Eljárás felfüggesztése iránti kérelem kiegészítése 2012. június 13. napján a Kecskeméti Törvényszéken

A tanács elnöke ismerteti az eljárás felfüggesztésére irányuló 43. sorszámú védelmi beadványt.

 

Dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Hagyó Miklós I. r. vádlott meghatalmazott védője:

Tisztelt Kecskeméti Törvényszék!, a 2012. május 31. napján kelt beadványunkban számos védőtársammal együtt indítványoztuk az eljárás felfüggesztését. A beadott indítványunkat változatlanul fenntartjuk, azzal, hogy az abban feltüntetett jogszabályt nyilvánvaló elírás miatt helyesbíteni kívánjuk, egyebekben az ismertetett indítványt nem kívánom megismételni. A Be. 266. §-a sorolja fel azokat az eseteket, amikor a bírósági eljárás felfüggesztésre kerülhet, illetve a Be. 275. § (1) bekezdése szerint a tárgyalás megkezdéséig a tanács elnöke határoz a felfüggesztés kérdésében. A tárgyalás megkezdése előtt a Be. 266. § (1) bekezdés b) pontjára és a Be. 275. § (1) bekezdésére figyelemmel indítványozzuk a büntetőeljárás felfüggesztését.

Alkotmányjogi panaszt nyújtottunk be az Alkotmánybírósághoz és a Kecskeméti Törvényszékhez is, melyet az Alkotmánybíróság nyilvántartásba vett. Utalnék arra, hogy az Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő eljárás, olyan előkérdés, amely az ügyben eljáró bíróság meghatározására irányul. A Be. 266. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a bíróság az eljárást hivatalból vagy indítványra felfüggeszti, ha azt észleli, hogy olyan jogszabályt vagy közjogi szervezetszabályozó eszközt, illetve jogegységi határozatot kell alkalmazni, amely az alaptörvénybe vagy nemzetközi szerződésbe ütközik. Jelen esetben a Kormány a T. 6393/32. törvényjavaslatában kezdeményezte a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítását. Ebben szerepel, hogy a Bszi. 63. § (3) bekezdése helyébe olyan rendelkezés lépjen, hogy az eljáró bíróság kijelölésével érintett peres fél meghatározott időn belül az eljáró bíróságot kijelölő határozat ellen fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Kúria nem peres eljárásban bírálja el. A T. 6393. számú ajánláshoz kapcsolódó 2. kiegészítő ajánlás szintén tartalmazza a fentieket, ezeket az ajánlásokat be is csatolom.

Mindezek alapján ismételten indítványozzuk a bírósági eljárás felfüggesztését a Be. 266. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

 

A védő által benyújtott iratokat a tanács elnöke a jegyzőkönyvhöz csatolja 46/Vé/II. és III.

 

Dr. Papp Gábor ügyvéd Mesterházy Ernő II. r. vádlott meghatalmazott védője:

Én is csatlakozom védő kollégámhoz, az általa elmondottakat annyiban egészítem ki, hogy a felfüggesztésre irányuló kérelmünk jogcíme kiegészül a Be. 266. § (1) bekezdés a) pontja szerint alkalmazandó Be. 188. § (1) bekezdés d) pontjával is. Az indítványunkban arra hivatkoztunk, hogy az alkotmányjogi panasz mikénti elbírálása, illetve az Alkotmánybíróság eljárásának lefolytatása olyan előkérdés, ami a jelen bírósági eljárás lefolytatását megakadályozhatja.

 

Tanács elnökének kérdésére dr. H. I. VII. r. vádlott védője:

Én is, mint védő csatlakozom az indítványhoz.

 

Tanács elnökének kérdésére Balogh Zsolt IV. r. vádlott védője:

Én is csatlakozom.

 

Tanács elnökének kérdésére jelenlévő vádlottak dr. Horváth Iván VII. r. vádlott kivételével egyezően:

Csatlakozunk a felfüggesztésre irányuló indítványhoz, mi is kérjük az eljárás felfüggesztését.

 

dr. H. I. VII. r. vádlott:

Én nem kérem az eljárás felfüggesztését.

 

Ügyész:

Nem kívánok külön indítványt tenni.

 

Ezt követően a bíróság tanácsülésen meghozta és a tanács elnöke kihirdette a külön íven szövegezett és csatolt V É G Z ÉST-II.

 

Tanács elnökének kérdésére ügyész:

A kihirdetett végzést tudomásul veszem.

 

Tanács elnökének kérdésére I. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére II. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére III. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére IV. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére V. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére VI. r. vádlott védője:

A végzés ellen fellebbezést jelentek be.

 

Tanács elnökének kérdésére VIII. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére IX. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére X. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére XI. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére XII. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére XIII. r. vádlott és védője egyezően:

A végzés ellen fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére XIV. r. vádlott és védője egyezően:

Fellebbezést jelentünk be.

 

Tanács elnökének kérdésére XV. r. vádlott és védője egyezően:

Fellebbezést jelentünk be.

 

Kihirdetve a következő VÉGZÉS – III.

 

A bíróság elrendeli a fellebbezések elbírálásához szükséges résziratok felterjesztését a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségen keresztül a Szegedi Ítélőtáblához a fellebbezések elbírálása végett.

A tárgyalás megtartása Mátay-Horváth Éva VI. r. vádlott tekintetében akadályba ütközik, míg a többi vádlottat érintően a tárgyalás megtartásának akadálya nincs.

A tanács elnöke megállapítja, hogy az ügy a Be. 554/B. § a), ba), d), és f) pontjai alapján kiemelt jelentőségű ügynek minősül.

 

A bíróság a tárgyalást megkezdi.

 

  •