nyilván valahonnan értesültünk, fogalmam sincs.

Ügyész kérdése: Értesült-e arról, hogy ki volt az a cég, aki megnyerte ezt a pályázatot? Tanú:
Erre van egy hivatalos értesítés,  ez a szabvány szöveg, hogy a körülményekhez képest a legjobb pályázó nyerte, vagy volt jobb pályázó, később értesültünk róla, hogy ki ez a cég.

Ügyész kérdése: Utána járt Ön esetleg annak, hogy ki ez a cég?
Tanú:
Nagyon korlátozottan.

Ügyész kérdése:   Képviselőivel ennek a cégnek találkozott-e bármikor, bármilyen formában?

Tanú: Nem.
Ügyész kérdése:  Utóbb sem, mert a nyomozati iratokban alvállalkozóként mégis felmerült a Pro Montel Zrt. neve?

Tanú:

Nem. Nem voltunk alvállalkozói a Diamond Kft.-nek. Az optikai hálózat építésében nem tudok részleteket. Azt tudom, hogy ennek a munkának a keretén belül, amit mi végeztünk, egy optikai kábel került lefektetésre. Mikor ez a munka elkezdődött akkor már a Siemens Trafficom cég ezt az optikai hálózatot megvásárolta, és ezen a vonalon ehhez a munkához ő fektetett a felső vezetékre egy optikai kábelt. Mivel a BKV-nak a teljes optikai hálózatát ezalatt a cég alatt, a Siemens Trafficom alatt 24 órás készenlétben mi üzemeltettük, ez a cég megkeresett minket, és ezt az optikai kábelt mi fektettük le. Mi a Siemens Trafficom vagy még akkor BKV Trafficom megbízásából építettük ki. Közvetve ilyen kapcsolatunk van ehhez a munkához.

Ügyész kérdése:   Amikor megkapta az értesítést, hogy nem Önök nyertek ezen a pályázaton, meg volt lepve?

Tanú:

Nyilván nem örömet éreztem, de volt már ilyen, hogy elbuktunk munkát és tulajdonképpen van az első úgynevezett löttyös indulat, utána alszik rá az ember és azt mondja, hogy meglátjuk, hogy mivé fejlődik a dolog. A fejlődés és az, hogy visszafogtuk magunkat és nyugodtan  viselkedtünk  meghozta  a  gyümölcsét,  mert  ezt  a  felső  vezetékhez  épített optikai kábelt ha nem is versenyáron, de egy normális munkaáron készítettük el normális idő alatt. Tehát azon kívül, hogy nyilván az első pillanatban mérgelődtünk, meg hát később ahogy aztán hallottuk a közreműködést, hogy milyen eszközöket raknak ki, hát vártuk a végeredményt,  hogy  mi  lesz  ebből,  mert  az  a  műszaki  tartalom  az  nem  volt  a legmagasabb szintű.

Ügyész kérdése: Ezt az utóbbi megjegyzését melyik projektre mondja?
Tanú:
Ezt a másik projektre, a vizuálissal kapcsolatban. A mi területünkön ez a dolog egy kicsit más, mi az optikai kábelt telepítettük, a végén levő aktív eszközök a másik tenderben letelepítésre kerültek, annyi változás történt, hogy át kellett forgatni erre az új optikai kábelre, amit a Trafficom épített.

Ügyész kérdése:   Mikor arról értesült, hogy ezt a tendert nem Önök nyerték, próbált-e utána járni, akár informális úton, hogy mi volt az oka annak, hogy más lett a nyertes?

Tanú:
Nyilván az emberek mondtak mindenfélét, tehát hivatalos úton, hivatalos formában nem tettünk fel kérdéseket, nem óvtunk. A beszélgetések menetében hallottuk, hogy ez a cég, aki nyerte ezt a munkát, nem igazándiból ezen a területen vitézkedett korábban, ennyi információnk volt.

