Jegyzőkönyv 2015. szeptember 29.

Jegyzőkönyv folytatólagosan felvéve 2015. szeptember 29. napjának 9 órájától.

 

 

A tanács elnöke megállapítja, hogy a mai napra idézettek megjelentek, megjelent továbbá a jelenlétre nem kötelezett vádlottak közül Hagyó Miklós I.r., A.. A.. III.r., B.. Zs.. IV.r., L.. O.. V.r., R.. M.. VIII.r. és V.. Á.. X.r. vádlottak.

A sajtó részéről megjelent az MTI tudósítója és a Népszava újságírója, valamint az ATV és a Magyar Televízió munkatársai, akik kép- és hangfelvétel engedélyezését kérik a tárgyalásról a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

 

A tanács elnöke ismételten nyilatkoztatja a jelen lévő vádlottakat, hogy hozzájárulnak-e, hogy róluk kép, illetve hangfelvétel készüljön.

 

Hagyó Miklós I. r., A.. A.. III.r., B.. Zs.. IV. r., L.. O.. V.r., R.. M.. VIII.r. és V.. Á.. X. r. vádlottak egyezően:

Nem járulunk hozzá, hogy rólunk kép-, illetve hangfelvétel készüljön.

 

Kihirdetve az alábbi 191-IX. számú

V É G Z É S

 

A tanács elnöke továbbra is engedélyezi a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a sajtó munkatársai részére a tárgyalásról kép- és hangfelvétel készítését azzal a korlátozással, hogy a jelenlévő vádlottakról – hozzájárulásuk hiányában – kép- és hangfelvétel egyáltalán nem készíthető, melyre a sajtó képviselőinek figyelmét külön felhívja.

 

A bíróság a továbbiakban ismételten rögzíti hangfelvétellel a tárgyalás anyagát.

 

Tanács elnöke megállapítja, hogy a tárgyalás folytatásának nincs akadálya.

 

Tanács elnöke ismerteti a Soda Reklám Kft. első szerződésével kapcsolatban a „Kevesebb kisföldalattit indítanának reggelente” című, 2007. december 7-i MTI hírből az utolsó bekezdésben foglaltakat (jegyzőkönyvhöz mellékelve).

 

Tanács elnökének kérdésére R.. M.. VIII.r. vádlott:

 

Válaszolok ezzel kapcsolatban a tanács elnökének kérdésére.

 

Tanács elnöke ismét figyelmezteti R.. M.. VIII.r. vádlottat, hogy minden amit mond, bizonyítékként felhasználható az ügyben.

 

R.. M.. VIII.r. vádlott:

 

A figyelmeztetést megértettem.

 

2007. októberében kötöttünk a Soda Kft.-vel szerződést ezen témában és azt gondolom, hogy a szerződés kapcsán felmerült ötletek, gondolatok alapján készülhetett ez az interjú. Konkrétan magára az interjúra nem emlékszem, hiszen én annak idején naponta több interjút is adtam több, mint másfél éven át.

 

Hagyó Miklós I.r. vádlott vezető védője:

 

Az a kérdésem lenne az ügyész úrhoz a szeptember 22-i minősítésváltozással kapcsolatban, hogy az érinti-e az én ügyfelemet. Nem tartalmaz rá vonatkozóan semmilyen változtatást, csak szeretném, ha az ügyész úr megerősítené, hogy a módosított tényállású vád az ügyfelemre vonatkozó minősítést érinti-e vagy sem.

 

Ügyész:

 

I.r. vádlott védője jól értelmezi a beadványt, nem érinti I.r. vádlottat a minősítésváltoztatás.

 

A.. A.. III.r. vádlott észrevétele:

 

A 2015. szeptember 16-i keltezésű egységes vádirattal kapcsolatban a következő észrevételt teszem.

 

A bevezető rész lényegében megegyezik a 2013. január 22-én megkapott vádirat bevezető részével. Az erre a módosításra 2013. február 28-án, mintegy 2 és fél évvel ezelőtt tett észrevételem sajnos ma is aktuális. Nem is szeretném megismételni, csupán néhány megállapítására szeretnék visszautalni. A Tisztelt Ügyészség ezúttal is felsorolja azon dokumentumokat, amelyek véleményük szerint szabályozzák a BKV, mint cég működését és a tulajdonossal, a Fővárosi Önkormányzattal történő kapcsolatát. Továbbra is érthetetlen ezen felsorolásból, hogy miért hagyja ki azokat az alapdokumentumokat, amelyek nélkül nem értelmezhető a BKV működése. Ezen alapdokumentumok az elmúlt 3 és fél évben e törvényszék előtt is idézve lettek. Ezen dokumentumok természetesen akkor is meghatározó jelentőségűek, ha történetesen jelen büntető eljárásban a vádirat bevezető szakaszában nem lettek fölsorolva.

 

Meg kell tehát említenünk a BKV közszolgáltatási szerződését, a BKV Zrt. 2006., 2007., 2008. évre vonatkozó fővárosi költségvetési rendeleteit. A BKV Gazdálkodási rendjét, benne a Beszerzési és versenyeztetési szabályzatot és az Aláírási szabályzatot, továbbá a BKV Ügyrendjét. Ezek nélkül nem lehet értékelni az elvégzett munkát. Ezen dokumentumok meghatározzák a BKV munkavállalóinak jogait és kötelességeit. Ezen alapdokumentumok szándékos megsértését nem bizonyította az eljárás során az ügyészség. Tekintettel arra, hogy a nyomozati eljárás és az irányított BEO vizsgálatok elfogult és egyáltalán nem szakértői megállapításokon alapultak, illetve az a tény, hogy e vizsgálatok során nem törekedtek a szükséges dokumentumok beszerzésére és arra, hogy az adott ügyeket ismerő kollégákat meghallgassák, azt jelzik, hogy az ügyészség nem is törekedett a valós folyamatok megismerésére, feltárására. Valószínűleg ezen BEO jelentések elmarasztaló megfogalmazásai hamarabb elkészültek, mint maguk a vizsgálatok. Nem is volt rá szükség, hiszen tőlem sem a valós folyamatok után érdeklődtek első kihallgatásom során, hanem Hagyóékról, Mesterházyékról akartak hallani valamit.

 

A bevezető szakasznál maradva nem tudom szó nélkül hagyni, hogy a Tisztelt Ügyészség nem fogadja el az Állami Számvevőszék 2012. elején a BKV-ról kiadott jelentését. Ezen vádiratban is 100 milliárdos adósságállomány görgetéséről beszél tévesen, az ÁSZ jelentés megállapításaival ellentétesen. Ugyanakkor nem beszél arról, hogy az általam vezetett menedzsment egy forint hitelt nem vett fel annak ellenére, hogy a Paraméterkönyvben rögzített követelmények növekedtek, továbbá 2007. évben javult a BKV cash-flow helyzete, kedvezően változott a hitelállomány összetétele, csökkent a rövid lejáratú hitelek állománya, a működés átláthatóbbá vált és 11 milliárddal javított a gazdálkodásán. A módosított vádiratból az is leszűrhető, hogy a Tisztelt Ügyészségnek nem a BKV általam vezetett menedzsmentjével szemben van kifogása, hanem a magyar parlament költségvetési törvényével, melyben a helyi közlekedést biztosító önkormányzatok támogatásáról rendelkezik. A költségvetési törvényben szabályozza ugyanis a magyar állam az átvállalt közösségi szolgáltatások támogatására meghatározott összegeket, normatív támogatás cím alatt. Ugyancsak a költségvetési törvény határozza meg, hogy ártámogatásként az állampolgárok bizonyos rétegeinek közlekedési költségeit fedezi. Ezen árkiegészítés, ártámogatás nem a BKV támogatása, ezt csak technikailag kapja a BKV, ez tulajdonképpen az utasok bizonyos rétegeit illeti. A Tisztelt Ügyészség ezáltal az EU közösségi közlekedés finanszírozási elveivel is vitába száll. Az EU ugyanis egyenes kötelezi a közösségi szolgáltatást megrendelő szervezeteket arra, hogy az igazolt költségek szintjéig fedezze a kiadásokat, a szociálpolitikai kedvezmények mértékéig kárpótolja a szolgáltatót.

 

A Tisztelt Ügyészségnek a fentieken túl vitája van a magyar közlekedéstudománnyal és a közgazdaság tudománnyal is. A rendszerváltás óta minden végzős diák és minden közlekedésben dolgozó szakember azt tanulta, hogy a BKV nem rendelkezik monopóliummal és szolgáltatásaira van versenytársa. Továbbá a BKV jelenleg nyújtott szolgáltatásainak színvonala európai mértékben is kiemelkedő, mind a hálózati lefedettségben, a járatok sűrűségében, a rendelkezésre állás százalékában. Az is evidencia a közgazdaságban – és ma ezt tanítják az egyetemeken is –, hogy a marketing, a PR, a reklám és az ehhez kapcsolódó intézkedések mind mérhetőek objektív eszközökkel és az erre elköltött pénzek hasznosulása jól követhető. Egyébként miért is költenének erre Magyarországon több 10 vagy 100 milliárdos tételekben, miért kellene kiadni olyan kiadványokat, mint például a kezemben tartott kis reklámanyag, melyet csatolni fogok.

 

Még egy gondolat az úgynevezett veszteséges működéshez. A Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos minden évben költségvetési rendeletében jóváhagyja a BKV üzleti tervét és mérlegét meghatározva a megrendelt szolgáltatás paramétereit. A negatív eredményt tartalmazó mérleg jóváhagyásával egyben azt is tudomásul veszi, hogy a hiány a ki nem fizetett megrendelésből származik. A főváros ugyanis egyben tulajdonos, megrendelő és ármegállapító is. Nem a BKV menedzsment dönt a mérleg kiadási és bevételi tételeiről, nem a BKV menedzsment dönt az esetleges szükségessé váló finanszírozási eszközökről, nincs szabad rendelkezése a kiadási oldalon megjelenő tételekről. A mérleg forintra meghatározza mire, mennyit fordíthat a BKV, tehát mennyit költ reklámra, marketingre, különféle tanulmányokra, ha ezt nem tartja be, azért számon kérhető.

 

A szerződésekről néhány gondolat. A szerződésekkel kapcsolatban a Kecskeméti Törvényszék előtt tett korábbi vallomásaimat és észrevételeimet fönntartom. Ahhoz jelen észrevételemben csupán néhány kiegészítő megjegyzést szeretnék hozzáfűzni.

 

I/A., 1.a., iii. pont, Well Kft. Magam hívtam föl a Tisztelt Ügyészség figyelmét 2015. szeptember 15-én arra az anomáliára, hogy a 14-18 éves korosztály bliccelés elleni kommunikációját támogató tanácsadói szerződésnek létezik egy 2008. január 1-jei hatályú módosítása is. Az ügyészség 2015. szeptember 16-i keltezésű módosított vádirata ugyan már erre is kiterjeszti a vádat, megállapításai azonban álláspontom szerint megalapozatlanok és iratellenesek. A 2010. február 11-i keltezésű és a BEO 4. számú jelentésén alapuló feljelentés egy szót sem szól erről a szerződésről. A nyomozati és a bizonyítási szakaszban sem kérdeztek egyetlen tanútól sem erre vonatkozóan, a vádlottak sem nyilatkoztak a 2008. évi tevékenységről, hiszen nem volt a vád része. Egy nagyvállalati hierarchiában egy utasításnak, ahogy a vád megfogalmazza, meg van a megfelelő formája és tartalma. A Well Kft. vádbeli szerződésével kapcsolatban én senkinek semmilyen utasítást nem adtam.

