XIII.r. vádlott védőjének védőbeszéde

Dr. M.. K.. Zsuzsanna XIII.r. vádlott védője:

 

Tisztelt Törvényszék! Azzal kezdeném, hogy az ügyész úr perbeszédével két vonatkozásban egyetértek. Az első az, hogy nem lehetett bizonyítani az ügyletek célját, ezt a gondolatmenetet továbbfűzve kiegészíteném azzal, hogy a XIII.r. vádlott vonatkozásában a bűncselekmény elkövetését sem. A másik meglátása az ügyész úrnak, amivel egyetértek, hogy a nyomozás során rengeteg hiányosság volt, és olyan hibák voltak, amit a törvényszék megpróbált kiküszöbölni, de nem teljes sikerrel.

 

Ahhoz, hogy a Dam Bt. szerződését kellőképpen meg tudjuk vizsgálni, bele kell helyezni azt abba a környezetbe, illetőleg abba a tartalomba, ami a BKV szerződéseit ebben az időszakban jellemezte. 2007. márciusától kezdődően a BKV vezetősége a bliccelés elleni kampánnyal megkísérelte a BKV bevételeit megnövelni. Ehhez a kampányhoz csatlakozott 2007. októberében a Dam Bt. Ennek indoka az volt, hogy a BKV vezetősége helyesen felismerte azt, hogy a hagyományos módszerek mellett új utakat is kell keresni, tehát nem elég az ellenőrök számának megnövelése, nem elég az, hogy az első ajtón lehet csak felszállni, hanem a problémákat gyökerestül kell megragadni, vissza kell térni azokhoz a kiinduló pontokhoz, ami a blicceléssel kapcsolatos attitűdök kialakulásával létrejött. Tehát meg kell ragadni és figyelembe kell venni az ifjúsági és gyermekkorosztálynak a véleményét, illetve, hogy erre a korosztályra hogyan és miként lehet hatni. Nyilvánvaló az, hogy ennek a feladatnak az elvégzéséhez olyan pedagógusra volt szükség, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik, illetőleg ismeri a gyermekeket és megfelelő tapasztalata van. A XIII.r. vádlott mindenben megfelelt ezeknek a kritériumoknak, és így kerülhetett ő a BKV vezetőségének látókörébe, tehát így került kapcsolatba a bliccelés elleni kampány keretén belül a BKV-vel. Az volt a feladata, hogy olyan új ajánlásokat, olyan új célokat fogalmazzon meg a BKV-nak, mint pedagógus, hogy hogyan lehet ezeket az ifjú korosztályokat megszólítani, mivel a BKV nem rendelkezett ilyen szakemberekkel, tehát, hogy ezeket a célokat meghatározza és megpróbáljon segíteni nekik, hogy új szempontokat vezessenek be. Arra a kérdésre, hogy a Dam Bt. szerződése hasznos volt-e, mindenképpen az a válasz, hogy igen, hiszen a bliccelés elleni kampány több, mint 6 milliárd Ft-tal növelte meg a BKV bevételét. Arra a kérdésre, hogy ez a szerződés hasznosításra került-e a BKV részéről, szintén csak igen választ adhatunk figyelemmel arra, hogy több olyan gondolat, amit a tanulmány is tartalmazott, megvalósult a bliccelés elleni kampány, illetőleg más BKV-val kapcsolatos projektek keretében, gondolok itt például a zenés villamosra, a gyermekbiztonsági vetélkedőkre, tehát számos olyan ötlet volt, amit a BKV ebből a tanulmányból hasznosítani tudott.

 

