Kapcsolódó dokumentumok

I. Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 21/2012. (II. 16.) számú határozata

II. Az eljárás felfüggesztése iránti indítvány és annak elbírálása

- Védők indítványa az eljárás felfüggesztése iránt (2012. május 31.)

- TASZ: Bíróságot kijelölni veszélyes!

- A felfüggesztés iránti indítvány kiegészítése 2012. június 13. napján a Kecskeméti Törvényszéken

- A Kecskeméti Törvényszék végzése, melyben elutasítja az eljárás felfüggesztése iránt előterjesztett indítványt (2012. június 13.)

- Szegedi Fellebviteli Főügyészség észrevétele a fellebbezésekre (2012. június 18.)

- A Szegedi Ítélőtábla Bkf.I.281./2012/2. számú végzése (2012. június 25.)

- Mátay-Horváth Éva VI. rendű vádlott védőjének indítványa a büntetőügy hatáskörrel rendelkező bírósághoz történő áttételére

- A Kecskeméti Törvényszék végzése, melyben elutasítja az áttétel, valamint az eljárás felfüggesztése iránt előterjesztett indítványt (2013. január 17.)

- A Kecskeméti Törvényszék végzése, melyben elutasítja az áttétel érdekében bejelentett fellebbezéséket (2013. február 4.)

- A Kecskeméti Törvényszék végzése, melyben dönt a büntetőügy áttételéről az illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszékhez (2013. december 16.) - a Kecskeméti Törvényszék 2013. december 16-án megállapította illetékességének hiányát, és döntött arról, hogy a Hagyó-ügyet átteszi a büntetőügyet az illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszékhez.

- A Fővárosi Törvényszék végzése, melyben megállapítja az illetékességének hiányát (2014. január 7.) - A Fővárosi Törvényszék 2014. január 7-én megállapította az illetékességének hiányát, és kérte a Kúriát, hogy hozzon döntést az eljáró bíróság kijelöléséről. 

- A Fővárosi Törvényszék végzése, melyben fellebbezési lehetőséget nyújt (2014. február 7.)

- A Fővárosi Törvényszék állásfoglalása a bíróság kijelölésére vonatkozó határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről. (2014. február 5.)

- A Fővárosi Ítélőtábla végzése hatályon kívül helyezi a Törvényszék illetékesség hiányát megállapító végzését, az iratokat visszaküldi a Kecskeméti Törvényszéknek (2014. április 2.) 

- A Kecskeméti Törvényszék tájékoztatója a periratok Kúriára való megküldéséről (2014. április)

- A Kúria döntése (2014. május 5.) - A Kúria döntése alapján a büntetőügy visszakerül a Kecskeméti Törvényszékre.

III. Az Alkotmánybíróság eljárása a Kecskeméti Törvényszék kijelölése kapcsán

- Alkotmányjogi panasz

- Tájékoztatás alkotmányjogi panasz nyilvántartásba vételéről

- Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Alaptörvény Átmeneti Rendelkezései közül a valójában nem átmeneti szakaszokat

- AB levele Kádár Andrásnak a nyilvános ülés tartásáról

- Kádár András válasza az AB nyilvános meghallgatására

- Handó Tünde, az OBH elnökének az Alkotmánybíróság felé előterjesztett álláspontja a bíróságok kijelölése kapcsán (2013. március 12.)

- Jegyzőkönyv az Alkotmánybíróság 2013. április 23-i teljes ülésen tartott személyes meghallgatásról

- Az Alkotmánybíróság zárt ajtók mögött hallgatja meg az Országos Bírósági Hivatal elnökét

- Sérül a közhatalmi döntéshozatal nyilvánossága? - Nem nyilvános Handó alkotmánybírósági meghallgatása - Jogvédők tiltakoznak (2013.04.23. Jogi Fórum / MTI)

- Nyilvános a Handó-jegyzőkönyv (2013.05. 2. Jogi Fórum / Munkatársunktól)

- Tíz évig titkos a Handó-felvétel

- Az Alkotmánybíróság határozata a bíróságok kijelöléséről - 36/2013. (XII. 5.) AB határozat - 2013. december 2. napján az Alkotmánybíróság döntött az ügyáthelyezések alkotmány-ellenességéről, megállapítva, hogy alkotmányellenes volt a bírósági ügyáthelyezések alapjául szolgáló korábbi, azóta már hatályon kívül helyezett törvény 

- Az Alkotmánybírók különvéleménye a bíróságok kijelöléséről szóló AB határozathoz - 36/2013. (XII. 5.) AB határozat

- Az Országos Bírósági Hivatal szakmai állásfoglalása az ügyáthelyezéssel kapcsolatban

IV. A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság eljárása a Kecskeméti Törvényszék kijelölése kapcsán

- Kérelem

- Tájékoztatás kérelem nyilvántartásba vételéről

- Tájékoztatás a fejleményekről, a kérelem kiegészítése és sürgősségi tárgyalás iránti kérelem

V. Velencei Bizottság