 

I/A., 1.b./ii. pont, Pont Ez Kft. A szerződést szükségesnek ítéltem különösen azért, mert bizonyos fogalmi kérdések tekintetében a BKV menedzsment nem volt egységes ismeretek birtokában, ezt feltétlenül szükséges volt pótolni.

 

I/A., 1.c. pont, Kacu Kft. A BKV-nak 2007. elején segítségre volt szüksége. Tiner úr ezt a szükséges segítséget szolgáltatta, az eredmény közel 600 millió Ft egyszeri támogatás elnyerése volt. A feladattal eredetileg megbízott BKV-s munkavállalók nem tudták volna eredményesen képviselni a BKV érdekeit, erre bizonyíték a HÉV problémát kezelni kívánó, BKV-sok által készített 2006. év végi és 2007. év eleji anyagok színvonala. Arra, hogy szükség van bizonyos külső szakértőre, bizonyos külső szemre, bizonyos adatelemzések elvégzésére, ami egyébként a Kacu Kft. feladata is volt, szeretnék csatolni egy mai hírt, amiben a Bubi adatelemző tevékenységgel kapcsolatos versenyt hirdet a BKV, illetve a BKK.

I/A., 1.d. pont, Citynet Kft. A módosított vádirat valótlanságot tartalmaz velem kapcsolatban. A Kft. tevékenysége fontos és érzékeny területen zajlott, érthető és megalapozott, hogy nem vontunk bele sok munkatársat a folyamatba. A szóbeli tanácsadásról szóló szabályszerű teljesítési igazolások alapján engedélyeztem a számlák kifizetését, illetve ezek közül hármat. A 4. számla általam történt igazolása nem lelhető fel a nyomozati dokumentumok között. A teljesítésekről az egyébként igen pártos Belső Ellenőrzési Osztály 58. számú jelentése is azt állapította meg, hogy a „számlák igazolása, az aláírási szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt”.

 

I/A., 1.g. pont, Csapó Bt. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy a BKV reklámszerződésének is köszönhetően a Csapó Bt. egy év alatt 177 sérült gyereket tanított úszni és további több száz gyereket ismertetett meg az úszás és a sport fontosságával.

 

I/A. 2.a. ii. pont, FFVD Bt. A vádirat kiterjesztése úgy fogalmaz, hogy én a 2007. évi Sulikezdési szerződéssel kapcsolatban tudatosan nem vizsgáltam az ügylet részleteit, azonban nem is volt feladatom az egyes szerződések részleteinek vizsgálata. Az előkészítés, a program összeállítása, az árajánlat elfogadása, valamint a teljesítés ellenőrzése nem az én feladatom, hanem a szakterületen dolgozó egyes kollégáké volt. Az előkészített szerződésen a szignók számomra azt jelentették, hogy az előkészítés megtörtént, és mivel eldöntött stratégiánk szerinti volt a szerződés, az éves költségvetési fedezet rendelkezésre állt, a szerződést aláírtam. Továbbá több hasonló jellegű szerződést kötöttünk, például Lax-Lex Kft.-vel, Lichtenstein Kft.-vel, amelyek szerződéseivel kapcsolatban a nyomozást a Tisztelt Ügyészség megszüntette. M..-H.. Évát én H.. É..ként ismertem, nem volt arról tudomásom, hogy férjnél van, illetve hogy bármilyen köze lenne a kapcsolattartóként a szerződésben megjelölt M.. L..hoz. M.. urat egyébként én nem ismerem, vele soha nem találkoztam ezen eljárás megkezdéséig.

 

I/A.3. pont, ST Plusz Kft. A vádirat módosítás megállapításai iratellenesek véleményem szerint. A jelen eljáráshoz korábban csatolt BKV kontra ST Plusz Kft. per vonatkozó végzése pontosan rögzíti az ügylet részleteit, az átutalások idejét és összegét. A módosított vádirat ezen megállapításokkal ellentétes. A 2001. évtől folyamatosan igénybe vett szolgáltatást abban a tudatban hosszabbítottam meg, hogy az a BKV érdekeit szolgálja a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan.

 

I/A.5. pont, GPS Capital Kft. A vádirat módosítás megállapításai nem fedik a valóságot és iratellenesek, soha nem adtam arra utasítást vagy engedélyt, hogy egy vállalkozási szerződés árképzésében oda nem tartozó feladatok vagy alkalmazottak díja szerepeljen.

 

I/A.9. pont, Média Magnet Kft. Az átalakulóban lévő BKV előtt számos lehetőség volt tovább lépésre a PR, a marketing, a reklám, a kommunikációs piacon. Szükség volt a döntések előkészítéséhez ötletekre, javaslatokra, gondolatokra. Egyébként a szerződés előkészítésében, a teljesítés igazolásában nem vettem részt.

 

I/A.14. pont, CC Soft Kft. A CC Soft Kft.-vel kapcsolatosan az ellenem felhozott vádra 2015. szeptember 15-én részletes észrevételt tettem. A módosított vádirat a személyemmel kapcsolatos vádat szinte teljes mértékben átfogalmazta. Az eljárásban kihallgatott tanúk állításaival ellentétes megállapításokat tesz a módosított vádirat, ugyanis soha egyetlen tanú nem állította, hogy a beruházás részleteiről engem tájékoztatott volna, soha senki nem jelezte, hogy a megvalósítás során vezérigazgatói szintű intézkedés szükséges. A bizonyítási eljárás a módosított vádirat szempontjából teljes mértékben elhanyagolja a társ-vállalkozás, a Diamond Kft. és a CC Soft Kft. teljesítésével kapcsolatos összefüggéseket. Ezek nélkül ugyanis nem lehet valós képet kapni a beruházásról. A Thales Kft.-vel kapcsolatos képtelen állítások ugyan kikerültek a terhemre rótt vádból, ugyanakkor a műszaki tartalomra, a dinamikus utastájékoztatás műszaki tartalmára vonatkozó téves műszaki, számítástechnikai megállapítások iratellenesen továbbra is szerepelnek.

I/A.15. pont, Montana Zrt. Az M4 beruházás az akkori időben Magyarország legnagyobb értékű beruházása volt, több száz milliárd forint forgott kockán. A terület felelőse O.. F.. vezérigazgató-helyettes volt, az ő munkáját segítette a Montana szolgáltatása. Olti úr tanúvallomása szerint eredményesen. Nem lehet tehát a teljesítést közömbös és felesleges jelzővel illetni. A bizonyítási eljárás során derült arra is fény, hogy a szolgáltatást a BKV más területein is eredményesen alkalmazta.

 

I/A.16. pont, Anova Bt. Az ügyészség azon megállapítása, mely arra vonatkozik, hogy a „Válaszd a közösségi közlekedést” program szükségtelen, egy, az EU által támogatott, a világ számos városában ma is működő és népszerű, hasznos eljárás szakmai megalapozottságát vitatja. Nincs olyan elérhető szakmai fórum vagy szakmai dokumentum, mely a Tisztelt Ügyészség ezen véleményéhez hasonló.

 

I/A.17. pont, Dam Bt. A mai BKK is fontosnak tartja azt az iskolai programot, amit az EU is támogatott Stars néven, az iskolákkal való együttműködés egy közszolgáltatónál ma már evidencia. Szinte verseny van az ilyen együttműködésekben való részvételre. A BKK is a program folytatása mellett döntött, amikor az EU támogatása lejárt erre a projektre. A közlekedési szakma mai meggyőződésével ellentétes a Tisztelt Ügyészség azon megállapítása a vádirat módosításában, mely szerint az iskolai együttműködéseket megalapozó 2007. évi programunk a BKV számára szükségtelen volt.

 

I/A.18. pont, Soda Kft. A turizmus szempontjainak térhódítása a közlekedésben ma már nem vitatható. Mi 2007-ben létrehoztuk a BKV Marketing Osztályán belül a Turisztikai Csoportot. A sokat idézett luxusmetró tanulmány ötleteket szállított, vagy ha a kirendelt szakértő úr megfogalmazását idézem, ötletparádét szolgáltatott ezen új megközelítéshez. 13 hónapos vezérigazgatói működésem alatt nem volt időm minden lehetőség kiaknázására, ezért maradt el ez is, de időről időre felbukkan utódaimnál.

 

I/A.21. pont, AAM Zrt. Örömmel látom, hogy a cég szolgáltatásaival kapcsolatosan ma már nem a teljesítés, a hasznosság a kérdés. A teljesen átfogalmazott vádirat, ha jól értem, számviteli szempontból kívánja kétségbe vonni az ország legnagyobb értékű beruházásának eredményes megvalósítását támogató AAM szerződések szabályszerűségét, az adott időben pótolhatatlan szakmai segítségét. Minden szerződés a BKV akkor érvényes beszerzési és versenyeztetési eljárási rendje szerint zajlott. Én, mint vezérigazgató, a beruházó képviselője, felelősséggel tartoztam a projekt határidőre és költségvetési keretein belüli megvalósításáért. Ez a törekvés kiegészült a Fővárosi Önkormányzat közgyűlésének 2006. júniusi határozatával, mely célul tűzte ki a beruházás EU forrásainak kihasználását is. Ehhez a feladathoz tiszta képre volt szükség. Az M4 projekt 2007. elején tagadhatatlanul katasztrofális állapotban volt, főleg a projektmenedzsment hiányosságok okán. Az új struktúra és a nagyobb költségkeret szükséges volt. Az új működési rendről a fővárosi közgyűlés 2007. márciusában döntött, a többletforrásról egy évvel később, 2008. márciusában. Mint a beruházó vezérigazgatója jogom és egyben kötelességem volt a szükséges intézkedés, a projektszervezet megerősítésének kezdeményezése. A Fővárosi Önkormányzat a már korábban is idézett módon dönthetett a BKV költségeinek szintjéről, a költségvetési keretek módozatairól, a finanszírozási költség helyéről. Iratellenesek és szakmailag helytelenek azok a megállapítások, melyek az M4 projekt Fővárosi Önkormányzat által 2007. márciusában elfogadott működési rendjéről, a PIB és a PFB működéséről és hatásköréről szerepelnek a módosított vádiratban.

 

I/B. pont, Optimismo Kft. A módosított vádirat megállapítása iratellenes. 2015. szeptember 15-én elmondtam észrevételemben, és részleteztem is, hogy az azonosított költséghatékonyságot javító feladat megoldására törekedtem. A nagyságrenddel nagyobb költség megtakarítást jelentő intézkedések azonban hátrébb sorolták a megvalósítást, a döntést előkészítő tárgyalások befejezésére már nem maradt idő.