Az ügyészség álláspontja szerint ez a Dam Bt-féle szerződés látszatteljesítés volt. Ezt a látszatteljesítést ugyanakkor cáfolja, hogy a tanulmány teljes egészében elkészült, illetőleg cáfolja az, hogy több alkalommal, 19 alkalommal adott le a XIII.r. vádlott kész anyagokat. Ezek minden esetben olyan módon történtek, hogy megbeszélésre bement a BKV-hez, átbeszélték azokat a szempontokat, hogy mi az, ami jó ebből az anyagból, milyen ötleteket lehet még vagy kell még tovább fejleszteni, illetőleg mik azok, amik nem biztos, hogy szerencsések ebben az esetben. Tehát az a feltételezés az ügyészség részéről, hogy ezt a pénzt a XIII.r. vádlott így is úgy is megkapta volna, nyilvánvalóan nem állhatja meg a helyét, hiszen XIII.r. vádlott ezért a megbízási díjért megdolgozott. A perbeszéd során felmerült az ügyészség részéről az is, hogy ezek a kérdőívek, amik tulajdonképpen ennek a kutatómunkának, illetőleg ennek a tanulmánynak az alapját képezik, ezek valóban kitöltésre kerültek-e, illetőleg mely iskoláknál járt a XIII.r. vádlott. A nyomozati eljárásban  a XIII.r. vádlott a védekezése során becsatolta ezeket az okiratokat, tehát okirati bizonyíték már a nyomozati szakban is a nyomozó hatóság rendelkezésére állt, ezeket akkor le kellett volna ellenőrizni, hogy ha bármilyen módon a vádlott védekezése vitássá vagy kétségessé válik. Ugyanakkor a nyomozó hatóság, illetőleg az ügyészség feladata az is, hogy nem csak a terhelő, hanem a mentő körülményeket is össze kell gyűjtenie, és azt a bíróság elé tárnia, ebben az esetben a perbeszédben erre hivatkozni úgy gondolom, hogy nem foghat helyt és nem lehet alappal hivatkozni erre már. Az ügyész úr perbeszédében nagy súlyt fektetett arra, hogy a XIII.r. vádlott plagizált. A vádlott elmondta a meghallgatása során, hogy több, mint 400-500 cikket, tanulmányt olvasott át, ezeket valóban felhasználta, de ezt az ő szellemi termékével, szellemi munkájával kiegészítette, így készült el ez a tanulmány, amire aztán a BKV a bliccelés elleni kampányban támaszkodni tudott. Az ügyész úr minősítette több alkalommal perbeszéde során ezt a tanulmányt, annak ellenére haszontalannak, feleslegesnek, alacsony színvonalúnak nevezte, hogy szakértői vélemények, tanúvallomások, illetőleg terhelti vallomások is ennek az ellenkezőjét állítják, illetőleg az önmagában is cáfolja, hogy hasznosításra kerültek ezek a gondolatok. Úgy gondolom, hogy szakmai és pedagógiai, illetőleg közlekedés szakmai ismeretek hiányában az ügyészség nem lehetett volna abban a helyzetben, hogy ilyen módon, ilyen minősítéseket a tanulmány szakmai színvonalával szemben megtegyen. Az ügyészség a bizonyítékok körében értékelte magát a tanulmányt, a teljesítési igazolásokat, én úgy gondolom, hogy a teljesítési igazolások éppen azt támasztják alá, hogy itt egy olyan szakmai munka folyt, egy olyan összefogott munka folyt a BKV, illetőleg a XIII.r. vádlott között, ami ezt a megalapozott teljesítést mindenképpen lehetővé tette a XIII.r. vádlott számára.

 

A terhelti vallomások, illetőleg a tanúvallomások. A terhelti vallomások között R.. M.. igazából annyit tudott mondani, hogy utasította a munkatársát, Z.. T…t arra, hogy ezt a szerződést dolgozzák ki, kössék meg, hiszen ez a BKV érdekeit szolgálja. Z.. T.. volt az, aki XIII.r. vádlottal a kapcsolatot tartotta, ő volt az, akinek ezeket a részanyagokat leadta, ő volt az, akivel megbeszélték azt, hogy milyen irányba kell tovább menni ebben az ügyben. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy olyan bizonyítékot a terheltek nem szolgáltattak a nyomozó hatóság részére, még abban az időben sem, mint ahogy az kiderült a vádlotti vallomásokból, igen súlyos nyomozati presszió alatt álltak, a XIII.r. vádlottra egyetlen egy terhelő bizonyítékot nem tudott az ügyészség beszerezni a terhelti vallomásokból.

 

