Dr. Kádár András védõ 2010. november 19. napján kelt fellebbezése