 

I/C. pont, PQS Kft., takarítási szerződés: A vádirat szó szerint tartalmazza a 2014. december 9-én átadott módosítást, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva az azóta elhangzott szakértői véleményeket. Ma már úgy látom, csak a Tisztelt Ügyészség lát ezekben a szerződésekben bűncselekményt, még a BKV honlapjáról a mai nap letöltött archív sajtóanyag is arról szól, hogy a legjobb ajánlatot tevő nyert a takarítási pályázaton, valamint a takarítási pályázattal kapcsolatos minden fajta ezzel ellentétes nyilatkozat téves és hamis. Ezt az iratot is csatolni fogom.

 

III. vádpont – munkaügyi kérdések. A 2015. szeptember 15-én benyújtott szakértői anyag megfelelően részletezi a váddal kapcsolatos észrevételemet, és felvetődik bennem a kérdés, ha Nemcsics úr munkaszerződésének megkötése nem bűncselekmény, a teljesen hasonló elveken nyugvó egyéb kollégák munkaszerződése vajon miért az.

 

A.. A.. III.r. vádlott 191/vá/22. sorszám alatt becsatolja az észrevételeihez tartozó mellékleteket, melyeket tanács elnöke ismertet. Az ügyészég részére másolatot biztosít a bíróság a mellékletekből.

 

A.. A.. III.r. vádlott védőjének észrevétele:

 

A kormány propagandájában benne van az M4-es metró projekt, a Magyar reformok működnek című kiadvány külön kiemeli a 4-es metró projektet.

 

A másik észrevételem, hogy a Tisztelt Bíróság a 191. számú jegyzőkönyvben külön végzésben felhívta az ügyészt, hogy írásban összegezze, hogy mely vádlottakat, mely vádpontok alapján, milyen bűncselekménnyel vádolja. Álláspontom szerint az ügyészség ennek a mai napig nem tett eleget. Kifejezetten kértük és kifejezetten A.. A.. vonatkozásában, mivel ismerünk egy kb. 1 milliárdos összeget esetében, de nem tudjuk, hogy mely vádpontokat rója az ügyészség A.. A.. terhére. Mivel ennek a mai napig nem tett eleget az ügyészség, ezáltal csorbul a védekezési jog, nem tudjuk, hogy melyek azok a szerződések, amelyekkel kell foglalkozni, melyek azok, amelyekkel nem kell foglalkozni, úgyhogy ismételten kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy hívja fel az ügyészséget arra, hogy a Be.-ben rárótt vádlói kötelezettségét megfelelően, a Be. szerint teljesítse.

 

Tanács elnöke közli, hogy a bíróság az ismételt felhívást szükségtelennek tartja, mivel a módosított vádirat szövege pontosan tartalmazza, hogy A.. A.. III.r. vádlott jelenleg mely vádpontokkal van vádolva és hogyan jön ki az összesen 1.047.894.256 Ft vagyoni hátrány (Well Kft. 2007. évi szerződése, Pont Ez Kft. 2007. évi szerződése, Kacu Kft. szerződése, Citynet Kft. szerződése, Csapó Bt. szerződése, FFVD Bt. Suli kezdéssel kapcsolatos szerződése, Sportlife Kft. szerződése, ST Plusz Kft. szerződése, GPS Capital Kft. szerződése, Média Magnet Kft. szerződése, CC Soft Kft. szerződése, Montana Zrt. 2007. augusztusi szerződése, Anova Bt. Travel Smart programmal kapcsolatos szerződése, Dam Bt. szerződése, Soda Kft. első szerződése, az AAM Zrt. 2007. január 24-i szerződése és ugyancsak a 4-es metróhoz kapcsolódó 2007. decemberi szerződése, Optimismo Kft. szerződése, takarítási szerződés és a munkaszerződések Futó Sándor kivételével),

 

B.. Zs.. IV.r. vádlott észrevétele:

 

A 2015. szeptemberében megküldött újabb vádirat módosítással kapcsolatban az alábbi észrevételt szeretném tenni első sorban a vádiratban félrecsúszott velem kapcsolatos állításokra. A 2015. szeptemberében módosított vádiratban az szerepel többek között, hogy „az új rendszer kivitelezőinek kiválasztására irányuló beszerzési eljárásban a B.. Zs.. IV.r. vádlott által meghívni javasolt, a szükséges referenciákkal nem rendelkező CC Soft Kft. tette a formailag legkedvezőbb, legalacsonyabb árú és legrövidebb kivitelezési határidejű ajánlatot”. Észrevételem szerint a módosított vádirat azt sugallja, hogy a kivitelező CC Soft Kft. az én találmányom volt. A vádirati mondat jelen esetben kivételesen pontos, ugyanis 2007. június 11-én én három cégre tettem javaslatot, amelyről szóló e-mail egyébként a 2015. áprilisában megkapott vállalati e-mail levelezés DVD-jén található. Tettem ezt azért, mert a beruházási iroda korábbi dolgozója, K.. G.. által javasolt udvari beszállító cégek mellé javasoltam újabb cégeket is, hogy szélesebb legyen az ajánlattevők köre. A vádirati sugalmazásról nem állítom, hogy csúsztatás, ott van 2007. június 11-én a Műszaki Igazgatóság hierarchiájába tartozó T.. P.., a Közbeszerzési Iroda (KBI) vezetője, aki közvetlenül D.. Z.. Beruházási és Beszerzési vezérigazgató-helyettes úr alá tartozott, én csak javaslatot tehettem a KBI fele, amit ő vagy elfogadott, vagy nem. Természetesen az észrevételemet írásban is be fogom nyújtani, csatolok hozzá egy mellékletet, mely tartalmazza, hogy a 2015. áprilisában megkapott e-mailek között egy 2007. június 11-i e-mail szerepel, amiben röviden leírom D.. Z.. vezérigazgató-helyettes úrnak a helyzetet és javaslok a piackutatásra 3 céget és abban szerepel a következő mondat: „a fenti probléma a megvalósítás határán van tekintettel az augusztus végi BIZBER átállásra, az igen szoros mozgástérben az alábbi megoldásra kérek vezetői engedélyt”.

 

Visszatérve a fenti vádirati kiemelésre, 2007. július 3-án a CC Soft az öt tagú értékelő bizottság (T.. P.., K.. I.., K.. G.., B.. L.. és B.. Zs..) szerint akkor a mindenben legkedvezőbb árajánlatot adta. Nem csak formailag, hanem mindenben a legkedvezőbbet. Ahogy a törvényszék előtt is ismert, az értékelő bizottság a tender értékelését K.. I.. útján továbbította D.. Z..nak, aki perceken belül elfogadta az értékelést. Az eljáró szabályosságával kapcsolatosan megfogalmazott kérdésekre D.. Z.. a Kecskeméti Törvényszék előtt tett tanúvallomásában gyakorlatilag kizártnak tartotta, hogy bármilyen probléma, kifogás merült volna fel a tenderrel kapcsolatban, azt ugyanis például T.. P.. vagy K.. I.., két régi harcostársa biztosan jelezték volna neki D.. szerint.

 

A módosított vádirat ismét azt állítja, hogy a CC Soft Kft.-nek nem volt referenciája. A Központi Nyomozó Főügyészségtől kapott DVD -n található fájl alapján 2007. július 3-án az értékelő bizottság mindenben, így a referenciák tekintetében is elfogadta a CC Soft ajánlatát, köztük a bizottságban ülő Közbeszerzési Iroda vezetője, majd e-mailen a szakágazat Beruházási és Beszerzési vezérigazgató- helyettese is. Nem mellesleg ezt az e-mailt, amire hivatkozok, nem én írtam, hanem az akkori közvetlen főnököm, K.. I.. főosztályvezető úr. Egyetlen egy mondatot idéznék ebből az értékelési jegyzőkönyvből: „A CC Soft Kft. a referencia igazolására bemutatta a Funkwerk GmbH, mint írásban nyilatkozó alvállalkozóját és felsorolta az utastájékoztatásban szerzett referenciáját, a bizottság a referenciát elfogadta”. Miután D.. Z.. a szabályos ajánlattétel után elfogadta a CC Soft Kft. ajánlatát, és nem csak a formailag legkedvezőbbet, A.. A.. vezérigazgató úr nem tehette meg, hogy a felterjesztést nem fogadja el. Ennek a törvényi kötelezettségnek, a közbeszerzési törvénynek a félremagyarázását sejtem a vádirati mondat mögött.

 

A 2015. szeptemberében módosított vádiratból szeretnék egy másik mondatra is reagálni. Ismét a referenciával kapcsolatban azt írja a vádirat, hogy „a CC Soft önmagában nem volt képes az utastájékoztató rendszer kiépítésére, a pályázaton való részvételhez szükséges referenciával sem rendelkezett, a hiányzó referenciát a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező alvállalkozó bevonásával pótolta”. Véleményem és észrevételem szerint a vádirat itt ismét csúsztat. Az ajánlattevő referenciáját, alkalmasságát a munka elvégzésére a benyújtott pályázat alapján az értékelő bizottság elfogadta. A kivitelező kompetenciáját senki nem vonta kétségbe. Egyébként a referencia vagy kompetencia hiány pótlását akkor is és azóta is engedélyezi a közbeszerzési törvény.

 

A harmadik észrevételemhez ismét szeretnék egy mondatot idézni a vádiratból: „ a CC Soft az alapoktól kezdve kezdte kifejleszteni, azonban az utastájékoztató rendszer vasúti biztosító berendezéséhez történő illesztését nem tudta megoldani, a vizuális utastájékoztató rendszert megfelelő színvonalon kiszolgáló ipari felhasználású kijelzőket nem kívánta beszerezni, a szerződésben kitűzött határidőt nem tudta tartani”. A kivitelező azonban a HÉV vasúti BIZBER-hez történő illesztést azért nem tudta megoldani a kérdéses időszakban, ahogy a törvényszék előtt is ismert, mert a BIZBER kivitelezője, a Thales cég 2007. július 23-én véglegesen elutasította az adatátadási kérelmet. Ez a levél is szerepel a BKV adatszolgáltatási CD-n.

 

A nyomozati anyagok között olvasható az a levél, aminek a száma 2007. július 21/178., a levél írója az Autocom Kft., ő volt az egyik ajánlattevő és egyben a magyarországi képviselője az AEG MIS német cégnek, és az Autocom Kft. a 2007. július 3-i tender eredménye után A.. A..ához fordult július hónap végén. Az ebben leírtak feketén-fehéren ellentétben állnak a vádiratban foglaltakkal, a hivatkozott levél szerint a kiépítendő vizuális utastájékoztató táblák beszerezése során a pályázat nyertesének alvállalkozó jelöltjei a pályázat megnyerése után megkeresték az AEG MIS gyárat, amely az LCD üvegek, illetve LCD üvegekkel kiépített vizuális kijelző táblák első számú európai gyártója. Ezt a vádiratnak arra a kijelentésére idéztem, ami szerint a nyertes CC Soft nem is kívánta beszerezni az ipari kijelzőket. Ha már ez a levél itt van, csak érdekességként ismét a törvényszék figyelmébe szeretném ajánlani azt a mondatot, amiből világosan kiderül, hogy az Autocom az AEG-gel gyakorlatilag már a tender előtt legyártatta ezeket a kijelzőket.