Ügyész kérdése: Kitől hallották ezeket az információkat?
Tanú:
Rendszeresen jártunk kooperációkra, ahol egy egészen nagy termet betöltő létszámmal találkoztunk, mondjuk ott a szünetekbe és a tárgyalások után,  szabadúszó beszélgetések keretében BKV dolgozókkal. Thales-es kollégáktól is, a Thales-nek ott még voltak több alvállalkozói is, akik szintén hozták-vitték azokat „az információkat”, ha valaki valami hírt hallott.

Ügyész kérdése:  A rendszer kiépítésével később a Trafficom megkeresése útján került kapcsolatba?

Tanú: Igen.
Ügyész kérdése:A vizuális utastájékoztató rendszer javításában vagy esetleges helyrehozatalában Önök kaptak-e valamilyen megbízást vagy megkeresést?

Tanú:

Nem kaptunk.

Ügyész kérdése: Mit tud egyébként erről a rendszerről?
Tanú:
A rendszer egyik feléről azt tudom, amit, mint utazó közönség láthatunk, hogy maga a kijelző az csak bizonyos körülmények között látható és olvasható jól. Ez egy klasszikus monitor, nem kifejezetten az úgynevezett vizuális utastájékoztató tabló, amiket mondjuk a vasútnál meg olyan helyeken, ahol fontos az utastájékoztatás lehet látni. Egyszer ezt látom, a másik pedig, hogy én tudom, hogy nincs kapcsolat az elektronikus biz.ber.-rel, hanem egy saját, egyéni szoftver van, ami a menetrendet tudja, de a menetrendi eltéréseket kézzel kell utána állítani. Tehát összefoglalva nem a legkorszerűbb, egy alap szinten megfelel.

Tanács elnöke felhívja tanút, hogy vallomását hangosabban tegye meg.

Tanács elnöke ügyész indítványára ismereti a tanú nyomozás során tett vallomásából a nyomozati iratok 40. kötet 27.243 oldal utolsó előtti bekezdését.

Ügyész kérdése:  Erre a kifejezésre szeretnék rákérdezni. Ezt a kifejezést használta, hogy a C.C. Soft nem tudta megfogalmazni. Ezt hallotta Ön valakitől vagy ez ilyen saját elképzelés?
Tanú:

A lényegét illetően ezt mondtam az előbb, hogy egy saját szoftverrel, egy alapszoftverrel dolgozott. Én ezt nagy valószínűséggel mondom, az elektronikus biztosító berendezés az ma Magyarországon még nem egy általánosan elterjedt dolog. Ennek egy külön lelki világa van, egy meglehetősen mély szakmai hozzáértést igényel. Tehát aki ezzel korábban nem foglalkozott, vagy nem folyt bele ebbe a munkába, arról jó alapos feltételezéssel lehet mondani, hogy nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy mi az elvárás a részére. Ez egy vélemény a részemről.

Ügyész kérdése:  Ön egyébként tudomással rendelkezett arról, hogy ez a kapcsolat az utastájékoztató rendszer és a biz.ber. között azért nem jött létre, mert valamiféle kommunikációs probléma volt a felek között?

Tanú:

Tudomással én erről nem bírtam. A Thales alvállalkozójaként arról tudunk, hogy volt egy találkozás, amiből végül is nem lett folytatás.  A C.C. Soft megkereste a Thales-t, de ott tulajdonképpen nem egyeztek meg semmiben, nem lett folytatása. Nem tudom, hogy miért nem egyeztek meg.

Ügyész kérdése:  Ön, mint a Thales alvállalkozója a Thales szakembereivel folytatott kötetlen beszélgetés során értesült arról, hogy a C.C. Soft-tal egyeztetések voltak, de azok nem vezettek eredményre?

