Dr. Kádár András védõ 2010. szeptember 27. napján kelt fellebbezése