 

A következő mondat a vádiratban, amire reagálni szeretnék: „a kivitelezés sikertelensége következményeként a CC Soft szerződésmódosítási igénnyel fordult a BKV Zrt.-hez, amelyben a műszaki tartalom csökkenése mellett a vállalkozói díj növelésére tartottak igényt”. A kérdéses kivitelezői szerződés 1. számú módosítását D.. Z.. beszerzési és beruházási vezérigazgató-helyettes úr szorgalmazta még hivatali ideje alatt. Az erről szóló levél a Központi Nyomozó Főügyészség által a Kecskeméti Törvényszéknek benyújtott nyomozati iratok között elektronikus formában az FW_070804 A..A NFÜ ügynökséggel kapcsolatos szolgáltatások fájlnév alatt olvasható. A módosított vádiratban hivatkozott támogatásom, a D.. Z.. és köztem fönnálló szigorú és erős hivatali alá-fölé rendeltséget figyelembe véve, amelyről a törvényszék személyesen is meggyőződhetett D.. Z.. tanúvallomása során, nem játszott semmi szerepet abban, hogy D.. Z.. bármiről is mást gondolt volna, mint amit szakmai meggyőződése megkövetelt. D.. Z..nak ugyanis éppen úgy fontos volt a projekt sikere, mint nekem. Természetesen támogattam minden olyan lépést, ami közelebb vitte a projektet az eredményes befejezéshez. Ezért nem volt számomra egy percig sem kétséges, hogy amikor kiderült, hogy a kivitelező nem fogja megkapni a projekt indításakor feltételezett adatokat a BIZBER-től, hogy akkor a két rossz lehetőség közül, hogy nem lesz utastájékoztató vagy lesz utastájékoztató, csak nem pont olyan, mint amilyen a 2007. június 12-én megküldött műszaki diszpozíció, akkor természetesen a szerződés 2. számú módosítása mellett döntöttünk. Számomra ezért is, mivel az volt a törekvése D.. úrnak és nekem is, hogy a projekt működjön, a mai napig felfoghatatlan, hogy az utastájékoztató rendszer állítólagos hibáit a megbízott műszaki vezérigazgató-helyettes a vezérigazgatói megbízatásom alatt miért nem jelezte.

 

Tanács elnöke felhívja B.. Zs.. IV.r. vádlottat, hogy magyarázza meg, mit ért két szerződés módosítás alatt.

 

B.. Zs.. IV.r. vádlott:

 

A vád alapjául szolgáló belső kontroll igazgatóság vizsgálati anyagában mindenhol egyetlen egy szerződés módosításról van szó, holott valójában egy szerződésmódosítás két dologgal mosódik össze, az egyik az, amit D.. Z.. kezdeményezett még hivatali ideje alatt, a díj emelése, a másik pici rész, amikor kiderült, hogy nem kap a CC Soft a Thalestől adatokat, ezért valamilyen szoftverrel kell, hogy megoldja a dolgot, tehát nem tiszta az a megállapítás, hogy a CC Softnak a szerződésmódosítása csak is azért történt, mert a nem teljesítését akarta ezzel lefedni vagy elodázni, hanem a tiszta megállapítás az, és erre vonatkozóan itt vannak az okiratok, hogy az első szerződésmódosítási javaslatot D.. Z.. írta elég jelentős összeggel, a Diamond esetében 14,9 millió Ft-ot akart ráemelni, a CC Soft esetében is közel 8 millió Ft-ot, úgy tudom egyébként, hogy ezeket a munkákat ugyanúgy elvégezte a CC Soft, tehát így mosódik össze a jogilag egyetlen egy szerződésmódosítás, de valójában kezdeményezés szempontjából két szerződésmódosítás volt.

 

Végezetül pedig a műszaki átadással kapcsolatos vádirati megállapításokra, illetve az LCD kiválasztására szeretnék észrevételt tenni. A vádmódosítás azt írja, hogy háztartási TV készülékekkel szerelték föl a kijelzőket, és hogy egyáltalán nem kívánt a CC Soft ipari felhasználású kijelzőket alkalmazni. Ezzel kapcsolatban ismételten hivatkoznék a törvényszék előtt is ismert úgynevezett LCD bemutatóra, ami 2007. szeptember 11-én volt, és ezzel kapcsolatban szintén a Központi Nyomozó Főügyészség által elektronikusan megadott anyagban a HÉV kijelző bemutató fájlból idéznék kettő mondatot. Ezt K.. W.. írta nekem, aki leírja, hogy szeptember 11-én megtartották a bemutatót, majd azt írja, hogy megvizsgálva mindhárom kijelző funkcionális tulajdonságait, egyértelműen kijelenthetjük, hogy az LCD TV használható, nyilván egy kültéri kivitelű dobozba téve. Az utastájékoztató rendszer üzembe helyezéséig, a 2007. november 30-i műszaki átadást megelőzően is készült műszaki átadási jegyzőkönyv, méghozzá 2007. augusztus 30-án, ez a jegyzőkönyv a céges iratok 41. kötet 1447. oldalán található, amikor is K.. G.. a helyszínen a régi utastájékoztató lebontását követő ideiglenes utastájékoztatóról írja azt, hogy műszakilag átveszi.

 

Végezetül a 2007. november 30-i műszaki átadásra szeretnék utalni, illetve az üzemeltetésre. Ezek a tények mind ismertek a törvényszék előtt. A 2007. november 30-i műszaki átadáson 16 szakember jelent meg, ez a 16 szakember a következő mondatot írta alá: a bizottság az építési helyszínen a kivitelezési munkát megtekintette és megállapította, hogy a megrendelés, a megrendelési diszpozíció, a műszaki leírás és a kiviteli terv szerint valósult meg, az érvényben levő jogforrások, előírások, szabályok, társasági szabályok figyelembe vételével. Ha e mellé teszem a nyomozati iratok 4319. és 4329. oldalán található azon a mondatot, amit az építési naplóból a velem egyáltalán nem baráti viszonyban álló belső ellenőrzés írt, aki azt írja, hogy a próbaüzem az építési napló bejegyzései alapján 2007. november 30-tól 2008. január 8-ig tartott, akkor véleményem szerint ez egy teljesen kerek történet.

 

Végezetül a módosított vádiratnak arra a pontjára szeretnék egy mondatot mondani, amelyben a vádirat azt írja le, hogy Hagyó Miklós I.r. vádlott engem behívatott és ott különböző, a hivatalával össze nem egyeztethető utasításokat adott. A nyomozati vallomásomat részben és egészében már korábban a törvényszéki tárgyalások alkalmával visszavontam, ilyen találkozó nem volt, ilyen utasítást az I.r. vádlott nekem nem adott.

 

Végezetül volna egy bizonyítási indítványom a fentiekhez kapcsolódóan. A terhemre rója a vádirat, hogy a CC Soft nem tudta megoldani az adatkapcsolatot a Thalessel, ezért kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy keresse meg akkor a többi ajánlattevőt akár írásban, akár más módon, hogy az ajánlat megtételekor ők rendelkeztek-e valamilyen megállapodással a Thalessel.

 

Tanács elnöke 10 óra 04 perckor szünetet rendel el, majd a tárgyalást 10 óra 16 perckor folytatja.

 

L.. O.. V.r. vádlott 191/vá/23. sorszám alatt csatolja a módosított váddal kapcsolatos észrevételét írásban, melyből egy példányt átad az ügyészség részére is. Ezt követően felolvassa az észrevételeit.

 

Tanács elnöke 11 órakor szünetet rendel el, majd a tárgyalást 11 óra perckor 15 folytatja.

 

L.. O.. V.r. vádlott folytatja az észrevételeinek felolvasását.

Ezt követően tanács elnöke ismerteti M..-H.. É.. VI.r. vádlott - védői útján megküldött - írásbeli észrevételeit a módosított váddal kapcsolatban a bírósági iratok 197. sorszáma alól.

 

R.. M.. VIII.r. vádlott észrevétele:

 

Megdöbbenéssel olvastam a vádirat immár sokadik módosítását. Ahogy a vádirat is jelzi, ez egy kiemelt jelentőségű ügy volt, a Központi Nyomozó Főügyészség és a BRFK nyilvánvalóan a legjobb erőit összpontosította a hosszú éveken át tartó nyomozáshoz. A nyomozati eljárás ellentmondásaira, hiányosságaira, koncepciós voltára már nagyon sok tény elhangzott, ezeket nem kívánom ismételni. De végül is született egy vádirat, abban engem még 302.393.000 Ft-tal vádoltak. Most ez már csak 216.535.000 Ft, tehát közel harmadával csökkentek az alaptalan vádak, és jó pár cégről mégis csak kiderült, hogy teljesen rendben vannak a szerződéseik, elvégezték a munkát, a BKV Zrt.-nek szüksége volt rájuk, a BKV Zrt. nem végezhette volna el saját dolgozóival azon feladatokat. Ugyanez igaz természetesen a vádiratban még megmaradt cégekre is. Szükség volt rájuk, teljesítettek, a BKV dolgozói sem nagy részt, sem kis részt nem tudták volna elvégezni azon feladatokat. Ahogy szeptember 17-én mondtam, a vádirat már addig is komoly metamorfózison ment keresztül, a mostani módosítás azonban mindenen túltesz. Nem arról van szó, hogy végre több, mint három év bírósági eljárás után kijavították a nyilvánvaló elírásokat, pontosították a neveket, dátumokat és végre kivették belőle az eleve értelmetlen állítások egy részét. Az ügyész úr hozott anyagból dolgozott. Ennél sokkal súlyosabb változás, hogy jó pár vádpont esetében a vád teljesen megváltozott. A bizonyítási eljárás során mi egy adott váddal szemben védekeztünk, természetesen örülök, hogy az ügyészség jó pár esetben helyt adott érvelésünknek és törölte a vádakat. Most azonban néhány cégnél teljesen új, az eddigiektől teljesen eltérő vádak fogalmazódnak meg. Nyilván örülhetnénk neki, hogy az ügyészség csökkentette az összegeket, de nem erről van szó. Koncepcióbeli váltás következett be és ez azt vonja maga után, hogy véleményem szerint a teljesen új vádakra teljesen új bizonyítási eljárást kell indítani. Az ezekkel kapcsolatos indítványaimat cégenként el fogom mondani. Általánosságban annyit, hogy a bejött új elem, az úgynevezett legkisebb igazolt túlárazás, eddig utalás szinten sem szerepelt sem a vádiratban, sem az ügyész tanúknak feltett kérdéseiben.

 

Szeretnék reagálni tételesen a vádirat módosításaira. A vádirat már feltünteti, hogy A.. A.. meddig dolgozott a BKV Zrt.-ben, nálam ez az információ hiányzik, vajon miért?!

 

Ismét visszaköszön az az állítás, hogy a feladatok nagy részét el tudta volna látni a BKV. Kérem a Tisztelt Ügyészséget, hogy szerződésenként mondja már meg, hogy egy adott feladat konkrétan melyik részét tudta volna ellátni a BKV, konkrétan melyik dolgozójával és konkrétan mikor. A kollégák ugyanis nem malmoztak bent, hanem végezték napi rendes munkájukat, munkaszerződésük, munkaköri leírásuk és vezetőik feladatkiosztása alapján. Az ügyészség szerint mit csinál most a BKK 57 fő kommunikációval foglalkozó munkatársa?! Mit csinál az a közel 50 ember, aki ugyanezzel foglalkozik a BKV-nál?! Miért vannak most külsős szerződések jóval nagyobb összegben, mint 2007-2008-ban?!

