Balogh Zsolt és Hagyó Miklós szembesítése Kecskeméten 2015. március 12

"A szembesítésen tett vallomásomat nem tartom fent. Ezt csak azért tettem amiért a nyomozati vallomásomat is, hogy ne tartóztassanak le, mint a többieket. Úgy éreztem, hogy csak akkor maradhatok szabadlábon, hogyha súlyosan terhelő dolgokat mondok Hagyó Miklósra. Kifejezetten ennek az alátámasztására állítottam a szembesítés során 14-szer, hogy félek és tartok Hagyó Miklóstól és tagadtam meg a választ Hagyó Miklós védőjének a kérdéseire. Tisztelt Törvényszék semmilyen bűncselekményt nem követtem el, Hagyó Miklós semmilyen törvénytelenségre nem utasított, neki semmilyen pénzt nem adtam át, nagyon sajnálom és elnézést kérek Hagyó Miklóstól, amiért az adott helyzetben ennek az állítására kényszerültem. Köszönöm." /Balogh Zsolt, 2015. március 12. Kecskemét/

 

 

 

Jegyzőkönyv folytatólagosan felvéve 2015. március 12. napjának 9 órájától.

 

A tanács elnöke megállapítja, hogy a mai napra idézettek megjelentek, a tárgyalás folytatásának nincs akadálya. A tanács elnöke jegyzőkönyvezi, hogy a sajtó részéről megjelent a Népszava és az MTI tudósítója is, akik kép- és hangfelvétel készítésének engedélyezését nem kérték.

 

Tanács elnöke tájékoztatásul közli, hogy a mai tárgyalás anyaga technikai okok miatt nem kerül rögzítésre, a tárgyalási jegyzőkönyv a tárgyalással egyidejűleg készül.

 

Ügyész 76/Ü/5. szám alatt becsatolja a bíróságnak 21 példányban a BKV ügyben lefoglalt merevlemezekről készült hiteles másolatok kiegészítő elemzésének eredményét, melyet a bíróság a jelenlévő vádlottaknak és védőknek átad, a  II., III., V-X.r. vádlottaknak és védőiknek a következő tárgyalási napon, illetve postai úton fogja megküldeni.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

 

Csatolni szeretnék egy zárójelentést, és orvosi dokumentumokat arra vonatkozóan, hogy ügyfelem

2015. február 9. és március 11. között orvosi kezelés alatt állt.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője 76/V/6. szám alatt becsatolja Hagyó Miklós I. r. vádlott orvosi kezelésével kapcsolatos orvosi dokumentációt, melyet tanács elnöke ismertet.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

 

Korábban úgy nyilatkoztam a 2010. szeptember 14-én történt szembesítéssel kapcsolatban, hogy nem tájékoztattak bennünket arról, hogy a szembesítésről kép- és hangfelvétel készült, sajnos megcsalt az emlékezetem, ezt sajnálom.

 

Hagyó  Miklós  I.  r.  vádlott  védője  76/V/7.  szám  alatt  becsatolja  az  Emberi  Jogok  Európai Bíróságának 2013. április 23. napján meghozott ítéletét, valamint a Hagyó kontra Magyarország 52624/10. számú ügy rövid összefoglalóját. Egyben kéri, hogy jelenleg a bíróság ezen összefoglalónak csak egy részét ismertesse, az embertelen bánásmód tilalma alatti szövegrészt.

 

Tanács elnöke Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének indítványára ismerteti a Hagyó kontra Magyarország 52624/10. számú ügy rövid összefoglalójából az embertelen bánásmód tilalma alatti szövegrészt.

 

Ezt követően tanács elnöke lejátssza Hagyó Miklós I. r. vádlott és Balogh Zsolt IV. r. vádlott 2010. szeptember 14-én történt szembesítéséről készült kép- és hangfelvételt. (1.B. 73/2012/46/Ü/74. alszám alatt ügyész által becsatolt CD tartalmazza ennek anyagát). Egyben tanács elnöke megállapítja, hogy a szembesítésről készült jegyzőkönyv a nyomozati iratok 68. kötet 44899-44933 oldalain található, melynek ismertetése a tárgyalás korábbi részében már megtörtént.