Tanú:

Egy egyeztetés volt az én információm szerint, amikor nem állapodtak meg semmiben. Ügyész kérdése: Ennek műszaki oka volt vagy valamilyen financiális?
Tanú:

Nem tudom. Nyilván lehetett ennek műszaki oka is, de azt gondolom,hogy ennek gazdasági oka is lehetett. Mert egy ilyen interface szoftver elkészítése ha a Thales  árait vesszük figyelembe az nem két fillér. Nem tudom mennyi pontosan. Ezt én csak feltételezem ezeknek a nyugati cégeknek az árait ismerve ez sokba került volna, konkrét összeget nem tudok, fogalmam sincs.

Ügyész kérdése:   Ön mégiscsak szakember, mennyi lehet egy ilyen illesztő szoftver kifejlesztése milliárdos, százmilliós, tízmilliós, milliós?

Tanú:

Azt gondolom, hogy ezt nem húznám magamra, hogy én most ezt megbecsüljem. Mert idejön a Thales-es kolléga véletlenül és ha a felét mondja vagy a háromszorosát, én meg itt becsülgetek. Ezt konkrétan műszakilag végig kell járni, megbeszélni, hogy mit tud a biz.ber.,  mit  tud  a  másik  és  az  alapján,  de  nyilván  ez  egy  több  menetes  hosszabb tárgyalás eredménye lehet.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  2011. január 13. napján hallgatták meg az ügyészségen, tudomása volt-e ekkor már arról, hogy a BKV korábbi munkavállalói ellen
milyen büntető eljárás van folyamatban, követte-e akkor a sajtóhíreket?
Tanú:
Az ügyészségen ott értesültem róla, amit véletlenül láttam, hallottam valamelyik tévében, vagy újságban, de ilyen dinamikus, folyamatos figyelés ez nem történt meg.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:     Tudta-e, hogy a büntető eljárás tárgyát képezi az a beruházás, amelynek egy részére Ön is pályázott?

Tanú:

Igen, ezt tudtam, nyilván megkaptam ezt a felvilágosítást, hogy azért vagyok ott.

Hagyó  Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:     Korábban tájékoztatták erről vagy ott szerzett tudomást?

Tanú:

Nem, ott a helyszínen tudtam meg.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:   Kihallgatása során tett vallomásában mennyiben  támaszkodott  a  saját  tapasztalatira  és  mennyiben  az  időközben  esetleg sajtóból szerzett új információkra?

Tanú:

Azt gondolom, hogy ennek a műszaki rendszernek az ismeretére, a saját tapasztalataimra támaszkodtam elsősorban, hiszen ezen a területen akkor már 20 éve dolgoztunk, nem gondolnám, hogy nekem külön egyéb információkra kellett volna támaszkodni.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Munkája során megismerte-e K.
G.t?
Tanú:
Igen. Megismertem.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Baráti viszonyba kerültek-e?
Tanú:
Baráti viszony nincsen, a többi kollégájával hasonló munkakapcsolat van köztünk.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  A BKV-s munkaviszonya megszűnése előtt vagy után ismerte meg?

Tanú:

Után. Karácsonyi úr jóval fiatalabb, mint én, szerintem ő 1982-ben még iskolázott.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  BKV-nál végzett bármilyen jellegű munkája
során került-e kapcsolatba Pápai Flóriánnal?
Tanú:
Nem emlékszem rá, a nevét ismerem, de vele személyesen szerintem nem találkoztam. Végül is jártamban-keltemben találkozhattam, de nem emlékszem rá.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:   K. T .ral és az Autocom Kft.-vel milyen kapcsolatban állt? Dolgoztak-e együtt?

Tanú:

K. T úrral és az Autocom Kft.-vel tulajdonképpen mi partneri kapcsolatban vagyunk, van egy közös fejlesztésű diszpécser rendszerünk, a Procom fedőnevű diszpécser rendszert közösen fejlesztettük ki a metrónál. Ez a Procom abból adódik, hogy Promontel és Autocom, tehát ebből adódóan munkakapcsolatban vagyunk egymással.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Ezt a közös fejlesztést használta volna fel a Szentendrei HÉV és Batthányi tér -Békásmegyer állomás közötti integrált hírközlési diszpécser pultnál?