 

Az ügyészség újból elismeri, hogy 11,1 milliárd Ft-ot spóroltunk a BKV-nak úgy, hogy 2008-ban 2007-hez képest a GKM 588 millió Ft-tal kevesebbet adott. Tehát ez valójában 11,6 milliárd Ft megtakarítás, de ha 2006-tal hasonlítjuk össze, akkor is több milliárdos megtakarítást értünk el. Minden önkormányzati cégnek ilyen menedzsmentet kívánok.

 

Ismételten kijelentem, hogy sem rendszeresen, sem rendszertelenül nem kaptam törvénytelen kéréseket senkitől.

 

A vádirat módosítás a Well Kft. 2007-es szerződésével kapcsolatban azt írja, hogy bliccelés elleni kommunikációs tevékenységre hivatkozva találtam feladatot. Mit jelent ez a megállapítás?!

Korábban ez nem szerepelt a vádiratban, annyi volt, hogy szerződést kötöttünk erre a feladatra. Ilyen alapon minden önkormányzati cég minden szerződésére rá lehet mondani, hogy valaki valamire hivatkozva úgymond feladatot talált. A bliccelés elleni kampányról sok szó esett korábban, ezt nem kívánom megismételni. A kampány és az intézkedések több milliárdos plusz bevételt eredményeztek. Mindenkinek kívánom, hogy ilyen feladatokat találjon, amik sokszorosan behozzák az árukat.

 

A Pont Ez Kft.-nél megint elő jön a „forrásmegjelölés nélkül” kifejezés. Szeretném megint idézni a törvényszék által felkért szakértő, Sárosi Péter Gábor szavait. „Azt gondolom, hogy egy kérdésre adott válasznak a forrása az teljesen indifferens a kérdésfeltevő számára, hogy az milyen forrásból, miből származik. Ha határozott cél érdekében válaszolt valaki, akár tanulmány, akár más formában, az a kérdésfeltevőnek teljesen indifferens, hogy a választ ki találta ki először.” A 4. oldalon szerepel továbbá, hogy „hasznosíthatatlan minőségű tanulmány”, ezt mire alapozza az ügyészség?! A Pont Ez Kft. kifizetése 30 nappal a tanulmány benyújtása után történt. Számomra érthetetlen, hogy ez mennyiben függ össze a váddal.

 

A „BKV imázsának növelésére teljességgel alkalmatlanok voltak”, ezt mire alapozza az ügyészség?!

 

A „Kacu Kft. a BKV számára semmilyen szolgáltatást nem teljesített”, itt visszautalnék a Gardien Bt.-vel kapcsolatos nyomozás megszüntetésére, ahol Z.. T.. és az én állításom alapján egy teljesen ugyanilyen ügyben megszüntették a nyomozást.

 

Az 5. oldalon a Honeymood Kft. szerződésével kapcsolatban az szerepel, hogy azonos napon kelt a szerződés és a számla, kérdezem, hogy ez mennyiben támasztja alá azt, hogy itt bűncselekmény történt? Ezt a tényt minek az igazolására gondolja az ügyészség?

 

I/A. 2. a. vádpont: ehhez a teljesen új vádponthoz az alábbi bizonyítási indítványaim lennének. Ismételten hallgassuk meg az FFVD Bt. és a Sportlife Média Kft. ügyvezetőit. Kérjük be ezen év könyvelési anyagait, vizsgáljuk meg a banki utalásokon kívül a készpénzfizetési számlák adatait is. Derítsünk fényt arra, hogy ezeknek a cégeknek mennyi volt a havi fix rezsi költségük, mennyi volt az alapvető működéssel kapcsolatos kiadásuk, és ezeket hogy lehet arányosítani az ehhez végzett munkával. Az ügyészség itt egy érdekes elméletet vázol, mely szerint, ha valaki kap egy megbízást, annak minden fillérjét a feladatra kell fordítani. Nem lehet céges haszna, nem vehet igénybe alvállalkozót, és az alvállalkozónak sem lehet haszna. Mindez teljességgel életszerűtlen. Hadd mondjak egy példát, a BKV a MOL Zrt.-től veszi az üzemanyagot, a MOL Zrt. pedig a Gazprom-tól vagy további közbeiktatott cégektől. Ezen a MOL Zrt.-nek jelentős haszna keletkezik. Akkor, aki most üzemanyagot vesz, az hűtlen kezelést követ el, mert nem direktben a Gazprom-tól veszi? Egyéni hasznot írt a módosított vádirat. Itt szintén indítványozom, hogy nézzük meg, hogy ezen cégekből osztalékként ki, milyen jövedelemhez jutott a 2007-es, 2008-as években. Hiszen másféle egyéni haszon nem nagyon képzelhető el egy cég kapcsán.

 

Visszatérve ezzel kapcsolatban a Well Kft.-re. Mennyiben életszerű az, hogy egy cég kap 59 millió Ft megrendelést és több, mint az 1/3-át kifizeti úgymond más célra. Itt is javaslom a bizonyítási eljárás újraindítását a Well Kft.-nél, ismételten hallgassuk meg a cég vezetőit, kérjük be ezen évek könyvelési anyagaikat és vizsgáljuk meg a banki utalásokon kívül a készpénzfizetési számlák adatait is. Derítsünk fényt arra, hogy mennyi volt a havi fix rezsiköltségük, mennyi volt az alapvető működéssel kapcsolatos kiadásuk és ezeket hogyan lehet arányosítani az ehhez végzett munkával.

 

A vádiratnak a rendezvények kapcsán van még egy teljesen új fordulata, mely szerint az adott rendezvény ilyen nagyságrendben szükségtelen volt. Szeretném kérni az ügyészséget, hogy pontosítsa, mi az ügyészség álláspontja szerint a szükséges nagyságrend egy ilyen rendezvényre pl.,

ami a főváros összes gyermekének szól. A Lax-Lex Kft. és a rendezvényeket csinált hasonló pénzügyi nagyságrendben, Főügyészség semmilyen kivetni valót nem látott.

 

 

Lichtenstein és Fia Kft. hasonló ezekben a Központi Nyomozó

 

A BKV kommunikációjának megújítása D.. G.. főpolgármester levele alapján történt. Szóba nem került különböző emberek szereplési lehetőséghez való juttatása. Korábban indítványoztam, hogy hasonlítsuk össze V.. P.. főpolgármester helyettes, Hagyó Miklós főpolgármester helyettes, és 2010 után T.. I.. főpolgármester és helyetteseinek BKV Zrt.-vel kapcsolatos szerepléseit. Ezt az indítványt ezennel megismétlem. H.. É.. 2007 folyamán a 4 metró sajtóreferense volt. Számtalan sajtóesemény volt ott, ezek közül néhányon részt vett D.. G.., Hagyó Miklós és más politikusok is. Ezen eseményeket nem látom a vádiratban, pedig jelentős költséggel megvalósuló akciók voltak.

 

I/A. 2. c. vádpont: A filmet az Smsystem Kft. a módosított vádirat szerint egy hónapos késedelemmel adta át. Emlékeim szerint a késedelem oka az volt, hogy apró változtatásokat kértünk, tehát a késedelem nem a szolgáltató hibájából következett be. Bizonyítási indítványom ezzel kapcsolatban a következő, kérjük be a BKV Zrt.-től és BKK Zrt-től mindazon szerződéseket, ahol késett a teljesítés, és emiatt a BKV vagy a BKK kötbért szabhatott volna ki. Kérjük annak igazolását, hogy az elméletileg kiszabható kötbérekből a BKV vagy a BKK Zrt. mennyit érvényesített, és amennyiben ez az érvényesítés nem 100 %-os, akkor indokolják meg, hogy miért nem kötbéreztek.

 

A gazdaságilag hátrányos bérletkonstrukciót a Fővárosi Közgyűlés, a BKV Zrt. tulajdonosa fogadta el, így annak végrehajtása kötelező volt a BKV zrt. számára. Azt, hogy ez gazdaságilag előnyös vagy hátrányos, esetleg közömbös, semmilyen szakértői számítás nem támasztotta és nem támasztja alá.

 

BUBI - A bérbicikli projekt a BKV Zrt. számára gazdaságilag hátrányos. Több tízmillió forint veszteséget okoz évente, ha leszámítanánk a MOL ZRT 120 milliós álszponzorációs pénzét- azért álszponzorációs, hiszen senki nem gondolja komolyan, hogy egy üzemanyag-eladásban érdekelt társaság biciklis közlekedést támogat – akkor sokkal nagyobb az éves veszteség. Senkiben fel nem merül - nagyon helyesen, - hogy ez bármiféle bűncselekmény lenne.

 

Néhány napos hír, hogy a BKK külsős céggel reklámfilmet készített a budapesti közösségi közlekedésről általában. A reklámfilm producere O.. A.., a közismert színésznő cége. Mivel vélhetően nem karitatív alapon készítette ezt el, itt egy újabb bizonyíték arra, hogy külsős cégekkel kell szerződni, hiszen nincs meg a rendelkezésre álló szaktudás. Vagyis akkor ezt professzionális módon csak külsős oldhatja meg.

 

S.T. Plusz Kft.: „R.. M.. nem gondoskodott a rendelkezésre álló keret felhasználásáról”-írja a vádirat. R.. M.. utódai - B.. T.. és Sz.. P.. E.. - szintén nem gondoskodtak a rendelkezésre álló keret felhasználásáról, pedig a kft. az ő figyelmüket is felhívta erre. Az ő esetükben ez mégsem bűncselekmény, mint ahogy az én esetemben sem. Azt is írja a vád, hogy „pénzvisszafizetést nem eredményezhet”. A vádirat itt saját magát cáfolja, hiszen a következő megjegyzésben arról ír, hogy a BKV polgári perben megnyerte ezt az összeget, így mégis pénzvisszafizetést eredményezett.

 

GPS Capital Kft.:– Mennyire életszerű az, hogy egy havi 300 ezer forintos szerződésért havi 1.8 millió forintot fizessen ki a BKV? A két dolognak semmi köze egymáshoz. A GPS Capital szolgáltatására szükség volt. Nem lehet minden hasznot forintban kifejezni.

Montana Zrt.: „ O.. F..nek előny juttatása- szerepel a vádiratban” - Kérem az ügyészséget, ennél a szerződésnél is forintosítsa, hogy mennyi ebből az ügyészség szerint O.. F.. egyéni haszna, vagy mennyi a legkisebb igazolt túlárazás ez esetben. Itt is előfordul egy vadonatúj kifejezés, miszerint „a szolgáltatás a BKV Zrt. szempontjából közömbös”. Mi az, hogy közömbös? Valamire vagy szükség van, vagy nincs. A közömbös szó hogyan került most elő? Egyáltalán nem tartom szerencsésnek, hogy nem jogi, hanem szakkérdésben kreál egy kifejezést az ügyészség, amihez nincs kellő interpretáció. A köznyelv szerint a közömbös azt jelenti, hogy se nem káros se nem hasznos. Ha jól értelmezem én ezt a hűtlen kezelés fényében, akkor a közömbös azt jelenti, hogy ezekben az esetekben semmilyen hátrány nem érte a BKV-t.