 

Tanács elnöke  a lejátszás közben 10 óra 25 perckor szünetet rendel el, majd a lejátszást 10 óra 35 perckor folytatja.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

 

A felvételen az időjelzés eltér a valós időtől, de a jegyzőkönyvben az időpontok a tényleges helyzetnek megfelelően kerültek rögzítésre.

 

Egyéb észrevétel nem volt.

 

Tanács elnöke a lejátszás közben 11 óra 49 perckor szünetet rendel el, majd a  lejátszást  12 órakor folytatja.

 

Észrevétel nem volt.

 

Tanács elnöke a lejátszás közben 13 órakor szünetet rendel el, majd a lejátszást 13 óra 30 perckor folytatja.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott észrevétele:

 

Azóta arról a bizonyos túranapról, tehát a Keszthelyi, Hévízi túranapról sikerült beszerezni különböző bizonyítékokat és ezek azt látszanak alátámasztani, hogy Balogh Zsolt a Hévízi fürdőzésen már nem volt jelen.

 

Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

 

Nem kívánok erre reagálni.

 

Tanács  elnöke  jegyzőkönyvezi,  hogy  a  lejátszás  közben  sem  a  bíróság  rendelkezésére  álló felvételen, sem a védelem rendelkezésére álló felvételen nem hallható az a rész, amely a nyomozati iratok 68. kötet 44.929 oldalon az első öt bekezdésben van leírva. Onnantól kezdve hallatszik a felvétel ismételten, amikor arról kérdez Hagyó Miklós I. r. vádlott védője, hogy a 2x15 millió forint milyen forrásból származott.

 

Tanács elnöke jegyzőkönyvezi még, hogy a felvételen a 44.929. oldal lap alján az ügyészi kérdés nem hallatszik, továbbá, hogy a 44.931. oldaltól kezdődően hallható ugyan a felvétel, de jóval halkabban, mint korábban. A lejátszás befejezése után:

Ügyész észrevétele:

 

Nem kívánom értékelni nyilván még a bizonyítékokat, de egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, jelen eljárási cselekmény törvényességére és ebből következően az eljárás egészének a törvényességére. A felvételen is jól lehetett hallani, hogy a törvényi figyelmeztetések elhangzottak, bár voltak kisebb hangtechnikai problémák, de jól látszik, hogy a jegyzőkönyvben a lényeg rögzítésre került és örülök neki, hogy a vetítés előtt Hagyó Miklós I. r. vádlott védője is jelezte, hogy megcsalta az emlékezete, valóban elhangzott a Be. 167.   § (1) bekezdésének megfelelő tájékoztatás, hogy az eljárási cselekményről egyidejűleg kép-és hangfelvétel készül. Úgy gondolom, hogy ennek tanulsága van és egy általánosabb következtetést is le lehet vonni az ügy egészére nézve.

 

Tanács elnöke jelzi, hogy a tárgyaláson jelenleg csak az I. és IV. r. vádlottak védői vannak jelen, mivel az eljárási cselekmény a bíróság álláspontja szerint jelenleg csak az I. r. és IV. r. vádlottat érinti közvetlenül.