Tanú:

Nem teljesen. Ez az alapfejlesztésnek egy konkrétan a HÉV-re aktualizált változata lett volna.  Azért a HÉV meg a metró között különbségek vannak a forgalmi technológiában. Ez egy speciális lett volna a HÉV-re, de hozzá kell tenni, hogy egy lényeges egyszerűbb dolog lett volna. Van egy alapfejlesztés, ami elment metró irányba, ez abból egy visszalépés, egy egyszerűbb változat.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:   Milyen tudomással bírt az Autocom Kft. pályázatáról, amit 2007. júniusában nyújtott be?

Tanú:

Abszolút tudomással bírtam, hiszen a két pályázat együtt volt kiírva. A két cégnek a különböző profiljából az Autocom Kft. elsődlegesen a vizuális utastájékoztatók, tablók gyártásában jeleskedik, tehát nyilvánvaló volt, hogy azon a tenderen ő fog indulni, a másik tenderen mi indulunk.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:   Említette a pályázatok előtt ezeket a kooperációkat, amikor egy egész nagy teremben sokan vettek részt. Egy időben volt akkor az Autocom és az Ön által képviselt cég jelen ezeken a kooperációkon?

Tanú:

Az Autocom ezeken korlátozott számban vett részt, mert maga az alapmunka, ami ez volt, őt csak másodlagosan érintette. Békásmegyeren különböző áthelyezéseknél, tehát ott volt már egy vizuális utastájékoztató, annak az áthelyezése, ideiglenes üzembe helyezése érintette, tehát ő rendszeresen nem járt.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Ezekről a kooperációkról készültek írásbeli feljegyzések, jegyzőkönyvek?
Tanú: Természetesen.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Ezek hol lelhetők fel?
Tanú:
Gondolom a BKV beruházási osztályán megvannak.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Nem tartotta Ön összeférhetetlennek azt, hogy olyan pályázaton indul, amelyhez a kooperáció révén lényegében adatokat szolgáltatott?

Tanács elnöke közli tanúval, hogy erre a kérdésre nem kell válaszolnia, mert ez nem tartozik az ügyhöz.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Nyomozati vallomásában elmondta, hogy a biz.ber.-t kiépítő Thales cég alvállalkozójaként a Pro Montel is részt vett a HÉV adott szakaszát érintő beruházásban. Az utastájékoztató rendszer kiépítésére kiírt pályázat időpontjában emlékezete szerint hol tartott a munka? Befejezésre került-e az optikai gerinckábel kiépítése?

Tanú:

A BKV optikai gerinchálózat kiépítése gyakorlatilag befejezés közeli volt vagy talán be is fejeződött, de még a műszaki átadás valószínűleg nem történt meg.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Mikor lett kész a rendszer?
Tanú:

Nem tudom.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  És átadásra került a BKV-nak?
Tanú:

2007-2008-ban, én ezt pontosan nem tudom megmondani.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:   Bizonyos dolgokról voltak sejtései, de ezeket nem tudta megjelölni, így a nyomozás során tett vallomásában úgy nyilatkozott, hogy szakmai berkekből hallott arról, hogy a C.C. Soft által kiépített rendszer nem tud együttműködni a Thales által kiépített biz.ber.-rel., aminek szintén az Ön megfogalmazása szerint valószínűsíthetően az oka ugye, hogy a C.C. Soft nem tudta megfogalmazni, hogy mire van szüksége műszakilag a Thales-től. Mit ért ezalatt, hogy szakmai berkekben?

Tanú:

A kooperációkon  a Thales  szakemberei  vettek  részt. A kooperációk  90  %-a  szakmai témákról szólt, tehát ott Bécsből, innen-onnan, a magyar képviseletről villamosmérnökök
vettek részt.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  A Diamond Kft. referenciáival kapcsolatosan csak a feltételezéseit tudta elmondani a nyomozó hatóságnak. Ezt a közlését a kihallgató ügyészség kérdésére válaszolta vagy magától tartotta szükségesnek elmondani?