 

A vádirat egyes cégeknél behozta az igazolt túlárazás illetve az egyéni haszon kifejezéseket. Úgy gondolom, hogy nem lehet kettős mércével mérni, nem lehet egyik szerződést így, a másikat úgy kezelni, ezért bizonyítási indítványokat teszek, hogy az alábbi cégeknél is vizsgáljuk meg ezt a fajta beállítást:

 

Citynet Kft. - Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására.

 

Relativ Kft. - Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására.

 

GPS Capital Kft. - Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására.

 

Siteflex Kft. - Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására. Indítványozom, hogy az ügyészség pontosítsa, hogy szerintük mennyi az állítólag el nem készült rész értéke.

 

Média Magnet Kft.- Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására.

 

Europa Kht. - Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására.

 

Montana Zrt. - Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására.

 

Anova Bt. - Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására.

 

DAM Bt. - Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására.

 

Soda Kft. - Javaslom a bizonyítási eljárás újra indítását. Mutassa be a szerződéssel kapcsolatos valamennyi állandó és változó költségét. Idézzük vissza az ügyvezetőt a cég költségszerkezetének bemutatására.

 

A vádiratban szerepel, hogy korábban együtt dolgoztam H.. É.. vádlottal. Ismételten kijelentem, hogy a BKV-hoz kerülésem előtt nem ismertem H.. Évát.

 

Az I/D. vádponttal kapcsolatban ismételten megerősítem, hogy 2008. január 10-től H.. É.. folyamatosan segítette a munkámat, rendszeres szakmai kapcsolatban álltunk a BKV Zrt.-t érintő kommunikációs ügyekben. Erről számtalan bizonyíték is tanúskodik. Örülök, hogy ha a rendszeres kapcsolatot nem is, de az alkalmankénti kapcsolatot most már az ügyészség is elismeri.

 

Tanács elnöke tájékoztatja R.. M.. VIII.r. vádlottat, hogy V.. P.. főpolgármester-helyettes, Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes és T.. I.. főpolgármester és helyetteseinek BKV Zrt.-vel kapcsolatos szerepléseit érintő bizonyítási indítványa korábban már elutasításra került, majd 12 óra 11 perckor szünetet rendel el, ezt követően a tárgyalást 13 óra 5 perckor folytatja.

 

Tanács elnöke ismerteti Z.. T.. IX.r. vádlott írásbeli észrevételeit és bizonyítási indítványait a módosított váddal kapcsolatban a bírósági iratok 198. sorszáma alól.

 

Tanács elnöke ezt követően részletesen ismerteti a nyomozati iratok MC 36. kötetéből az Anova Bt. anyagából az Anova Bt. képviselőjétől lefoglalt iratok közül a 341. oldaltól kezdődően a 2007. és 2008. évi teljesítési igazolásokat.

 

V.. Á.. X.r. vádlott felolvassa a 191/vá/24. sorszám alatt írásban is csatolt észrevételeit és bizonyítási indítványait a módosított váddal kapcsolatban, melyből egy példányt átadott az ügyészség részére is.

 

Tanács elnöke ismerteti a V.. Á.. X.r. vádlott által 191/vá/24-I. sorszám alatt csatolt e-mailt a Well Kft. 2008. januárjától meghosszabbított szerződésével kapcsolatban.

 

Tanács elnöke ismerteti és V.. Á.. X.r. vádlott elé tárja a nyomozati iratok 49. kötetének 33.427. oldaláról a teljesítési igazolást a Well Kft. 2008. januárjától meghosszabbított szerződésével kapcsolatban, illetve egy számlát ugyancsak a Well Kft. szerződésével kapcsolatban a 33.423. oldalról.

 

Tanács elnökének kérdésére V.. Á.. X.r. vádlott:

 

Válaszolok a tanács elnökének kérdésére.

 

Tanács elnöke figyelmezteti V.. Á.. X.r. vádlottat, hogy amit mond, felhasználható bizonyítékként az ügyben.

 

V.. Á.. X.r. vádlott:

 

A figyelmeztetést megértettem.

 

Tanács elnökének kérdésére V.. Á.. X.r. vádlott:

 

Igen, ilyen teljesítési igazolások voltak.

Nem emlékszem, hogy a 33.423. oldalon a kézzel írott részt ki írta és miért, feltételezem, hogy a pénzügy írta azt.

 

Más észrevétel nem volt.

 

Hagyó Miklós I.r. vádlott védője 191/vé/25. sorszám alatt másolatban csatolja a 2006. december 11. napján kelt, dr. D.. G.. főpolgármester részére írt levelet, melyet a védő eredetiben is felmutat.

 

Tanács elnöke Hagyó Miklós I.r. vádlott védőjének indítványára ismerteti a levelet, melyet Gulyás L.. projekt igazgató írt dr. D.. G.. főpolgármester részére a 4-es metró aktuális engedélyezési, illetve beavatkozást igénylő ügyei tárgyban.

 

Az ismertetésre észrevétel nem volt.

 

R.. M.. VIII.r. vádlott védőjének észrevétele és indítványa:

 

Önmagában már az is furcsa, hogy az iratismertetés után, mi több, a bírósági bizonyítási eljárás derekán túl kerülnek elő és kerülnek csatolásra bizonyítékok. Önmagában ez nem büntetőeljárási törvény ellenes, tehát van rá lehetőség, azonban ezzel kapcsolatban már hangzottak el védői indítványok. Én szeretnék egy összefoglaló indítványt és észrevételt tenni.

 

Az ügyészségnek az igazság kiderítése a feladata, ellentétben a védelemmel, aki minden törvényes eszközzel a vádlott védelmét kell, hogy ellássa. Az ügyészség szeme előtt más cél nem lehet, mint az igazság kiderítése és nem lehet siker a vádlottak esetleges bűnösségének a megállapítása. A büntetőeljárási törvény kötelező jelleggel előírja, hogy minden terhelő és mentő bizonyíték feltárása és a bíróság elé tárása feladata az ügyészségnek. Az ügyészség csatolt a hihetetlenül nagy számú e-mailekből egy bizonyos mennyiséget, mindenféle interpretáció nélkül, de valamiféle választás alapján. Megkerülhetetlennek érzem azt, hogy ezeket az e-maileket megismerhessük teljes terjedelmükben, tudniillik semmi rosszat nem feltételezek a vádhatóságról, de nem gondolom, hogy a vádhatóságnak joga és lehetősége – és itt a lehetősége is fontos, mert nem biztos, hogy ezt felméri

– lenne a bizonyítékok között ilyen módon mazsolázni vagy válogatni, ezt vállalhatatlan kockázatnak érzem a Tisztelt Törvényszék részéről is. A védelemnek kutya kötelessége, a Tisztelt Törvényszék részéről pedig vállalhatatlan az, hogy úgy dönt, hogy ezeknek az e-maileknek a ki tudja mekkora részét nem ismeri meg, nem kívánja megismerni és e nélkül kíván döntést hozni. Én azt gondolom, hogy nem vállalható kockázat az, hogy esetleg az ítélet után kerülnek elő olyan e-mailek, amikről kiderül, hogy nagyon jó lett volna elolvasni és figyelembe venni. Én azt is megértem, hogy itt mennyiségi nehézségek vannak, de azt gondolom, hogy a mennyiség és a minőség itt semmilyen szinten nem ütköztethető. Erre az egész ügyre jellemző az, hogy egy kicsit a végére maradt minden és én tökéletesen értem a Tisztelt Törvényszék hajráját, tisztában vagyok a magyar viszonyokkal, tisztában vagyok a bírói szakvezetés elvárásaival, már ami az ügyek gyors befejezését illeti, de azt gondolom, hogy ez egy olyan minőségi kérdése az ügynek, ami nem megkerülhető. Ha a Tisztelt Törvényszék úgy dönt, hogy ezeket az e-maileket úgy ahogy van, kirekeszti a bizonyítékok közül, az lehet egy álláspont, de azt mondani, hogy amit a vádhatóság csatol, azt értékelem, amit meg nem csatol, arra nem vagyok kíváncsi vagy nem biztosítok lehetőséget arra, hogy a védelem megismerje, ez számos nagyon komoly problémát vet fel az én olvasatomban. Nem szeretném démonizálni ezeket az e-maileket, R.. M..sal megbeszéltük, hogy mi szeretnénk ezekre az e-mailekre reagálni, de a vádhatóság a maga részéről az eljárásnak egy elég késői szakában azt gondolom, hogy szó nélkül becsatolt néhány e-mailt, amelyek egyrészt 8 évvel ezelőtti e-mailek, másrészt másfél-két sorosak. Mindenki gondolja végig a saját életéből, hogy ha elé raknak egy másfél-két soros e-mailt 8 évvel ezelőttről, akkor arról vajon milyen nagy biztonsággal fogja tudni a valóságot feleleveníteni és elmondani. Ha az ügyészség részéről legalább

kapnánk egy olyan fajta interpretációt, ami azt mondaná, hogy ezt az e-mailt azért csatolta mert az az álláspontja, hogy ez az e-mail ezt vagy azt bizonyítja, ez az e-mail azért keletkezett, mert, ez az e-mail miről szól pontosan, akik között zajlik, azok miről beszélnek, mert ebben az esetben a vádlottak is tudnának nyilatkozni, hogy ez igaz-e vagy nem. Ez a téma az a téma-e vagy sem. De az, hogy valamiféle indok nélküli válogatás, mazsolázás révén elénk kerül valami e-mail, amit az ügyészég tulajdonképpen sejtetni enged, én azt gondolom, hogy az nem elegendő. Akkor tudunk és szeretnénk ezekre az e-mailekre R.. M.. vádlott vonatkozásában nyilatkozni, ha a vádhatóság pontosan megjelöli, hogy miért csatolta. Nyilván van indoka. Abban a nem várt esetben, ha a vádhatóság sem tudná megmondani, hogy az a másfél soros e-mail szerinte mit takar, akkor azt gondolom, hogy onnantól kezdve annak a bizonyítéknak a létjogosultsága, egyáltalán a valós tartalma egész más fényben kerül megvilágításra.

 

Az indítványom az, hogy hívja fel a Tisztelt Törvényszék a vádhatóságot, hogy a rendelkezésére álló valamennyi e-mailt bocsássa a védelem rendelkezésére és tegye megismerhetővé.

 

Tanács elnöke közli, hogy az egyes vádlottaktól lefoglalt adathordozókról készült bitazonos másolatok a bíróság részére becsatolásra kerültek, ezeket az ügyészség átadta a bíróságnak. Korábban kérte a védelem, hogy ezen merevlemezek tartalmát másolatban bocsássa a bíróság a rendelkezésükre. A bíróság úgy döntött, hogy amennyiben az érintett vádlottak ehhez a hozzájárulásukat adják, a merevlemezekről a másolatot elkészíti. Egyedül B.. Zs.. IV.r. vádlott járult hozzá ehhez korábban. Amint meg van a vádlottak részéről az írásbeli nyilatkozat, a bíróság kiadja a másolatokat a védelem által biztosított adathordozókon.

