Dr. Kádár András 2010. augusztus 30. napján kelt fellebbezése a kapcsolattartás megszüntetése ellen.