Tanú:

Fogalmam sincs.

Hagyó  Miklós  I. r.  vádlott védőjének  kérdése:     A C.C.  Soft  Kft.  és  a Thales  közötti problémával kapcsolatban K. G-val konzultált-e, megbeszélték-e?

Tanú:

Nem. Már amikor régen folyt a munka, számunkra akkor lett ez a Thales munkatársaitól egyértelmű és világos, hogy ez a kooperáció és tárgyalás nem áll fényesen.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Van-e tudomása arról, hogy a Thales a BKV felé sem biztosította a rendszer működését és ezért a HÉV működtetése érdekében úgymond házilag kellett a BKV szakembereinek kiépíteni egy rendszert és a C.C. Soft-nak ahhoz kellett kapcsolódnia?

Tanú:

Nincs. Nem is értem ezt a kérdést, hogy hogy a Thales nem építette ki? Ezt ki mondja? A
rendszer működik. Szakmailag ezt nem tudom értelmezni.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Tudomása szerint a HÉV működésével kapcsolatba szükség volt-e a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól bármilyen engedélyre?

Tanú:

Erre a válaszom határozottan, hogy igen, kell. Egy biz.ber.-t a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélye nélkül nem lehet működtetni, már a rendszertechnikai tervtől kezdve, menet közben még fénysorompók is kerültek üzembe helyezésre, ezekhez mindegyikhez közlekedési hatósági engedély kell, végén használatba vételi engedély.
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Tehát ez feltétel?
Tanú:

Ez feltétel, persze.

Tanács elnökének közbevetőleges kérdésére tanú:

A diszpécser pulthoz nem kell semmilyen hatósági engedély.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése:  Nyomozás során úgy nyilatkozott, hogy az Önök által benyújtott pályázatban szereplő vállalási díj egy meglehetősen feszített összeg volt. Mit értett ezen?
Tanú:

Úgy gondoltuk, hogy ha több versenyző van, akkor meg kell állnunk a helyünket és ár oldalról is szeretnénk ha nyerő közeli helyzetbe kerülnénk.

Tanács elnöke Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének indítványára tanú elé tárja a nyomozati iratok céges melléklet 39. kötet 291. oldaláról a C.C. Soft  kft. által 2007. szeptember 17- én írt szerződésmódosítási kérelmet.

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének kérdése: Ezzel kapcsolatban információkkal rendelkezett-e?

Tanú:

Nem rendelkeztem információkkal. Az előbb is mondtam, hogy az MSN Trafficom megbízásából kiépítettünk egy optikai kábelt, de hogy milyen közjáték és előjáték történt, arról nincsenek információim. A Thales egy nemzetközi cég, ő nem szokott az alvállalkozókkal kooperációkat folytatni, hogy ő kivel, hogyan, miről tárgyal.
Antal Attila III. r. vádlott kérdése: Találkoztunk már mi egymással?
Tanú:

Igen. Egyszer vagy kétszer kezet fogtunk valamilyen értekezlet után.
Antal Attila III. r. vádlott kérdése:     Beszélgettünk mi ezekről a tenderekről?
Tanú:

Nem

Antal Attila III. r. vádlott kérdése:      Én is így emlékszem. Említette, hogy a biztosító berendezések tárgykörébe eléggé jártas a cége és Ön is személy szerint. A biztosító berendezések  piacán  van  több  rendszer,  ha  jól  tudom,  a  vasútbiztonság  területén biztosan.  Vannak  kidolgozott  rendszerek,  ezek  elég  bonyolult  szoftver  és  hardver elemekből álló rendszerek, léteznek a piacon különböző gyártmányok, ezt meg tudja-e erősíteni?

Tanú:

Igen, de Magyarországon jelen pillanatban 2 cégnek működnek elektronikus biztosító berendezései, a Thales-nek és a Siemens-nek, de a világban van még.

Antal Attila III. r. vádlott kérdése:       Azt, hogy egy biztosító berendezésnek milyen feladatokat kell ellátni, el tudná mondani röviden?