 

R.. M.. VIII.r. vádlott védője:

 

A másodlagos indítványom az, hogy a már csatolt és a bizonyítékok részét képező elektronikus levelek vonatkozásában a vádhatóság fejtse ki, hogy miért csatolta, mit kíván vele bizonyítani, az ő megítélése szerint ezek miért keletkeztek, és az egész pontos tartalmuk mit hordoz, mit lehet velük bizonyítani, mert ebben az esetben nyílik meg a lehetősége a védelemnek, vagy az egyes vádlottaknak arra, hogy erre nyilatkozzanak.

 

Azt gondolom, hogy a keresőszavakkal való kiválasztás nem feltétlenül a teljes megalapozottságot jelenti a kiválasztás módozatát illetően. Ha az ügyészség kiválasztotta keresőszavakkal, nyilván elolvasta, nyilván gondol is mellé, mögé, belőle valamit, akkor legalább ezt fejtse ki, hogy a védelem, illetve az egyes vádlottak nyilatkozni tudjanak ezekre a másfél-két soros 8 évvel ezelőtti e-mailekre, senki nem várhatja el, hogy valaki ezekre szó szerint emlékezzen.

 

Ha pedig az ügyészség egyszerűen csak keresőszavak alapján előszedett 200 db e-mailt és becsatolta és igazából senki nem tudja, hogy ezek pontosan milyen szövegkörnyezetben, kik között és miért születtek, akkor maximum körüllenghetik feltételezések ezeket az e-maileket, akkor pedig kérem, hogy a Tisztelt Törvényszék ekként értékelje azokat.

 

Az, hogy az ügyész úr a vádbeszédében, a bizonyítási eljárás lezárását követően értelmezi ezeket az e-maileket, azt gondolom, hogy egy kicsit kései, ezt még most kellene, hiszen ezek az e-mailek a bizonyítási eljárás részeként bizonyítékok vagy azok lehetnek és azt gondolom, hogy akkor lehet ezekkel valamit kezdeni, akkor nyílik meg a védelemnek is az észrevételezési lehetősége, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a vádhatóság ezeket pontosan miért csatolta.

 

M.. L.. XII.r. vádlott védőjének észrevétele:

 

A módosított vádirati tényállás 2. pontja M.. L..val kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy M..-H.. É.. M.. L.. élettársaként az érdekkörébe eső cégeknek nyújtott valamiféle előnyt

 

2007-ben. 2007-ben M..- H.. Évát H.. Évának hívták, nem volt M.. L..nak az élettársa, és az FFVD Bt., illetve más gazdasági társaság, ami M.. L..val összefüggésbe hozható, semmilyen érdekkörébe nem volt H.. Évának vonható. Az FFVD Bt.-nek a tulajdonosai a cégjegyzékből kikereshetőek, 1996. óta a mai napig nem volt olyan jogi vagy gazdasági kapcsolat, bármiféle terminológiával meghatározható kapcsolat, ami H.. Évához kötötte volna a cégeket, különösen nem 2007-ben.

 

A három alpontban meghatározott új elkövetési értékek, mint vagyoni hátrányok jelentősen csökkentek, azonban ezeknek a számítási módját, illetve hogy az miért vagyoni hátrány, ezt az ügyészség nem fedte föl ezidáig, nem vezetett le semmiféle matematikailag igazolható számítást, ami ezt alátámasztaná, illetve nem adott magyarázatot arra, hogy miért képviseli ezt az álláspontot annak ellenére, hogy a szerződések szükségességéről, indokoltságáról és a pénzügyi megfelelőségéről tanúk és szakértők is úgy nyilatkoztak, hogy az rendben volt.

 

R.. M.. VIII.r. vádlott észrevétele és indítványa:

 

 

Egyetértek az ügyvédemmel, csatlakozom ehhez az indítványhoz az e-mailekkel kapcsolatban.

 

Továbbá V.. Á.. észrevételét szeretném megerősíteni a Well Kft.-s teljesítési igazolásokkal kapcsolatban. Az ügyészség álláspontja szerint 2008-ban semmit nem csináltak, ehhez képest becsatolt egy e-mailt, ami pont azt erősíti, amit F.. úr is elmondott, hogy létezhetnek olyan e-mailek és léteznek is, amik nem a vádat támasztják alá, ezeket nyilván az ügyészség nem csatolta.

 

A Well Kft. a szerződésben foglaltakat teljesítette. Gyakran konzultáltam B.. Á.. úrral és Cs.. B.. úrral is és jöttek ötletekkel, javaslatokkal, ez volt a munkájuk, nem tudom, hogy naponta vagy hetente, de viszonylag gyakran kaptam tőlük jelzéseket emlékeim szerint.

 

B.. Zs.. IV.r. vádlott indítványa:

 

A 2015. szeptemberében módosított vádirat azt írja, hogy a BKV csökkentette a műszaki elvárásait a CC Soft, illetve a szentendrei utastájékoztatási kivitelezési munkával kapcsolatban, azt írja a vádirat, hogy „CC Soft Kft. szerződésmódosítási igénnyel fordult a BKV Zrt.-hez, amelyben a műszaki tartalom csökkentése mellett a vállalkozói díj növelésére tartottak igényt, amit B.. Zs.. IV.r. vádlott támogatott”.

 

A fentiekkel kapcsolatban bizonyítási indítványt kívánok előterjeszteni. A törvényszék előtti tárgyalásokon is kiderült, hogy az utastájékoztató rendszer, valamint a segélykérő rendszer megvalósítása elválaszthatatlanok egymástól. Ennek több oka van. Mindkét kivitelező cégnek a Trafficom építette be a gerinchálózati trönköket, mindkét kivitelezőnek hiányoztak például azok az áramcsatlakozási pontok, amelyek miatt lehetetlen volt néhány megállóban bármely elektromos berendezés üzemeltetése. Mindkét kivitelező munkáját szisztematikusan és szándékosan akadályozta a beruházási iroda néhány mindent tudó munkatársa, élükön K.. G.. úrral. Ez azért fontos tény, mert bőven a műszaki diszpozíció tartalmán túl kellett teljesíteni a kivitelezőnek, és folyamatos akadályoztatás is volt a BKV oldali nem teljesítés miatt. Ezt igazolja a Belső Kontroll Igazgatóság 101/7/2010. számú vizsgálata is, amit a hangos segélykérő rendszerrel kapcsolatban indított. A két kivitelezés elválaszthatatlanságára ugyanis a Belső Kontroll Igazgatóság is rájött 2009. év végén.

 

A fentiek alapján javaslom a Diamond Kft. ügyvezetőjének a meghallgatását is. A CC Soft-nak a Thales-féle BIZBER adatoknak a meg nem kapása miatt további saját fejlesztéseket kellett készítenie, melyek nem voltak az eredeti 2007. júniusi diszpozícióban. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek a megoldások nem a CC Soft fekete dobozában senki által nem látható módon történtek, hanem szorosan a HÉV Üzemigazgatóság és a beruházás szakembereinek részvételével. Itt arra gondolok, hogy a műszaki átadáson résztvevő BKV-s szakemberek nem akkor találkoztak és csodálkoztak rá egy-egy műszaki megoldásra, hanem ezeket folyamatosan a HÉV üzemszünet alatt készítették a HÉV Üzemigazgatóság és a beruházás szakembereinek támogatásával. Tehát többletfeladatot kellett végezniük, ezt támasztja alá a D.. Z..-féle levél is, amit a korábbi észrevételemben már érintettem.

 

Javaslom továbbá K.. W.. meghallgatását a Közlekedési Igazgatóság Utaskapcsolati Osztályáról az LCD TV igényekkel kapcsolatban. Ennek indoklásaképpen szeretnék K.. G.. 2013. szeptember 13-i, törvényszék előtti tanúvallomásából idézni. Azt a kérdést tették föl a tanúnak, hogy ki volt az, akitől az ön felettesei a lebonyolítással összefüggésben a hiányosságokról vagy zavarokról értesültek, ha valami probléma volt a lebonyolítással, ki volt az, aki először észlelte. A tanú válasza: elméletileg én. A kérdés, hogy gyakorlatilag, a tanú válasza, hogy gyakorlatilag is. Ezt követően pedig K.. G.. kifejtette ezen a kihallgatáson, hogy „amit a nyomozás során is elmondtam, sejtettük, hogy kudarcba fog fulladni a szerződés, már a bírálatkor is láttuk, hogy műszakilag nem tudják megoldani”. Ezért tartanám nagyon fontosnak azt, hogy K.. W..t meghallgassa a törvényszék, hiszen a tanú a meghallgatása végén nagyon súlyosan megvádolja az Utaskapcsolati Osztályt, amikor is az én kérdésemre, hogy ki irányította a folyamatokat D.. úr idejében, azt válaszolta a tanú, hogy az előbb elhangzott az Utaskapcsolati Osztály bevonása a történetbe, ugye ez akkor történt meg például, amikor a CC Soft felajánlotta, hogy ők televíziókat hoznak kijelzőként és ehhez további ideológia kellett, és ehhez asszisztált az Utaskapcsolati Osztály, hogy milyen jó lenne mozgóképet és színes feliratokat is megjeleníteni. Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést, illetve az ügyészség vádirat módosításában megkérdőjelezett LCD TV alkalmazást és igényt megnyugtatóan K.. W.. tudná igazolni.

 

Végezetül javaslom a GOLDI-MÓDI Kft. ügyvezetőjének a meghallgatását, ugyanis 2013. január 1-jén őt bízta meg a BKV a Combino villamosok utastájékoztatójának javításával, és úgy gondolom, hogy az építési napló vezetésével egy utastájékoztató rendszer végrehajtását nem lehet ellenőrizni. Ugyanolyan utastájékoztató rendszer volt, csak ez a 20 db Combino villamoson volt elhelyezve. Én itt elsősorban az építési napló vezetésére, illetve a műszaki diszpozíció és a valóságos megvalósítás közötti összehasonlításra lennék kíváncsi. Egyébként a GOLDI-MÓDI a 20 db Combino villamos utastájékoztató rendszert 66,7 millió Ft-ért és egyéb elektronikai berendezéseket pedig 109 millió Ft-ért tudta leszállítani.

 

A.. A.. III.r. vádlott védőjének indítványa:

 

Csatlakozunk B.. úr indítványához valamennyi tanú vonatkozásában, tehát I.. G.. és K.. W.. vonatkozásában, illetve az általunk becsatolt írásbeli nyilatkozat alapján Sz.. Z.. megidézését is szükségesnek tartjuk, valamint E.. A.. visszaidézését is. A vádmódosítás kapcsán olyan tényállítás van az ügyészség részéről, melyre vonatkozóan álláspontom szerint újabb bizonyítást kell felvenni, és ezek a tanúk alkalmasak ennek tisztázására.

