Dr. Kádár András védõ 2010. november 17. napján kelt indítványa