Tanú:

Maradjunk olyan szinten, amit az utazóközönség lát. Látja a kijelzőket, hogy most zöld, vagy piros vagy éppen jön a vonat, nem jön a vonat. Most maradjunk a HÉV-nél. A vonatforgalmat technológiailag úgy biztosítja, hogy pl. vonat utolérés ne történjen, tehát ha közbe belép egy vonat, akkor addig a jelző nem vált zöldre, míg az a biztonsági távolság
nincs meg. Állítják a váltókat, állítják a sorompókat, jelzőket, ezt lehet mechanikusan és lehet elektronikusan.

Antal Attila III. r. vádlott kérdése:      Mondhatjuk-e azt, hogy a biztosító berendezések működése alapvetően a vasúti eszközök működését kontrollálja, szabályozza, védi a balesettől?

Tanú:

Mondhatjuk.

Antal Attila III. r. vádlott kérdése:     Az utastájékoztatás az a biztosító berendezéseknek a feladata?

Tanú:

Nem.  Az   elektronikus   biztosító   berendezést   és   az   utastájékoztatást   azért   lehet kapcsolatba hozni, mert a biztosító berendezés, különösen az elektronikus biztosító berendezés  a  pályán  elhelyezkedő  szerelvényekről  nagyon  pontos,  méretre  pontos, időben pontos információkat ad és ha ez átkerül a vizuális utastájékoztatóba, akkor a menetrendi csúszásokat nem kell manuálisan korrigálni, hanem ezen az illesztő szoftveren keresztül a vizuális utastájékoztató az ő programjának megfelelően kiírja, hogy később, például öt perc múlva jön.

Antal Attila III. r. vádlott kérdése: Tehát előállítódnak bizonyos adatok a biztosító berendezésen belül, amit különböző eszközökkel, szoftverekkel, hardverekkel át lehet adni és lehet ezáltal az utastájékoztatást segíteni, de nem ez a feladata alapvetően. Említette, hogy pályáztak erre az információs diszpécserpultra.

Tanú:

Ez  nem az információs pultról szólt alapvetően. Van az állomásokon magának az átviteli útnak a kiépítése, aminek a végén ott lett volna egy egyszerűsített ilyen diszpécserpult.
Antal Attila III. r. vádlott kérdése:     Erre pályáztak, amit a Diamond Kft. nyert?
Tanú:

Igen.

Antal Attila III. r. vádlott kérdése:   Ahogy most itt említette az előbb, amikor  kiderült, hogy ennek a szerződés teljesítésnek a Traficom Kft.-hez köze van és később a Trafficom Kft. volt az, aki megvalósította, és Önök, mint alvállalkozók szerepeltek ebben a dologban. Ahogy említette, amikor a Trafficom Kft. alvállalkozójaként kellett ezt megcsinálniuk, akkor egy lényegesen kedvezőbb vállalkozói körülmények között tudták ezt megtenni, kvázi nem versenyárakon,  hanem egy normál vállalkozói áron, ami  ezek szerint kicsit kedvezőbb volt, mint a vállalkozási áruk a pályázati tender alatt?

Tanú:

Így igaz. A Trafficom Kft. feladata több volt, mint konkrétan csak ehhez a tenderhez kapcsolódó.  Ehhez  a  tenderhez  kapcsolódó  hálózati  munkákat  végeztünk,  de  egyéb
munkákat is végeztünk a Trafficom megbízásából.

Antal Attila III. r. vádlott kérdése: Ön a Trafficom szerződést ismeri, ami a BKV és a
Trafficom Kft. közötti?

Tanú:

Nem.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése:     Az Önök munkájától végül is az utastájékoztatási rendszer életbe lehelése függött?

Tanú:

Igen.

Balogh Zsolt IV. r. vádlott kérdése:  Nyilván több műszaki átadáson vett részt a HÉV és a metró munkájukkal kapcsolatban. A műszaki átadásokon találkozott-e a 2007-ben megtörtént szervezeti átalakítás után B. L. úrral, aki akkor már mint HÉV üzemeltetési vezető működött?