 

Csatlakozunk a R.. M.. által előterjesztett indítványhoz, illetve a V.. Á.. által előterjesztett indítványhoz is, azt annyiban egészíteném ki, hogy a 2008-as Well Kft. kapcsán B.. Á.. visszaidézésére is indítványt teszünk. Ezen túlmenően Tisztelt Bíróság az AAM vádponttal kapcsolatosan jelenleg nem tudjuk megnevezni, de szükségesnek tartanánk Budapest Főváros Önkormányzatától a Költségvetési Főosztály egyik illetékesének a meghallgatását, akit rövid határidőn belül vállalunk bejelenteni arra vonatkozóan, hogy a BKV költségvetésében megfelelően kerültek-e feltüntetésre az AAM-mel kötött szerződés alapján lekönyvelt és kifizetett összegek.

 

Hagyó Miklós I.r. vádlott védője:

 

Az I/A. 14. vádpontra vonatkozó bizonyítási indítványokhoz csatlakozom.

 

Ügyész:

 

Eléggé dömpingszerűen jöttek az indítványok és úgy gondolom, hogy ezek közül nem mindegyik indokolható azzal, hogy módosítottam a tényállást.

 

Z.. T.. IX.r. vádlott két indítványt tett, egyrészt egy általános jellegű indítványt az I/A. 16. vádponttal kapcsolatban szakértő kirendelésére a Travel Smart programhoz kapcsolódóan. Nem jelölte meg a IX.r. vádlott, hogy milyen tényeket szeretne bizonyítani egy szakértővel, álláspontom szerint a szükségtelenség megítélése nem szakértői kérdés, hanem a tények alapján ez bírói megítélés kérdése, így annak hiányában, hogy pontosan mire irányulna ennek a szakértőnek a kirendelése, a bizonyítási elutasítását indítványozom.

 

Másik indítványa a IX.r. vádlottnak arra vonatkozott, hogy SAP rendszerben járatos szakembernek, illetőleg a pénzügyi osztályon dolgozó valamely személynek a kihallgatását kérte a kétszeri kifizetésre figyelemmel. A IX.r. vádlottnak az a hivatkozását, hogy a kétszeri utalást ki kellett volna szűrnie a pénzügynek, illetve az SAP rendszernek nem tartom megalapozottnak, hiszen a pénzügyi osztály, illetőleg az SAP rendszer csak a formailag hibás vagy a kétszer benyújtott számlákat tudja kiszűrni. Ha viszont a szakterület érdemben kifizethetőnek nyilvánít két különböző számlát, akkor ez az osztály, illetőleg ez a program nem tud ezzel mit kezdeni. A nyomozati iratok MC 36. kötetében megállapítható, hogy két különböző számlát állított ki az Anova Bt. 2008. júliusi teljesítésről, mindkettőt Z.. T.. engedélyezte, az ő feladata lett volna a kétszeri kifizetés megakadályozása. Továbbá a félreértések elkerülése végett, hogy nem elírásról van szó, nem összekeverte valaki a júliust a júniussal vagy augusztussal, ugyanitt a nyomozati iratban megtalálható a 2008. júniusi és augusztusi teljesítéseknek a számlája is, tehát okiratok bizonyítják, hogy Z.. T.. kétszer igazolta le ugyanazt a teljesítést két különböző számlán, éppen ezért a pénzügyi osztályvezető vagy az SAP rendszerben jártas szakértő meghallgatása nem szükséges a témában. Ugyanúgy az átutalások megtörténtét is bizonyítják a nyomozati iratokban megtalálható banki kivonatok.

 

Rátérve VIII.r. vádlottnak és védőjének az észrevételre, illetve indítványára. Itt mindenképpen reagálnom kell arra, hogy ügyvéd úr szerint az ügyészség mazsolázott az e-mailekben, illetőleg maga VIII.r. vádlott arra utalt, hogy az ügyészség nem csatolta azokat az e-maileket, amelyek esetleg igazolnák az utóbbi teljesítéseket. Szeretném leszögezni, hogy magukat a keresőkifejezéseket az ügyészség indítványozta a bíróságnak és legjobb emlékeim szerint a bíróság fölhívta a védelmet is, hogy amennyiben keresőkifejezéseket szeretne megjelölni, akkor azt tegye meg, ilyen indítvány nem érkezett a bírósághoz ismereteim szerint. Tehát nem kimazsolázásról van szó, hanem az ügyhöz tartozó keresőkifejezések meghatározásáról. A keresőkifejezések alapján keletkezett összes e-mail átnyújtásra került a védelemnek, tehát azt a sejtetést, hogy itt valamit „lenyelt” volna az ügyészség vagy volna tudomásom olyan e-mailekről, amelyek esetleg a vádlottak ártatlanságát bizonyítanák és én ezt visszatartottam, ezt a leghatározottabban visszautasítom.

 

Azt indítványozta a VIII.r. vádlott védője, hogy értékeljem a bizonyítékokat, azt meg fogom tenni a perbeszédemben természetesen.

 

A VIII.r. vádlott indítványozta az érintett cégek ügyvezetőinek ismételt kihallgatását, hogy magyarázzák el cégeiknek a költségszerkezetét, ezt az ügy szempontjából nem tartom relevánsnak. Az egyes vádpontok kapcsán, gondolok itt most különösen az FFVD Bt.-re és az Smsystem Kft.-re, okirati bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy milyen összegeket számított föl az FFVD Bt., illetve az Smsystem Kft. a teljesítése során, az ajánlatában mekkora összegeket tett meg és arra is, hogy ténylegesen ez mennyibe került nekik, szintén okirati bizonyítékok állnak rendelkezésre. Ha ezeket összeveti a bíróság, illetőleg az, aki ezeket a bizonyítékokat értékelni kívánja, láthatja a többszörös, esetenkénti tízszeres túlszámlázást is, én ezzel kapcsolatban cégvezetőknek a meghallgatását külön nem tartom szükségesnek.

 

Úgyszintén elhangzott ezzel kapcsolatban indítványként egyes cégek könyvelési anyagának a beszerzése is. Okirati bizonyíték áll rendelkezésre, hogy 2009. szeptemberében M.. L.. eladta az FFVD Bt.-t és maga Wéber Judit volt ennek az átruházási szerződésnek az intézője, és ismeretlen személy ismeretlen körülmények között a cég könyvelési iratait úgy tulajdonította el, hogy a céges iratokat rejtő gépjárműben még állagsérelmet sem okozott, tehát ismert az, hogy ezek a könyvelési iratok már nem is állnak rendelkezésre.

 

Rátérve B.. Zs.. IV.r. vádlott bizonyítási indítványaira. A vád tárgya a CC Soft Kft. szerződése, az iratokból látható, hogy a CC Soft Kft.-vel együtt, vele szorosan összefonódva, a feladatnak a két részét ellátva dolgozott a Diamond Kft. is, de mint mondtam a vádnak a tárgya az az, hogy a CC Soft Kft. mit teljesített. Ezzel kapcsolatban álláspontom szerint a bizonyítás elég részletesen le lett folytatva, még egy műszaki embernek a meghallgatása, aki részt vett vagy jelen volt ugyanazon a munkaterületen, álláspontom szerint a tényállás felderítéséhez, a tényállás teljesebbé tételéhez már nem járul hozzá, ezért a Diamond Kft. ügyvezetőjének meghallgatására irányuló bizonyítási indítvány elutasítását kérném.

 

Szintén elutasítani indítványozom K.. W.. kihallgatására irányuló indítványt. Az ezzel kapcsolatos indoklás szerint K.. G.. tanúvallomásában ő szerepelt az ügy egyik résztvevőjeként, ez a tényállás módosítás előtt is ismert volt álláspontom szerint, az ő általa írt e-mailek ismeretében szükségtelennek tartom a tanúkénti kihallgatását.

 

A GOLDI-MÓDI Kft. ügyvezetőjének kihallgatására irányuló indítvány elutasítását kérem. Büntetőjogi felelősség megítélése nem összehasonlítás tárgya, önállóan kell a szerződés, illetőleg a teljesítés tárgyában dönteni.

 

E.. A..t a bíróság már meghallgatta álláspontom szerint megfelelő részletességgel, újbóli kihallgatását nem tartom szükségesnek.

 

A V.. Á.. X.r. vádlott által előterjesztett bizonyítási indítvány elutasítását kérem. A Marionett Kft.-vel kötött szerződés szerint ennek a szerződésnek a kapcsolattartója V.. Á.. volt, aki 2007. októberében igazolta ennek a teljesítésnek a megtörténtét, miközben okirati bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy ebben az időszakban emlékeim szerint ez a kisokos még teljes egészében leszállításra sem került, úgyhogy azzal kapcsolatban, hogy hogyan került teljesítésre ez a szerződés, az okirati bizonyítékok elengedően rendelkezésre állnak.

 

Kihirdetve a következő 191-X. számú

 

V É G Z É S

 

A bíróság az előterjesztett valamennyi bizonyítási indítványt elutasítja. Így a CC Soft Kft. szerződése vonatkozásában elutasítja I.. G.., Sz.. Z.. és K.. W.. tanúkénti megidézésére, illetve E.. A.. visszaidézésére, továbbá a többi ajánlattevő cég megkeresésére és a GOLDI-MÓDI Kft. képviselőjének tanúkénti megidézésére vonatkozó indítványokat. Ugyancsak elutasítja A.. A.. III.r. vádlott védője által az AAM Zrt. szerződései vonatkozásában Budapest Főváros Önkormányzata

Költségvetési Főosztálya egyik illetékesének tanúkénti kihallgatása iránt előterjesztett indítványt, valamint B.. Á.. tanú visszaidézésére vonatkozó indítványokat a Well Kft. szerződésével kapcsolatosan. Elutasítja továbbá más cégvezetők visszaidézésére és a könyvelési anyagok beszerzésére irányuló bizonyítási indítványokat is, valamint a BKV, illetve a BKK megkeresése érdekében előterjesztett indítványt a kötbérezéssel kapcsolatosan. Elutasítja Z.. T.. IX.r. vádlottnak a szakértők kirendelésére, illetve pénzügyi vezető tanúkénti kihallgatására irányuló indítványait az Anova Bt. szerződéseivel kapcsolatosan. Elutasítja továbbá V.. Á.. X.r. vádlott bizonyítási indítványát a Marionett Kft. teljesítésével kapcsolatban K.. W.. és Dull E.. tanúkénti megidézésére vonatkozóan.

 

 

További bizonyítási indítvány nem volt.

 

Tanács elnöke a bizonyítási indítványt befejezetté nyilvánítja és felhívja a jogosultakat a perbeszédek megtartására és a felszólalásra.

 

 

Tanács elnöke a tárgyalást 14 óra 40 perckor felfüggeszti azzal, hogy annak folytatására az eredeti kitűzés szerint 2015. október 15., 20., 22. és 27. napjának 8 óra 30 percétől kerül sor, mely napokon az ügyész tart vádbeszédet. Valamennyi védő jelenléte kötelező, a vádlottak jelenléte továbbra sem kötelező. A bíróság 2015. november 12. napjától tervezi a védőbeszédeket azzal, hogy azok a védők tartják meg először a perbeszédet, akiknek védencei kevesebb vádponttal vannak érintve, a megfelelő felkészülés biztosítása érdekében. A további határnapok november 17., 19., 24., 26., december 1., 8. és 10. napjának 8 óra 30 perce.