Központi Nyomozó Fõügyészség 2010. november 10. napján kelt indítványa