 

Ügyész észrevétele:

 

Úgy gondolom, hogy a mai eljárási cselekményből akkor is egy általánosabb következtetést lehet levonni, többször történt hivatkozás, kifogás az eljárás törvényességével kapcsolatosan, holott minden alkalommal a vádlottakat védő jelenlétében hallgatták ki, és semmilyen kifogás a jegyzőkönyvek tartalmából nem tűnik ki, hogy ott bármi atrocitás vagy törvény ellenes dolog történt volna, ilyenre csak utóbb, 3-4 év múltával történik hivatkozás az ügyben. A most felvett bizonyítás alapján az a következtetés vonható le, hogy a jegyzőkönyvek pontosan rögzítik, hogy mi történt egy eljárásban, mi hangzott el. Nem a 3-4 évvel későbbi emlékképek tekinthetők így irányadónak és elfogadhatónak, hanem a jegyzőkönyvek és azok tartalma.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:

 

Ha ügyész úr most nem tette volna ezt az észrevételét, akkor én csak kifejezetten magával a szembesítéssel kívántam volna foglalkozni, de nem hagyhatom szó nélkül és logikailag védhetetlennek  is  tartom  az  általa  kifejtett  álláspontot,  miszerint  abból,  hogy  én  2012-ben pontatlanul emlékeztem egy dologra, azt a következtetést vonta le, hogy akkor a vádlottak és védőik által tett kifogások az eljárás törvényessége szempontjából mellőzhetők vagy figyelmen kívül hagyhatók. Csak egy megjegyzésem lenne még, az ügyben eljáró korábbi ügyész nem emlékezett pontosan vissza az általa szerkesztett vád egyik részletére, egy 300 milliós tételre és mégsem állítom azt, hogy ebből az következik, hogy ez a vádat törvénytelenné teszi. Ami pedig jelen szembesítéssel függ össze, védencemet 2010. május 14-én hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették, már akkor is jeleztem és a későbbiekben is, hogy ügyfelem állapota és állapotromlása orvos szakértői vizsgálatot tesz szükségessé, de semmiféle intézkedés ezzel kapcsolatban nem történt, egészen 2010. szeptember 13. napjáig, ez egy nappal a szóban forgó szembesítés előtt volt, amikor orvosi vizsgálatra került sor, ezen orvosi vizsgálat eredményeképpen megállapítást nyert, hogy ügyfelem kevert szorongásos depressziós zavarban, alkalmazkodási zavarokban szenved, illetve akut stresszreakciója van. Ilyen nagy tehertételt jelentő vizsgálatok után másnap  került  sor  erre  a  bizonyos  szembesítésre. Védencem már  ott  is  jelezte,  hogy  milyen

előzmények  után  és  körülmények  között  történik  a  szembesítés.  Mindezek  ellenére  ezt  a szembesítést  korrekten  végigcsinálta,  ami  várakozással  együtt  több  mint  5  órát  vett  igénybe, azonban ebből a lejátszásból, illetve a jegyzőkönyvekből sem derül ki, hogy milyen körülmények között tartották fogva, illetve megjegyzem, hogy a Zichy utcai kihallgatásakor még a bilincset sem vették le róla. Máig kárhoztatom magam azért, hogy akkor a jegyzőkönyvben ezt nem tettem szóvá.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott észrevétele:

 

Védőm becsatolta a tárgyalás elején az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2013. április 23-án kelt ítéletét, amely szerint esetemben a Magyar Állam megszegte az embertelen bánásmód tilalmát. Azzal kapcsolatban, hogy  mi hangzott el ténylegesen és mi került a jegyzőkönyvbe a szembesítés során,   egy észrevételem lenne, a hanganyagban pontosan szerepel az egészségi állapotommal kapcsolatosan a szembesítés elején, hogy én elmondtam azt is, hogy fél ötkor keltettek, előző napon is korán keltem az orvosi vizsgálat miatt,  részletesebben elmondtam az egészségi állapotomat, ez ugyan tartalmilag rögzítésre került, de a hangfelvétel szerint jóval részletesebben nyilatkoztam erről. Még az iratokból kiderül, amit most benyújtottunk, hogy 2010. szeptember 17- október 06- áig, ezt az ítélet 17. pontja írja, három hétig kezeltek a kórházban és júniushoz képest jelentős állapotromlást állapítottak meg. Tehát júniusban megvizsgáltak ebben a kórházban és ahhoz képest szeptemberben jelentős állapotromlást állapítottak meg nálam.