A tanúvallomások között kettő van, ami lényeges és fontos lehet, ez Sz.. P.. E.., a másik pedig D.. M.. vallomása. Mind a kettő vonatkozásában ki kell hangsúlyozni, hogy a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokban, illetőleg a szerződés realizálása során egyikük sem vett részt a folyamatban. Ugyanakkor Székelyné Pásztor Erzsébet már a nyomozati szakban is, illetőleg itt a tárgyaláson is, amikor meghallgattuk, teljesen egyértelműen azt nyilatkozta, hogy ez a cég megdolgozott ezért a pénzért, ezt a céget ne bántsuk. A bírósági szakban pontosan úgy nyilatkozott, hogy volt benne kutatás is, emlékszik, amikor a bíróság elétárta ezt a tanulmányt, megtörtént a teljesítés a Dam Bt. részéről, és azt mondta, hogy igen sok ötlet volt benne, az abban foglalt információk elegendőek voltak ahhoz, hogy ha akarunk kommunikáció szempontjából kezdeni valamit ezekkel az információkkal, ezzel már lehetett volna. Tehát teljesen egyértelmű az, hogy ez az anyag elkészült és ez az anyag megfelelő színvonalon készült el. D.. M.. nyomozati vallomása során sem állított olyat, ami a Dam Bt. szerződésének a létjogosultságát megkérdőjelezhetné, sőt, a nyomozati vallomásában azt nyilatkozta, Székelyné jelezte felé, hogy ez a cég megdolgozott ezért a munkadíjért. Nagyon fontos kiemelni, hogy D.. M.. egy 4 oldalas beadványt is csatolt ehhez a vallomásához, és ebben a vallomásban szerepel a Dam Bt. is. A tárgyaláson feltett kérdésre azt válaszolta, hogy nem a jegyzőkönyvben, hanem az általa becsatolt 4 oldalas jegyzetben foglaltakat tartja fent. A Dam Bt. vonatkozásában ez a nyilatkozat azt tartalmazza, hogy a tanulmány bizonyos szempontból többet ad, mint a megrendelt, sok ötlet van benne. Tehát nem értem azt, hogy ez a tanulmány hogyan lehet haszontalan és hogy hogyan kerülhetett egyáltalán sor arra, hogy a XIII.r. vádlottal szemben ilyen előzményi iratok alapján, illetőleg ilyen bizonyítékok alapján vádat emeljen az ügyészség. Mindezt kiegészíti a nyomozati, illetőleg a bírósági szakban beszerzett szakértői vélemény, amely szintén megerősíti azt, hogy a

XIII.r. vádlott által elkészített tanulmány megfelelő színvonalú és a BKV számára hasznos volt.

 

A legnagyobb problémát az ügyészség számára úgy gondolom, hogy az jelentette, hogy a XIII.r. vádlottat hogyan tudja betagolni ebbe az eljárásba figyelemmel arra, hogy a XIII.r. vádlottat a szerződés megkötése előtt a BKV vezetőségéből senki nem ismerte, illetőleg a XIII.r. vádlott sem ismert senkit a BKV vezetőségéből. Ezt a kérdést az ügyészség akként próbálta meg áthidalni, hogy a vádiratban úgy fogalmazta meg, hogy Hagyó Miklós kabinetjébe tartozó ismeretlen személy adott utasítást arra, hogy a BKV vezetőségének a XIII.r. vádlottal szerződést kell kötnie. Ugyanakkor a teljes nyomozati, illetőleg bírósági iratban nincsen olyan bizonyíték, sem tanúvallomás, sem okirati bizonyíték, sem e-mail, ami a XIII.r. vádlottat Hagyó Miklóssal vagy a Hagyó kabinettel bármilyen szinten összefüggésbe hozná. Az, hogy ezt az ügyészség miből állapította meg, nem tudom. Számomra ennek az eljárásnak a legnagyobb kérdése az volt, hogy a BKV által megkötött szerződések között a többi céggel kapcsolatosan miért tanúként kerültek meghallgatásra a cégvezetők, illetőleg mi az a többlet tényállási elem, ami miatt a XIII.r. vádlott a vádlottak padjára került. Számomra ez az eljárásban nem derült ki, sejtéseim vannak erről, és ezt a vádirat is megfogalmazza, hogy az MSZP XII. kerületi aktivistája volt, ha ez volt az ok, ami miatt vele szemben vádat kellett emelni, akkor úgy gondolom, hogy ez elég kevés és elég szegényes indok lehet a büntetőeljárás szempontjából.

 

Összefoglalva a gondolatmenetemet, úgy gondolom, hogy ez a szerződés hasznos volt, a szerződés teljesült és a BKV-nak mindenképpen ez a szerződés előnyére vált. A bizonyítási eljárás adatai alapján nem sikerült olyan bizonyítékot az ügyészségnek a bíróság elé tárni, ami a XIII.r. vádlott büntetőjogi felelősségét megalapozhatná. Ezért kérem, hogy a Tisztelt Bíróság bűncselekmény hiányában mentse fel a XIII.r. vádlottat az ellene felhozott vád alól.