Tanú:

B. úr nem szokott ilyen műszaki átadás-átvételen közvetlenül részt venni. Én ha jól tudom az ő titulusát, amikor még ez a formáció volt, akkor ő még HÉV üzemigazgató volt. HÉV üzemigazgatóként ő legfeljebb a csúcsátadáson, a protokolláris átadásokon szokott megjelenni.

Tudom, hogy változott a titulusa, de hogy mivé, meg hova. Azt tudom, hogy maradt a HÉV- nél.

Tanács elnöke ismerteti a tanú nyomozás során tett vallomásának 4. bekezdését a nyomozati iratok 40. kötet 27.241. oldaláról.

Tanács elnökének kérdésére tanú:

Mi, mint Pro Montel a vasútnak szállítunk vizuális utastájékoztatót. De mi az Autocom-mal ellentétben az utastájékoztató táblákat kompletten vásároljuk az AEG-től és helyezzük itt üzembe. Illetve most ne nevesítsük a céget, másoktól is veszünk. A Pro Montel mivel itt nem  gyárt  semmilyen  hozzáadott  értéket,  így  mi  csak  az  átviteli  út  kiépítésével kapcsolatos pályázatnál indultunk. Először egyébként meg kell lenni az átviteli útnak, majd utána lehet csak a tablókat üzemeltetni. Nyilván ennek van egy technológiai folyamata, ami egy darabig párhuzamosan működhet. Az idézett nyomozati vallomásom arra értelmezhető, hogy a Pro Montel ezt a másik munkát is meg tudta volna csinálni, de tudjuk, hogy aki itt Magyarországon tesz hozzá adott értéket, az lényegesen olcsóbb, mint hogyha mi egy komplett, kész gyári terméket hoztunk volna.

Tanács elnöke ismerteti a tanú nyomozás során tett vallomásának utolsó előtti bekezdését a nyomozati iratok 40. kötet 27.241. oldaláról.

Tanács elnökének kérdésére tanú:
Erre azt tudom mondani, hogy a műszaki átadás-átvétel előtt vagy menet közben az akkori HÉV üzemvezetőt valamilyen szinten felállították a beosztásából, konkrétan K. L-t. Valamelyik rész átadás-átvétel közben. Napi operatív módon mi nem folytunk bele a folyamatba. Ez a vallomásom a C.C. Soft-os tablókra vonatkozott.

Úgy hallottuk, hogy felállították K. L-t a helyéről és nem maradt abba a beosztásba, azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy valami affér keletkezett akkor. Megint csak azt kell mondanom, hogy itt folytak komoly kooperációk, amelyen 25-30 ember volt, ott a szünetekben folytak beszélgetések és nyilván ott lehetett hallani, hogy mától nem én vagyok az üzemvezető, hanem ő.

Hagyó Miklós I. r. vádlott észrevétele:

Az ügyész úr egyik kérdésében konkrétan arra a kifejezésre kérdezett rá, hogy „nem tudta megfogalmazni a C.C. Soft az igényeit a Thales felé”. A  tanú úgy fogalmazott, hogy nem tudta megfogalmazni a Thales-től igénylendő, számára kívánatos műszaki interface paramétereket. K. Ga nyomozati vallomása 32.057./B oldalának első bekezdésében azt mondja: „a C.C. Soft egyáltalán nem tudta megfogalmazni, hogy milyen adatokra van szükség.” Tehát valószínűleg ez a kifejezés azért volt ilyen ismerős az ügyész úr számára, mert egy másik tanúnál ugyanezt a kifejezést olvashatta a vallomásában.

A tanúhoz több kérdés, vallomására egyéb észrevétel nem volt, tanács elnöke a tanú kihallgatását befejezettnek nyilvánítja. A tanú útiköltsége megtérítését nem kérte, majd elhagyja a tárgyalótermet.