 

Balogh Zsolt IV. r. vádlott észrevétele:

 

A szembesítésen tett vallomásomat nem tartom fent. Ezt csak azért tettem amiért a nyomozati vallomásomat is, hogy ne tartóztassanak le, mint a többieket. Úgy éreztem, hogy csak akkor maradhatok szabadlábon, hogyha súlyosan terhelő dolgokat mondok Hagyó Miklósra. Kifejezetten ennek az alátámasztására állítottam a szembesítés során 14-szer, hogy félek és tartok Hagyó Miklóstól és tagadtam meg a választ Hagyó Miklós védőjének a kérdéseire. Tisztelt Törvényszék semmilyen bűncselekményt nem követtem el, Hagyó Miklós semmilyen törvénytelenségre nem utasított, neki semmilyen pénzt nem adtam át, nagyon sajnálom és elnézést kérek Hagyó Miklóstól, amiért az adott helyzetben ennek az állítására kényszerültem. Köszönöm.

 

Tanács elnöke jegyzőkönyvezi, hogy Hagyó Miklós I. r. vádlott könnyezik.

Tanács elnöke figyelmezteti Balogh Zsolt IV. r. vádlottat, hogy gondolja meg a nyilatkozatát. Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

 

Azon kívül amit elmondtam nem kívánok mást elmondani.

 

Tanács elnöke 15 órakor szünetet rendel el, majd a tárgyalást 15 óra 05 perckor folytatja.

 

Ezt követően tanács elnöke lejátssza Balogh Zsolt IV. r. vádlott 2010. április 6. napján tartott helyszíni kihallgatásáról készített videofelvételt (ügyész által bírósági iratok 11. szám alatt csatolt CD-ről) egyben megállapítja, hogy a helyszíni kihallgatásról készült jegyzőkönyv a nyomozati iratok 64. kötet 41.773-41781. oldalain található, mely korábban ismertetésre került.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott:

 

Igazán csak azt szeretném tudni, hogy a hatóság részéről ki járt el, de nincs észrevételem.

 

 

Balogh Zsolt IV. r. vádlott:

 

Nincs észrevételem.

 

Tanács elnöke ügyész indítványára a videofelvételről kinyomtatott és az ügyész által szintén a 11. számú bírósági irat mellékleteként csatolt, Tusor Krisztinát ábrázoló képeket az eljárás résztvevői elé tárja és összeveti Balogh Zsolt IV. r. vádlott részvételével tartott fényképről történő felismerésre bemutatásról készült jegyzőkönyv mellékletét képező fényképtablókkal (64. kötet 42161-42169., fényképtablók 42.171-42.201. oldalak).

 

Az összevetés alapján tanács elnöke megállapítja, hogy a felismerésre bemutatáskor bemutatott fényképek egyike sem T.. K…-t ábrázolja.

 

Ügyész észrevétele:

 

Ez már a felismerésre bemutatás irataiból is megállapítható, hogy a fényképek ilyen vagy hasonló nevű személyeket és nem T.. K..-t ábrázolják. Balogh Zsolt arról nyilatkozott, hogy melyik fényképek hasonlítanak leginkább arra a hölgyre, akit ő Hagyó Miklós barátnőjeként megismert, és az első fényképtablón a 3., 6., 9. szám alatti fényképen szereplő hölgyre mondta azt, hogy leginkább hasonlít T.. K..-ra és álláspontom szerint valóban alkatára, kinézetére, életkorára, hajszínére nézve ezen fényképen szereplő hölgy hasonlít leginkább T.. K..-ra.

 

Egyéb észrevétel nem volt.

 

A tanács elnöke a tárgyalást 15.30 órakor felfüggeszti azzal, hogy annak folytatására az eredeti kitűzés szerint 2015. március 17. napjának 9 órájától kerül sor, melyen a tárgyalási beosztás szerint kell megjelenni.